decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Registr dlužníků k nahlédnutí zdarma

Příjmy a výdaje vypadají na papíře jako pouhá čísla. Ale jakmile útrata převáží a vznikne příliš hluboký deficit, nahněvaní věřitelé začnou hledat dlužníka. Bankrotář (nebo podvodník) ztrácí důvěru svých obchodních partnerů a další peníze získá jenom od neinformovaného člověka. Pokud chceme proklepnout konkrétní firmu nebo fyzickou osobu, pomůže nám Ministerstvo spravedlnosti, které provozuje registr dlužníků k nahlédnutí zdarma.

Raději nepoužívejte klamavou databázi CERD

Pozor! Na internetu najdeme i takzvaný Centrální registr dlužníků České republiky neboli CERD. Vypadá jako oficiální databáze, odkazuje na soudy, úřady a ministerstva. Ve skutečnosti ovšem patří soukromé americké firmě a balamutí důvěřivé Čechy (výpovědi poškozených najdete ZDE, ZDE a ZDE). Za několik stokorun nabízí “potvrzení o bezdlužnosti”, které nemá žádnou úřední hodnotu. Jistý český podnikavec (údajně Jiří Jehlička) provozuje kontroverzní stránky prostřednictvím zámořské firmy zřejmě proto, aby z právního hlediska nebyl v dosahu české Policie.

Opravdové potvrzení o bezdlužnosti obvykle musí přinést svojí bance živnostník, který žádá o hypotéku. Může například doložit, že nemá žádné resty vůči Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), zdravotní pojišťovně a Celnímu úřadu. “Není pevně stanovený formulář. Uveďte název firmy, sídlo, IČ nebo jméno a příjmení, bydliště, datum narození, důvod žádosti a připojte svůj podpis,” radí Celní úřad. Žadatelé dostávají potvrzení někdy na počkání, jindy do 30, anebo do 60 dnů. Podle zákona o správních poplatcích může státní instituce naúčtovat 100 Kč.

Oficiální registr dlužníků k nahlédnutí zdarma

Majitele každého českého webu prozrazuje správce internetové domény CZ, stačí zadat adresu (ve tvaru například kupnisila.cz) ZDE. Tam lehce ověříme, že Ministerstvo spravedlnosti provozuje Insolvenční rejstřík (registr dlužníků k nahlédnutí zdarma) ZDE. “Lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona,” upozorňuje Ministerstvo spravedlnosti.

Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní,” stojí především ve zmíněním paragrafu. Někdy ovšem věřitel vyvolá pouze planý poplach, ať už omylem, anebo aby svého klienta poškodil. Pokud insolvenční řízení skončí v takovém případě, po dalších 3 měsících smí dlužník požádat o vymazání záznamu a soud do následujících 15 dnů vyhoví.

Exekuce podle jména najdete snadno

Zabavení majetku je posledním řešením, jak vymáhat dluhy. Chronickým neplatičům klepou na dveře důstojné ženy a muži, sdružení v Exekutorské komoře České republiky. Stejná profesní organizace provozuje veřejně dostupnou databázi, kde můžeme vyhledat konkrétního nešťastníka – bankrotáře. Exekuce podle jména odhalíte jednoduše, ale podle zákona budete muset zaplatit.

Podrobnosti stanovuje především zákon č. 120/2001 Sb. Soudní exekutoři mají vlastní samosprávnou Komoru, která prostřednictvím takzvaného sněmu “stanoví postup při vedení, správě a provozu centrální evidence exekucí” (§ 110). Ve skutečnosti ovšem dohlíží nad celou profesní organizací Ministerstvo spravedlnosti, které upřesnilo detaily včetně ceníku vyhláškou č. 329/2008 Sb.

Co obsahuje Centrální evidence exekucí

O fyzické osobě v databázi najdeme:

O právnické osobě v centrální evidenci najdeme:

 • název “nebo obchodní firmu” (také mezi firmami tady můžeme hledat exekuce podle jména),
 • identifikační číslo (v některých případech ovšem nemuselo být danému subjektu přiděleno).
 • adresu sídla včetně poštovního směrovacího čísla, pokud PSČ existuje.

Exekuce podle jména zdarma? To těžko

Databázi nalezneme na internetové adrese https://www.ceecr.cz. Registraci do systému provedete rychle zadáním svých kontaktních údajů, ale… “Komoře náleží odměna za každé poskytnutí elektronického údaje z evidence,” vyhlašuje Ministerstvo spravedlnosti (§ 5). Pokud například zkusíte vyhledat exekuce podle jména a zjistíte, že žádné takové řízení neprobíhá, stejně budete muset zaplatit! Ceník vypadá následovně:

 • 1. až 1000. údaj = 60 Kč/údaj
 • 1 001. až 10 000. údaj = 30 Kč/údaj
 • 10 001. až miliontý údaj= 15 Kč/údaj
 • 1 000 001. a každý další údaj = 6 Kč/údaj.

Komora upřesňuje, že částky jsou včetně daně z přidané hodnoty. Pokud konkrétní exekuce podle jména vyhledáte, vždycky uvidíte nabídku “Zobrazit detail dokumentu”. Jakmile na výzvu kliknete, naskočí vám další částka, pravděpodobně tedy opět 60 Kč. Podobně pokud stejné exekuční řízení vyhledáte podruhé, potřetí nebo počtvrté, zaplatíte znovu, opět a zase za každé opakované poskytnutí byť jenom základního údaje.

Osobní bankrot? Takhle probíhá oddlužení!

Svoji tělesnou a duševní existenci upíšeme ďáblovi snadno. Hloupé peněžní půjčky vlastně znamenají, že věřitelům prodáváme svoji budoucnost. Pokud těžce onemocníme nebo ztratíme práci, začne skutečné peklo: bezmoc, exekuce majetku, stále rostoucí dluhy… Materiální chudobu řešme raději sociálními dávkami a spotřebitelské úvěry odmítejme. Osobní bankrot je příliš snadný, ale oddlužení bývá bolestivé.

Úpadek obvykle znamená, že máme více věřitelů a nejsme schopni vyrovnávat svoje peněžité závazky, které jsou déle než 30 dnů po splatnosti. Podrobnosti stanovuje insolvenční zákon (182/2006 Sb.). Obtížnost nastalé situace vyjádřeme několika čísly. Osobní bankrot můžeme vyhlašovat od ledna 2008, což využívají desetitisíce lidí, ale první člověk dosáhl úplného oddlužení teprve roku 2013! Už samotné vyplnění žádosti vyžaduje talent, patřičné vzdělání nebo odbornou pomoc.

Osobní bankrot podle typu věřitele

Nejdříve rozlišme klíčové pojmy. Takzvanému zajištěnému věřiteli ručíme svým majetkem, zatímco nezajištěnému věřiteli jsme dali jenom slib. Například nesplacená hypotéka bývá kompenzovaná domem a nesplacený leasing bývá vyrovnáván automobilem apod., takže dlužník nemusí spadnout do záporných čísel. Osobní bankrot komplikují především spotřebitelské a podnikatelské úvěry. Kdo půjčku projedl, procestoval nebo promrhal špatným byznysem, vyvázne hůře.

Instituci oddlužení smí využít prakticky kdokoli, ale…

 • dluhy vzniklé podnikáním vyžadují souhlas nezajištěného věřitele, nebo splnění speciální podmínky *.
 • oddlužení znamená, že nezajištěným věřitelům splatíme aspoň část svých závazků, obvyklým minimem je 30 %.
 • osobní bankrot potom může zapříčinit, že nadále nezvládneme splácet například hypotéku, jak uvidíme dále.

Podmínky a splátkový kalendář pro oddlužení

Další cestu dlužníka lemuje několik státních institucí. Ministerstvo spravedlnosti vydalo formulář návrhu oddlužení, který dostaneme v sídle místního krajského soudu, včetně pokynů pro vyplnění. Veřejný ochránce práv doporučuje, abychom požádali o pomoc advokáta, nebo neziskovou organizaci Poradna při finanční tísni, o. p. s. Vyplněný formulář odevzdáme krajskému soudu, který rozhodne, zda oddlužení povolí.

Osobní bankrot potom mívá následující etapy:

 • uhradíme náklady insolvenčního řízení.
 • pokud máme zajištěné věřitele, ztratíme majetek, kterým jsme ručili.
 • 5 let budeme dodržovat přidělený splátkový kalendář, umožňující jenom velmi skromný život.

* Speciální podmínka pro zahájení oddlužení (osobní bankrot), pokud dluhy vznikly podnikáním, podle § 389 odst. 2: Jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, nebo zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

loading
×