decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Výsluhy od ledna 2020 (příspěvek, daň, penze)

Stát musí ochraňovat svoje obyvatele, jinak nedokáže obhájit ani svoji vlastní existenci a pravděpodobně zanikne. Členové bezpečnostních sborů a armády jsou výjimkou, která potvrzuje pravidlo: Desetitisíce jedinců slouží republice a přitom riskují svoje životy právě proto, aby zajistili relativní klid velké většině spoluobčanů. Policisté, hasiči, vojáci a další příslušníci nemají takovou volnost jako podnikatelé, ani takové jistoty jako civilní zaměstnanci v pracovním poměru. Za odměnu dostávají výsluhy, neboli výsluhový příspěvek. Od ledna 2020 očekávejme valorizaci o 2,6 % a navíc 76 Kč. Nadále platí, že „výsluhová penze” není zdaněna.

Výsledek spočítá kalkulačka podle služebního příjmu

Příslušníci bezpečnostních sborů, stejně jako vojáci musejí nejdříve svědomitě odsloužit aspoň 15 let, aby speciální „penzi” dostali. (Smůlu mají například policisté, kteří byli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin.) Výsluhový příspěvek počítáme vždycky z hrubého měsíčního průměru, který jste dostávali během posledního kalendářního roku jako příjem v bezpečnostním sboru, nebo během posledních 5 kalendářních let jako plat v Armádě, před odchodem do civilu.

Za prvních 15 let dostanete „paušál”, ke kterému potom přibývají procenta za každý další odsloužený rok. Bezpečnostní sbory však mají jiné sazby a nižší strop, než vojáci – a rozdíly existují také v rámci Armády. V předchozí kalkulačce stačí doplnit profesi, počet ukončených odsloužených let a hrubý měsíční plat. Vyjde výsluhový příspěvek a také jeho valorizovaná výše, naplánovaná na leden 2020 pro současné příjemce této „zásluhové penze”.

Výsluhy, výsluhový příspěvek policisty, hasiče a vojáka

Zdroj fotografie: Kancelář policejního prezidenta

Výsluhový příspěvek pro policisty nebo hasiče

Vnitrostátní pořádek mají na starosti příslušníci bezpečnostních sborů: Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace. Podrobnosti stanovuje zákon č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), ve kterém figuruje taky „výsluhová penze”. Například pokud policista odsloužil 20 let, dostává 35 % služebního platu: za prvních 15 let 20 %, za každý další rok 3 %.

Odsloužené rokyZe služebního příjmuMaximum  
1520 %50 % služebního příjmu
16 - 203 % za rok
21 - 252 % za rok
26 - 1001 % za rok

Výsluhová penze pro vojáky české Armády

Napjaté mezinárodní vztahy sleduje a někdy také pomáhá řešit Armáda České republiky, přesněji řečeno naši profesionální vojáci. Oproti vnitrostátním policistům nebo hasičům mají poměrně rozmáchlejší platové tarify, ale hůře může vycházet výsluhový příspěvek. Podrobnosti najdeme v zákoně č. 221/1999 Sb. (o vojácích z povolání). Až 60 % svého služebního platu může dostávat veterán, který byl výkonným letcem, nebo bojoval v zahraniční válce, eventuálně aspoň 5 let plnil jiné „zvláštní úkoly”.

Odsloužené rokyZe služebního příjmuMaximum  
155 %55 %, nebo 60 % služebního příjmu
16 - 206,2 % za rok
21 - 262,5 % za rok
27 - 1001 % za rok

Valorizace a zdanění výsluhy od ledna 2020

Oba jmenované zákony obsahují stejnou, jenom různě formulovanou pasáž: Když rostou starobní důchody, stoupají taky výsluhy – o polovinu toho, o kolik stoupá procentní výměra standardní penze. Záleží tedy na takzvané zásluhové složce, která od ledna 2020 povyskočí pravděpodobně o 5,2 % + 151 Kč. Takže valorizace dosavadní výsluhy činí 2,6 % + 76 Kč.

Různé vlády postupně upravují daňovou soustavu, ale bývalí policisté a vojáci mají momentálně klid. Aktuální verze zákona č. 586/1992 Sb. (o daních z příjmů) totiž jmenuje výsluhový příspěvek mezi osvobozenými výjimkami, na které berní úřad nemůže. Takže veterán obdrží celou částku, stát „neodkloní” do veřejného rozpočtu ani korunu.

Příspěvek obvykle přestanete dostávat, pokud nastoupíte zpátky do služebního poměru, anebo jakmile odejdete do starobního důchodu. Pouze pokud byla výsluha vyšší, než normální seniorská penze, příjem zůstane stejný. Veterán potom dostane: starobní důchod + doplatek do výše dosavadní služební výsluhy.

K tématu:

Důchody v roce 2020 zůstávají (ne)spravedlivé

Víte, která pojišťovna je v tuzemsku největší? No přece samotný český stát! Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybírá od zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků pojištění, ze kterého následně vyplácí důchody. Podobně jako když platíme soukromému finančnímu ústavu, aby nám potom pomohl, pokud nám třeba vyhoří dům. Ovšem abychom dostávali vysoké důchody v roce 2020 („pojistné plnění”), musíme splňovat 2 podmínky:

 1. Máme zaplacené dostatečné pojištění – aspoň za minimální předepsanou dobu, v požadované výši (buďto ze svojí osobní kapsy, nebo prostřednictvím manžela, manželky, rodiče nebo osvojitele).
 2. Zažíváme „pojistnou událost” (vysoký věk, pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, nebo úmrtí blízké osoby – manžela, manželky, rodiče, osvojitele).

důchody v roce 2019

Pozor! Důchody nepatří mezi sociální dávky, které fungují pouze na solidárním principu a uspokojují základní potřeby chudých občanů, nebo mladých domácností (například příspěvky na rodičovství, na bydlení apod.).

Všechny základní a odvozené důchody v roce 2020

Každý důchod má „solidární” a „zásluhovou” složku

Stát vyplácí pojistnou dávku tak, že vlastně kombinuje „rovnostářský” a „konkurenční” princip. Každému pojištěnci, který splnil podmínky, dává základní složku podle aktuální průměrné mzdy v České republice (například penzisté letos dostávají 10 % z 32 698 Kč, zaokrouhlených na celé desetikoruny nahoru = 3 270 Kč; v novém roce 2020 má tato částka podle Ministerstva práce a sociálních věcí stoupnout na 3 490 Kč). Takže máme svoje jisté, i když třeba celý život pracujeme v užitečných, ale špatně placených sociálních službách. Navrch připočítáváme ještě motivační složku podle toho, kolik pojištěnec zaplatil (obvykle rozhoduje hrubý plat).

Co kdyby všichni dostávali úplně stejnou penzi?

Velké vášně vyvolává valorizace penzí v roce 2020. „Celý život jezdím po republice a prodávám vlastnoručně vyšívané oblečky pro děti. Teď dostávám minimální starobní důchod 4 040 Kč – a po další slavné valorizaci mně vyjde úžasných 4 452 Kč. Výsměch!,” naříká jedna čtenářka. „Valorizace důchodů má vykrývat zdražování základního zboží, bydlení, energií a služeb, takže by všichni měli dostat přidáno stejně,” navrhuje další seniorka. (Svůj názor přidejte do diskusního fóra níže, věcnou diskusí kultivujeme sebe i společnost!)

Naproti tomu jeden vysoce produktivní občan namítl, že není spravedlivé, když dostává důchod jenom ve výši 19 % svého bývalého příjmu, zatímco průměrná výše penze činí 44 % průměrného hrubého příjmu (57 % čisté mzdy). Ústavní soud souhlasil, že tady rovnostářský princip vlastně vedl k nerovnosti naruby. Jak vnímáte spravedlnost vy? Revolucionář Ernesto Che Guevara v minulém století na Kubě zavedl příjmový strop, což vedlo k propadu ekonomiky. Některé státy (hlavně Finsko) nyní zvažují jiný model: nepodmíněný základní příjem pro všechny.

Minimální důchod 8 300 Kč? Návrh zákona hotov

I nejhorší smolař a nejpomalejší lenoch v České republice má právo na základní příjem. Většinou hovoříme o životním nebo existenčním minimu, které náleží například dlouhodobě nezaměstnaným spoluobčanům. Ovšem existují mezi námi senioři, kteří lopotně kráčejí těžkým životem, zestárnou – a dostanou penzi, která není o mnoho vyšší! Měli bychom zjednat nápravu? Na stole leží návrh zákona, jehož předkladatelé usilují o důstojný minimální důchod.

Nejchudší senior dostává méně, než vypočítavý mladý lenoch

Začněme aktuálním stavem. Zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) říká, že minimální státní starobní penzi spočítáme jako součet každoročně aktualizované základní výměry a konstantní částky 770 Kč, která v nejsmutnějších případech nahrazuje zásluhovou složku. Výsledek vypadá smutně, vystačí sotva na potraviny.

 • V roce 2016: 2 440 Kč + 770 Kč = 3 210 Kč
 • V roce 2017: 2 550 Kč + 770 Kč = 3 320 Kč
 • V roce 2018: 2 700 Kč + 770 Kč = 3 470 Kč
 • V roce 2019: 3 270 Kč + 770 Kč = 4 040 Kč
 • V roce 2020minimální důchod podle Ministerstva práce a sociálních věcí vycházet následovně: 3 490 Kč + 770 Kč = 4 260 Kč.
 • Životní minimum osaměle hospodařícího jedince (3 410 Kč) + příspěvek a doplatek na bydlení: přes 8 000 Kč

Ještě než začneme nadávat, věnujme pozornost celému tuzemskému penzijnímu systému. Smutnou almužnu dostane ve stáří například člověk, který střídal podporu v nezaměstnanosti a podnikání, přičemž odváděl jenom minimální zálohy na důchodové pojištění. I kdybyste celý život vydělávali nejubožejší zaměstnaneckou mzdu (letos 13 350 Kč, příští rok zřejmě kolem 14 500 Kč hrubého měsíčně), získáte starobní penzi přes 10 000 Kč. Ale stejně vypadá divně, když osaměle žijící stařenka pobírá jenom tolik, že musí ještě žádat o sociální dávky.

Rada seniorů navrhuje skoro dvojnásobný minimální důchod

Náměty na řešení existují, teď ještě najít celospolečenskou shodu, nebo aspoň politickou vůli. Důchodová komise, která pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí, navrhla minimální důchod 8 000 Kč. Stát by potom údajně nezchudl, protože už dneska můžeme všichni nárokovat stejný bezpracný příjem, díky dávkám pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení. Rada seniorů ČR požaduje odvážnější minimum: 8 300 Kč. Dokonce připravila návrh zákona a podle svého prohlášení získala podporu prezidenta Miloše Zemana.

Výpočet zvýšení důchodu 2020 (vysvětlení)

Pozitivní trend pokračuje, aspoň z pohledu současných českých seniorů. Díky našim politikům totiž státní starobní důchody nadále porostou rychleji, než tuzemská ekonomika, ve které přitom musejí nejdříve vzniknout potřebné prostředky. Mezi penzemi navíc zůstávají poměrně malé rozdíly, takže zakladatel a bývalý ředitel prosperující firmy může mít nakonec srovnatelný příjem jako jeho dřívější sekretářka. Konkrétní výsledky vyčíslíme kalkulačkou, výpočet zvýšení důchodu od 1. ledna 2020 následně vysvětlíme.

Plánovanou valorizaci vám spočítá kalkulačka

Do úvodního řádku vepište, jak vysoký státní starobní důchod dostáváte nyní, čili v roce 2019. Uveďte měsíční částku, pouze číslem (netřeba upřesňovat, že jde o české koruny, ani přidávat zkratku „Kč”). Následně uvidíte výpočet zvýšení důchodu, tedy rozklad celkové sumy na jednotlivé složky a jejich dílčí valorizace. Mezi-výpočet samozřejmě můžete přeskočit, pokud vás zajímá pouze končený výsledek.

Výpočet zvýšení důchodu

Výpočet zvýšení důchodu od 1. ledna 2020

Pravidla najdeme v zákoně o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), který se ovšem poměrně často mění. Politici totiž zpravidla slíbí, že průměrnou penzi valorizují o nějakou kulatou sumu (například o 900 Kč), a potom legislativu dodatečně upravují, abychom opravdu došli ke kýženému výsledku (někdy přidají procento, jindy pevnou částku 151 Kč). Vypíchněme tedy jenom základní fakta, podle kterých budou seniorské příjmy přepočítávány po Novém roce 2020.

 1. Státní starobní důchod začíná takzvanou základní výměrou, kterou dostávají všichni příjemci, v jednotné výši. Letos činí 3 270 Kč, příští rok má vzrůst na 3 490 Kč.
 2. Zbytek starobního důchodu tvoří takzvaná procentní výměra, kterou má každý příjemce spočítanou individuálně, podle svých předchozích sociálních odvodů. Tato motivační částka teoreticky stoupá podle toho, jak rostou mzdy současných zaměstnanců a také podle inflace (zdražování běžného zboží). Jenomže prakticky rozhodují politici, takže letos procentní výměra stoupne o 5,2 %, plus ještě o 151 Kč.
 3. Starší penzista má nárok ještě na dárek: 1 000 Kč, jakmile dosáhne 85. roku života a další 2 000 Kč, pokud se dožije stovky.
 4. Nakonec sečteme všechny valorizované složky (základní + procentní + eventuálně narozeninové bonusy pro nejstarší občany), a výpočet zvýšení důchodu máme hotov.

- PAGE 1 OF 16 -

Next Page ⇀

loading
×