decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Bezpečnostní informační služba – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Bezpečnostní informační služba. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 146 700 000
Výdaje celkem 1 652 946 000

Příjmy

Daňové příjmy 1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 146 700 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 1 652 946 000

Průřezové ukazatele

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 298 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

loading
×