decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent společných činností dopravní soustavy státu

V oficiálním katalogu pracíREFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU číslo 2.10.35. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent společných činností dopravní soustavy státu.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent společných činností dopravní soustavy státu (2.10.35)

9. platová třída

1. Zajišťování agendy přestupků a jiných správních deliktů v jednotlivých oborech dopravy.

10. platová třída

1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.

2. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy (silniční a městská doprava, pozemní komunikace) v působnosti obce.

3. Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti území.

11. platová třída

1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).

2. Celostátní výkon státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).

3. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy (silniční a městská doprava, pozemní komunikace) v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

12. platová třída

1. Zpracovávání celostátních metodických postupů a koordinace státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy.

2. Výkon vrchního státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).

3. Stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v jednotlivých oborech dopravy a dopravní infrastruktuře.

4. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů a dopravní infrastruktury.

5. Tvorba koncepce a zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní cestu.

6. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.

10. Tvorba koncepce dopravní obslužnosti v jednotlivých oborech dopravy v kraji nebo hlavním městě Praze.

11. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.

12. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti statutárního města.

13. platová třída

1. Koordinace programu technické normalizace a metodiky pro tvorbu technických norem v souladu s programy mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oborech dopravy včetně koordinace účasti České republiky na tvorbě mezinárodních a evropských norem v rámci mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy.

2. Zpracovávání prognóz trhu dopravy a poptávky po službách včetně analýz vývoje.

3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy. Koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky.

4. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy.

5. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých oborech dopravy.

6. Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky.

7. Tvorba celostátních koncepcí veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy.

8. Tvorba celostátní koncepce výkonu státní správy v oborech dopravy.

9. Tvorba koncepce vytváření národního prostředí pro používání globálních navigačních družicových systémů.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce jednotlivých dopravních oborů (správy silniční dopravy a provozu na pozemních komunikacích, pozemních komunikací, drah a drážní dopravy, civilního letectví, plavby a vodních cest, veřejné dopravy, městské hromadné a kombinované dopravy) včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech a metodického a odborného usměrňování správních úřadů s celorepublikovou působností.

2. Tvorba a aktualizace celostátního rozvojového plánu sektoru dopravy včetně koordinace s regionálními projekty.

3. Tvorba celostátní dopravní politiky z hlediska telematiky a rozvoje inteligentních dopravních systémů.

4. Tvorba celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury.

5. Tvorba koncepce zpracovávání celostátních územně technických podkladů dopravní politiky státu včetně jejich mezinárodní a mezirezortní koordinace.

6. Tvorba komplexních programů rozvoje navigačních družicových systémů a souvisejících aplikací.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.

2. Vývoj a vytváření evropské koncepce rozvoje globálních navigačních družicových systémů.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
21. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×