decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka 2020 – výpočet čisté mzdy

Česká ekonomika stojí na obchodních společnostech, které dávají svým zaměstnancům výplaty, a navíc ještě financují většinu našeho sociálního systému prostřednictvím důchodového a zdravotního pojištění. Výpočet čisté mzdy záleží jednak na daňové sazbě, ale taky na slevách a dalších výhodách. Velmi výkonní, avšak přitom bezdětní zaměstnanci odevzdají státu a zdravotní pojišťovně přes 25 % vydělaných peněz. Jejich nízkopříjmoví kolegové, pokud vyživují nezaopatřené děti, naopak ve výsledku dostanou speciální sociální dávku, jak ukazuje mzdová kalkulačka 2020.

Superhrubé” náklady zaměstnavatele a stará daňová sazba

Obchodní společnosti (s.r.o., a.s.) jsou klíčovou součástí, respektive přispěvateli, našeho sociálního státu. Svému kmenovému zaměstnanci platí nejenom hrubou mzdu, ale taky většinu sociálního (důchodového) a zdravotního pojištění:

 • příspěvek ve výši 24,8 % hrubé mzdy České správě sociálního zabezpečení
 • příspěvek ve výši 9 % hrubé mzdy zdravotní pojišťovně

Takže když zaměstnanec vydělává například 30 000 Kč hrubého, celkové (takzvané super-hrubé) mzdové náklady zaměstnavatele jsou 40 140 Kč. Teprve podle této vyšší částky počítáme 15% daň z příjmu fyzické osoby. Vláda premiéra Andreje Babiše už několik roků slibuje úpravu: Daň máme počítat rovnou z hrubé mzdy, podle 19% a 23% sazby, vyšší při příjmu nad čtyřnásobek průměrné mzdy.

Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka 2020 pro orientační výpočet čisté mzdy

Každý můžeme využít takzvanou daňovou slevu na poplatníka: 2 070 Kč měsíčně. Stejnou částkou jsou navíc zvýhodněni zaměstnanci, jejichž manžel nebo manželka nemá vyšší příjem než 68 000 Kč ročně, do kteréžto sumy nezapočítáváme sociální dávky. Další úlevu dostávají postižení lidé a studenti (do 26 let, doktorandi do 28 let), takže v některých případech vychází nulová daň z příjmu. Lidé, kteří vychovávají nezaopatřené děti, mohou obdržet dokonce bonus (minimálně 100 Kč, maximálně 60 300 Kč), díky kterému někdy vyjde čistá mzda vyšší, než hrubá mzda! Podrobnosti čtěte pod TÍMTO odkazem.

Všichni však musíme platit pojištění:

 • 6,5 % z hrubé mzdy České správě sociálního zabezpečení
 • 4,5 % z hrubé mzdy, společně se zaměstnavatelovým příspěvkem však musí vyjít minimálně 1 971 Kč, zdravotní pojišťovně

Využijte, prosím, diskusní fórum, pokud podle vás naše mzdová kalkulačka 2020 obsahuje jakékoli nedostatky.

Kalkulačka pro rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek 2020: kalkulačka

Sociální dávky bývají prezentovány jako symbol chudoby, nezaměstnanosti, nebo dokonce nepřizpůsobivosti a příživnictví. Většina domácností však využívá státní podporu, aby vychovávala nejmladší generaci. Díky takzvanému rodičovskému příspěvku můžeme několik měsíců nebo roků neustále pečovat o malé dítě, místo abychom krátce po porodu utíkali zpátky k zaměstnavateli či platícím klientům. Konkrétní podmínky závisejí na našem nemocenském pojištění, počtu novorozeňat a délce této podpory. Rodičovský příspěvek 2020 vám propočítá následující orientační kalkulačka, stačí vybrat požadované vstupní údaje.

Většina domácností dostává nejdříve „mateřskou”

Ženy, které výrazně přispívaly do veřejného rozpočtu, jsou finančně zvýhodněny už během těhotenství. Pokud jste povinně v zaměstnání, nebo dobrovolně při podnikání odváděla státu nemocenské pojištění, pravděpodobně máte nárok na takzvanou peněžitou pomoc v mateřství. Váš gynekolog vyplní žádost, kterou prostřednictvím svého zaměstnavatele, anebo sama odevzdáte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ). Pojistnou dávku začnete čerpat, podle vlastního uvážení, někdy mezi začátky 8. a 6. týdne před očekávaným termínem porodu. Podrobné podmínky a oficiální státní kalkulačku najdete pod TÍMTO odkazem.

Peněžitou pomoc v mateřství budete dostávat zhruba půl roku, následně přejdete na sociální dávky, o které zavčas požádejte na nejbližší pobočce Úřadu práce. Nejchudší domácnosti dostanou jednorázové porodné a pravidelný přídavek na dítě, a všechny mladé rodiny pobírají „rodičák”. Pokud jste předtím neměla odvedeno dostatečné nemocenské pojištění, a nemáte tedy nárok na „mateřskou”, můžete dostávat rodičovský příspěvek hned od porodu a popravdě – není důvod k přílišným odkladům.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek 2020 má stoupnout

Sociální dávku dostane každá matka, popřípadě otec, i když třeba nikdy předtím nepracovali. Na výběr však mají jenom omezenou dobu: nejdéle 4 roky po porodu nejmladšího dítěte. Maximální celkový rodičovský příspěvek má od 1.1. 2020 stoupnout z dosavadních 220 000 Kč na 300 000 Kč, respektive na vícerčata ze 330 000 Kč na 450 000 Kč. Avšak celou sumu neobdržíte najednou, nýbrž po měsíčních částkách. Páry smolařů, které v poslední době (během 12 kalendářních měsíců před „mateřskou” nebo „rodičovskou”) neodváděly vysoké nemocenské pojištění, dostanou maximálně 7 600 Kč/měsíc, díky vícerčatům 11 400 Kč/měsíc.

Jinak záleží na předchozím veřejném nemocenském pojištění, které odváděla matka nebo otec. Klidně vyberme toho rodiče, který má v tomto ohledu lepší finanční bilanci. Čím vyšší jste měli hrubou mzdu (jako zaměstnanci), nebo čím vyšší jste odváděli dobrovolné nemocenské pojištění (jako živnostníci či brigádníci), tím rychleji můžete vyčerpat rodičovský příspěvek. Konkrétní částku spočítá naše orientační kalkulačka, kam stačí vyplnit základní údaje: mzdu nebo pojištění, počet a věk novorozených dětí, a požadovanou dobu podpory. Na těchto údajích také záleží, jestli novoroční valorizovanou částku stihnete vybrat celou, nebo jenom částečně.

Rodičovský příspěvek – kalkulačka

Celou částku lze vybrat během 8 měsíců

Politici postupně uvolňují pravidla, aby podnikavým matkám a otcům nebránila v ekonomické aktivitě, která materiálně pomáhá nejenom rodině, ale také státnímu rozpočtu (díky daním a pojistným odvodům). Základní podmínka ovšem nadále trvá: Kdo pobírá rodičovský příspěvek 2020, musí aspoň zpočátku zajistit „osobní celodenní a řádnou péči o dítě”, které zprvu může pobývat v jeslích, mateřské škole a podobných institucích maximálně 46 hodin měsíčně (pro postižené jedince platí mírnější limity). Takže matka nebo otec zůstává doma, případně povolá babičku, najme chůvu apod. Teprve jakmile ratolest dosáhne 2 let věku, ať klidně zůstává ve školce libovolně dlouho.

Jak ale ukazuje kalkulačka, při vysokém nemocenském pojištění („vyměřovacím základu”) můžeme rodičovský příspěvek 2020 vyčerpat dříve, než počneme a porodíme další dítě. Pravidelná měsíční částka přitom dosáhne až 37 500 Kč/měsíc, při vícerčatech dokonce 56 250 Kč/měsíc. A jakmile sociální dávku dočerpáme, svůj rodinný život organizujeme autonomně, bez ohledu na Úřad práce – například smíme propustit chůvu a sebemenší dítě neomezeně svěřit jeslím.

Bonus na děti

Daňový bonus na děti 2020: výpočet, podmínky

Chudým spoluobčanům musíme pomáhat, ale samozřejmá solidarita může leckoho rozmazlit, a ve výsledku poškodit. Proto české vlády ustupují od tradičních sociálních dávek, na které má nárok každý nemajetný našinec – a zavedly novou formu podpory: daňový bonus. Podmínkou je, abyste vydělávali aspoň určitou finanční částku a přitom vyživovali dítě. O benefit musíte požádat, přičemž na jednoho konkrétního chlapce nebo dívku může dostat peníze pouze jeden člověk. Do následující kalkulačky vyplňte, jakou (průměrnou) hrubou měsíční mzdu jste vydělávali v roce 2019, zaklikněte uplatňované slevy a počet ratolestí – a vyjde daňový bonus na děti, přiznaný v roce 2020.

Solidární dávka pro pracující mladé rodiny

Chudé domácnosti mohou využívat jednak takzvanou státní sociální podporu (porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, pohřebné) a pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc). Výplatu mají připravenou taky pěstouni a postižení občané. Nicméně obecně vzato, bezpracné solidární dávky dlouhodobě stagnují, a kvůli inflaci dokonce reálně klesají.

Stále větší podporu však dostávají pracující rodiče takzvaných vyživovaných dětí, které jsou nezletilé, případně nejsou starší 26 let a studují nebo jsou nemocné (eventuálně po úrazu, každopádně ale nepobírají invalidní důchod III. stupně). Podmínky najdeme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Leckterý zaměstnanec nebo živnostník může čerpat řadu slev: základní nepodmíněnou, dále na nízkopříjmovou manželku či manžela, na invaliditu, na průkaz ZTP/P a na studium (do 26 let, prezenční doktorandi do 28 let). Díky slevám může daň z příjmu klesnout až na nulu, a potom dostávají přednost výdělečně činní občané, kteří navíc živí aspoň jedno dítě!

Daňový bonus pro rodiče

Podmínka pro daňový bonus na děti 2020

 • Během roku svojí prací vyděláte alespoň šestinásobek minimální mzdy, buďto na základě zaměstnaneckého poměru anebo samostatně. Letos jde celkem o 80 100 Kč, váš průměrný měsíční výkon tedy nesmí klesnout pod 6 675 Kč hrubého.
 • Potom zavčas podáte daňové přiznání (obyčejně prostřednictvím svého zaměstnavatele) a tam požádáte o zvýhodnění na dítě, které vyživujete ve společné domácnosti.
 • Jednoho konkrétního chlapce nebo dívku může takhle nahlásit jenom jeden člověk. Takže pokud máte partnera (typicky manžela/manželku), musíte přiložit potvrzení jeho zaměstnavatele nebo jeho čestné prohlášení, že daňový bonus na daného človíčka neuplatňuje.

Orientační kalkulačka a finální výplata od státu

Na jedno konkrétní dítě lze získat pouze jednu úlevu, přestože třeba žije se dvěma pracujícími rodiči. Ovšem poplatník, který ve svojí domácnosti živí několik potomků, může nárokovat zvýhodnění na více ratolestí. Například: Manžel i manželka vydělávají peníze a mají dvě děti, ale zvýhodnění na oba potomky uplatní žena; muž sám nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele potvrdí, že se benefitu zříká ve prospěch svojí partnerky.

S každým dalším nahlášeným potomkem následně klesá daň z příjmu, která v tomto případě může spadnout až do mínusu! Tak vzniká bonus, jehož orientační výši spočítá naše kalkulačka a který eventuálně dostanete od státu: minimálně 100 Kč a maximálně 60 300 Kč za rok.

Finanční správa rozesílá peníze zpravidla do jednoho kalendářního měsíce ode dne, kdy končila lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Takže pokud byla povinnost splněna standardně do 1. dubna 2020, bonus dostanete pravděpodobně do 4. května 2020 (kvůli prvomájovému státnímu svátku a následnému víkendu) – takovou cestou, o jakou jste požádali (na účet, složenkou).

Vdovecký a vdovský důchod

Vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2020

Při svatebním obřadu svému životnímu partnerovi slibujeme, že zůstaneme vzájemně solidární ve zdraví a štěstí, ale také v nemoci a těžkostech. Úmrtí manžela nebo manželky obvykle znamená, že ztrácíme oporu a náhle musíme řešit nové problémy, jako například osamělost a někdy taky ztrátový domácí rozpočet. Sice potom potřebujeme méně potravin, ale nadále musíme platit náklady na bydlení, které by v tuzemsku neměly převyšovat 35 % čistých příjmů. Naštěstí existuje vdovecký důchod a vdovský důchod, čili státní podpora pro pozůstalé manžele a manželky.

Vdovecký a vdovský důchod

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc. Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2020

Podrobnosti stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., především v paragrafech (§) 49 až 51. O vdovecký, respektive vdovský důchod žádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste úředníkům mohli doložit, že váš životní partner odešel na věčnost.

Kdo dostane pojistnou dávku za zemřelého partnera

Jak dlouho vám budou peníze chodit, pokud splníte podmínky

Pozůstalí obvykle pobírají pojistnou dávku 1 rok od smrti nebožtíka. Abyste dostávali vdovský, respektive vdovecký důchod déle, musíte splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • jste invalidní ve III. stupni
 • pečujete o pozůstalé či dříve osvojené dítě, které je nezaopatřené nebo závislé na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • pečujete o svého rodiče, případně o tchyni nebo tchána, který je závislý na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • dosáhnete „alespoň věku o 4 roky nižšího”, než činí důchodový věk stejně starého muže, anebo svého důchodového věku, pokud je váš důchodový věk nižší (vysvětlující příklady najdete v diskusním fóru).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud splníte aspoň jednu výše uvedenou podmínku pro delší dobu výplaty do 2 let. Vznikem nového manželství samozřejmě nárok na tuto pojistnou dávku zaniká.

Jak počítáme vdovecký i vdovský důchod v roce 2020

 • Takzvaná základní výměra záleží na současných zaměstnavatelích a zaměstnancích, protože činí 10 % průměrné hrubé měsíční mzdy, myšleno v rámci celé České republiky. Letos jde konkrétně o 3 270 Kč, v roce 2020 půjde o 3 490 Kč. Zbytek důchodu představuje takzvanou procentní výměru, která bude důležitá v následujícím výpočetním kroku.
 • Nyní porovnáme polovinu procentní výměry z nebožtíkova důchodu – a celou procentní výměru z důchodu pozůstalého partnera. Vyšší částku započítáme kompletně, nižší částku započítáme jenom z poloviny. Od Nového roku 2020 tuto souhrnnou procentní výměru valorizujeme o 5,2 %, a navrch ještě přidáme 151 Kč.
 • V závěrečných kapitolkách probereme příklady.

Vdovecký důchod pomáhá pozůstalému manželovi – příklad

Název pojistné dávky odvozujeme od slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky podporuje muže, kterému zemřela manželka – buďto v požehnaném věku, anebo zdravotně postižená. Příklad: Žadatel je zatím ještě v takzvaném produktivním věku, takže má příjmy jenom ze svého zaměstnání. Zesnulá manželka už brala starobní důchod ve výši 10 000 Kč, takže vdovecký důchod činí 6 635 Kč měsíčně, v roce 2020 stoupne na 7 181 Kč [základní výměra 3 270 Kč nebo 3 490 Kč + (polovina z procentní výměry 6 730 Kč, od Nového roku valorizovaná o 5,2 % + 151 Kč)].

Vdovský důchod po zemřelém manželovi – názorný výpočet

Název pojistné dávky odkazuje na výraz vdova. Je tedy jasné, že vdovský důchod po manželovi pomáhá ženě, které zesnul starý nebo zdravotně postižený životní partner. Příklad: Žadatelka už sama pobírá starobní důchod ve výši 10 500 Kč a zesnulý manžel pobíral penzi 25 000 Kč. Dochází k souběhu pojistných dávek, avšak výsledná částka bude nižší, než jejich prostý součet. Starobní a vdovský důchod od 1.1.2020 dosáhne dohromady 18 874 Kč měsíčně = základní výměra 3 490 Kč + [(polovina z procentní výměry nebožtíka, tedy 10 865 Kč + polovina z procentní výměry pozůstalé, tedy 3 615 Kč) x 1,052 + 151 Kč].

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×