decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na mobilitu v roce 2019 stačí na taxík

Máme rádi svůj domov, ale občas musíme taky cestovat. Pravidelně bychom měli navštěvovat lékaře, terapeuta, nebo přátele, protože všichni potřebujeme společnost. Jenomže naše tělesná schránka není v takové formě, abychom velké vzdálenosti překonali chůzí! Navíc potřebujeme každou korunku a doprava taky stojí nějaké peníze. Zkusme tedy využít společenskou solidaritu. Státní příspěvek na mobilitu v roce 2019 podléhá zákonu č. 329/2011 Sb. (o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením).

Pomoc pro lidi, kteří mají venku problémy

Příspěvek na mobilitu pravděpodobně dostanete, pokud splňujete následující podmínky:

 • Jste starší než 1 rok.
 • Opakovaně se během kalendářního měsíce dopravujete, nebo jste dopravován/a, za což platíte peníze.
 • Zároveň máte podle současných pravidel nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Jelikož evidentně nejste batole a každý občas potřebujeme někam zajet, klíčová bude poslední podmínka. Zvlášť těžkým postižením (ZTP) myslíme zdravotní stav, kdy sice dokážete víceméně samostatně žít doma, ale venku máte značné pohybové nebo orientační potíže. Příspěvek na mobilitu sice v roce 2019 nemusíte dostat, pokud bydlíte v domově (pro postižené osoby, pro seniory, nebo se zvláštním režimem), respektive ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí však v tomto bodě povoluje výjimky.

Kde žádat o příspěvek na mobilitu 2019

Potřebný formulář dostanete, vyplníte a odevzdáte na nejbližší pobočce Úřadu práce, nejlépe podle místa svého trvalého pobytu. Anebo vyšlete člověka, kterému důvěřujete, aby formality vyřídil za vás: A/ Svého soudem stanoveného opatrovníka. B/ Kohokoli jiného, komu dáte za uvedeným účelem dočasnou plnou moc. C/ Lidé mladší 18 let automaticky pošlou svého zákonného zástupce.

550 Kč přichází vždycky za předchozí měsíc

Pokud odpovědný zaměstnanec Úřadu práce žádosti vyhoví, budete dostávat pravidelný příspěvek na mobilitu. (Jinak můžete podat odvolání, klidně opakovaně, vždycky však nejpozději do 15 dnů ode dne doručení verdiktu.) Za každý kalendářní měsíc obdržíte dávku do konce následujícího kalendářního měsíce (například za leden do konce února, za únor do konce března atd.). Příspěvek v roce 2019 činí 550 Kč/měsíc.

K TÉMATU

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (auto, psa atd.)

I chudému člověku dříve nebo později přestane fungovat pračka, lednička nebo topení. V takovém případě pomůže dávka v hmotné nouzi, zvaná mimořádná okamžitá pomoc. Ale zdravotně postižení lidé potřebují mnohem více: například speciální počítač, stavební úpravy, vodicího psa nebo automobil. Proto existuje také státní příspěvek na zvláštní pomůcku, popsaný zákonem č. 329/2011 Sb. (o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) a vyhláškou Ministerstva sociálních věcí č. 388/2011.

Věkové, zdravotní a finanční podmínky v roce 2019

V prvním roce života, než pořádně zvládneme aspoň chůzi, jsme nemohoucí všichni. Takže příspěvek na zvláštní pomůcku můžeme získat teprve potom, anebo v ještě vyšším věku:

 • po 1. roce skoro na skoro všechny potřeby, s výjimkou následujících
 • po 3. roce na motorové vozidlo, schodolez, stropní zvedací systém, schodišťovou plošinu nebo sedačku a úpravu bytu
 • po 15. roce na vodicího psa

Další podmínkou je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podle lékařů trvá nebo bude trvat aspoň rok. Podle druhu zdravotního postižení jmenuje ministerská vyhláška pomůcky, na které lze příspěvek přiznat (v závorkách uvedeme příklady):

 1. těžká vada pohybového ústrojí (úprava auta nebo bytu, příslušenství počítače, nájezd, rampa, schodolez, schodišťová plošina nebo sedačka, zvedací a speciální zádržní systém)
 2. těžké zrakové postižení (kalkulátor, digitální čtečka a zápisník, vodicí pes, slepecký psací stroj, popisovací kleště, elektronická orientační a komunikační pomůcka, indikátor barev, speciální měřidlo/displej/tiskárna, hlasový popisovač, diktafon, kamerová nebo digitální zvětšovací lupa)
 3. těžké sluchové postižení (signalizace, speciální programy do telefonu nebo počítače, telefonní zesilovač, soustava pro přenos zvuku, individuální indukční smyčka, elektronická orientační a komunikační pomůcka)
 4. mentální retardace (motorové vozidlo, speciální zádržní systém)

A kolik vlastně příspěvek na zvláštní pomůcku dělá? Příjemce obvykle musí sám zaplatit 10 % ceny, ačkoli stát někdy udělá výjimku, nejméně však 1 000 Kč. Pokud zvláštní pomůcka nestojí ani 10 000 Kč, úředníci zpravidla odmítají velmi bohaté žadatele (jejichž domácnost má čistý příjem roven nebo větší než 8-násobku životního minima).

Limity jednorázového příspěvku (a celkového opakovaného příspěvku během 60 kalendářních měsíců): 200 000 (800 000) Kč na auto, 350 000 (800 000) Kč na většinu pomůcek, 400 000 (850 000) Kč na schodišťovou plošinu. Ovšem nic nedostanete, pokud požadovaný předmět zaplatí nebo zapůjčí zdravotní pojišťovna.

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku pro ÚP

Elektronický formulář stáhnete pod TÍMTO odkazem. Anebo zajeďte, případně zajděte na nejbližší pobočku Úřadu práce, kde dostanete, vyplníte a odevzdáte papírovou žádost. Připravte se, že budete muset prokázat svůj špatný zdravotní stav (například při následujícím lékařském vyšetření). Určitě uvádějte pouze pravdivé informace, abyste nemuseli peníze vracet! Stejné riziko hrozí, pokud příspěvek nevyužijete do 3 měsíců, anebo pokud přestanete pomůcku používat před uplynutím 60 kalendářních měsíců (v případě motorového vozidla 120 kalendářních měsíců, po kterých lze dostat dávku na stejný účel opět). Omluvou bývají zdravotní důvody.

Získáte příspěvek na zvláštní pomůcku? Možná máte nárok také na:

Příspěvek na školní pomůcky bohužel neobdržíte

Český stát poskytuje řadu dalších sociálních dávek, například také na mobilitu zdravotně postižených občanů. Dříve existoval rovněž příspěvek na školní pomůcky, který pomáhal chudým rodinám prvňáčků, aby sehnaly základní žákovskou výbavu (aktovku, sešity, psací potřeby apod.). Bohužel již v roce 2008 byl zrušen. Nyní nízkopříjmové domácnosti dostávají pro svoje školáky “pouze” přídavek na děti, nebo eventuálně ve specifických případech i dávky pěstounské péče, příspěvek na péči apod.

Spotřební daň 2019 z benzínu, alkoholu, cigaret

Oproti svým dávným předkům méně pracujeme a více konzumujeme, což pochopili naši zákonodárci a berní úřady. Daně vybírají především za spotřebu zboží, takže k cenám většinou musíme připočítávat DPH. Dalšími přirážkami zatěžují produkty, které mají hříšnou pověst: pohonné hmoty fosilního původu, alkohol, kuřivo. Spotřební daň sice státu odvádí importér nebo výrobce, ale opravdovým poplatníkem je koncový zákazník: řidič, štamgast, kuřák. Podrobnosti popisuje zákon č. 353/2003 Sb., my vypíchneme pointu a přidáme příklady.

Základ x sazba = odvod v roce 2019

Nejdříve definujme jednotky, kterými vyčíslíme doličné zboží. Takzvaný základ (například 10 litrů benzínu) následně vynásobíme sazbou a dostaneme spotřební daň. Takže jak měříme nebo počítáme zboží v roce 2019:

 • minerální oleje v tisícovkách litrů při teplotě 15 °C nebo v tunách
 • líh v hektolitrech etanolu při teplotě 20 °C, zaokrouhlených na dvě desetinná místa
 • pivo, víno a takzvané meziprodukty v hektolitrech
 • cigarety v korunách naúčtovaných kuřákovi (pro procentuální daň) a kusech (pro pevnou část daně)
 • doutníky a cigarillos v kusech
 • tabák v kilogramech

Spotřební daň z minerálních olejů

Pokud litr benzínu Natural 95 stojí řidiče například 35 Kč, stát dostane 18,84 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 12 840 Kč / 1 000 litrů = 12,84 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 6 Kč = 35 Kč x koeficient 0,1736, zaokrouhleno dolů. Sazby spotřební daně pro minerální oleje jsou následující:

 • benzíny s obsahem olova nad 0,013 g/l: 13 710 Kč/1000 l
 • benzíny s obsahem olova do 0,013 g/l včetně: 12 840 Kč/1000 l
 • střední a těžké plynové oleje: 10 950 Kč/1000 l
 • zkapalnělé ropné plyny pro pohon běžných motorů: 3 933 Kč/t
 • zkapalnělé ropné plyny pro stacionární motory a neobvyklá vozidla, inženýrské a veřejné práce: 1 290 Kč/t
 • odpadní oleje: 660 Kč/1000 l
 • těžké topné oleje: 472 Kč/t
 • zkapalnělé ropné plyny pro výrobu tepla: 0 Kč

Spotřební daň z lihu, piva, vína a pod.

Pokud půllitr desítky z velkého pivovaru stojí pijáka například 30 Kč, stát dostane 6,6 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 32 Kč x 10 stupňů / 200 (sazbu pro hektolitr dělíme půllitry) = 1,6 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 5 Kč = 30 Kč x koeficient 0,1736, zaokrouhleno dolů. Sazby spotřební daně pro líh, pivo a vína jsou následující:

 • většina druhů lihu: 28 500 Kč/hl etanolu
 • líh v ovocných destilátech do 30 l/pěstitele/rok (od 1. července do 30. června): 14 300 Kč/hl etanolu
 • šumivá vína a meziprodukty 2 340 Kč/hl
 • tichá vína 0 Kč/hl
 • pivo 32 Kč/hl “za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny”; menší nezávislé pivovary mají mírnější sazbu podle roční výroby v hl: 16 Kč/hl do 10 000 hl; 19,2 Kč/hl do 50 000 hl; 22,4 Kč/hl do 100 000 hl; 25,6 Kč/hl do 150 000 hl; 28,8 Kč/hl do 200 000 hl

Spotřební daň z tabákových výrobků

Pokud cigareta stojí kuřáka například 5 Kč, stát dostane 3,64 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 27 % (tedy 1,35 Kč) + 1,46 Kč = 2,81 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 0,87 Kč = 5 Kč x koeficient 0,1736. Sazby spotřební daně pro tabákové výrobky jsou následující:

 • cigarety 27 % z konečné ceny + 1,46 Kč/kus, celkově nejméně 2,63 Kč/kus
 • doutníky, cigarillos 1,71 Kč/kus
 • tabák 2 236 Kč/kg

Silniční daň za rok 2019: zákonné tabulky

Dopravní infrastruktura patří mezi typické veřejné statky, které svojí náročností přesahují kapacitu obyčejného jedince, a proto jsou financované ze společné kasy. Věčnou otázkou ovšem zůstává, jak spravedlivě rozložit daňové břemeno. Automobily přece (ne)přímo využíváme všichni, například když kupujeme potraviny přivezené kamionem. Silniční daň za rok 2019 musejí platit firmy a živnostníci, kteří veřejnou infrastrukturu zatěžují motorovým nebo přípojným vozidlem kvůli svému podnikání – a taky všichni oficiální provozovatelé (případně řidiči) nákladních automobilů nebo přípojných vozů, které mají povolenou hmotnost nad 3,5 tuny.

Sazby, výpočet a výjimky podle zákona č. 16/1993

V případě osobních automobilů rozhoduje zdvihový objem motoru, měřený v kubických centimetrech, jinak záleží na počtu náprav a největší povolené hmotnosti, jak uvidíme níže. Uvedeme vždycky nejvyšší hodnotu daného intervalu (například “do 800 cm3” znamená 0 až 800 cm3). Silniční daň za rok 2019 spočítáme jako násobek dvanáctiny základní sazby a počtu kalendářních měsíců, kdy jsme vozidlo používali nebo byli jako provozovatelé zapsáni v technickém průkazu. Například malé osobní auto má základní sazbu 1 200 Kč a pokud začalo jezdit teprve během února, zaplatíme celkem 11 x 100 Kč = 1 100 Kč.

Podrobnosti najdeme v zákoně č. 16/1993, který osvobozuje například vozidla s méně nežli čtyřmi koly a jejich přívěsy, běžnou hromadnou dopravu, nebo ekologické mašiny s nejtěžší povolenou hmotností pod 12 tun (elektromobily, hybridy, LPG, CNG, E85). Slevu jinak dostává relativně nový stroj (po první registraci o 48 %, 40 %, 25 %, úleva klesá vždycky po 36 kalendářních měsících), stejně jako kombinovaná doprava, která významně využívá tuzemské vodní plochy, toky a železnice. Zálohy jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince 2019. Daňové přiznání přijímá Finanční úřad do 31. ledna 2020.

Silniční daň pro osobní automobily podle motoru

 • do 800 cm3: 1 200 Kč
 • do 1 250 cm3: 1 800 Kč
 • do 1 500 cm3: 2 400 Kč
 • do 2 000 cm3: 3 000 Kč
 • do 3 000 cm3: 3 600 Kč
 • nad 3 000 cm3: 4 200 Kč

Silniční daň pro ostatní vozidla podle náprav a hmotnosti

1 NÁPRAVA

 • do 1 tuny: 1 800 Kč
 • do 2 t: 2 700 Kč
 • do 3,5 t: 3 900 Kč
 • do 5 t: 5 400 Kč
 • do 6,5 t: 6 900 Kč
 • do 8 t: 8 400 Kč
 • nad 8 t: 9 600 Kč

2 NÁPRAVY

 • do 1 tuny: 1 800 Kč
 • do 2 t: 2 400 Kč
 • do 3,5 t: 3 600 Kč
 • do 5 t: 4 800 Kč
 • do 6,5 t: 6 000 Kč
 • do 8 t: 7 200 Kč
 • do 9,5 t: 8 400 Kč
 • do 11 t: 9 600 Kč
 • do 12 t: 10 800 Kč
 • do 13 t: 12 600 Kč
 • do 14 t: 14 700 Kč
 • do 15 t: 16 500 Kč
 • do 18 t: 23 700 Kč
 • do 21 t: 29 100 Kč
 • do 24 t: 35 100 Kč
 • do 27 t: 40 500 Kč
 • nad 27 t: 46 200 Kč

3 NÁPRAVY

 • do 1 t: 1 800 Kč
 • do 3,5 t: 2 400 Kč
 • do 6 t: 3 600 Kč
 • do 8,5 t: 6 000 Kč
 • do 11 t: 7 200 Kč
 • do 13 t: 8 400 Kč
 • do 15 t: 10 500 Kč
 • do 17 t: 13 200 Kč
 • do 19 t: 15 900 Kč
 • do 21 t: 17 400 Kč
 • do 23 t: 21 300 Kč
 • do 26 t: 27 300 Kč
 • do 31 t: 36 600 Kč
 • do 36 t: 43 500 Kč
 • nad 36 t: 50 400 Kč

4 A VÍCE NÁPRAV

 • do 18 t: 8 400 Kč
 • do 21 t: 10 500 Kč
 • do 23 t: 14 100 Kč
 • do 25 t: 17 700 Kč
 • do 27 t: 22 200 Kč
 • do 29 t: 28 200 Kč
 • do 32 t: 33 300 Kč
 • do 36 t: 39 300 Kč
 • nad 36 t: 44 100 Kč.

- PAGE 1 OF 12 -

Next Page ⇀

loading
×