decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Správce památkových objektů (kastelán)

Kastelán dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.04.03. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Kastelán hodnocený podle platových tříd

8. platová třída

 1. Zajišťování ochrany, provozu a správy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu v jeho provozní době.
 2. Dohled nad prováděním obnovy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu.
 3. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost na provozně samostatných částech rozsáhlých areálů.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy nezpřístupněného a ke zpřístupnění nepřipravovaného památkového objektu s menším rozsahem mobiliárního fondu.
 2. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost přístupného památkového objektu s nižší provozní náročností (menší počet návštěvníků, menší rozsah areálu).

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy dočasně nepřístupného památkového objektu významného počtem mobiliáře a rozsahem areálu.
 2. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu se střední provozní náročností (rozsah mobiliáře, počet návštěvníků, velikost areálu).

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu s vyšší než průměrnou provozní náročností (rozsah a význam mobiliáře, počet návštěvníků, výnosy a velikost areálu).
 2. Zajišťování provozu více provozně oddělených objektů se samostatnou prezentací veřejnosti pod jednou správou.
 3. Organizace návštěvnického provozu na více trasách za pomoci časové rezervace a početní regulace návštěvnosti.

12. platová třída

 1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, správy, prezentace a tvorby koncepce využívání významného památkového objektu s velkou provozní náročností (vysoké počty mobiliáře, vysoký počet návštěvníků a výnosů, rozsáhlé a provozně složité areály).
 2. Tvorba koncepce využívání významného památkového objektu, komplexní péče o mobiliární fond, zajišťování badatelských a průzkumných činností.
 3. Komplexní správa dvou a více přístupných památkových objektů spadajících do nižších velikostních skupin.
 4. Organizace návštěvnického provozu za pomoci rezervace, časové a početní regulace návštěvnosti v nadregionálním systému.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
25. Říj 2016   /   

Tags: plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×