decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent rozvoje územních samosprávných celků

V oficiálním katalogu pracíREFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ číslo 2.10.51. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent rozvoje územních samosprávných celků.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Sestavování programů rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo části obce s pověřeným obecním úřadem.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent rozvoje územních samosprávných celků (v katalogu prací pozice 2.10.51)

Referent rozvoje územních samosprávných celků v 9. platové třídě

1. Zajišťování souhrnných koncepčních a rozvojových agend orgánů s územní působností.

Referent rozvoje územních samosprávných celků v 10. platové třídě

1. Zajišťování komplexního rozvoje obce nebo její části bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu.

2. Koordinace činnosti zaměstnanců obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo části obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu, koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a zajišťování plnění úkolů podle usnesení zastupitelstva, rady nebo starosty a dalších úkolů stanovených orgány obce.

Referent rozvoje územních samosprávných celků v 11. platové třídě

1. Sestavování programů rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo části obce s pověřeným obecním úřadem.

2. Koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části, která vykonává část působnosti pověřeného obecního úřadu a obce s matričním a stavebním úřadem. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti obce s pověřeným obecním úřadem, koordinace pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části s pověřeným obecním úřadem.

Referent rozvoje územních samosprávných celků ve 12. platové třídě

1. Tvorba a koordinace komplexních koncepcí a programů rozvoje statutárních měst. Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti ve statutárních městech.

2. Tvorba koncepce rozvoje obce s rozšířenou působností.

3. Komplexní zajišťování přeneseného výkonu státní správy a koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s rozšířenou působností, komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců včetně zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s rozšířenou působností a dalších úkolů.

4. Koordinace a usměrňování stěžejních oborů samostatné působnosti krajů nebo hlavního města Prahy, zejména finanční a rozpočtové politiky, tvorby a ochrany životního prostředí, sociální politiky, dopravy, bezpečnostní politiky, územního nebo hospodářského rozvoje včetně poradenské a konzultační činnosti v těchto oborech.

5. Tvorba koncepce rozvoje městské části hlavního města Prahy s matričním a stavebním úřadem.

Referent rozvoje územních samosprávných celků ve 13. platové třídě

1. Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti.

2. Koordinace činnosti krajského úřadu. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti kraje nebo hlavního města Prahy, komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů zaměstnanců kraje a jejich odměňování.

3. Tvorba koncepce rozvoje statutárního města včetně koncepce komplexního zajišťování přeneseného výkonu státní správy pro územní obvod statutárního města.

Referent rozvoje územních samosprávných celků ve 14. platové třídě

1. Tvorba koncepce a strategie komplexního územního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
26. Čvn 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×