decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Ombudsman pro úřady, práci, energie, banky…

Obyčejný člověk denně čelí obrovským institucím, které sice oficiálně sledují bohulibé účely, ale prakticky mohou chybovat, zneužívat svoji moc a páchat bezpráví na bezbranném jedinci. Pokud nesouhlasíme s úředníkem, zaměstnavatelem nebo komerční firmou, připadá v úvahu ombudsman neboli (veřejný) ochránce práv. Ale raději postupujme trpělivě v následujících krocích, dokud některý nepomůže:

 1. Zkusme vlídnými slovy přesvědčit odpovědnou osobu, aby přehodnotila svoje rozhodnutí.
 2. Podejme odvolání nebo reklamaci podle právního řádu, obchodního podmínek apod.
 3. Oslovme ombudsmana, eventuálně podobného funkcionáře (vizte níže).
 4. Zvažme soudní žalobu nebo finanční arbitráž (s bankou).

Veřejný ochránce práv koriguje úřední chyby

Máte pocit, že jste obětí byrokracie? Napište oficiálnímu českému ombudsmanovi na e-mailovou adresu: podatelna@ochrance.cz, nebo zavolejte na telefonní číslo +420 542 542 888. Veřejný ochránce práv podle zákona č. 349/1999 Sb. brání občany před správními úřady (ministerstvy apod.), územními samosprávnými celky, Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, Policií ČR, Armádou, Hradní stráží, Vězeňskou službou a věznicemi nebo výchovnými ústavy, léčebnami, detenčními zařízeními a veřejnými zdravotními pojišťovnami. Svého ombudsmana mají rovněž některé vládní rezorty:

 • Ministerstvo průmyslu pro spotřebitele (prostřednictvím živnostenských úřadů)
 • Ministerstvo školství pro žáky a jejich rodiče (ombudsman@msmt.cz, +420 234 812 211)
 • Ministerstvo obrany pro ochranu lidských práv (ombudsman@army.cz).

Existuje také ombudsman Evropské unie, který podle Maastrichtské smlouvy řeší stížnosti na sesterské instituce (Parlament, Radu, Komisi, úřady, agentury atd.). Podněty přijímá například přes elektronický formulář ZDE nebo na telefonním čísle +33 3 88 17 23 13.

Státní úřad inspekce práce pomáhá zaměstnancům

Přikazuje vám šéf přehnané přesčasy, protěžuje svoje oblíbence tak, že dává za stejnou práci jiné peníze, ignoruje sazby zaručených mezd, upírá příplatky, zkrátka porušuje vaše práva? Zavolejte Státní úřad inspekce práce, který může zlovolnému zaměstnavateli napařit pokutu i v řádu milionů korun: opava@suip.cz, +420 950 179 101

Ombudsman Energetického regulačního úřadu

Oklamal vás dodavatel elektřiny nebo zemního plynu? Energetický regulační úřad jmenoval svého vlastního ombudsmana, který napravuje křivdy na spotřebitelích: ombudsman@eru.cz, 255 715 523. Svého interního pracovníka klientům nabízejí také někteří dodavatelé:

Takzvaní “ombudsmani” bankovních ústavů

I některé finanční instituce dobrovolně zavedly svého interního ochránce, jako další štaci pro nespokojené klienty, kteří nenašli pochopení v reklamačním oddělení:

 • Česká spořitelna (ombudsman@csas.cz, +420 956 717 718)
 • ČSOB (ombudsman@csob.cz)
 • Moneta Money Bank (Ombudsman, Vyskočilova 1422/1a,140 28, Praha 4)
 • Komerční banka (pan Joseph Franciscus Vedlich, kontakt nedohledatelný)

ČSOB: půjčka pro důvěřivé čutálisty?

ČSOB půjčka“Druhý poločas bez úroků, to je góóól! 0% úrok v 2. polovině splácení,” láká ČSOB na svoji půjčku a slogan doprovází fotografií jásajících fotbalistů. Bude zákazník ve druhém poločasu skutečně splácet jenom částku, kterou si půjčil, to znamená úplně bez úroků? Stačí zkontrolovat modelové příklady, které uvádí samotná ČSOB drobným písmem pod hlavní líbivou nabídkou.

1. příklad: ČSOB Flexi půjčka na cokoliv

Když si půjčíte 100 000 korun s tím, že odvedete 48 měsíčních splátek, jak si představujete nulový úrok ve druhém poločasu? Jednoduše vydělme poloviční hodnoty, tedy zbývajících 50 000 korun zbývajícími 24 měsíci, a mělo by vyjít 2 084 Kč. Jenomže ČSOB sama v popisu modelového příkladu přiznává, že chce ve druhém poločasu měsíční splátku 2 370 Kč, tedy o 13,7 % více! Raději přiložme doslovný popis z propagačních materiálů ČSOB:

Reprezentativní příklad ČSOB Flexi půjčka na cokoliv: Při celkové výši úvěru 100 000 Kč a době splácení 48 měsíců je úroková sazba 13,9 % p.a., RPSN 16,2 %, výše měsíční splátky 2 728 Kč a celková částka splatná klientem je 130 944 Kč. V případě splnění podmínek pro přiznání 0 % úrokové sazby v druhé polovině splácení bude RPSN 11,2 %, úroková sazba pro 1.-24. splátku 13,9 % a pro 25.–48. splátku 0 %. Měsíční splátka pro 1.–24. splátku 2 728 Kč a pro 25.-48. splátku 2 370 Kč. Celková částka k úhradě 122 352 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 16. den měsíce následujícího. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

2. test: ČSOB Flexi konsolidace

Zkontrolujme jinou situaci. Pokud si vypůjčíte 200 000 korun za protihodnotu 96 měsíčních splátek, jak byste interpretovali nulový úrok ve druhém poločase? Opět vydělme poloviční hodnoty, tedy 100 000 korun 48 měsíci, a dostaneme zase hezkou částku 2 084 Kč. Ovšem ČSOB znovu drobným písmem přiznává podstatně jinačí sumu 2 606 Kč, což dělá dokonce o 25 % více! Připojme doslovný přepis z plakátů a internetových stránek ČSOB:

Reprezentativní příklad ČSOB Flexi konsolidace: Při celkové výši úvěru 200 000 Kč a době splácení 96 měsíců je úroková sazba 12,9 % p.a., RPSN 14,3 %, výše měsíční splátky 3 351 Kč a celková částka splatná klientem je 321 696 Kč. V případě splnění podmínek pro přiznání 0 % úrokové sazby v druhé polovině splácení bude RPSN 11,2 %, úroková sazba pro 1.-48. splátku 12,9 % a pro 49.–96. splátku 0 %. Měsíční splátka pro 1.–48. splátku 3 351 Kč a pro 49.-96. splátku 2 606 Kč. Celková částka k úhradě 285 936 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 16. den měsíce následujícího. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

loading
×