decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Valorizace důchodů podle Babiše vs. reforma

Milovníci logických hádanek a matematických příkladů mají před sebou prvotřídní oříšek, který dostal nudné jméno: důchodová reforma. Už nyní někteří senioři, přestože hodně pracovali, pobírají starobní penzi kolem 3 500 Kč měsíčně, takže musejí žádat ještě o sociální dávky. Ani průměrný důchod nevychází slavně: kolem 12 000 Kč, což znamená průšvih, pokud jste vdova nebo vdovec a nemáte vlastní bydlení. Porodnost v České republice navíc během posledních dekád klesla o čtvrtinu (z 2,1 na 1,6 dětí průměrné ženy) a stejně mohou spadnout i důchody. Existují v zásadě 3 možná řešení, přičemž jedno dostalo zábavné jméno: valorizace důchodů podle Babiše.

A/ Podpora porodnosti nebo vzdělávacího systému

Veřejný penzijní systém funguje díky mezigenerační solidaritě: Pracující člověk platí důchod seniorovi, nejčastěji prostřednictvím sociálních odvodů ze mzdy. Můžeme tedy postupovat jako komunisti v 70. letech minulého století: Stavět státní byty, zvýšit peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek a přídavky na děti, aby založení rodiny nebylo ekonomickým břemenem, takže teoreticky přibude více dětí – budoucích pracantů a přispěvatelů. Anebo můžeme zvýhodnit svědomité otce a matky motivačním výpočtem důchodu: Například pokud manželé vychovali “jenom” jednoho potomka, dostanou poloviční penzi – zatímco rodičům 4 dětí vynásobíme penzi dvěma.

Ovšem na kvantitě vlastně příliš nezáleží, rozhoduje především kvalita, v tomto případě šikovnost a úsilí konkrétního občana. Zalidnění České republiky může klidně klesnout na polovinu, ale životní úroveň přesto všem stoupne, pokud mezi námi budou geniální a podnikaví jedinci, kteří tady vybudují  úspěšné světové firmy. A každé dítě má talent – často však nemá dobré podmínky, aby svůj potenciál plně rozvinulo. Takže důchodová reforma v ideálním případě znamená lepší vzdělávací systém – pro všechny holky a kluky, bez ohledu na původ a zdravotní stav! Politické strany a hnutí však v současnosti navrhují “pouze”: vyšší platy učitelům, což nemusí stačit.

B/ Utlumení veřejných investic, ve prospěch seniorů

Anebo naopak můžeme šetřit na platech, sociálních službách a dopravní infrastruktuře, abychom uspořené peníze dali penzistům. Tohle vlastně navrhují levicové politické strany (ČSSD a KSČM), které žádnou důchodovou reformu neplánují. Chybějící sociální odvody chtějí nadále dorovnávat daněmi: z příjmů, z přidané hodnoty, z nemovitostí, z firemních automobilů, z alkoholu a tabáku apod. Důchody jsou totiž pouhou kapitolou státního rozpočtu – na rozdíl od nemocenského pojištění, které putuje do nemocnic přes zdravotní pojišťovny.

C/ Komerční důchodová reforma, neboli každý půjde vlastní cestou

Pravicové strany směřují ke zrušení veřejného penzijního systému. Vůdce politického hnutí ANO a vítěz posledních voleb Andrej Babiš ve svojí knize O čem sním, když náhodou spím, předpokládá, že státní důchody začnou kolabovat kolem roku 2035. A jeho první nástupce na Ministerstvu financí (taktéž z hnutí ANO), Ivan Pilný upřesnil, co znamená dlouhodobá valorizace důchodů podle Babiše: Penze stoupnou lidem, kteří mají značné soukromé úspory (například v komerční bance, v penzijním nebo investičním fondu, ve vlastní firmě apod.).

Ostatní budou pracovat až do smrti, třeba jako zahradníci ve veřejném parku; a pokud přitom dostanou infarkt nebo mozkovou mrtvici, snad budou mít štěstí a získají suchou postel třeba ve starobinci.

Krátkodobá valorizace důchodů podle Babiše – kouzelníka

Rok 2035 však leží daleko a nového českého premiéra podporují hlavně současní senioři, které nemůže zklamat, takže v nejbližších letech není kolaps systému pravděpodobný. Krátkodobá valorizace důchodů podle Babiše začne účinkovat zřejmě od ledna 2019, přičemž stoupne základní (solidární, paušální) složka penzí, z 9 % na 10 % průměrné mzdy. Tudíž pokud neporoste taky zásluhová složka (podle příspěvků, které penzista odvedl do systému během svojí pracovní kariéry), všichni příjemci dostanou přidáno stejně, zhruba 450 Kč měsíčně. Letos vychází průměrná valorizace podobně, jenomže chudším přibylo méně a bohatším více.

Ovšem pozor! Nový český premiér chce zároveň “zřídit samostatný účet”, jinými slovy oddělit penze od státního rozpočtu (po vzoru nemocenského pojištění), což vypadá jako důchodová reforma. Potom už nebude možné dorovnávat sociální pojištění daněmi, což znamená každoroční propad o několik miliard Kč (řádově o jednotky procent). A Babiš taky přislíbil, že sníží sociální pojištění, které povinně platí zaměstnavatel za zaměstnance, což zapříčiní další výpadek.

Suma sumárum, nový český premiér chce snížit výdaje na důchody a zvýšit důchody. Pokud uspěje (doufejme!), vedle “bývalého komunisty” a “úspěšného kapitalisty” možná získá nový titul: kouzelník.

Informativní, evidenční list důchodového pojištění

Od českého státu dostanete starobní penzi, jenom pokud dostatečně dlouho přispíváte do společné kasy. Relativní výhodu mají zaměstnanci s pracovní smlouvou, za které musí většinu peněz zaplatit zaměstnavatel. Některé firmy však svoji zákonnou povinnost neplní a zanikají dříve, než kdokoli cokoli zjistí. Proto dávejte pozor, aby vám zaměstnavatel každoročně dával evidenční list důchodového pojištění (ELDP), kde jsou spočítány loňské odvody. A abyste měli úplnou jistotu, požádejte Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o další, podobně pojmenovaný dokument: informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP).

Vysoká fluktuace vyhovuje podvodníkům

Bývaly doby, kdy člověk zůstával v jednom zaměstnání po celý pracovní život. Dneska častěji vznikají nové nadějné firmy, zatímco slabé podniky propouštějí a krachují. Nejenom podnikatelé, ale taky námezdní pracovníci využívají volného trhu a občas mění pracovní kolektivy. Někteří zaměstnavatelé však berou rychlou dobu a vysokou fluktuaci jako příležitost, aby neplnili svoje zákonné povinnosti: Neplatí za zaměstnance sociální pojištění. Firma přitom musí za člověka, se kterým uzavřela pracovní smlouvu, uhrazovat velkou většinu celkové částky: asi 3/4 sociálního pojištění, ještě nad rámec hrubé mzdy!

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

Solidní zaměstnavatel dává svým kolegům vždycky do konce dubna dokument, ve kterém shrnuje sociální odvody za předchozí kalendářní rok. Lejstro nevyhazujme, abychom měli doklad pro případ, že později zjistíme chybu: Co když třeba mzdová účetní, banka, nebo státní úředník selhali a naše peníze nedorazily do cíle?

evidencni-list-duchodoveho-pojisteni

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

Jednou za kalendářní rok můžete poprosit správce penzijní pokladny, Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby vám poslala celkový souhrn za celou vaši dosavadní kariéru. Například tak, že zašlete svoji žádost, rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu do sídla úřadu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, PSČ 225 08, Praha 5. Jakmile bude dopis doručený, poběží 90denní lhůta pro odpověď.

V dokumentu obvykle chybí loňský a letošní kalendářní rok, protože centrála vyhodnocuje mnoho dat a mívá pochopitelně skluz. Scházejí taky léta, kdy člověk pracoval na velmi nízký úvazek (třeba “na dohodu”), nebo nebyl registrovaný ani na Úřadu práce, a sociální pojištění proto nebylo hrazeno. Dále připomeňme, že při výpočtu nové penze nehraje roli přesná výše výdělků, kterých jsme (ne)dosáhli před rokem 1986.

informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni

Oficiální tiskopisy ke stažení

Oba listy (ELDP od zaměstnavatele, stejně jako IOLDP od státu) jsou každopádně zdarma, ačkoli pro ošizeného zaměstnance mají vysokou hodnotu. Svůj problém totiž zjistí dříve než na stará kolena, kdy bývají omyly a podvody hůře řešitelné, zvláště bez potřebných dokladů. Oficiální tiskopisy stáhnete zde:

Výsluhy od ledna 2018 (příspěvek, daň, penze)

Stát musí ochraňovat svoje obyvatele, jinak nedokáže obhájit ani svoji vlastní existenci a pravděpodobně zanikne. Členové bezpečnostních sborů a armády jsou výjimkou, která potvrzuje pravidlo: Desetitisíce jedinců slouží republice a přitom riskují svoje životy právě proto, aby zajistili relativní klid velké většině spoluobčanů. Policisté, hasiči, vojáci a další příslušníci nemají takovou volnost jako podnikatelé, ani takové jistoty jako civilní zaměstnanci v pracovním poměru. Za odměnu dostávají výsluhy, neboli výsluhový příspěvek. Od ledna 2018 očekávejme valorizaci skoro o 2 % a nadále platí, že “výsluhová penze” není zdaněna.

Výsledek spočítá kalkulačka podle služebního příjmu

Příslušníci bezpečnostních sborů, stejně jako vojáci musejí nejdříve svědomitě odsloužit aspoň 15 let, aby speciální “penzi” dostali. (Smůlu mají například policisté, kteří byli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin.) Výsluhový příspěvek počítáme vždycky z hrubého měsíčního průměru, který jste dostávali během posledního kalendářního roku jako příjem v bezpečnostním sboru, nebo během posledních 5 kalendářních let jako plat v Armádě, před odchodem do civilu. Za prvních 15 let dostanete “paušál”, ke kterému potom přibývají další procenta za každý následující odsloužený rok. Bezpečnostní sbory však mají jiné sazby a nižší strop, než vojáci.

V následující kalkulačce přepište červená čísla: Buďto průměrný příjem, abyste zjistili výsluhový příspěvek podle odsloužených let – anebo dosavadní výsluhu, abyste uviděli valorizovanou částku, účinnou od 1. ledna 2018.

Výsluhový příspěvek pro policisty nebo hasiče

Vnitrostátní pořádek mají na starosti příslušníci bezpečnostních sborů: Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace. Podrobnosti stanovuje zákon č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), ve kterém figuruje taky “výsluhová penze”. Například pokud policista odsloužil 20 let, dostává 35 % služebního platu: za prvních 15 let 20 %, za každý další rok 3 %.

Odsloužené rokyZe služebního příjmuMaximum  
1520 %50 % služebního příjmu
16 - 203 % za rok
21 - 252 % za rok
26 - 1001 % za rok

Výsluhová penze pro vojáky české Armády

Napjaté mezinárodní vztahy řeší Armáda České republiky, přesněji řečeno naši profesionální vojáci. Oproti vnitrostátním policistům nebo hasičům mají poměrně rozmáchlejší platové tarify, ale hůře může vycházet výsluhový příspěvek. Podrobnosti najdeme v zákoně č. 221/1999 Sb. (o vojácích z povolání). Až 60 % svého služebního platu může dostávat veterán, který byl výkonným letcem, nebo bojoval v zahraniční válce, eventuálně aspoň 5 let plnil jiné “zvláštní úkoly”.

Odsloužené rokyZe služebního příjmuMaximum  
155 %55 %, nebo 60 % služebního příjmu
16 - 206,2 % za rok
21 - 262,5 % za rok
27 - 1001 % za rok

Valorizace a zdanění výsluhy od ledna 2018

Oba jmenované zákony obsahují stejnou, jenom jinak různě formulovanou pasáž: Když rostou starobní důchody, stoupají taky výsluhy, o polovinu procentní výměry standardní penze. Záleží tedy na takzvané zásluhové složce, která od ledna 2018 povyskočí o 3,5 %. Takže valorizace dosavadní zásluhy činí 1,75 %.

Různé vlády postupně upravují daňovou soustavu, ale bývalí policisté a vojáci mají momentálně klid. Aktuální verze zákona č. 586/1992 (o daních z příjmů) totiž jmenuje výsluhový příspěvek mezi osvobozenými výjimkami, na které berní úřad nemůže. Takže veterán obdrží celou částku, stát “neodkloní” do veřejného rozpočtu ani korunu.

Příspěvek obvykle přestanete dostávat, pokud nastoupíte zpátky do služebního poměru, anebo jakmile odejdete do starobního důchodu. Pouze pokud byla výsluha vyšší, než normální seniorská penze, příjem zůstane stejný. Veterán potom dostane: starobní důchod + doplatek do výše dosavadní služební výsluhy.

K tématu:

Valorizace důchodů 2018: kalkulačka a diskuse

Bezmocně pozorujete, jak zdražuje voda, jídlo i bydlení. Rádi byste si přivydělali, ale pracovali jste celý život, tělo máte unavené a málokterá firma zaměstnává seniory. Takže zůstáváte odkázáni na standardní penzi, která Novým rokem stoupla o pouhé desetikoruny. Stop! Přestaňme fňukat. Vláda přece vloni schválila nová pravidla, podle kterých bude počítaná také valorizace důchodů 2018. Kalkulačka zvědavcům podrobně, krok za krokem ukáže celý výpočet – a zároveň netrpělivcům jediným číslem rychle prozradí, o kolik pravděpodobně dostanou přidáno.

Dřívější výpočet vyvolával rozpaky, ale byl logický

Podle zákona č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění) má starobní penze dvě hlavní složky:

  1. Základní výměra = 9 % průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru
  2. Procentní výměra = zásluhová podle odpracovaných let, vydělaných peněz a vývoje ekonomiky

Valorizace důchodů tedy dříve nebyla automatická. Pokud průměrný zaměstnanec stagnoval nebo chudl, penzisté nedostali přidáno nic nebo jenom velmi málo. Ačkoli důchodová kalkulačka navíc musela zohlednit zdražování!

  • Základní výměra stoupala podle růstu průměrné hrubé mzdy, spočítané jednoduše z výplatních pásek.
  • Procentní výměra stoupala podle inflace (počítané meziročně v srpnu) a jedné třetiny růstu reálných mezd.

Senioři dostanou přidáno bez ohledu na ekonomiku

Například během poslední hospodářské krize sice mzdy nadále pomalu stoupaly, ale inflace šplhala vzhůru rychleji, takže zaměstnanci reálně chudli, což pocítili také penzisté. Ovšem vláda vloni zavedla novinku, aby senioři mohli dostávat přidáno, i když třeba všichni ostatní budou strádat! Bez ohledu na skutečný výkon ekonomiky a výběr sociálního pojištění začala rychleji zvedat základní výměru i zásluhovou složku, takže průměrná valorizace lehce přesáhla 300 Kč. Letos uvidíme pokračování v podobném stylu, protože máme parlamentní volby.

Andrej Babiš původně cílil další důchodovou valorizaci na 400 Kč, ale nakonec opět podlehne sociálním demokratům, takže typickému seniorovi stoupne měsíční příjem takřka o 500 Kč. Socialisté upravili základní i zásluhovou složku, která nově poroste podle speciální “seniorské inflace” a poloviny růstu reálných mezd, nikoli jenom podle dosavadní třetiny. Zároveň prosadili věkový strop pro odchod do penze, který bude nově činit 65 let.

Potěší vás valorizace důchodů 2018? Kalkulačka napoví

Podle definitivních informací z Ministerstva sociálních věcí stoupne základní složka (o 5,9 %) relativně více, než zásluhová složka (o 3,5 %). Průměrné navýšení dosáhne 4 %. V absolutních číslech opět dostanou přidáno více boháči a méně chuďasové, jak uvidíme na následujících příkladech. Vaši osobní penzi potom spočítá kalkulačka, do které stačí zapsat aktuální výši měsíčního důchodu.

  • Pokud berete 3 320 (minimální penze), valorizace důchodů 2018 vychází na 177 Kč.
  • Pokud berete 11 823 Kč (průměrná penze), valorizace důchodů 2018 činí 475 Kč.
  • Pokud dostáváte 25 000 Kč, valorizace důchodů 2018 dělá 936 Kč.
  • Nejblahobytnější senior dostává přes 100 000 Kč, takže může připočítat přes 3 561 Kč.

Chuďasům stát vyplácí ještě příspěvek na bydlení

Potěšila vás plánovaná valorizace důchodů 2018? Kalkulačka hovoří jasnou řečí tvrdých čísel, ale lidské názory se pochopitelně rozcházejí. V diskusním fóru pod článkem najdete komentáře pokojných občanů, kteří volají po klidné debatě a kompromisu – ale také výkřiky extremistů, kterým by nevadily koncentrační tábory. Lidem dobré vůle radíme, jak získat státní příspěvek na bydlení, jak zaplatit energie, vodné a stočné, koncesionářské poplatky nebo svoz odpadu. Naopak příspěvky, které odporují právnímu řádu a zdravému rozumu, nezveřejňujeme a mažeme.

- PAGE 1 OF 8 -

Next Page ⇀

loading
×