decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent správy elektronických komunikací

V oficiálním katalogu prací má REFERENT SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB číslo 2.10.50. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent správy elektronických komunikací a poštovních služeb.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými rezorty.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent správy elektronických komunikací a poštovních služeb (číslo 2.10.50)

8. platová třída

1. Zajišťování odborných specializovaných činností při výkonu státní správy a státní kontroly elektronických komunikací včetně souvisejících správních agend.

2. Zajišťování odborných specializovaných agend v jednotlivých oblastech elektronických komunikací včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování výkonu odborných systémových činností v oblasti státní správy elektronických komunikací včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

2. Samostatné vykonávání systémových činností v rámci státní správy a státní kontroly elektronických komunikací, zejména v oblasti dodržování podmínek stanovených v opatřeních obecné povahy v elektronických komunikacích.

10. platová třída

1. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými rezorty.

2. Výkon komplexních systémových činností včetně výkonu odborných a specializovaných činností v oblasti státní kontroly elektronických komunikací.

3. Komplexní koordinace přidělování a využívání čísel, jmen a adres.

4. Komplexní zajišťování ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.

11. platová třída

1. Celostátní koordinace posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení.

2. Celostátní koordinace, zajišťování a regulace oboru elektronických komunikací, zajišťování agendy vydávání opatření obecné povahy v elektronických komunikacích.

3. Provádění analýz relevantních trhů elektronických komunikací.

4. Koordinace a zajišťování výkonu státní kontroly elektronických komunikací. Koordinace a sjednocování postupů orgánů státní kontroly elektronických komunikací při výkonu státní správy a státní kontroly elektronických komunikací z celostátního hlediska.

5. Zajišťování standardizace a normalizace v elektronických komunikacích a poštovních službách. Schvalování, uznávání a posuzování shody telekomunikačních zařízení. Tvorba a vydávání síťových plánů pro sítě elektronických komunikací.

6. Tvorba systému přidělování kmitočtového spektra z hlediska tuzemských a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s rádiovým spektrem v určitých kmitočtových segmentech. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými rezorty, koordinace přidělených kmitočtů se zahraničními správami elektronických komunikací.

7. Tvorba celostátních zásad pro přidělování a využívání čísel, jmen a adres včetně koordinace číslovacích plánů se zahraničními správami elektronických komunikací.

8. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, přiznávání příslušných kvalifikací a oprávnění.

9. Koordinace správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

10. Regulování cen poštovních služeb do zahraničí.

11. Zpracovávání celostátní metodiky evidence nákladů provozovatelů základních poštovních služeb.

12. Koordinace ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.

13. Koordinace a posuzování vydávání licencí k provozování poštovních služeb.

14. Zpracovávání zásad politiky ve věci vydávání poštovních známek včetně mezinárodní koordinace.

12. platová třída

1. Koordinace státní správy a regulace v elektronických komunikacích pro potřeby bezpečnosti a obrany státu v návaznosti na další vnitrostátní a zahraniční struktury a systémy.

2. Tvorba pravidel licenční politiky a její harmonizace s mezinárodními organizacemi.

3. Tvorba koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.

4. Tvorba koncepce uznávání a posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení v návaznosti na požadavky mezinárodních standardů a dalších mezinárodních předpisů.

5. Koordinace a usměrňování výkonu státní kontroly elektronických komunikací v celostátním a mezinárodním měřítku.

6. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality služeb elektronických komunikací včetně návrhů na změnu hodnocených parametrů a limitů, rozhodování ve sporech.

7. Koordinace a metodické usměrňování přidělování a využívání čísel, jmen a adres v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.

8. Systémová koordinace odborných specializovaných oblastí elektronických komunikací včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

9. Stanovení obecných zásad a principů pro hodnocení kvality poskytovaných poštovních služeb včetně stanovení standardů.

10. Tvorba systému státní regulace v oboru poštovních služeb včetně koordinace licenční politiky v oboru poštovních služeb.

13. platová třída

1. Stanovování směrů rozvoje elektronických komunikací.

2. Stanovování zásad státní správy a regulace elektronických komunikací.

3. Tvorba celostátní koncepce multimediálních systémů a služeb.

4. Koncepční usměrňování rozvoje jednotlivých oblastí poštovních služeb.

14. platová třída

1. Tvorba a koordinace celostátních a mezinárodních koncepcí a politik elektronických komunikací včetně tvorby jejich hlavních zásad.

2. Tvorba celostátní koncepce a politiky poštovních služeb včetně jejich koordinace s mezinárodními systémy.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
07. Čvc 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×