decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby

V oficiálním katalogu pracíREFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY číslo 2.10.27. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby (v katalogu prací pozice 2.10.27)

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – 8. platová třída

1. Provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartačním řízení).

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – 9. platová třída

1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.

2. Komplexní zajišťování kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů včetně výběru archiválií.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – 10. platová třída

1. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.

2. Koordinace a metodické usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – 11. platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy archivnictví v působnosti Ministerstva vnitra spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertíz, ověřených úředními razítky pro veřejné instituce a státní orgány.

2. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.

3. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – 12. platová třída

1. Provádění studijně-analytických prací a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – 13. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.

2. Zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – 14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce archivnictví a spisové služby.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – 15. platová třída

1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
21. Čvc 2015   /   

Tags: mzda, plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×