decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
Plat policisty

Plat policisty, hasiče a dalších bezpečnostních příslušníků

Jaké peníze dostávají muži a ženy zákona, krotitelé ohně a ochránci českých hranic? Kolik vydělávají vězeňští dozorci nebo zpravodajci – členové rozvědky a kontrarozvědky? Nové platové tabulky pro příslušníky bezpečnostních sborů vyměřují plat policisty, plat hasiče, ale taky celníka, zaměstnance Vězeňské služby nebo BIS, kteří jsou ve služebním poměru!

Plat policisty

Zdroj fotografie: Kancelář policejního prezidenta

Úvodem vyjasněme pojmy. Platy zaměstnanců ve veřejném sektoru, kteří uzavřeli běžný pracovní poměr, najdete JINDE. Následující tabulky náležejí příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří jsou ve služebním poměru. Určují základní hrubý měsíční plat policisty, plat hasiče, ale také dalších strážců zákona. Bezpečnostními sbory jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba (BIS) a Úřad pro zahraniční styky a informace. Podrobnosti stanovuje zákon č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) a navazující nařízení vlády č. 304/2018 Sb.

Rozhoduje hlavně hodnost. Plat policisty a hasiče stoupá lednem 2020

Zaměstnanci ve státní správě a veřejných službách dostávají odměnu hlavně podle nejobtížnější práce, kterou vykonávají. Příslušníci bezpečnostních sborů podléhají poněkud jiným kritériím. Plat policisty, stejně jako plat hasiče nebo člena BIS zrcadlí především jeho hodnost, vzdělání a délku služebního poměru. Podle těchto údajů zjistíme tarifní třídu. Pro zajímavost porovnejme ještě služební hodnost a hodnostní označení, tedy dvě paralelní stupnice, které mohou laika zmást: Například inspektor bývá (nad)praporčíkem, komisař (nad)poručíkem a rada (pod)plukovníkem.

TARIFNÍ TŘÍDA je podmíněna hodností, vzděláním a délkou služebního poměru
Služební hodnost Hodnostní označení Minimální vzdělání Doba trvání služby Tarifní třída
referent rotný střední/ výuční list 1.
vrchní referent strážmistr střední s maturitou 2.
asistent nadstrážmistr střední s maturitou 3.
vrchní asistent podpraporčík střední s maturitou 2 roky 4.
inspektor praporčík/nadpraporčík střední s maturitou 3 roky 5.
vrchní inspektor nadpraporčík/podporučík SŠ s maturitou/VOŠ 5 let 6.
komisař poručík/nadporučík VOŠ /VŠ bakalářské 6 let 7.
vrchní komisař kapitán/major VŠ bakalářské 7 let 8.
rada podplukovník/plukovník VŠ magisterské 9 let 9.
vrchní rada plukovník VŠ magisterské 10 let 10.
vrchní státní rada plukovník VŠ magisterské 12 let 11.

Kromě třídy potřebujeme znát ještě tarifní stupeň, neboli započitatelnou praxi: především dobu výkonu služby, eventuálně další zkušenosti uznané odpovědným funkcionářem. A také vojenskou základní nebo civilní službu, maximálně 3 roky mateřské + rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud současně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu. Nyní už máme dostatek informací, abychom v tabulce našli základní tarif, neboli základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče, příslušníka Vězeňské služby apod.

Základní a příplatková tabulka, účinná od 1. ledna 2020

Příslušníci dostali přidáno v listopadu 2014, potom znovu v lednu 2015, v listopadu 2015, v listopadu 2016, v červenci 2017, v listopadu 2017, v lednu 2019 a nyní, kdy každý základní tarif stoupá o 1 500 Kč. Sledujeme tedy osmé navýšení v poměrně krátkém časovém intervalu poté, co veřejný sektor zažíval naopak škrty, způsobené ekonomickou krizí.

Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč
Roky Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
≤3 1 19210 20720 22350 24130 26060 28140 30380 32840 35500 38400 41530
≤6 2 19890 21450 23140 24980 26970 29140 31480 34020 36780 39800 43040
≤9 3 20570 22180 23930 25850 27920 30180 32600 35240 38100 41220 44590
≤12 4 21280 22980 24790 26770 28910 31240 33770 36500 39480 42710 46210
≤15 5 22030 23780 25670 27720 29940 32350 34980 37820 40890 44240 47880
≤18 6 22790 24610 26580 28700 31000 33520 36230 39180 42400 45850 49620
≤21 7 23590 25470 27510 29720 32120 34710 37540 40590 43920 47530 51430
≤24 8 24430 26370 28490 30770 33260 35970 38900 42060 45510 49240 53310
≤27 9 25290 27300 29490 31880 34450 37260 40300 43580 47160 51040 55250
≤30 10 26180 28270 30550 33010 35700 38600 41740 45150 48870 52910 57270
≤33 11 27110 29290 31640 34210 36980 39980 43270 46800 50650 54830 59360
>33 12 28060 30320 32780 35430 38310 41430 44830 48520 52500 56820 61520

Speciální tabulka náleží příslušníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Odměna celníka, plat policisty nebo hasiče potom stoupá o desetinu.

Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč
Roky Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
≤3 1 21140 22800 24590 26550 28670 30960 33420 36130 39050 42240 45690
≤6 2 21880 23600 25460 27480 29670 32060 34630 37430 40460 43780 47350
≤9 3 22630 24400 26330 28440 30720 33200 35860 38770 41910 45350 49050
≤12 4 23410 25280 27270 29450 31810 34370 37150 40150 43430 46990 50840
≤15 5 24240 26160 28240 30500 32940 35590 38480 41610 44980 48670 52670
≤18 6 25070 27080 29240 31570 34100 36880 39860 43100 46640 50440 54590
≤21 7 25950 28020 30270 32700 35340 38190 41300 44650 48320 52290 56580
≤24 8 26880 29010 31340 33850 36590 39570 42790 46270 50070 54170 58650
≤27 9 27820 30030 32440 35070 37900 40990 44330 47940 51880 56150 60780
≤30 10 28800 31100 33610 36320 39270 42460 45920 49670 53760 58210 63000
≤33 11 29830 32220 34810 37640 40680 43980 47600 51480 55720 60320 65300
>33 12 30870 33360 36060 38980 42150 45580 49320 53380 57750 62510 67680

Základní měsíční tarif nebývá celou odměnou příslušníka. Plat policisty může povyrůst příplatkem za vedení, příplatkem za službu v zahraničí, zvláštním příplatkem, osobním příplatkem a odměnou. Stejně někdy stoupá plat hasiče, příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů atd.

Výsluhy od ledna 2020 (příspěvek, daň, penze)

Stát musí ochraňovat svoje obyvatele, jinak nedokáže obhájit ani svoji vlastní existenci a pravděpodobně zanikne. Členové bezpečnostních sborů a armády jsou výjimkou, která potvrzuje pravidlo: Desetitisíce jedinců slouží republice a přitom riskují svoje životy právě proto, aby zajistili relativní klid velké většině spoluobčanů. Policisté, hasiči, vojáci a další příslušníci nemají takovou volnost jako podnikatelé, ani takové jistoty jako civilní zaměstnanci v pracovním poměru. Za odměnu dostávají výsluhy, neboli výsluhový příspěvek. Od ledna 2020 očekávejme valorizaci o 2,6 % a navíc 76 Kč. Nadále platí, že „výsluhová penze” není zdaněna.

Výsledek spočítá kalkulačka podle služebního příjmu

Příslušníci bezpečnostních sborů, stejně jako vojáci musejí nejdříve svědomitě odsloužit aspoň 15 let, aby speciální „penzi” dostali. (Smůlu mají například policisté, kteří byli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin.) Výsluhový příspěvek počítáme vždycky z hrubého měsíčního průměru, který jste dostávali během posledního kalendářního roku jako příjem v bezpečnostním sboru, nebo během posledních 5 kalendářních let jako plat v Armádě, před odchodem do civilu.

Za prvních 15 let dostanete „paušál”, ke kterému potom přibývají procenta za každý další odsloužený rok. Bezpečnostní sbory však mají jiné sazby a nižší strop, než vojáci – a rozdíly existují také v rámci Armády. V předchozí kalkulačce stačí doplnit profesi, počet ukončených odsloužených let a hrubý měsíční plat. Vyjde výsluhový příspěvek a také jeho valorizovaná výše, naplánovaná na leden 2020 pro současné příjemce této „zásluhové penze”.

Výsluhy, výsluhový příspěvek policisty, hasiče a vojáka

Zdroj fotografie: Kancelář policejního prezidenta

Výsluhový příspěvek pro policisty nebo hasiče

Vnitrostátní pořádek mají na starosti příslušníci bezpečnostních sborů: Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace. Podrobnosti stanovuje zákon č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), ve kterém figuruje taky „výsluhová penze”. Například pokud policista odsloužil 20 let, dostává 35 % služebního platu: za prvních 15 let 20 %, za každý další rok 3 %.

Odsloužené rokyZe služebního příjmuMaximum  
1520 %50 % služebního příjmu
16 - 203 % za rok
21 - 252 % za rok
26 - 1001 % za rok

Výsluhová penze pro vojáky české Armády

Napjaté mezinárodní vztahy sleduje a někdy také pomáhá řešit Armáda České republiky, přesněji řečeno naši profesionální vojáci. Oproti vnitrostátním policistům nebo hasičům mají poměrně rozmáchlejší platové tarify, ale hůře může vycházet výsluhový příspěvek. Podrobnosti najdeme v zákoně č. 221/1999 Sb. (o vojácích z povolání). Až 60 % svého služebního platu může dostávat veterán, který byl výkonným letcem, nebo bojoval v zahraniční válce, eventuálně aspoň 5 let plnil jiné „zvláštní úkoly”.

Odsloužené rokyZe služebního příjmuMaximum  
155 %55 %, nebo 60 % služebního příjmu
16 - 206,2 % za rok
21 - 262,5 % za rok
27 - 1001 % za rok

Valorizace a zdanění výsluhy od ledna 2020

Oba jmenované zákony obsahují stejnou, jenom různě formulovanou pasáž: Když rostou starobní důchody, stoupají taky výsluhy – o polovinu toho, o kolik stoupá procentní výměra standardní penze. Záleží tedy na takzvané zásluhové složce, která od ledna 2020 povyskočí pravděpodobně o 5,2 % + 151 Kč. Takže valorizace dosavadní výsluhy činí 2,6 % + 76 Kč.

Různé vlády postupně upravují daňovou soustavu, ale bývalí policisté a vojáci mají momentálně klid. Aktuální verze zákona č. 586/1992 Sb. (o daních z příjmů) totiž jmenuje výsluhový příspěvek mezi osvobozenými výjimkami, na které berní úřad nemůže. Takže veterán obdrží celou částku, stát „neodkloní” do veřejného rozpočtu ani korunu.

Příspěvek obvykle přestanete dostávat, pokud nastoupíte zpátky do služebního poměru, anebo jakmile odejdete do starobního důchodu. Pouze pokud byla výsluha vyšší, než normální seniorská penze, příjem zůstane stejný. Veterán potom dostane: starobní důchod + doplatek do výše dosavadní služební výsluhy.

K tématu:

Platy bezpečnostních příslušníků v roce 2019

Na této stránce najdete platové tabulky bezpečnostních příslušníků, které byly účinné v roce 2019. Tarifní stupnice patří konkrétně státním policistům, hasičům, celníkům, vězeňské službě, členům Bezpečnostní informační služby a Generální inspekci bezpečnostních sborů, stejně jako Úřadu pro zahraniční styky a informace. Aktuální tarifní stupnice naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive pro celý veřejný sektor sledujeme platové výměry ZDE.

Nejdříve musíme zjistit hodnost a praxi

TARIFNÍ TŘÍDA je podmíněna hodností, vzděláním a délkou služebního poměru
Služební hodnost Hodnostní označení Minimální vzdělání Doba trvání služby Tarifní třída
referent rotný střední/ výuční list 1.
vrchní referent strážmistr střední s maturitou 2.
asistent nadstrážmistr střední s maturitou 3.
vrchní asistent podpraporčík střední s maturitou 2 roky 4.
inspektor praporčík/nadpraporčík střední s maturitou 3 roky 5.
vrchní inspektor nadpraporčík/podporučík SŠ s maturitou/VOŠ 5 let 6.
komisař poručík/nadporučík VOŠ /VŠ bakalářské 6 let 7.
vrchní komisař kapitán/major VŠ bakalářské 7 let 8.
rada podplukovník/plukovník VŠ magisterské 9 let 9.
vrchní rada plukovník VŠ magisterské 10 let 10.
vrchní státní rada plukovník VŠ magisterské 12 let 11.

Abychom našli správný platový tarif, musíme znát tarifní třídu a tarifní stupeň, neboli délku praxe: především dobu výkonu služby, eventuálně další zkušenosti uznané odpovědným funkcionářem. A také vojenskou základní nebo civilní službu, maximálně 3 roky mateřské + rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud současně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu.

Nyní už máme dostatek informací, abychom v tabulce našli platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče, příslušníka Vězeňské služby apod.

Platy bezpečnostních příslušníků v roce 2019

Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč
Roky Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
≤3 1 17710 19220 20850 22630 24560 26640 28880 31340 34000 36900 40030
≤6 2 18390 19950 21640 23480 25470 27640 29980 32520 35280 38300 41540
≤9 3 19070 20680 22430 24350 26420 28680 31100 33740 36600 39720 43090
≤12 4 19780 21480 23290 25270 27410 29740 32270 35000 37980 41210 44710
≤15 5 20530 22280 24170 26220 28440 30850 33480 36320 39390 42740 46380
≤18 6 21290 23110 25080 27200 29500 32020 34730 37680 40900 44350 48120
≤21 7 22090 23970 26010 28220 30620 33210 36040 39090 42420 46030 49930
≤24 8 22930 24870 26990 29270 31760 34470 37400 40560 44010 47740 51810
≤27 9 23790 25800 27990 30380 32950 35760 38800 42080 45660 49540 53750
≤30 10 24680 26770 29050 31510 34200 37100 40240 43650 47370 51410 55770
≤33 11 25610 27790 30140 32710 35480 38480 41770 45300 49150 53330 57860
>33 12 26560 28820 31280 33930 36810 39930 43330 47020 51000 55320 60020

Speciální tabulka náleží příslušníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Odměna celníka, policisty či hasiče potom stoupá o desetinu.

Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč
Roky Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
≤3 1 19490 21150 22940 24890 27010 29310 31780 34480 37410 40590 44040
≤6 2 20230 21950 23810 25830 28020 30400 32980 35780 38810 42130 45700
≤9 3 20980 22750 24680 26790 29060 31550 34220 37110 40260 43700 47400
≤12 4 21760 23630 25630 27800 30160 32720 35500 38510 41780 45330 49190
≤15 5 22590 24520 26590 28840 31290 33940 36840 39950 43330 47020 51030
≤18 6 23420 25420 27590 29920 32460 35230 38200 41460 44990 48790 52930
≤21 7 24300 26370 28620 31040 33690 36530 39650 43010 46660 50640 54930
≤24 8 25230 27360 29700 32200 34940 37920 41140 44620 48410 52510 56990
≤27 9 26180 28380 30800 33420 36250 39340 42680 46290 50230 54490 59120
≤30 10 27150 29450 31960 34660 37620 40820 44270 48020 52120 56550 61350
≤33 11 28170 30570 33150 35980 39030 42330 45960 49840 54060 58670 63650
>33 12 29220 31710 34410 37330 40490 43930 47670 51720 56100 60860 66030

Základní tarif nebývá celou odměnou příslušníka. Tabulkovou základnu může navýšit příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, osobní příplatek a odměna.

Drábová: Na jaderném programu KLDR možná pracují desetitisíce lidí

Severní Korea začala znovu obnovovat střelnici pro testování raket, kterou slíbila odstranit po prvním summitu svého vůdce Kim Čong-una s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Americká vláda kvůli tomu vyhrožuje dalšími sankcemi. Ukončuje KLDR svůj jaderný program, nebo ho dále rozvíjí? Hostem Interview Plus je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Moderuje Jan Bumba.

Další videa od Českého rozhlasu Plus:

- PAGE 1 OF 6 -

Next Page ⇀

loading
×