decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Nemoci pro invalidní důchod: tabulky OSSZ, výpočet

“Dlouhodobě bojuji s rakovinou. Bydlím u kamarádky, která se o mě stará, ale takhle nemůžeme žít napořád. Nemám žádný příjem – mohu dostat nějaké peníze od státu?,” píše Jana v diskusním fóru, věnovaném existenčnímu a životnímu minimu. Podobně svízelnou situaci může ulehčit invalidní důchod, vyplácený zdravotně postiženým lidem, kteří dostatečně dlouho odváděli důchodové pojištění. Hodnotí český právní řád jako dostatečně závažnou kupříkladu právě rakovinu? Samozřejmě ano. Vezměme všechny podmínky popořádku, abychom nakonec prostudovali nemoci pro invalidní důchod.

Nemoci pro invalidní důchod, tabulky OSSZ

Jak dlouho musíte platit důchodové pojištění?

Kdo dosáhl pokročilého věku jako lehkomyslný bohém, aniž odváděl státu “sociální”, v případě vážného zdravotního problému může skončit špatně. I když splní podmínku nemoci pro invalidní důchod, toto pojistné plnění logické nedostane. Ale jinak nemějme strach. Stát respektuje, že občané velmi mladí neměli vůbec čas důchodové pojištění platit.

Věk zdravotně postiženého
 Potřebná doba důchodového pojištění
do 20 let  méně než jeden rok
od 20 let do 22 let  jeden rok
od 22 let do 24 let  dva roky
od 24 let do 26 let  tři roky
od 26 let do 28 let  čtyři roky
nad 28 let  pět roků

Všechny nemoci pro invalidní důchod

Podrobnosti najdeme ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. Uvidíme, že mezi uznatelné nemoci pro invalidní důchod patří také některé infekce, těžká obezita nebo závažné duševní problémy. Stupeň zdravotního postižení určí procentuálně příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti pojištěnce

  • 1. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 35 % až 49 %
  • 2. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 50 % až 69 %
  • 3. stupeň invalidity (dříve plný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 70 %

Tabulky na invalidní důchody OSSZ

Pravděpodobný verdikt posudkového lékaře, respektive orgánu sociálního zabezpečení uvedeme v tabulkách, vždycky v závěrečném sloupci “PROCENTA”. (Často hledané tabulky na invalidní důchody OSSZ najdete pod následujícími odkazy.)

Výpočet invalidního důchodu

Jste zdravotně postižení? Splňujete podmínku sociálního pojištění i nemoci pro invalidní důchod? Zbývá podat přihlášku místnímu orgánu sociálního zabezpečení, který vyřídí formality. Nakonec pravděpodobně stanoví částku, kterou budete každý měsíc od státu dostávat, podle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Základem bude 10 % průměrné mzdy + 300 Kč (v roce 2019 tedy 10 % z 32 698 Kč + 300 Kč = po zaokrouhlení 3 270 Kč), ke kterému připočte procentní výměru invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění:

  •     0,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu prvního stupně,
  •     0,75 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu druhého stupně,
  •     1,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu třetího stupně.

Zkusme sestavit ukázkové příklady: Řekněme, že postižený člověk vydělával celých 10 let přesně 20 000 Kč hrubého měsíčně. Kvůli našemu sociálnímu státu však započteme jenom 15 847 Kč, protože nad takzvanou redukční hranici 14 388 Kč uznáváme jenom 26 % zbývající částky, aby pracovitější občané nepobírali výrazně více, než pomalejší nebo lenivější jedinci. V I. stupni invalidity potom dostáváme důchod 4 063 Kč (15 847 x 0,005 x 10 + 3 270), ve II. stupni 4 459 Kč (15 847 x 0,0075 x 10 + 3 270) a ve III. stupni 5 648 Kč (15 847 x 0,015 x 10 + 3 270).

Průměrný důchod podle situace a pohlaví 2017

Naše životy procházejí pravidelnými cykly, takže po spokojených letech zákonitě přijdou těžkosti, aby na konci tunelu zase vykouklo světlo. Výhodu mají lidé a státy, které jsou na krizi připraveny. Proto musejí v České republice povinně platit sociální pojištění skoro všichni lidé, kteří vydělávají peníze (výjimkou jsou krátké úvazky na takzvanou dohodu). Naspořené peníze protékají veřejný rozpočtem, aby pomohly strádajícím občanům: seniorům, invalidům, vdovám, vdovcům a sirotkům. Průměrný důchod porovnáme pro každou skupinu zvlášť.

Česká správa sociálního zabezpečení počítá pojistnou dávku hlavně podle odpracovaných let a odvedených peněz, tedy podle zásluhovosti. Fixní neboli solidární složka penze tvoří obvykle jenom menšinu, například bývalé živnostníky však může zachránit před bídou, pokud neprozřetelně odváděli státu pouze minimální zálohy. V následujících tabulkách taky uvidíme, že předčasné a ženské starobní důchody jsou nižší – protože člověk odešel do penze dříve, nebo během mateřské a rodičovské dovolené vydělával méně peněz.

Průměrný starobní důchod v České republice: 11 784 Kč

Nejdříve porovnáme penze mužů a žen dohromady, teprve následně rozdělíme obě tradiční pohlaví. Speciálním případem jsou invalidní důchody, které byly dříve členěny na takzvané “částečné” a “plné”, avšak nyní mají 3 stupně. Peníze vyjadřujeme vždycky v Kč/měsíc.

Rok Starobní Invalidní Vdovský Vdovecký Sirotčí
Celkem Předčasné I. II. III. Plný Částečný
2017 11.784 10.516 6.053 6.944 10.677 7.664 6.768 6.063
2016 11.400 10.177 5.944 6.774 10.422 7.434 6.522 5.875
2015 11.292 10.088 6.008 6.784 10.442 7.390 6.454 5.824
2014 11.029 9.858 5.992 6.690 10.281 7.243 6.274 5.682
2013 10.929 9.777 6.083 6.784 10.262 7.207 6.188 5.635
2012 10.740 9.629 6.144 6.825 10.167 7.104 6.039 5.526
2011 10.511 9.339 6.315 6.919 10.005 6.977 5.864 5.386
2010 10.043 8.932 6.067 6.117 9.670 6.740 5.598 5.154
2009 9.983 8.840 9.661 6.063 6.765 5.560 5.123
2008 9.111 8.032 8.842 5.405 6.127 4.896 4.499
2007 8.701 7.675 8.467 5.148 5.893 4.634 4.255
2006 8.138 7.213 7.924 4.802 5.561 4.321 3.968
2005 7.698 6.910 7.501 4.571 5.311 4.093 3.748
2004 7.225 6.558 7.059 4.316 5.046 3.841 3.503
2003 7.054 6.452 6.886 4.243 4.993 3.743 3.416
2002 6.815 6.288 6.648 4.146 4.889 3.632 3.302
2001 6.297 5.947 6.133 3.908 4.578 3.400 3.090
2000 5.920 5.752 5.742 3.742 4.338 3.222 2.931

Průměrný důchod mužů: 13 011 Kč

Nyní vyřadíme ze srovnání všechny ženy, zůstane jenom takzvané “silnější pohlaví”. Vidíme, že průměrné hodnoty výrazně stouply a logicky taky odpadl vdovský důchod, který náleží manželkám po zesnulém partnerovi. Takže průměrný důchod mužské populace v České republice roku 2017 vychází 13 011 Kč (senioři), 11 675 Kč (senioři, pokud přestali pracovat “předčasně”), 6 35611 023 Kč (invalidní), 6 768 Kč (vdovci) a 6 044 Kč (sirotci) měsíčně.

Rok Starobní Invalidní Vdovecký Sirotčí
Celkem Předčasné I. II. III. Plný Částečný
2017 13.011 11.675 6.356 7.225 11.023 6.768 6.044
2016 12.602 11.311 6.250 7.050 10.782 6.522 5.864
2015 12.497 11.227 6.323 7.070 10.843 6.454 5.814
2014 12.217 10.987 6.309 6.976 10.707 6.274 5.673
2013 12.109 10.908 6.401 7.070 10.713 6.188 5.627
2012 11.908 10.754 6.452 7.112 10.644 6.039 5.508
2011 11.672 10.465 6.617 7.241 10.504 5.864 5.369
2010 11.162 10.014 6.380 6.397 10.171 5.598 5.140
2009 11.107 9.914 10.291 6.374 5.560 5.111
2008 10.181 9.051 9.456 5.709 4.896 4.492
2007 9.733 8.660 9.075 5.450 4.634 4.250
2006 9.104 8.143 8.507 5.093 4.321 3.962
2005 8.608 7.798 8.068 4.848 4.093 3.741
2004 8.074 7.386 7.608 4.581 3.841 3.497
2003 7.877 7.257 7.431 4.503 3.743 3.410
2002 7.600 7.062 7.180 4.398 3.632 3.297
2001 7.001 6.657 6.625 4.133 3.400 3.086
2000 6.566 6.400 6.203 3.949 3.222 2.928

Průměrný důchod žen: 10 707 Kč

Nyní vyřadíme ze srovnání všechny muže, zůstanou jenom dámy. Bohužel průměrné hodnoty výrazně klesají a pochopitelně taky odpadla vdovecká pojistka, která náleží mužům po zesnulé manželce. Takže průměrný důchod ženské populace v České republice roku 2017 vychází 10 707 Kč (seniorky), 9 515 Kč (seniorky, pokud přestaly pracovat “předčasně”), 5 76410 264 Kč (invalidní), 7 664 Kč (vdovy) a 6 082 Kč (siroty) měsíčně.

Rok Starobní Invalidní Vdovský Sirotčí
Celkem Předčasné I. II. III. Plný Částečný
2017 10.707 9.515 5.764 6.637 10.264 7.664 6.082
2016 10.351 9.206 5.647 6.465 9.990 7.434 5.885
2015 10.246 9.124 5.692 6.458 9.966 7.390 5.834
2014 10.009 8.913 5.663 6.356 9.773 7.243 5.691
2013 9.923 8.843 5.744 6.443 9.724 7.207 5.642
2012 9.750 8.710 5.801 6.484 9.600 7.104 5.543
2011 9.537 8.466 5.972 6.541 9.410 6.977 5.402
2010 9.119 8.115 5.701 5.797 9.070 6.740 5.167
2009 9.092 8.043 8.885 5.694 6.765 5.134
2008 8.273 7.288 8.079 5.036 6.127 4.506
2007 7.894 6.980 7.708 4.774 5.893 4.259
2006 7.388 6.572 7.197 4.435 5.561 3.974
2005 6.991 6.302 6.795 4.217 5.311 3.754
2004 6.562 5.989 6.375 3.972 5.046 3.510
2003 6.407 5.903 6.211 3.903 4.993 3.422
2002 6.195 5.762 5.989 3.812 4.889 3.307
2001 5.736 5.462 5.525 3.602 4.578 3.094
2000 5.396 5.287 5.174 3.460 4.338 2.928

Rozdíly mezi starobní penzemi jsou až třicetinásobné

Nakonec uvidíme, kolik osob pobírá z veřejného pojištění poměrně hodně peněz, přičemž populaci relativních “boháčů” rozdělíme do intervalů právě podle příjmu v českých korunách. Na rozdíl od předchozích tabulek, tentokráte výjimečně sečteme starobní + vdovský nebo vdovecký důchod, pokud člověk dostává obě dávky zároveň.

Vidíme, že penzi vysokou 100 000 Kč nebo více pobíral vloni 1 občan České republiky. Naopak nejnižší starobní důchod v roce 2017 činí pouze 3 320 Kč, tedy zhruba 30krát méně.

Přitom příjmové rozdíly v ekonomicky produktivní populaci dosahují mnohem většího rozptylu, ale stát vlastně bohatým ubírá a chudým přidává: Například geniální podnikatel pravděpodobně dostane méně, než kolik do systému odvedl, přestože musel platit veřejné pojištění navíc ještě za svůj personál – zatímco podprůměrně inteligentní zaměstnanec dostane více, než kolik do společného rozpočtu během celého života přispěl.

Počet důchodců podle výše penze (uvádíme intervaly v Kč) v jednotlivých letech
50.000-59.999 60.000-69.999 70.000-79.999 80.000-89.999 90.000-99.999 100.000+
2016 18 7 1 1 0 1
2015 17 6 1 1 0 1
2014 17 3 1 1 1 0
2013 13 3 1 1 1 0
2012 9 3 1 1 1 0
2011 6 2 0 1 1 0

Data dodala Česká správa sociálního zabezpečení. Průměrný důchod spočítala podle zákona č. 155/1995 Sb. (mimo důchod Slovenské republiky podle zákona č. 100/1988 Sb.). Uvádíme vždycky březnový výsledek daného kalendářního roku. Dále k tématu:

Popáleniny, endoprotézy a funkční poruchy invalidů

Jak závažné musejí být následky po úrazu hlavy, ztrátě končetiny nebo ztuhnutí kloubu, aby nás státní správa uznala vážně nemocnými? Funkční postižení po úrazech a operacích jsou podrobně popsána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotního hendikepu procentuálně, podle pracovního omezení. Mezi funkční poruchy patří taky popáleniny, poleptání nebo endoprotézy. Prostudujme závažnou skupinu hendikepů blíže.

Kapitola XV. – FUNKČNÍ PORUCHY PO ÚRAZECH, OPERACÍCH (popáleniny apod.)

Obecné posudkové zásady:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení, na kterém se podílí jak postižení nosného a pohybového systému, tak i postižení funkce dalších orgánů a systémů. Přitom se hodnotí zejména postižení výkonnosti, pohyblivosti (chůze, stání), schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulace s předměty, schopnost vykonávat denní aktivity. Dopad na pracovní schopnost mají rozsah a tíže postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, anatomické nebo funkční ztráty končetin nebo jejich částí, muskuloskeletální změny, narušení pohyblivosti kloubů a končetin, lymfedém, neuropatie, poruchy mluvení, přijímání potravy, zažívání, močení, defekace, chronická bolest, psychické změny, poruchy smyslů, výsledek operačního výkonu popř. estetické postižení. Samotné prodělání úrazu, operace, implantace kloubní náhrady s dobrým funkčním výsledkem nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

A – Postižení hlavy, krku, těla

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Funkční poruchy po úrazech hlavy, klenby nebo baze lební, mozku
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah a tíže neurologické symptomatologie, omezení duševních schopností a intelektu, komunikace, popř. rozsah poruchy zraku či sluchu.
1a minimální funkční poruchy 5-10
1b stavy s lehkým funkčním postižením, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 15-25
1c středně těžké postižení,výkon některých denních aktivit omezen 30-45
1d těžké postižení,výkon některých denních aktivit podstatně omezen 50-60
1e zvlášť těžké postižení,kombinovaná těžká postižení duševních, smyslových a motorických schopností, výkon většiny denních aktivit těžce omezen 70-80
2 Funkční poruchy po úrazech orofaciální oblasti
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí poruchy otevírání úst, poruchy žvýkání, změny okluze, estetické deformity, ankylóza mandibulárního kloubu, změny polohy očního bulbu, omezení pohybu nebo souhybu očního bulbu, poruchy binokulárního vidění, průchodnost nosu.
2a lehké poruchy 10
2b středně těžké poruchy 30
2c těžké poruchy, s omezením mluvení, neschopnost žvýkání, nutnost konzumace mixované stravy, znetvoření obličeje, podle rozsahu poruch 50-70
3 Funkční poruchy po úrazech krku
Posudkové hledisko: Míry poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle převažujícího funkčního postižení, rozsahu a tíže symptomatologie zejména srovnatelně podle položky 1, oddíl E, kapitola XIII.
4 Funkční poruchy po úrazech hrudníku, žeber, prsní kosti a nitrohrudních orgánů
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí deformace a ztráta pohyblivosti hrudní stěny, nervové poruchy – neuralgie, parézy interkostálních nervů, stav dechových funkcí a srdeční výkonnosti, rozsah omezení celkové výkonnosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.
4a lehké poruchy, snížení pohyblivosti hrudní stěny 10-15
4b středně těžké poruchy, lehké snížení srdečního výkonu a dechových funkcí 25-35
4c těžké poruchy, s funkčně závažným poklesem srdečního výkonu a dechových funkcí, podle tíže poruch 50-70
5 Funkční poruchy po úrazech břicha, nitrobřišních orgánů, ledvin
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah reziduálního postižení břišní stěny, postižení zažívání a pasáže, postižení funkce nitrobřišních orgánů, metabolismu a vylučování.
5a lehké poruchy 10-15
5b středně těžké poruchy 25-35
5c těžké poruchy, podle rozsahu postižených funkcí a orgánů 50-70
6 Funkční poruchy po úrazech pánve, zlomeninách pánevních kostí, symfýzy, zlomeninách křížové kosti a kostrče
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda došlo k porušení celistvosti pánevního kruhu, postižení funkce močového měchýře, poruchy močení, poruchy defekace, rozsah omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.
6a lehké poruchy, občasná neurologická symptomatologie, poruchy statiky a dynamiky dolního úseku páteře 10-20
6b středně těžké poruchy, funkčně významná porucha funkce pánevního pletence a reziduální neurologické projevy na dolních končetinách (recidivující kořenové dráždění, lehké parézy) 30-40
6c těžké poruchy, podstatné omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, středně těžké parézy, poruchy vyměšování, některé denní aktivity značně omezeny 50-60
6d zvlášť těžké poruchy, minimální pohyblivost, případně odkázanost na invalidní vozík, kompletní postižení sfinkterů 70-80
7 Funkční poruchy po polytraumatu s mnohočetnými poúrazovými následky (zejména kombinované postižení hlavy, hrudníku a končetin)
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení jednotlivých orgánů a systémů, zejména ve vztahu k celkové výkonnosti, pohyblivosti a schopnosti vykonávat denní aktivity.
7a lehké poruchy 10
7b středně těžké poruchy 25-40
7c těžké poruchy 50-60
7d zvlášť těžké poruchy 70-80

B – Postižení končetin

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Ztráty končetin, jejich částí
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, chůze, stání, schopnosti koordinace pohybů, funkčního postižení ruky, manipulace a přenášení předmětů, dopadu na schopnost vykonávat denní aktivity, s přihlédnutím k dominanci horní končetiny.
1a anatomická ztráta jedné končetiny nebo ztráta končetiny s krátkým pahýlem stehna nebo paže, bez možnosti kompenzace protézou 70
1b anatomická ztráta části dolní končetiny ve stehně nebo ztráta horní končetiny v paži s ohledem na dominanci 50-60
1c anatomická ztráta dolní končetiny v bérci nebo ztráta horní končetiny v předloktí s ohledem na dominanci 35-45
1d anatomická ztráta ruky nebo částečná ztráta ruky s úplnou ztrátou úchopu s ohledem na dominanci, nebo a ztráta nohy 35
1e anatomická ztráta části ruky s ohledem na dominanci při částečně zachované funkci úchopu nebo ztráta palce ruky s ohledem na dominanci při částečně zachované funkci úchopu nebo ztráta části nohy v nártu nebo
ztráta části nohy v záprstí
25-30
1f anatomické ztráty několika prstů jedné ruky při zachovaném úchopu nebo ztráta několika prstů nohy nebo nohou (kromě palce nohy) 5-15
1g anatomické ztráty několika prstů na obou nikách při zachovaném úchopu nebo ztráta palce či obou palců na nohách nebo ztráta několika prstů nohy včetně palce nohy 15-25
1h kombinované anatomické ztráty částí dvou končetin nebo podstatných částí končetin podle rozsahu a významnosti ztráty, ztráty dominantní horní končetiny, dopadu postižení na funkci končetin, na pohyblivost, schopnost chůze, stání, koordinaci pohybů, manipulaci a přenášení předmětů 40-70
1i anatomické ztráty dvou končetin nebo částí tří končetin 80
1j anatomické ztráty obou horních končetin v zápěstí a výše nebo obou dolních končetin v bércích a výše 70-80
2 Endoprotézy na horních končetinách, endoprotézy ramenního kloubu, loketního kloubu
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly a funkce končetiny pro manipulaci a přenášení předmětů a denní aktivity, podle rozsahu funkční poruchy.
2a lehké poruchy, lehké omezení hybnosti a funkce 10
2b středně těžké poruchy, s poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kloubu, některé denní aktivity omezeny s ohledem na dominanci končetiny 25-35
2c těžké poruchy, uvolňování, zánětlivé komplikace, těžké poruchy hybnosti paže 50-70
3 Ztuhnutí nebo omezení pohybu v ramenním kloubu, loketním kloubu /kloubech
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na skutečnost, zda je postižen jeden nebo dva klouby, dále podle rozsahu omezení pohybu, omezení fyzické výkonnosti, koordinace pohybů, manipulace a přenášení předmětů.
3a lehké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů 10
3b středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů,omezení funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů 15-25
3c ztuhnutí lokte nebo ramene s přihlédnutím k postavení, některé denní aktivity omezeny 25-35
3d ztuhnutí dvou kloubů, značné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity značně omezeny 50
4 Ztuhnutí nebo omezení pohybu zápěstního kloubu/kloubů
4a omezení hybnosti 10
4b ztuhnutí 15-20
5 Deformity prstů rukou
5a při zachovaném úchopu 10
5b při částečně zachované úchopové schopnosti ruky 20
5c při úplné ztrátě úchopové schopnosti ruky, podle dominance 30-35
6 Funkční postižení po zlomeninách kostí horní končetiny
6a minimální funkční poruchy 5-10
6b lehké postižení funkce končetiny, snížení zatížitelnosti končetiny, výkon některých denních aktivit s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků 15-20
6c těžké postižení, značné omezení funkce končetiny pro manipulaci s předměty, těžké omezení hybnosti ve dvou velkých kloubech, omezení svalové síly na 3, svalové atrofie, těžké deformity paže nebo předloktí, výkon některých denních aktivit omezen i přes využívání kompenzačních mechanismů a prostředků 30-40
7 Funkční poruchy po rupturách svalů a šlach horní končetiny
7a lehké poruchy, omezení zatížitelnosti končetiny 10
7b výraznější poruchy, s omezením funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů 20
8 Endoprotézy na dolních končetinách, endoprotézy kyčelního, kolenního, hlezenního kloubu
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
8a lehké poruchy, lehké omezení hybnosti a funkce jednoho nebo dvou velkých kloubů dolních končetin nebo závažnější omezení hlezenního kloubu, omezení jen pro delší chůzi a stání 10-15
8b středně těžké poruchy, s poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kolenním a/nebo kyčelním kloubu, se značným snížením celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny 30-40
8c těžké poruchy, s uvolněním jedné nebo obou komponent nebo s progresí deformace nebo s neúplnou zlomeninou dříku nebo s úplnou zlomeninou nebo s recidivující subluxací nebo luxací endoprotézy nebo s infikovanou endoprotézou nebo stavy se závažnou pooperační poruchou motorických funkcí na obou dolních končetinách 70
9 Ztuhnutí nebo omezení pohybu v kyčelním nebo kolenním kloubu/kloubech
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny/končetin a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
9a lehké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin 5-10
9b středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin, podle rozsahu funkčního postižení 15-30
9c těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin, podle rozsahu funkčního postižení 35-50
9d ztuhnutí jednoho kloubu s ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postiženém kloubu a dopad na funkci končetiny 30-50
9e ztuhnutí dvou kloubů s ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postižených kloubech a dopad na funkci končetiny/končetin 60-70
10 Poškození vazivového aparátu kolena/kolen
10a nestabilita, potřeba kompenzační pomůcky, omezení pro delší chůzi a stání 10-15
10b značná nestabilita i přes používání kompenzační pomůcky/pomůcek, s výrazným porušením stereotypu funkce končetiny/končetin pro chůzi a stání 20-30
11 Ztuhnutí nebo omezení pohybu v hlezenním kloubu/kloubech podle rozsahu omezení 10-20
12 Deformity nohy nebo prstů nohy/nohou
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle dopadu postižení na fyzickou výkonnost a pohyblivost.
12a lehké deformity a poruchy nohy/nohou, jednostranné nebo oboustranné, s narušením stereotypu chůze, s potřebou kompenzační pomůcky 10-20
12b výrazné deformity a poruchy nohy/nohou, jednostranné nebo oboustranné, závažné poruchy stereotypu chůze, omezení dosahu chůze i přes kompenzační pomůcky 20-30
12c deformity prstů nohy jednostranné nebo oboustranné, s potřebou kompenzační pomůcky 5-10
13 Funkční postižení po zlomeninách kostí dolní končetiny
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
13a lehké postižení, lehké deformity bérce nebo stehna, lehké hypotrofie svalů, omezení funkce končetiny pro delší chůzi a stání 10-15
13b středně těžké postižení funkce končetiny, značná deformita bérce nebo stehna, svalové atrofie, značné omezení funkce končetiny, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 30-35
13c těžké postižení, těžké deformity, podstatné omezení funkce končetiny a celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny 50
14 Pseudoartrózy – paklouby končetin
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace pakloubu, omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti, dopadu na schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulaci s předměty.
Současně je nutno zohlednit, zda jde o vitální nebo avitální pakloub.
14a závažné omezení funkce končetiny, podle stupně omezení statické zátěže končetiny a dominance horní končetiny, vitální pakloub 35-50
14b těžké postižení, podstatně omezená schopnost až neschopnost chůze a stání nebo neschopnost přenášení a manipulace s předměty, avitální pakloub, podle lokalizace a neschopnosti statické a mechanické zátěže 50-70
15 Poúrazové postižení nervů, nervových kořenů a nervových pletení
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na lokalizaci, rozsah a tíží funkčního postižení srovnatelně podle kapitoly VI.
16 Zkrat končetiny
16a zkrat končetiny v rozsahu 3-5 cm 5-10
16b zkrat končetiny v rozsahu 6-10 cm 20-25
16c zkrat končetiny o více než 10 cm, podle rozsahu funkční poruchy 35-50

C – Popáleniny, poleptání

Obecné posudkové zásady pro popáleniny a poleptání:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah, tíže a lokalizace procesu, poškození funkce některých orgánů nebo systémů v důsledku léčby, omezení fyzické výkonnosti, omezení pohyblivosti končetin, schopnosti koordinace pohybů, funkční postižení ruky s vlivem na manipulaci a přenášení předmětů, dopad na schopnost vykonávat denní aktivity. V případě poškození funkce oka a zraku se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle kapitoly VII, při postižení dýchacího ústrojí podle kapitoly X, v případě poškození jiných vnitřních orgánů podle příslušného orgánového poškození.

POLOŽKA DRUH POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ PROCENTA
1 Popáleniny a poleptání
1a popálení nebo poleptání lokalizovaná, menšího rozsahu, nižšího stupně, s následným lehkým funkčním postižením, podle rozsahu postižení 5-15
1b popálení nebo poleptání více částí těla, vyššího stupně, s funkčně významným omezením funkce části těla nebo orgánů a celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 20-30
1c těžké popálení nebo poleptání více částí těla, rozsáhlejší postižení, postižení vyššího stupně s komplikacemi, s poškozením funkce některých orgánů nebo systémů, s podstatným poklesem celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny, podle rozsahu funkčního postižení 40-60
1d zvlášť těžké postižení, mnohočetné těžké postižení, s těžkými funkčními následky 70

Inkontinence a jiná postižení močové/pohlavní soustavy

Jak závažné musejí být úniky moči, choroby ledvin nebo problémy po odstranění dělohy, aby nás státní správa uznala vážně nemocnými? Postižení močové a pohlavní soustavy jsou podrobně popsána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotní poruchy procentuálně, podle pracovního omezení. Mezi postižení močové a pohlavní soustavy patří taky cysty, pokles vaginální stěny nebo inkontinence. Prostudujme závažnou skupinu hendikepů blíže.

Kapitola XIV. – POSTIŽENÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (inkontinence apod.)

A – Postižení močové soustavy

Obecné posudkové zásady:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, stupně aktivity procesu, poruch funkce uropoetického systému, které je nutno zjistit speciálními funkčními zkouškami (např. určením kreatininu a močoviny, vyšetřením glomerulární filtrace a koncentrační schopnosti, izotopovým vyšetřením, urografií, urodynamickým vyšetřením, endoskopií, sonografií). Přitom je nutné vzít v úvahu i případné postižení jiných orgánů. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad poruchy funkce na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u poruch močové soustavy by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Vrozené vady močové soustavy, jiné vady
Cysta ledviny, vícečetné cysty ledvin, polycystóza ledvin, hydronefróza, solitární ledvina, vady močových cest, striktura ureteru, megaureter, stavy po rekonstrukčních operacích ledvin nebo močového měchýře a jiné.
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, poruchy funkce uropoetického systému, rozsahu zánětlivých komplikací a postižení odtoku moče.
V případě, kdy vrozená vada vyústí v chronické selhání ledvin nebo inkontinenci, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle příslušných položek kapitoly XIV.
1a vady dobře funkčně kompenzované nebo s minimálním nebo lehkým dopadem na funkci ledvin nebo odtok moče, lehčí zánětlivé komplikace 5-15
1b lehké poruchy, stavy s poruchami funkce ledvin a močových cest, snížení funkce o více než třetinu, poruchy odtoku moče s recidivujícími zánětlivými komplikacemi 25-35
1c středně těžké poruchy, snížení funkce ledvin o více než polovinu, ureterostomie, cystostomie 45-50
2 Zánětlivá postižení močové soustavy
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a druh postižení (recidivující chronická cystitida, intersticiální cystitida, chronická pyelonefritida, chronická intersticiální nefritida), laboratorní nálezy (významná bakteriurie, pyurie, proteinurie, leukocytóza, další celkové známky zánětu), poruchu funkce a případné komplikace.
V případě, kdy zánětlivé postižení vyústí v chronické selhání ledvin, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 6, kapitola XIV.
2.1 chronický či recidivující bakteriální zánět dolních močových cest, minimální nebo lehký nález ve funkčních zkouškách 10
2.2 intersticiální cystitida, snížení funkce o více než jednu třetinu ve funkčních zkouškách, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 20-40
2.3 chronická pyelonefritida, chronická intersticiální nefritida, snížení funkce o více než jednu třetinu ve funkčních zkouškách, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 20-40
3 Urolitiáza
Posudkové hledisko: Samotná urolitiáza bez funkční poruchy nebo provedená operace (odstranění konkrementu) s dobrým funkčním výsledkem, nepodmiňuje pokles pracovní schopnosti.
V případě, že je postižení komplikováno intersticiální nefritidou, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu komplikací srovnatelně podle položky 2 nebo 6, kapitola XIV.
4 Glomerulopatie (primární, sekundární) a jiná postižení ledvin bez ohledu na etiologii
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a závažnost změn, stupeň aktivity, poruchu renální funkce na základě laboratorního souboru vyšetření, markerů zánětu, proteinurie, koagulace, imunologického vyšetření, ultrasonografie případně i biopsie ledvin. Přitom je nutné vzít v úvahu i případné komplikace renálního postižení (anemie, poruchy koagulace, porucha kalciofosfátového metabolismu, hypertenze, hyperlipidemie a další) a nežádoucí účinky léčby.
4a minimální funkční postižení, dosažení remise, pokles aktivity, pokles nebo vymizení proteinurie, normalizace či zlepšení renální funkce a močového nálezu, pokles nebo vymizení titru protilátek, nepřítomnost funkčního postižení ledvin, bez komplikací, případně jen lehké komplikace, zvýšená unavitelnost 10-15
4b lehké funkční postižení, snížení renální funkce (středně těžké snížení glomerulární filtrace), chronické formy s postižením tubulointersticia, přítomnost funkčně významnějších chronických komplikací, zpomalení progrese funkčního a morfologického postižení, zajišťovací dlouhodobá renoprotektivní a imunosupresivní léčba, podle rozsahu funkčního omezení 20-30
4c středně těžké postižení, snížení renálních funkcí na III. až IV. stupeň dle KDOQI, glomerulární filtrace pod 30 ml/min/l,73 m2, současně přítomné jiné chronické komplikace, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny, podle rozsahu funkčního omezení 40-50
4d těžké funkční postižení, významně snížená renální funkce V. stupně dle KDOQI, chronické komplikace se závažným funkčním postižením jiných orgánů a systémů, velká nefrotická proteinurie, plně rozvinutý, perzistující nefrotický syndrom, pokročilá chronická renální insuficience, některé denní aktivity těžce omezeny 70-80
5 Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD)
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle závažnosti chronické renální insuficience a přidružených komplikací (porucha fosfokalciového metabolismu, krvácení, infekce) a extrarenálních projevů (postižení jater) srovnatelně podle položky 6, kapitola XIV.
6 Chronické selhání ledvin/chronická renální insuficience
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rychlost progrese, stadium selhání, komplikace spojené s renální insuficiencí, zejména kardiovaskulární komplikace, infekční komplikace, poškození centrálního nervového systému, anemii, krvácivé stavy, renální osteopatii/kostní nemoc, efekt transplantace nebo komplikace s ní spojené a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní aktivity.
6a lehké funkční postižení, stadium I. nebo II., některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 20-30
6b středně těžké funkční postižení, stadium III. až IV., funkčně závažné chronické komplikace, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny 40-50
6c těžké funkční postižení, stadium chronického selhání ledvin, nezvratné selhání ledvin, stadium V., glomerulární filtrace je snížena na méně než jednu osminu fyziologické hodnoty, tedy pod 0,16 ml/s, bez nebo suremickými symptomy (neuropatie, encefalopatie, pleuritida, perikarditida, malnutrice, hemoragická diatéza) nebo s mnohočetnými komplikacemi, denní aktivity těžce omezeny 60-80
6d chronické selhání ledvin léčené dialýzou s mnohočetnými těžkými komplikacemi 60-80
6e chronické selhání ledvin léčené dialýzou bez nebo s lehčími komplikacemi, podle rozsahu omezení 50-60
7 Transplantace ledviny
Posudkové hledisko: Pokud dojde ke zhoršení funkce štěpu a funkce transplantované ledviny, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle rozsahu funkčního postižení podle položky 6a až 6e, oddíl A, kapitola XIV.
7a stav po transplantaci do dosažení stabilizace renální funkce 70
7b stav po transplantaci ledviny při dobré stabilizaci renálních funkcí a bez výskytu komplikací 10-20
7c stav po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu při stabilizaci renálních a pankreatických funkcí a bez výskytu komplikací 35-50
8 Inkontinence moče u žen
8a nahodilý a ojedinělý únik moče při zatížení do několika ml (potřeba malé vložky), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 5-10
8b ztráty moče při stresových manévrech jsou menší než 30 ml (únik moče při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání těžkých předmětů, používání kompenzačních pomůcek nepravidelné), některé denní aktivity omezeny 20-30
8c střední stresová inkontinence, ztráty moče při stresových manévrech jsou mezi 30-80 ml, únik moče nastává při změně polohy, běhu, chůzi, lehčí fyzické práci, používání pomůcek je zpravidla trvalé, některé denní aktivity podstatně omezeny 40-50
8d těžká inkontinence moče, úplná inkontinence ztráty moče při stresových manévrech jsou větší než 80 ml, únik moče nastává již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku, moč uniká trvale, používání pomůcek pro inkontinenci je trvalou nutností 70
9 Inkontinence moče u mužů po prostatektomii
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle rozsahu funkční poruchy podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.
10 Neurogenní močový měchýř
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí klinický nález včetně základních reflexů anogenitální oblasti, mikční karty, vyšetření moče, ultrasonografie ledvin a močového měchýře, uroflowmetrie event. komplexního urodynamického vyšetření.
10a stavy s frekventní mikcí (polakisurie), urgentní mikce, nykturie, podle rozsahu postižení 25-40
10b úplná inkontinence
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV nebo podle příčiny postižení.
11 Chronické píštěle močového a pohlavního ústrojí, veziko-vaginální, uretero-vaginální
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotní klinický nález, poruchy močení, rozsah úniku moče, aktivita infekčního procesu, případná porucha renálních funkcí, vulvitidy, kolpitidy, dekubity a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní aktivity.
11a chronické píštěle s trvalou mírnou sekrecí, místní zánět, frekventní nebo urgentní močení, některé denní aktivity omezeny 30-50
11b chronické píštěle s vydatnou sekrecí, s celkovou odezvou, extrauretrální inkontinence moče totální, permanentní, některé denní aktivity podstatně omezeny 70
12 Striktura, stenóza uretry
12a s uspokojivým vyprazdňováním 10
12b poradiační, provázená poradiační cystitidou a proktitidou, algickým syndromem 35-50
13 Maligní nádory ledviny, močového měchýře, močových cest
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
14 Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při dobré funkci druhé ledviny 10
15 Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při zhoršené funkci druhé ledviny
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle položky 4 nebo 6, kapitola XIV.
16 Nefrotický syndrom
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit velikost proteinurie, hypoproteinemie, hypoalbuminemie, hyperlipidemie a přidružené komplikace, zejména infekce, tromboembolické komplikace, poruchu metabolismu lipidů a proteinovou malnutrici a dopad stavu na celkovou výkonnost.
16a lehký stupeň, proteinurie 3-4g/24hodin, mírná hypoproteinemie, mírná hypoalbuminemie, mírná hypercholesterolemie, řídce infekční komplikace, nejsou známky proteinové malnutrice, snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, podle rozsahu omezení 20-40
16b střední stupeň, proteinurie cca 5g/24hodin, značná hypoproteinemie a hypoalbuminemie, hypercholesterolemie, občasné infekční komplikace, zpravidla nejsou známky proteinové malnutrice, podstatné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny 50
16c těžký stupeň, proteinurie nad 6g/24hodin, těžká hypoproteinemie, hypoalbuminemie, hypercholesterolemie, trvalé nebo často recidivující otoky, infekční a tromboembolické komplikace, známky malnutrice, některé denní aktivity těžce omezeny 60-70

B – Postižení pohlavní soustavy

Obecné posudkové zásady:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace a rozsahu postižení a funkčních poruch a komplikací z něj vyplývajících (celkové, místní, močové, střevní a jiné) a dopadu zjištěných poruch na celkový stav a výkonnost.

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Maligní nádory
Karcinom prostaty, penisu, tumor varlete
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky zejména inkontinence, poradiační cystitida, poradiační proktitida, lymfedémy, psychické problémy a jiné.
2 Chronický zánětlivý proces adnex, parametria nebo dělohychronické zánětlivé stavy, často recidivující 10
3 Postižení po odstranění dělohy pro benigní proces
Posudkové hledisko: Hysterektomie – operační odstranění dělohy pro benigní proces nepodmiňuje pokles pracovní schopnosti. Pokles pracovní schopnosti mohou působit jen pozdní komplikace, zejména poranění uropoetického a gastroinstestinálního traktu a pooperační píštěle.
Míra poklesu pracovní schopnosti se v takových případech stanoví dle typu funkční poruchy a zdravotního postižení srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV.
4 Endometrióza těžkého stupně
4a funkční poruchy související s bolestivou symptomatologií, poruchy mikce (urgence, nykturie, polakisurie) 10
4b velmi pokročilé formy endometriózy, funkční orgánové komplikace, zejména stenóza ureteru, vznik hydronefrózy, poškození ledvin nebofunkční poruchy následkem operační léčby, zejména uropoetického a gastroinstestinálního traktu, pooperační píštěle, hypotonie močového měchýře, retence moče.Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví dle typu funkční poruchy a zdravotního postižení srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV. 20-35
5 Menopauzální a perimenopauzální poruchy, klimakterický syndrom 10
6 Pokles stěny vaginy, prolaps vaginy nebo dělohy
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit závažnost klinického stagingu sestupu, funkční poruchy (místní, močové, střevní) a dopad zjištěných funkčních poruch na celkovou výkonnost.
6a lehké funkční postižení, bez inkontinence nebo s nepatrnou stresovou inkontinencí, lehké místní a střevní symptomy nebo stav po operaci s uspokojivým funkčním výsledkem 15
6b těžké funkční postižení, závažný sestup až výhřez doprovázený těžkou močovou inkontinencí, stadium III. a IV., stav, který není možno řešit chirurgicky 60-70
7 Inkontinence při postižení ženských pohlavních orgánů
Posudkové hledisko: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit závažnost inkontinence.
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.
8 Maligní nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla (endometria), vejcovodu, vaječníku, gestační choriokarcinom
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky, zejména poradiační cystitida, poradiační proktitida, lymfedémy, případné uretrální leze, píštěle vesico či rectovaginální, poruchy střevní pasáže, algický syndrom, psychické problémy a jiné.

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×