decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent správy ve věcech průmyslového vlastnictví

V oficiálním katalogu pracíREFERENT SPRÁVY VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ číslo 2.10.13. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent správy ve věcech průmyslového vlastnictví.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent správy ve věcech průmyslového vlastnictví (2.10.13)

10. platová třída

1. Komplexní správa poplatků za řízení ve věcech průmyslových práv ve vazbě na zahraničí a podle mezinárodních dohod.

12. platová třída

1. Komplexní správa a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.

2. Metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.

3. Odborná expertiza zápisné způsobilosti, celosvětové novosti, vynálezecké činnosti, průmyslové využitelnosti, individuální povahy nebo shodnosti technického řešení, vzhledu výrobku a označení, například v oborech chemie, lékařství, biotechnologie, mechanika, stavebnictví, doprava.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv.

2. Koordinace tvorby systému utváření a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.

3. Tvorba koncepce ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.

4. Komplexní vyhodnocování nejnáročnějších expertizních činností ve věcech ochrany průmyslových práv na nejvyšší úrovni současného poznání vědy a techniky, například vyhodnocování celosvětové novosti řešení přihlášených k ochraně patentem, a to v nejnáročnějších oborech (lékařství, biotechnologie, chemie).

5. Rozhodování ve sporných řízeních po udělení právní ochrany na technická řešení a označení.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce ochrany průmyslového vlastnictví České republiky.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
03. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×