decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Živnostenské podmínky pro soukromé solárium

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, který chce za účelem samostatného výdělku provozovat solárium. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Kdo může provozovat svoje vlastní solárium

Předmět podnikání: Provozování solárií
Požadovaná odborná způsobilost:

  •  a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu *) a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře, biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu **) a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru, nebo
  • e) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária podle zvláštního právního předpisu ***) a 1 rok praxe v oboru

Poznámka – související právní předpisy

  • *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  • **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  • ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zde například v obecných podmínkách pro hodnocení odborné způsobilosti stojí: “Žadatelem o konání zkoušky (dále jen “uchazeč”) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.”
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
30. Srp 2016   /   

Tags: podnikání, povolání, živnosti

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

2 Komentáře zapnuto "Živnostenské podmínky pro soukromé solárium"

Upozornit na
avatar
Renata
Renata

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to se zaměstnanci, kteří obsluhují solárium. Jaké musejí mít proškolení? Jestli stáčí od majitele, který všemi školeními prošel a má osvědčení, anebo nějaké speciální? Děkuji.

wpDiscuz
loading
×