decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Průzkum: Většina Čechů rázně zhodnotila Evropskou unii

Ale tohle je skvělá zpráva! Protievropským populistům se zjevně dost zužuje prostor. Bylo by fajn, kdybychom jim všichni, kteří vidíme výhody EU, nepomohli za tři týdny odjezdem na víkend a šli jsme radši volit.

Průzkum: Většina Čechů rázně zhodnotila Evropskou unii

Další komentáře Tomáše Prouzy:

Po zavedení eura slovenská inflace prudce zpomalila

V debatě kolem eura převládá dojmologie nad daty. Takže dodávám čísla k častému strašení, že s eurem nutně přichází zdražování. Co naplat, že na takovém Slovensku se s eurem zdražovalo mnohem pomaleji než s korunou. Někteří prognostici ale budou určitě tvrdit, že to byla jen náhoda 😉.

Po zavedení eura slovenská inflace prudce zpomalila

Další komentáře Tomáše Prouzy:

Ztrácíme pozici východoevropské jedničky

Václavské náměstí

Kupředu dozadu! Česko ztratí pozici nejvýkonnější ekonomiky postkomunistických států. Přesněji řečeno, nejefektivnější ekonomiky. Jestli nezměníme naše uvažování, předstihne nás brzy Slovensko, pobaltské země i Polsko. Všechna následující čísla jsou vyjádřením ročního hrubého domácího produktu na hlavu dle parity kupní síly. Zjednodušeně řečeno, kolik toho každý z nás za rok vyrobí nebo poskytne služeb.

V roce 2008 jsme v produktivitě předčili Slovensko o 3 773 $, v roce 2017 je to pouze o 891 $. V případě Polska tento rozdíl činil v roce 2008 8 791 $, v roce 2017 to bylo o 1 691 $ méně. Za celou dobu transformace se Poláci přiblížili k Německu v produktivitě ze 32,8% na 60,1%, tedy o bezmála 30 procentních bodů. ČR se za stejné období (28 let) dotáhlo na Německo o pouhých 8,18 procentních bodů. Projídáme naší dobrou výchozí pozici.

Z koncového dodavatele podřízeným subdodavatelem

Zdá se, že ČR byla daleko více postižena podnikovou restrukturalizací. Všechny státy východní Evropy nahradily výpadky HDP zejména díky zahraničním investicím. Některé dříve, jiné později. Pro vyspělé země to byla příležitost: zisk východoevropských trhů a investice pro jejich podniky, které budovaly na východě zejména montážní závody.

ČR ale byla v rámci RVHP dodavatelem řady finálních a vysoce sofistikovaných produktů elektrotechnického a strojírenského průmyslu. O toto postavení během transformace přišla a ztrátu tohoto výhodného dodavatelského postavení nahradila extenzivním budováním továren s nižší přidanou hodnotou, bez vlastní značky a s malým podílem inženýrské a výzkumné práce. Pro ostatní státy východu, zejména pro Bulharsko, Rumunsko, ale i další, tento vývoj mohl znamenat relativně významný technicko-hospodářský pokrok. V případě ČR se nabízí otázka, je-li tomu tak, jako u ostatních států.

Málo investujeme do vzdělání a jsme fixovaní na koncerny

Pro ČR je dosavadní vývoj hospodářství, zejména z hlediska produktivity, varováním. Dynamika růstu zaostává za řadou postkomunistických zemí. Je zřejmá potřeba významného restartu naší ekonomiky. Prvky této změny jsou nasnadě. Dle OECD dává ČR v rámci vyspělých zemí nejméně na vzdělávání, ve srovnání s Německem máme daleko menší počet malých a středních firem, které tvoří ve vyspělých zemích páteř ekonomiky, oproti jiným zemím neefektivně využíváme fondy EU pro rozvoj hospodářství, ve srovnání s jinými vázne výstavba silniční a železniční infrastruktury a pozadu jsme v digitalizaci hardwarové i softwarové. Jako jediná země EU zemědělské dotace přidělujeme stejnou měrou rodinným farmám a velkým zemědělským koncernům.

Jestliže ČR v nejbližším období nepřikročí k zásadním změnám v těchto oblastech, ztratí dosavadní primát nejvýkonnější ekonomiky bývalých komunistických států.

Další články od Josefa Bernarda:

Klausovic nacionalistická partaj má na Sněmovnu

Klausovic nacionalistická partaj může získat 10 %

Prostor pro silnou nacionalistickou partaj s dvouciferným výsledkem tady je. Ten vítr chlapáckého nacionálního populismu táhne Evropou a ve většině zemí se už zahnízdil, takže je spíš otázkou, proč Čechy mají zpoždění. Chybí jim vůdce. Tématu se v Čechách dosud k obveselení zahraničních komentátorů chytaly jen tak bizarní postavičky, jako:

  • poloviční Asiat, brojící za národní myšlenku “Buďme Čechy!” a zároveň ve svém e-shopu propaguje set na sushi
  • entomolog chlubící se sexem s romskými prostitutkami,
  • zjemnělý metrosexuál, snažící se udělat dojem na drsné dělníky odstínem svého saka a kravaty,
  • “pravicový” sociolog v brejlích prvorepublikového účetního, snažící se tutéž skupinu ohromit svým titulem a jakýmisi pseudovědeckými povídačkami o sociologii,
  • další muž s křečovitou image “vědce”, který se snaží nacionalistickou scénu uchvátit ze zahraničí pomocí jakési teorie “Paretova pravidla”
  • žena s tak přehnaným sebevědomím a pichlavým vystupováním, kterou by nikdo z šovinistických národoveckých chlapáků asi mít doma nechtěl, a to ani ve svých vlhkých snech o dominách a S-M salónech
  • zbankrotovaný dlužník s kvérem u pasu a boxerským obličejem, co se pomalou školní dikcí snaží vzbudit dojem “slušného člověka”, který si tu kravatu uvázal docela sám.

Otec je váhavý a syn slabý, ale dohromady by uspěli

Před lety jsem psal, že Klaus jako jediný by to mohl dát. On se sice tehdy nerozkýval, ale v tandemu se svým synem by to pořád platilo. Nikdo jiný mě v Čechách nenapadá, VKml na to sám nemá, ale tandem Klaus&Klaus na sjednocující vůdcovskou roli nacionalistických populistů mají. Pokud se do toho pustí skutečně oba.

Jeden pikantní detail – VKml začíná obvykle dobře, pak ho ve zlém doslova vyhodí: PORG – vzestup, skandální vyhazov, 1. manželství – bouřlivý rozchod, 2. manželství – pověsti o fackách, divoký rozchod, ODS – vzestup, po třech letech skandální vyhazov. Odkud ho nevyhodili jsou jen organizace, které si založil sám, jako třeba ten šachový spolek. Jeho vlastní soukromá strana (do které se už skromně najmenoval sám předsedou, jakoby neměla mít nějaké stanovy a demokratické procedury) bude asi něco podobného. Netuším, jestli v ní bude neloajální straníky fackovat jako za slavných časů Miroslav Sládek, ale v každém případě to vypadá na pěkně dusný diktatorship, vzhledem k tomu, že taková konfliktní povaha bude neodvolatelná a bude vlastně duší a tváří celého projektu.

Jeho otec, který – ač si o něm můžeme myslet cokoli – má jistě o dvě třídy státničtější formát i vystupování, jej v rámci sebezáchovy projektu bude jistě korigovat a mírnit největší výstřelky. Nicméně i tak zůstává otázka – co by motivovalo nějaké vážnější sebevědomější osobnosti s ním dlouhodoběji vydržet?

Návrat v Orbánově stylu asi nehrozí, ale lepší něco než nic

Takže to zatím vypadá na klasickou šablonu – Vůdce, … a zástup bezejmenných tváří, od kterých se čeká jen poslušnost. To na masový úspěch není.

Klaus starší snil dlouhá léta o come-backu v Orbánově stylu. To se mu nedovedlo, ODSka se mu vymkla z rukou, a to i na druhý pokus, když do ní poslal svého syna. Že by se mu s novou, znovu od píky zakládanou partají nějaký velkolepý návrat mohl podařit, lze oprávněně pochybovat. Nicméně lépe něco než nic. Šanci dostat takovou partaj alespoň do Sněmovny rozhodně má.

Redakční poznámka: Vít Kučík svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Víta Kučíka:

- PAGE 1 OF 18 -

Next Page ⇀

loading
×