decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent správy místního rozvoje: plat a práce

V oficiálním katalogu pracíREFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE číslo 2.10.31. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní refernt správy místního rozvoje.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Tvorba regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent správy místního rozvoje (v katalogu prací pozice 2.10.31)

Referent správy místního rozvoje v 10. platové třídě

1. Posuzování projektů žádostí o podporu v oblasti bydlení, výběr žadatelů a realizace podpory, průběžná realizace a vyhodnocování podpory.

2. Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních kanceláří.

3. Tvorba koncepce bytové politiky v obci s bytovým fondem převažujícího městského typu.

4. Výkon působnosti ústředního správního úřadu ve věcech posuzování odborné způsobilosti a dodržování zákonných podmínek žadatelů k výkonu veřejných dražeb včetně metodické, konzultační a poradenské činnosti.

5. Koordinace a usměrňování regionálního rozvoje cestovního ruchu, turistických informačních center včetně propagačních aktivit.

Referent správy místního rozvoje v 11. platové třídě

1. Celostátní usměrňování postupu ve věcech podpory malého a středního podnikání včetně analýzy efektivnosti podpory.

2. Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu a tvorba regionálních projektů podpor rozvoje cestovního ruchu.

3. Celostátní metodické usměrňování realizace specifických forem cestovního ruchu, například kongresový a incentivní cestovní ruch, lázeňský cestovní ruch, městský a kulturní cestovní ruch.

4. Provádění celostátní kontroly dodržování podmínek při organizaci a provádění veřejných dražeb ve smyslu příslušných právních předpisů.

5. Tvorba územní politiky bydlení z hlediska jejího financování, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení apod. v obcích s rozšířenou působností.

6. Tvorba regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu.

7. Realizace koncepcí a propagačních aktivit ve vztahu k veřejnosti na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni a koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center a činností spojených s aplikací komplexní informační databanky cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.

Referent správy místního rozvoje ve 12. platové třídě

1. Zpracovávání návrhů programů pro rozvoj území z celostátních hledisek. Analýza dosažené úrovně hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých území České republiky a tendencí jejich územního rozvoje.

2. Koordinace jednotlivých celostátních rozvojových programů, například programů podpory obnovy venkova a podpory úprav vojenských areálů pro obecní využití.

3. Zpracovávání celostátních analýz úrovně bydlení pro koncepci státní bytové politiky.

4. Příprava metodických opatření pro realizaci celostátních programů na podporu bydlení, stanovení realizačních zásad, podmínek a kriterií, například pro poskytování státních půjček do fondu obcí na opravy, pro podporu výstavby domů s pečovatelskou službou, domů s byty pro důchodce, nájemních bytů pro obce postižené záplavami, nájemních bytů a pro poskytování půjček občanům

5. Koordinace státních podpůrných opatření a programů podpory bydlení.

6. Tvorba koncepce regionálního rozvoje cestovního ruchu.

7. Posuzování plánovací dokumentace rozvojových generelů a marketingových projektů z hlediska celostátního rozvoje cestovního ruchu.

8. Zpracovávání celostátních analýz rozvoje cestovního ruchu. Tvorba celostátních projektů a programů rozvoje jednotlivých oblastí cestovního ruchu.

9. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad inspekční a dozorové činnosti při provádění veřejných dražeb.

Referent správy místního rozvoje ve 13. platové třídě

1. Tvorba celostátních koncepcí v jednotlivých oblastech cestovního ruchu, například podnikání v oblasti cestovního ruchu nebo využití kulturního dědictví pro cestovní ruch.

2. Koordinace a usměrňování realizace státní politiky cestovního ruchu.

3. Tvorba koncepce a metodiky regionálních podpor s celostátní působností.

4. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.

5. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí bytové politiky, například financování bydlení, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení, bytového družstevnictví, nájemního nebo vlastnického bydlení.

6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace podpory bydlení.

7. Tvorba a koordinace celostátních programů a projektů rozvoje cestovního ruchu včetně stanovování principů a zásad pro hodnocení projektů rozvoje cestovního ruchu.

8. Tvorba celostátní koncepce rozvoje veřejných dražeb.

9. Tvorba strategií obnovy území postižených živelní nebo jinou pohromou na celostátní úrovni.

10. Celostátní koordinace poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou.

11. Celostátní koordinace politiky rozvoje měst (urbánní politika).

Referent správy místního rozvoje ve 14. platové třídě

1. Tvorba koncepce státní bytové politiky.

2. Tvorba koncepce státní politiky cestovního ruchu včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

3. Tvorba zásad státní regionální politiky a státních regionálních podpor.

Referent správy místního rozvoje v 15. platové třídě

1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
25. Čvn 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×