decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Vysokozdvižný vozík parkuje kamiony: video

Machr vynikne i ve skromných podmínkách. Třeba řidič (nebo řidička?) na tomhle videu používá vysokozdvižný vozík (VZV) jako tahač kamionů! V českém právním systému by ovšem patřil/a jenom do 2. skupiny prací, což znamená zaručenou mzdu 13 500 Kč hrubého měsíčně (nejvyšší je 8. skupina prací a zaručená mzda 24 400 Kč hrubého měsíčně), protože tady rozhoduje spíš velikost nářadíčka a počet podřízených, než um.

Princip zaručených mezd v tuzemském právu

Radikální demokraté by byli nejraději, kdyby nejenom politika, ale taky ekonomika podléhala všeobecnému hlasovacímu právu. Jenomže družstva, kde mezi členy panuje rovnost, zůstávají spíše doplňkovým, než směrodatným hospodářským prvkem. Většinová ekonomika stojí na obchodních společnostech, ve kterých šéfové vedou nebo řídí námezdní pracovníky.

Zaměstnanci se přitom jenom málokdy organizují, takže když jde například o mzdy, často stojí osamocený chudý jedinec proti skupině boháčů. Proto existuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kde výkonná státní moc přikazuje, jakou mzdu musí zaměstnanec přinejmenším dostávat, podle odpovědnosti a náročnosti svojí pozice.

Vysokozdvižný vozík patří do 2. skupiny prací

Jistě znáte takzvanou minimální mzdu, tedy nejskromnější legální výplatu v nejjednodušších profesích. Všichni zaměstnanci v dopravním odvětví ale mají právo na více, přičemž nejníže stojí: “Řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace včetně manipulace s náklady.” Jde o takzvanou 2. skupinu prací, která v roce 2018 znamená zaručenou mzdu 80,80 Kč za hodinu, nebo 13 500 Kč za měsíc hrubého. Vláda přitom nezohledňuje, zda řidič přemisťuje “jenom” balíky, anebo třeba celé přívěsy kamionů.

Například šoféry a údržbáře autobusů najdeme v 5. skupině prací (108,80 Kč/hod., 18 100 Kč/měsíc). Škála končí 8. skupinou prací (146,40 Kč/hod., 24 400 Kč/měsíc), kam patří například špičkoví vědci a manažeři.

Zdroje

Zákaz jízdy kamionů v ČR a zahraničí 2018

Když rodiny míří na sváteční výlety a dovolené, profesionální šoféři velkých automobilů mají velmi omezenou pracovní dobu, respektive zúžený prostor. Takzvaná zvláštní vozidla podléhají ještě přísnější regulaci, ačkoli jako vždycky, taky tady existují povolené výjimky. Zákaz jízdy kamionů najdeme v českém zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v § 43. Ovšem nejde o tuzemskou specialitu, podobná pravidla platí taky ve všech sousedních státech.

Zákaz jízdy kamionů podle Policie

Následující tabulka patří především náklaďákům, ale taky takzvaným speciálním automobilům a zvláštním vozidlům (například některým traktorům, podle zákona č. 56/2001 Sb.), pokud jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 7 500 kilogramů, anebo pokud převyšuje 3 500 kg a mají navíc ještě přívěs. Zákaz jízdy kamionů platí vždycky v neděli, stejně jako v jiný den pracovního klidu: ale “pouze” od 13. do 22. hodiny, na dálnici a silnici I. třídy.

Během července a srpna (tedy během “velkých školních prázdnin”) ovšem zažíváme ještě přísnější regulaci. Policie České republiky vedle tuzemských pravidel doplnila taky údaje, aktuální v sousedních státech:

Stát Den Zákaz (hodiny)
Normálně Prázdniny
ČR pátek 17 – 21
sobota 7 – 13
neděle/svátky 13 – 22 13 – 22
Německo sobota 7 – 20
neděle/svátky 0 – 22 0 – 22
Polsko pátek 18 – 22
sobota 8 – 14
neděle 8 – 22
svátky 8 – 22 8 – 22
Rakousko sobota 15 – 24 15 – 24
neděle/svátky 0 – 22 0 – 22
Slovensko sobota 7 -20
neděle/svátky 0 -22 0 – 22

Další regulace pro speciální vozy

Ještě horší podmínky mají řidiči zvláštních a potahových vozidel, stejně jako ručních vozíků, pokud jsou celkově širší než 6 metrů. V takovém případě nesmějí “na silnici I. třídy mimo obec (…) v období od 15. dubna do 30. září”:

 • v poslední pracovní den před sobotou nebo svátkem, v době od 15:00 do 21:00 hodin
 • ve svátek nebo sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7:00 do 11:00 h.
 • v poslední den pracovního klidu od 15:00 do 21:00 h.

Výjimky, které mohou jezdit kdykoli

Zákaz jízdy kamionů, ani zvláštních a potahových nebo ručních vozů, v řadě případů nemusíme dodržovat. Mezi výjimky patří například:

 • nákladní přeprava mezi železnicí a vnitrozemskou vodní cestou, pokud nelze jinak
 • velké náklady, pokud podléhají rychlé zkáze, nebo obsahují živá zvířata, anebo citlivé chemikálie
 • zásobovači benzínek a pošťáci
 • pomocníci při živelné pohromě nebo při vodovodní havárii, vojáci a hasiči
 • specializované stroje při žních nebo při stavbě nových silnic
 • vozidla vybavená “světelným zařízením modré barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením”
 • vozy povolené krajským úřadem
 • apod.

MHD Jihlava: ceník a jízdní řády 2018

Zlatá mládež říká veřejné dopravě “socka”, aby ukázala svoje opovržení. Například MHD Jihlava ovšem plní svoji funkci lépe, než osobní automobily. Společné cestování bývá totiž levnější a ohleduplnější, než kdyby každý pasažér kupoval benzín, vypouštěl emise a zabíral vozovku samostatně. Porovnejme ceny lístků a permanentek, abychom následně prohledali jízdní řády. Patříme přece do dobré společnosti! Zatímco řidič osobního auta málokdy nabídne sedadlo cizímu seniorovi, v hromadné dopravě můžeme relaxovat, studovat, nebo uvolnit místo jinému člověku.

Ceny jednorázových a dlouhodobých jízdenek

Pro rychlou návštěvu Jihlavy postačí lístek, který koupíme například v pouličním automatu. Jízdenky rozdělujeme na nepřestupní (smíme ujet určitý počet zastávkových úseků) a přestupní (na cestování máme vyhrazený určitý čas). Starousedlíci ušetří díky permanentkám, které pořídí na Masarykově náměstí 1. Speciální slevu dostávají: děti mladší 15 let a senioři od 70 let, v případě permanentek taky studenti do 26 let. Zcela zadarmo mohou veřejnou dopravu využívat: děti mladší 6 let a držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR, nebo Svazu PTP – VTNP.

Nuže, srovnejme v českých korunách, kolik stojí jízdné v MHD Jihlava:

Platnost Pásmo I Pásma I+II
Základní Zlevněné Základní Zlevněné*
Úseky
4 10 5 10 5
více 16 8 16 8
Minuty
60 20 10 20 10
Dny
1 50 25 50 25
2 54 27 70 35
3 66 33 86 43
4 86 43 112 56
5 118 59 152 76
6 126 63 164 82
7 140 70 184 92
8 152 76 198 99
9 168 84 218 109
10 184 92 238 119
11 198 99 256 128
12 212 106 276 138
13 228 114 294 147
14 238 119 308 154
30 390 195 490 245
90 1100 550 1400 700
365 3750 1875 4600 2300

* Občané starší 70 let mají celoroční permanentku pro obě zóny za 120 Kč!

Jízdní řády pro MHD Jihlava

Staromilci rádi listují tlustými tištěnými seznamy, ale pokud spěcháte, nejkratší spojení najdete pomocí následujícího vyhledávače. Takzvaný IDOS (Informační DOpravní Systém) provozují společnosti CHAPS spol. s r.o. a MAFRA a.s., přičemž první jmenovanou pověřilo Ministerstvo dopravy. Stačí přepsat základní údaje (odkud a kam, kolikátého a přibližně v kolik hodin plánujete cestovat) a internetová aplikace bleskurychle prolistuje jízdní řády MHD Jihlava 2018, aby nabídla nejlepší kombinace.

Odkud jedete:
Kam jedete:
Datum a čas:

Spočítejme, jak rychle dopravuje MHD Jihlava svoje pasažéry mezi konkrétními stanicemi, třeba počínaje 6. hodinou ranní ve všední pondělí (v závorce čas dojezdu do cíle a čísla nejlépe navazujících spojů)! Jako příklady použijeme nejdelší a zhruba poloviční trasy (dvakrát úhlopříčně přes celé město, čtyřikrát z hlavních světových stran do centra, podle mapy Dopravního podniku města Jihlavy).

MHD Jihlava - mapa, ceny jízdného, vyhledávač spojů, jízdní řády

 • Motorpal hala → Kosov 30 minut (7:05, trolejbus E → autobus 10)
 • Antonínův důl → Popice 62 minut (7:07, autobusy 12 → 7)
 • Smrčná → Kaufland 16 minut (9:52, autobus 5)
 • V Ráji → Gorkého 14 minut (6:19, autobusy 5 → 32)
 • Velký Beranov → Městské nádraží ČD 29 minut (6:36, autobusy 12 → 6)
 • Horní Kosov → Dům kultury 8 minut (6:17, trolejbus C)

MHD Pardubice: ceník a jízdní řády 2018

Zlatá mládež říká veřejné dopravě “socka”, aby ukázala svoje opovržení. Například MHD Pardubice ovšem plní svoji funkci lépe, než osobní automobily. Společné cestování bývá totiž levnější a ohleduplnější, než kdyby každý pasažér kupoval benzín, vypouštěl emise a zabíral vozovku samostatně. Porovnejme ceny lístků a permanentek, abychom následně prohledali jízdní řády. Patříme přece do dobré společnosti! Zatímco řidič osobního auta málokdy nabídne sedadlo cizímu seniorovi, v hromadné dopravě můžeme relaxovat, studovat, nebo uvolnit místo jinému člověku.

Ceny jednorázových a dlouhodobých jízdenek

Nejrychleji a nejpohodlněji koupíme lístek pomocí mobilního telefonu, když na číslo 90206 pošleme SMS zprávu ve tvaru: DPMP. Zaplatíme 25 Kč a pardubickou hromadnou dopravu budeme moci využívat 45 minut (v nepracovní dny dokonce 60 minut). Stejnou částku utratíme, když koupíme papírovou jízdenku od řidiče. A ušetříme, pokud využijeme předprodej, tedy například automat.

Dopravní podnik města Pardubic (a.s.) zlevňuje dopravu dětem (od 6 do 15 let) a seniorům (od 65 let). Permanentku nabízí za výhodnější cenu taky studentům, od 19 do 26 let ovšem musíte přinést potvrzení o prezenčním studiu, například na speciálním formuláři. Nuže, srovnejme v českých korunách, kolik stojí jízdenky v MHD Pardubice:

Platnost Základní Zlevněná Studentská
Zóny I I+II I I+II I I+II
Jednorázová 16 19 11 13
Permanentky
7denní 120 140 70 80 60 70
14denní 240 280 120 140
30denní 460 520 280 310 230 260
90denní 1210 1350 720 800 600 670
120denní 770 860
180denní 2150 2400 1070 1200
10měsíční 1650 1850
365denní 3990 4460 2480 2780

Jízdní řády pro MHD Pardubice

Staromilci rádi listují tlustými tištěnými seznamy, ale pokud spěcháte, nejkratší spojení najdete pomocí následujícího vyhledávače. Takzvaný IDOS (Informační DOpravní Systém) provozují společnosti CHAPS spol. s r.o. a MAFRA a.s., přičemž první jmenovanou pověřilo Ministerstvo dopravy. Stačí přepsat základní údaje (odkud a kam, kolikátého a přibližně v kolik hodin plánujete cestovat) a internetová aplikace bleskurychle prolistuje jízdní řády MHD Pardubice 2018, aby nabídla nejlepší kombinace.

Odkud jedete:
Kam jedete:
Datum a čas:

Spočítejme, jak rychle dopravuje MHD Pardubice svoje pasažéry mezi konkrétními stanicemi, třeba počínaje 6. hodinou ráno ve všední pondělí (v závorce čas dojezdu do cíle a čísla nejlépe navazujících spojů)! Jako příklady použijeme nejdelší a zhruba poloviční trasy (dvakrát úhlopříčně přes celé město, čtyřikrát z hlavních světových stran do centra, podle mapy Dopravního podniku města Pardubic).

MHD Pardubice - mapa, ceny jízdného, vyhledávač jízdních řádů

 • UMA, točna → Úhřetice 48 minut (6:54, trolejbus 33 → autobus 12)
 • Spojil, točna → Čepí, prodejna 50 minut (7:03, autobusy 9 → 24)
 • Dříteč → U Grandu 59 minut (7:23, autobus 16 → trolejbus 11 → trolejbus 27)
 • Nemošická, bytovky → Krajský úřad 20 minut (6:36, autobus 10 → trolejbus 1)
 • Sezemice, Veská → Náměstí Republiky 25 minut (6:47, autobus 28)
 • Staré Čivice, Průmyslová zóna → Zlatá štika 33 minut (6:48, autobusy 23 → 9)

- PAGE 1 OF 11 -

Next Page ⇀

loading
×