decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Ombudsman pro úřady, práci, energie, banky…

Obyčejný člověk denně čelí obrovským institucím, které sice oficiálně sledují bohulibé účely, ale prakticky mohou chybovat, zneužívat svoji moc a páchat bezpráví na bezbranném jedinci. Pokud nesouhlasíme s úředníkem, zaměstnavatelem nebo komerční firmou, připadá v úvahu ombudsman neboli (veřejný) ochránce práv. Ale raději postupujme trpělivě v následujících krocích, dokud některý nepomůže:

 1. Zkusme vlídnými slovy přesvědčit odpovědnou osobu, aby přehodnotila svoje rozhodnutí.
 2. Podejme odvolání nebo reklamaci podle právního řádu, obchodního podmínek apod.
 3. Oslovme ombudsmana, eventuálně podobného funkcionáře (vizte níže).
 4. Zvažme soudní žalobu nebo finanční arbitráž (s bankou).

Veřejný ochránce práv koriguje úřední chyby

Máte pocit, že jste obětí byrokracie? Napište oficiálnímu českému ombudsmanovi na e-mailovou adresu: podatelna@ochrance.cz, nebo zavolejte na telefonní číslo +420 542 542 888. Veřejný ochránce práv podle zákona č. 349/1999 Sb. brání občany před správními úřady (ministerstvy apod.), územními samosprávnými celky, Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, Policií ČR, Armádou, Hradní stráží, Vězeňskou službou a věznicemi nebo výchovnými ústavy, léčebnami, detenčními zařízeními a veřejnými zdravotními pojišťovnami. Svého ombudsmana mají rovněž některé vládní rezorty:

 • Ministerstvo průmyslu pro spotřebitele (prostřednictvím živnostenských úřadů)
 • Ministerstvo školství pro žáky a jejich rodiče (ombudsman@msmt.cz, +420 234 812 211)
 • Ministerstvo obrany pro ochranu lidských práv (ombudsman@army.cz).

Existuje také ombudsman Evropské unie, který podle Maastrichtské smlouvy řeší stížnosti na sesterské instituce (Parlament, Radu, Komisi, úřady, agentury atd.). Podněty přijímá například přes elektronický formulář ZDE nebo na telefonním čísle +33 3 88 17 23 13.

Státní úřad inspekce práce pomáhá zaměstnancům

Přikazuje vám šéf přehnané přesčasy, protěžuje svoje oblíbence tak, že dává za stejnou práci jiné peníze, ignoruje sazby zaručených mezd, upírá příplatky, zkrátka porušuje vaše práva? Zavolejte Státní úřad inspekce práce, který může zlovolnému zaměstnavateli napařit pokutu i v řádu milionů korun: opava@suip.cz, +420 950 179 101

Ombudsman Energetického regulačního úřadu

Oklamal vás dodavatel elektřiny nebo zemního plynu? Energetický regulační úřad jmenoval svého vlastního ombudsmana, který napravuje křivdy na spotřebitelích: ombudsman@eru.cz, 255 715 523. Svého interního pracovníka klientům nabízejí také někteří dodavatelé:

Takzvaní “ombudsmani” bankovních ústavů

I některé finanční instituce dobrovolně zavedly svého interního ochránce, jako další štaci pro nespokojené klienty, kteří nenašli pochopení v reklamačním oddělení:

 • Česká spořitelna (ombudsman@csas.cz, +420 956 717 718)
 • ČSOB (ombudsman@csob.cz)
 • Moneta Money Bank (Ombudsman, Vyskočilova 1422/1a,140 28, Praha 4)
 • Komerční banka (pan Joseph Franciscus Vedlich, kontakt nedohledatelný)

Kódy bankovních ústavů podle ČNB: nové!

“Čísla vládnou vesmíru,” řekl údajně starověký filosof Pythagoras, který taky popsal vztah mezi stranami pravoúhlého trojúhelníku. Přitom těžko mohl tušit, jak bude vypadat naše současnost. Většina bohatství vzniká na finančních trzích, prostřednictvím složitých matematických algoritmů. Ekonomové předpovídají budoucnost pomocí účetních uzávěrek a křivolakých grafů. Z čísel skládáme i kódy bankovních ústavů, tedy aspoň v České republice.

V tuzemsku používáme čísla, v zahraničí i písmena

Když posíláme klasickou poštovní zásilku, na obal napíšeme směrovací číslo, které patří konkrétní oblasti. Šetříme tak čas dodavatelské firmě, která nemusí hledat adresu v celostátní databázi, ale zpravidla jenom v jednom okrese. Podobnou, praktickou funkci mají kódy bankovních ústavů. Ovšem musíme rozlišovat mezi globálním a tuzemským (českým) systémem.

 • Mezinárodní bankovní kódy sestávají z 8, či 11 písmen nebo čísel.
 • České bankovní kódy pro tuzemský platební styk sestávají ze 4 čísel.

Kromě celosvětového kódovacího režimu BIC (Business Identification Code) existuje také CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement system): jediný systém mezibankovního platebního styku v České republice, který zpracovává transakce v naší národní měně. Některé finanční instituce do této soustavy nepatří, ačkoli v tuzemsku jinak působí.

Všechny kódy bankovních ústavů v České republice

Následující přehled zveřejnila Česká národní banka (ČNB), jako 179. verzi. Kódy bankovních ústavů se totiž mohou průběžně měnit, takže než přepošlete svoje peníze mezi účty, raději zkontrolujte, jestli platí stejná kombinace znaků. Naposledy dostala nový kód PKO Bank Polski, a nevíme, kdo přijde na řadu příště.

Data můžete jednoduše filtrovat tak, že do vyhledávacího řádku napíšete značku, nebo jméno bankovního ústavu, eventuálně stačí jenom jeden znak. V případě nutnosti kontaktujte paní Miladu Mackovou (+420 2 2441 3675, Milada.Mackova@cnb.cz), která má oficiální tabulku na starosti. Hodně štěstí s vašimi financemi!

Český kódBankovní ústavBICCERTIS
0100Komerční banka, a.s.KOMBCZPPA
0300Československá obchodní banka, a.s.CEKOCZPPA
0600MONETA Money Bank, a.s.AGBACZPPA
0710Česká národní bankaCNBACZPPA
0800Česká spořitelna, a.s.GIBACZPXA
2010Fio banka, a.s.FIOBCZPPA
2020MUFG Bank (Europe) N.V. Prague BranchBOTKCZPPA
2030AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvoA
2060Citfin, spořitelní družstvoCITFCZPPA
2070Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvoMPUBCZPPA
2100Hypoteční banka, a.s.A
2200Peněžní dům, spořitelní družstvoA
2220Artesa, spořitelní družstvoARTTCZPPA
2240Poštová banka, a.s., pobočka Česká republikaPOBNCZPPA
2250Banka CREDITAS a.s.CTASCZ22A
2260ANO spořitelní družstvo-
2310ZUNO BANK AG, organizační složkaZUNOCZPPA
2600Citibank Europe plc, organizační složkaCITICZPXA
2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.BACXCZPPA
3030Air Bank a.s.AIRACZPPA
3050BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závodBPPFCZP1A
3060PKO BP S.A., Czech BranchBPKOCZPPA
3500ING Bank N.V.INGBCZPPA
4000Expobank CZ a.s.EXPNCZPPA
4300Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.CMZRCZP1A
5500Raiffeisenbank a.s.RZBCCZPPA
5800J & T BANKA, a.s.JTBPCZPPA
6000PPF banka a.s.PMBPCZPPA
6100Equa bank a.s.EQBKCZPPA
6200COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka PrahaCOBACZPXA
6210mBank S.A., organizační složkaBREXCZPPA
6300BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republikaGEBACZPPA
6700Všeobecná úverová banka a.s., pobočka PrahaSUBACZPPA
6800Sberbank CZ, a.s.VBOECZ2XA
7910Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složkaDEUTCZPXA
7940Waldviertler Sparkasse Bank AGSPWTCZ21A
7950Raiffeisen stavební spořitelna a.s.A
7960Českomoravská stavební spořitelna, a.s.A
7970Wüstenrot-stavební spořitelna a.s.A
7980Wüstenrot hypoteční banka a.s.A
7990Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.A
8030Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závodGENOCZ21A
8040Oberbank AG pobočka Česká republikaOBKLCZ2XA
8060Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.A
8090Česká exportní banka, a.s.CZEECZPPA
8150HSBC Bank plc - pobočka PrahaMIDLCZPPA
8200PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, pobočka ČR-
8220Payment Execution s.r.o.PAERCZP1-
8230EEPAYS s.r.o.EEPSCZPP-
8240Družstevní záložna Kredit-
8250Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závodBKCHCZPP-

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven 2017

Česká republika patří do Evropy nejenom svou polohou, ale také solidárním systémem. Všichni pracující lidé povinně odvádějí peníze do veřejného rozpočtu i proto, aby každý nemocný nebo zraněný občan dostal dobrou lékařskou péči. Náklady proplácí marodova zdravotní pojišťovna podle úhradové vyhlášky, kterou každoročně aktualizuje odpovědný vládní rezort. Veřejné pojištění dříve “protékalo” komerčními finančními ústavy, ale počínaje 10. únorem 2017 je pro tento účel povolená pouze Česká národní banka. Zde najdete nová čísla účtů zdravotních pojišťoven (v závorce oficiální kódy), která nyní musíme respektovat.

Zdravotní pojištění odvádějí zaměstnavatelé, samoplátci (osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů – OBZP) a speciální skupinu představují “hříšníci”, kteří dorovnávají penále a pokuty. Pro platbu potřebujeme znát jednak nová čísla účtů zdravotních pojišťoven, ale také svoji osobní značku neboli variabilní symbol (VS: pro živnostníka často rodné číslo, pro firmu často identifikační číslo – IČ, někdy doplněné zleva dvěma nulami nebo zprava dvěma přidělenými čísly) a jako účetní kategorii platby většinou ještě konstantní symbol. Málokdo potřebuje také IBAN a SWIFT (kódy pro platbu ze zahraničí).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Účel Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatelé 2050000761/0710
2050107761/0710
IČ + dvě čísla
OSVČ 2050203761/0710
2050406761/0710
Rodné číslo
OBZP 2050502761/0710 Rodné číslo
Platby penále 2055004761/0710 Viz výše
Platby dlužného pojistného 2050705761/0710 Viz výše
Platby dlužného penále 2055207761/0710 Viz výše
Náhrady nákladů na zdravotní služby (náhrady škod) 2050609761/0710 Viz výše

Zaměstnavatelé uvedou jako variabilní symbol IČ a dvojmístnou specifikaci nebo dvě nuly. Všichni uvedou jako konstantní symbol 0558 nebo 3558.

Oborová zdravotní pojišťovna

Nové číslo účtu jest: 2070101041/0710

Zaměstnavatelé uvedou jako variabilní symbol IČ a případně dvojmístnou specifikaci nebo dvě nuly, jako konstantní symbol 3558 (bezhotovostně) nebo 3559 (složenkou). Samoplátci uvedou jako variabilní symbol rodné číslo, jako konstantní symbol 0858 (bezhotovostně) či 0859 (složenkou).

Revírní bratrská pokladna

Plátce Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatelé 2130000761/0710 IČ + dvě nuly
OSVČ 2130203761/0710 Rodné číslo
OBZP 2130502761/0710 Rodné číslo
Penále a pokuty 2131409761/0710 Dle výměru
Dlužné pojistné 2130801761/0710 Dle výměru
Náhrady nákladů na zdravotní služby 2131601761/0710 Dle výzvy k úhradě

Cizinci – samoplátci uvádějí jako variabilní symbol číslo plátce z průkazu pojištěnce. Konstantní symbol zde není povinný.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Plátce Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatelé 2092101181/0710
Penále zaměstnavatelé 2091504181/0710
OSVČ 2092101181/0710 Rodné číslo
Penále OSVČ 2091504181/0710 Rodné číslo
OBZP 2092101181/0710 Rodné číslo
Penále OBZP 2091504181/0710 Rodné číslo

Jako konstantní symbol uvedou zaměstnavatelé i samoplátci 558 (bezhotovostně) nebo 1379 (v hotovosti).

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Plátce Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatel 2115106031/0710
OSVČ, OBZP 2110102031/0710 Rodné číslo
Platby na penále a pokuty 2117101031/0710 IČ nebo rodné číslo

Všichni uvedou konstantní symbol 3558 (při bezhotovostní platbě), anebo 3559 (složenkou).

Vojenská zdravotní pojišťovna

Pro platby pojistného: 2010201091/0710, pro penále a pokuty: 2010500091/0710

Zaměstnavatelé uvádějí jako variabilní symbol IČ a dvojmístnou specifikaci nebo dvě nuly. Všichni uvedou jako konstantní symbol 3558 (bezhotovostně) nebo 3559 (složenkou).

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Jak vidíme, nová čísla účtů zdravotních pojišťoven se mohou lišit podle kraje.

Kraj Zaměstnavatelé Samoplátci Penále a pokuty
Jihomoravský a Vysočina 1111009651/0710 1112001651/0710 1113004651/0710
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský 1111000761/0710 1112003761/0710 1113006761/0710
Královéhradecký a Pardubický 1111002521/0710 1112005521/0710 1113008521/0710
Ústecký a Liberecký 1111000411/0710 1112003411/0710 1113006411/0710
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1111006311/0710 1112009311/0710 1113001311/0710
Praha a Středočeský 1111009221/0710 1112001221/0710 1113004221/0710

Jako variabilní symbol uvedou zaměstnavatelé IČ + dvě čísla přidělená pojišťovnou, zaměstnanci číslo přidělené pojišťovnou. Všichni uvedou jako konstantní symbol 558 (bezhotovostně), nebo 379 (složenkou).

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven nejpozději od 10. 2. 2017

Naši političtí zastupitelé dospěli k názoru, že stát nemá dostatečný přehled nad všeobecným zdravotním pojištěním, pokud odvody “tečou” komerčními bankami. Vloni proto schválili zákon č. 128/2016 Sb., kterým změnili zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). “Zdravotní pojišťovny zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank,” shrnuje Ministerstvo financí. Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven lze překontrolovat přímo zde: ČPZP, OZP, RBK, ZPŠ (zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP), ZPMV, Vojenská, Všeobecná.

Servis24 – přihlášení na účet: VIDEO

Ve virtuálním světě můžeme cestovat časem a prostorem, najít staré přátele a novou lásku, nebo ukládat a vybírat peníze. Prozkoumejme společně internetové bankovnictví, které provozuje Česká spořitelna pod názvem Servis24. Přihlášení na účet vysvětluje pomocí názorného videa – od vyhledání vstupních údajů, přes zadání klientského čísla a hesla, po správu úspor. Ale nejdříve vysvlečeme do naha samotný finanční ústav, kterému svěřujete svoje těžce vydělané prostředky. Má férové obchodní podmínky a účtuje přiměřené poplatky? Kolik peněz vyvádí z České republiky a kolik tady zaměstnává lidí? Než se přihlásíte na účet, měli byste vědět, komu vlastně důvěřujete!

“Česká” spořitelna vyvádí do zahraničí miliardy korun

Obchodní značky mohou klamat – stačí jedno dobře zvolené přídavné jméno a člověk má rázem pocit blízkosti, spřízněnosti, zdravého patriotismu. Jenomže “Česká spořitelna” skoro celá (98,97 %) patří a vydělává rakouské Erste Group, která jenom vloni formou dividend vyvedla z Prahy do Vídně 11,4 miliardy Kč. Pro bližší představu, takové příjmy během celého kalendářního roku nemají ani naše Ministerstva školství, obrany a kultury dohromady. Vždycky když používáte Servis24, přihlášení na účet znamená, že dáváte přednost rakouskému kapitálu a vaše bankovní poplatky mohou skončit ve Vídni.

Vedení běžného osobního účtu stojí 69 Kč, což znamená 828 Kč ročně a desetitisíce korun za celý život. “Pokud neuhradíte dlužnou částku včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho účtu maximálně jednou měsíčně,” diktuje Erste Group v ceníku pro Osobní účet České spořitelny II. Nutno dodat, že patří mezi seriózní obchodníky, obsluhuje skoro každého druhého občana České republiky (4 982 584 lidí) a hezky podle zákoníku práce tady zaměstnává 10 545 jedinců. Ale můžete přejít k ryze české bance, která za vedení účtu nechce vůbec nic.

Názorný návod pro Servis24, přihlášení na účet

A nyní konečně slíbená videa, která nás provedou internetovým bankovnictvím. Postupně otevřeme Servis24 (přihlášení na účet), zadáme domácí platbu, trvalou platbu a dobijeme kredit na mobilní telefon.

↼ Previous Page

- PAGE 2 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×