decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Rodičovská dovolená 2019: rozbor zákoníku

Jakmile dítě začne jíst kašičky, mateřské mléko není úplně nutné a pokud matka chce trávit čas raději na pracovišti, doma může zůstat pouze otec. Velké změny v rodičovských rolích reflektuje legislativa, především zákoník práce. V prvních měsících po porodu dává pojištěné matce nebo otci právo na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství. Potom následuje rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek, na který má nárok i nepojištěná matka nebo otec. Kdy speciální placené volno začíná a končí, jaká práva máte předtím a potom, respektive během roku 2019? Všechno vyčteme ze zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), takže související pasáže ocitujeme včetně příslušných paragrafů (§).

Pojištěnci navazují na mateřskou, ostatní začínají porodem

Shrňme základní informace, abychom potom prostudovali a prodiskutovali konkrétní situace. Rodičovská dovolená obvykle plynule následuje po mateřské, případně nepojištěným matkám a otcům začíná od narození dítěte. Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou celou dobu v ochranné lhůtě, takže nemůžou dostat výpověď (§ 53). Otcovu rodičovskou dovolenou definuje zákon jako výkon práce, ovšem pouze do doby, kdy smí matka čerpat mateřskou (§ 216). Hned potom může požádat svého zaměstnavatele o placené volno, které nestihl vyčerpat kvůli výchově dítěte (§ 217 – § 218). Zaměstnankyně obecně nesmějí dostávat příliš náročné úkoly, pokud kojí, nebo pokud ještě neuplynulo 9 měsíců od porodu (§ 41).

Rodičovská dovolená v roce 2019 podle zákoníku práce

§ 196

Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 197

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

(1) Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory.

(2) Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

(3) Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou podle odstavce 2, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

§ 198

Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

(1) Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

(2) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než
do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

(3) Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

(4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Peněžitá pomoc, porodné, otcovská dovolená a přídavky na děti

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
29. Led 2019   /   

Tags: rodina, sociální dávky, státní správa, zákon

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

8 Komentáře zapnuto "Rodičovská dovolená 2019: rozbor zákoníku"

Upozornit na
avatar
lenka
lenka

Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek a mám nastoupit do práce. Mužů na normální smlouvu? S malou bude doma manžel. Dcera jde příští rok do školky, nepřijdu tím o rodičovský příspěvek? Nebo mužů zažádat o jeho vyplácení?

Eva
Eva

Dobrý den, můj muž bude čerpat peněžitou pomoc v mateřství (protože jsem OSVČ a neplatila jsem si nemocenské pojištění). Kdy, na základě jakých podmínek a dokumentů může pobírat PPM a kdo bude dávku vyplácet? Může si zároveň přivydělávat? A po dobrání PPM může manžel pobírat rodičovský příspěvek, nebo potom musím nastoupit já?

Martina Hrušková
Martina Hrušková

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kolikrát mohu prodloužit rodičovskou dovolenou u stejného zaměstnavatele. A zda bych se mohla na rodičák po nějaké době opět vrátit, pakliže bych do práce naopak nastoupila. Synovi budou 3 roky v lednu 2018. Děkuji a přeji hezký den. Martina

Martina
Martina

Dobrý den, mám během rodičovské dovolené nárok na příspěvky od zaměstnavatele, například na penzijní pojištění? Děkuji.

wpDiscuz
loading
×