decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent správy osobních údajů

V oficiálním katalogu pracíREFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ číslo 2.10.53. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent správy osobních údajů.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo nakládání s identifikátory.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent správy osobních údajů (v katalogu prací 2.10.53)

11. platová třída

1. Kontrola ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolované osoby mající postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů nebo provádění specializované činnosti v rámci kontrolní skupiny.

2. Přezkoumávání a vyhodnocování systémů obsahujících osobní údaje se zaměřením na dodržování právních předpisů. Hodnocení jejich účinnosti s ohledem na ochranu soukromí.

3. Analýza rizikových zpracování osobních údajů a navrhování opatření k jejich zmírnění či vyloučení.

12. platová třída

1. Komplexní dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.

2. Stanovování obecných postupů při porušování povinnosti odpovědných subjektů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

3. Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

13. platová třída

1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz, strategických záměrů a metodiky pro ucelené oblasti osobních údajů a pro dozor nad nimi včetně vyhodnocování možných ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.

2. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo nakládání s identifikátory.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany osobních údajů včetně zásad pro výkon dozoru a její koordinace s mezinárodními koncepcemi ochrany osobních údajů.

2. Provádění mezinárodní dozorové činnosti Evropské unie a účast na společných mezinárodních akcích dozoru v oblasti ochrany osobních údajů.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní politiky ochrany soukromí a regulace zpracování osobních údajů.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
07. Čvc 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×