decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Sociální péče u soukromníka: minimální a zaručená mzda

Každému podle jeho zásluh! Idealistické heslo zkouší alespoň částečně naplňovat stát. Ve veřejném sektoru reguluje odměňování zaměstnanců platovými třídami a tabulkami. Akciovým společnostem (a.s.), společnostem s ručením omezeným (s.r.o.), nestátním neziskovým organizacím – zkrátka soukromníkům nechává v uzavírání pracovních smluv značnou svobodu. Přesněji: Stát neomezuje odměnu, kterou dostává například pracovník sociální péče. Ale vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zavádí pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale většina zaměstnanců musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

V příloze zmíněného vládního nařízení má speciální kapitolku sociální péče. Upřesněny jsou skupiny prací pro sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.

Sociální péče (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách)

Sociální péče ve 2. skupině

 1. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.
 2. Provádění úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům. Provádění dílčích sociálně pečovatelských úkonů pro klienty.

Sociální péče ve 3. skupině

 1. Rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků a při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.
 2. Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů.
 3. Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.

Sociální péče ve 4. skupině

 1. Fixace získaných společenských a pracovních návyků u dospělých mentálně postižených klientů. Rozvíjení pracovní aktivity. Provádění odborného pracovního výcviku včetně vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací. Rozvíjení individuální manuální zručnosti klientů. Zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče.
 2. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjejí osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.
 3. Poskytování dílčí sociální pomoci, zabezpečování základních sociálních agend. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování, provádění dílčích sociálních šetření. Komplexní zajišťování přímé obslužné péče, základních výchovných, aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta.

Sociální péče v 5. skupině

 1. Sociálněprávní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s občany, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.
 2. Řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Sociální práce v zařízeních sociální intervence (azylové domy, domovy pro matky s dětmi, noclehárny apod.).

Sociální péče v 6. skupině

 1. Poskytování krizové intervence. Poskytování sociálněprávního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.
 2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji a na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Lis 2018   /   

Tags: mzda, povolání, sociální služby

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

16 Komentáře zapnuto "Sociální péče u soukromníka: minimální a zaručená mzda"

Upozornit na
avatar
Šebesta Stanislav
Šebesta Stanislav

Pracuji jako údržbář v jeslích, které jsou příspěvkovou organizací. Pracovní doba je 4 hodiny denně, což odpovídá 20 hodinám týdně. Jaká je zaručená mzda? Jakou mám mít platovou třídu?

Katerina Hnilicova
Katerina Hnilicova

Dobrý den, mám vystudované bakalářské studium vzdělávání dospělých na fakultě andragogiky. Můžu pracovat jako sociální pracovnice? Děkuji.

Renata Nepimachová
Renata Nepimachová

Dobrý den, potřebuji poradit se zařazením zaměstnance do platové tabulky a platové třídy. Jsme nezisková organizace – spolek, dostali jsme povolení vykonávat činnost v rámci výkonu sociálně-právní ochrany: uzavírat dohody o pěstounské péči, poskytovat výchovnou a poradenskou činnost osobě pečující (pěstouny) apod. Nově zřizujeme pracovní místo na tuto pozici. Nevím, do jaké tabulky a do jaké platové třídy mám tohoto zaměstnance zařadit. Děkuji.

Leona Žabková
Leona Žabková

Dobrý den, pane Woffe, prosím Vás, do které kategorie patří chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky? Ráda bych přijala osobu s tímto osvědčením, přestože nemá žádnou praxi. Její náplní práce by byla starost o šestičlennou skupinku, děti ve věku 2 – 5 let, v denním režimu. Mám sice jistou představu o mzdě, ale ráda bych znala tabulku zaručených sazeb, jenomže nevím, kterou použít. Prosím Vás o radu.
Děkuji. Žabková

alena hanulikova
alena hanulikova

Dobrý den, od 1.7.2017 mají stoupnout mzdy. Dostanou přidáno taky pracovníci v přímé obslužné péči, zaměstnaní neziskovými organizacemi?

Zdenka Rozsypalová
Zdenka Rozsypalová

Prosím o informaci – jsme s.r.o. – Domov se zvláštním režimem se 6 klienty. Do které skupiny spadají pečovatelky a pracovníci v sociálních službách? Velmi děkuji za informaci. Je tam 1., 2. a 3. skupina, ta třetí jsou pracovníci v sociálních službách v terénu nebo v domově se zvláštním režimem.

Jiřina
Jiřina

Dobrý den, od r. 2005 pracuji v sociálních službách (nezisková organizace). 11 let jsem působila jako pracovnice v sociálních službách a nyní, po absolvování vysokoškolského studia, 1 rok dělám sociální pracovnici v Domově se zvláštním režimem (DzR). Mohl byste mně říct, kde se pohybuji v tabulce zaručené mzdy? Děkuji.

Lenka
Lenka

Dobrý den, účinnost tohoto zvýšení je od 1.1.2019, nebo až v průběhu roku 2019? Děkuji.

wpDiscuz
loading
×