decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Cena elektřiny 2017 zase zdražuje, ale…

Evropská unie, český stát i zdravý rozum velí, abychom šetřili energii. Nakupujeme úsporné ledničky a zářivky, svědomitě vypínáme spotřebiče, zkrátka snižujeme odběr proudu. Mezitím cena elektřiny na pražské energetické burze zlevnila na pouhou čtvrtinu, oproti polovině roku 2008! Jenomže – distribuční soustavy zůstávají stále stejně robustní a nákladné. Energetický regulační úřad vloni neúspěšně navrhl novou tarifní strukturu, která měla ještě výrazněji upřednostnit paušální poplatky před platbou za samotnou energii. Cena elektřiny 2017 mezitím zase zdražila, podle regionu a spotřeby průměrně o 0,2 až 7,5 %.

Srovnávačům dlouhodobě vévodí společnosti Amper Market a Europe Easy Energy. První jmenovaná však vypadla z žebříčku deseti největších dodavatelů. A druhá jmenovaná byla koupená dravějšími konkurenty, kterým patří také značky Bohemia Energy entity, Comfort Energy, X Energie, nově rovněž odběrná místa společnosti Right Power Energy a další akvizice. Ovšem cena elektřiny 2017 může nakonec stejně jako vloni a předloni zlevnit, pokud zvolíte výhodného dodavatele nebo aspoň “produktovou řadu” (ceník a obchodní podmínky).

Aktuální cena 1 kilowatthodiny elektřiny (Kč/kWh)

DodavatelČR svíceníJih svíceníPraha svíceníČR topeníJih topeníPraha topení
ČEZ Prodej, s.r.o.5.115.205.132.852.832.81
E.ON Energie, a.s.5.205.295.222.902.882.86
Pražská energetika, a.s.5.215.305.232.822.802.78
Bohemia energy entity s.r.o.4.975.115.112.792.792.74
innogy Energie, s.r.o.5.085.205.202.812.842.75
Centropol Energy, a.s.5.025.175.212.812.812.75
Comfort Energy s.r.o.5.035.155.132.782.782.73
X Energie, s.r.o.5.045.145.142.782.772.72
LAMA energy a.s.5.105.195.222.822.832.76
Europe Easy Energy a.s.4.714.804.732.532.512.49
Průměr (Kč/kWh)5.055.165.132.792.782.74
Meziroční zdražení (%)0.204.822.326.507.506.76

Cena kWh elektřiny přibližně vyjadřuje, kolik stojí jednodenní provoz moderní ledničky. Srovnáváme velké dodavatele a jejich základní produktové řady: ČEZ – Comfort, E.ON – Elektřina, Pražská energetika – Komfort, Bohemia Energy entity – Garance, innogy Energie (dříve RWE) – Standard, Centropol Energy – Optimum, Comfort Energy – Prim, X Energie – standardní, Lama energy – Standard, Europe Easy Energy – Easy. Zahrnujeme všechny fakturované poplatky za dodávku a distribuci energie, včetně daní.

Propočítáváme několik vzorových příkladů, protože cena elektřiny záleží na několika faktorech. Kvůli různým distribučním soustavám musíme rozlišit, kde bydlíte a nač elektřinu používáte. V závorce vysvětlíme použité zkratky: ČR (většina ČR – region ČEZ Distribuce), Jih (jižní kraje – E.ON Distribuce), Praha (hlavní město – PREdistribuce); svícení (elektřinou netopíte ani neohříváte vodu – distribuční sazba D02d, předpokládáme spotřebu 2 200 kWh/rok), topení (topíte elektrickými přímotopy – distribuční sazba D45d, uvažujeme spotřebu 750 kWh ve vysokém tarifu a 15 250 kWh v nízkém tarifu). Počítáme s hlavním jističem velikosti 3×25 A.

Cena elektřiny 2017 závisí především na státních institucích

Energetický trh podle zákona zdárně funguje. Ale dominantním hráčem zůstává skupina ČEZ, která nadále spravuje velkou většinu elektráren, elektrického vedení a odběrných míst. Ostatní dodavatelé nakupují energii převážně přes velkoobchodní burzu, zpravidla v Praze (Power Exchange Central Europe, a. s.) nebo Lipsku (European Energy Exchange AG). Samotná cena elektřiny má vlastně primitivní strukturu: Dodavateli platíme za každou odebranou kilowatthodinu a také měsíční paušální poplatek na administrativu. Proč tedy vypadá závěrečné vyúčtování složitě?

Elektrickou energii prodražuje a komplikuje především transport, protože drahocenné kilowatthodiny proudu zatím neumíme efektivně skladovat! Právě za distribuci elektrickými dráty odvádíme nejvyšší poplatky, které jsou stejně jako daně určované státem. Zároveň jsme rozdělení do distribučních sazeb a distribučních regionů, což umožňuje bezpečnější správu rozvodné sítě. Ve výsledku, pokud například dodavatel zlevní samotnou energii o 10 % a stát ponechá regulované poplatky stejné, celková cena elektřiny – neboli konečná faktura klesne jenom přibližně o 4 %!

Z jakých poplatků se skládá cena elektřiny (a kdo je určuje)?

Analyzujeme typickou tuzemskou domácnost. Cena elektřiny bude účtovaná za spotřebu 2 200 kWh v tarifu Comfort od dodavatele ČEZ Prodej, v distribuční sazbě D02d, na distribučním území ČEZ Distribuce, s hlavním jističem 3×25 A.

Jaká internetová kalkulačka srovnává všechny dodavatele a tarify elektřiny?

Portál CenyEnergie.cz změnil majitele a nově slouží jako podpora obrovského call-centra, které nabízí tarify svých obchodních partnerů. Cena elektřiny je nadále poměrně kvalitně srovnaná kalkulačkami Energetického regulačního úřadu ZDE a portálu tzb-info.cz ZDE. Žádná internetová aplikace ovšem není úplně kompletní, a doporučuji pročítat rovněž obchodní podmínky. Pozor, aby obchodník nemohl libovolně zvedat zálohy a nepřeváděl přeplatky automaticky do dalšího zúčtovacího období. Pro uzavření smlouvy stačí kontaktovat vybraného dodavatele, který obvykle ochotně zařídí formality.

Cena plynu 2017: Komu zlevní vyúčtování?

Ve sněhové chumelenici a třeskutých mrazech říkáme, že panuje zima “jako na Sibiři”. Jenomže rozsáhlé Rusko zároveň skýtá palivo, kterým většina tuzemských domácností vytápí, ohřívá vodu, nebo aspoň rozpaluje sporák. Nakolik cena plynu zrcadlí mezistátní vztahy? A do jaké míry odráží spíše svobodnou volbu tuzemských spotřebitelů? Navzdory přetrvávajícím sankcím mezi Evropskou unií a Ruskou federací, vyúčtování může českým a moravským odběratelům po roce 2017 výrazně klesnout!

Cena plynu v souhrnných číslech

 • Je zemní plyn nejvýhodnějším palivem? Lépe vychází automatický kotel na pelety.
 • Kolik tuzemských domácností používá zemní plyn? Asi 61 % (35 % na vytápění).
 • Odkud dostáváme zemní plyn? Hlavně z Ruska (75 %) a Norska (skoro 25 %).
 • Kdo provozuje plynovody? innogy (většina ČR), Pražská plynárenská (Praha), E.ON (jižní Čechy).
 • Kolik platíme za přepravu plynu? 1/5 až 1/3 celkového vyúčtování, nepřímo úměrně spotřebě.
 • Kdo rozhoduje, kolik zaplatíme za přepravu plynu? Energetický regulační úřad.
 • Kolik platíme za samotný zemní plyn? Podle toho, jakého dodavatele si vybereme.
 • O kolik může zlevnit celková cena plynu, když změníme dodavatele? Až o čtvrtinu.
 • Kolik existuje ceníků plynu? Desítky. Žádná kalkulačka nesrovnává celou tržní nabídku.
 • Mají v zahraničí levnější zemní plyn? V Evropské unii je průměrná cena plynu o 3 % nižší.

Cena plynu 2017: srovnání základních tarifů hlavních dodavatelů

Nový rok začal podobně jako vloni. Energetický regulační úřad sice zdražil distribuční poplatky za přepravu plynu, ale mnoho dodavatelů zlevnilo samotnou energii. Také první desítka obchodníků zůstává stejná, měřeno počtem odběrných míst, jak dosvědčuje následující srovnávací tabulka. Rýnsko-Vestfálská elektrárna (RWE) sice vystupuje pod novým jménem innogy, ale  stejně jako Pražská plynárenská ponechává ceny svého základního produktu totožné jako koncem loňského roku.

Na trh sice průběžně vstupují nováčci, ale zároveň zvětšují svůj podíl staré známé firmy – jednak marketingem, ale také akvizicemi. Například ČEZ spolkl dodavatele Energie2. Bohemia Energy entity převzala klientelu dalšího menšího konkurenta (Right Power Energy) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasí, aby koupila také dodavatele X Energie; vzniká tedy široký blok, provázaný vlastnickými vztahy, do kterého patří rovněž Comfort Energy a Europe Easy Energy.

Cena 1 kilowatthodiny plynu (Kč/kWh), účinná od 1.1.2017

Obyčejnou domácnost nemusí velký byznys zajímat. Průměrná cena plynu 2017 zůstává víceméně stejná (ve většině tuzemska klesla asi o 0,9 %, v jižních Čechách stoupla o 0,6 %) a záleží na každém odběrateli, jakou nabídku upřednostní. Pokud ovšem už dříve zbrkle nepodepsal špatnou smlouvu na dlouho dopředu.

 ČR ohřevPraha ohřevJih ohřevČR topeníPraha topeníJih topení
innogy1.7831.7401.9171.5261.5061.657
Pražská plynárenská1.8831.8402.0171.4601.4401.591
ČEZ Prodej1.6941.7481.7731.4501.3681.481
Bohemia Energy1.8882.1131.7791.6111.4341.478
E.ON Energie1.7571.7141.8671.4521.4321.559
Centropol Energy1.8431.9731.7751.5811.4191.468
Lama energy1.8722.0271.8331.5141.4071.529
Comfort Energy1.7381.7791.7671.4851.3961.466
X Energie1.7381.7791.7671.4851.3961.466
Europe Easy Energy1.5981.5541.7311.3431.3231.473
Průměr1.7791.8271.8231.4911.4121.517

Ceny plynu jsou vyjádřené v Kč/kWh, včetně všech poplatků a daní. Kilowatthodina (kWh) odpovídá asi půlhodinovému vaření nad hořákem plynového sporáku. Kvůli členité plynovodní síti musíme zohlednit domovskou lokalitu a spotřebu. V závorce vysvětleme zkratky: ČR (většina ČR – region společnosti GasNet patřící pod skupinu innogy), Praha (hlavní město – Pražská plynárenská Distribuce), Jih (Jihočeský kraj – E.ON Distribuce); ohřev (vaření a ohřev vody, uvažujeme spotřebu 5 000 kWh/rok), topení (vytápění, 18 000 kWh/rok). Srovnáváme ceníky pojmenované Standard nebo standardní (RWE Energie, Pražská plynárenská, E.ON Energie, Lama energy, X Energie), Comfort A (ČEZ Prodej), Garance (Bohemia Energy entity), Optimum (Centropol Energy), Prim (Comfort Energy), Easy (Europe Easy Energy).

Archiv cenových srovnání:

Aprílem roku 2007 byla dokončena liberalizace plynárenského trhu, která rozbila dokonalý oligopol skupin RWE, Pražská plynárenská a E.ON. Začala konkurenční soutěž, takže můžeme měnit dodavatele energie. Hlavním motivem dodnes zůstává nižší cena plynu, ovšem raketově vyrostly především společnosti ČEZ Prodej a Bohemia Energy, které nejlevnější nejsou.

Jak shrnují statistiky Operátora trhu s elektřinou, fluktuace gradovala rokem 2011. Tehdy padl historický rekord, který pravděpodobně už nikdy nepřekonáme. Dochází ke stabilizaci trhu, dodavatele měníme stále vzácněji a možná, že jednou budeme všichni vytápět prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.

Innogy: plyn, cena a podmínky dodavatele

Největší dodavatel zemního plynu v České republice mění svoje jméno. Doposud vystavoval faktury pod značkou RWE, což byla původně zkratka pro Rýnsko-Vestfálskou elektrárnu. Nyní se podepisuje novotvarem innogy, kterým vyjadřuje soulad mezi inovacemi, technologiemi a samotnou energií. Ve skutečnosti nechává svoje ceníky a podmínky stejné, možná aby nezpůsobil úplný chaos. Inu, posuďte sami, za kolik prodává společnost innogy plyn.

Za kolik prodává innogy plyn? Ceníky srovnáme v Kč/kWh

“Smluvní podmínky včetně cen platí v nezměněné podobě i nadále,” informuje německá společnost. Přemýšlím, proč tedy přestává vystupovat pod značkou RWE a vymýšlí novotvar innogy. Plyn, elektřinu a energetické poradenství poskytuje stále stejně! “Jsme silná a sebevědomá značka,” vysvětlují plynaři. Marně hledám logiku. Lidé se přece přejmenovávají kvůli studu, aby pohřbili svoji trapnou minulost a začali znovu, nikoli aby vyjádřili hrdost. No nic, raději srovnejme, jaká je s innogy cena plynu 2016.

Dominantní dodavatel aktuálně nabízí 15 “produktových řad”: Benefit, Benefit+, eStart, Extra+, Ideal, Optimal, Plus, Profit, Relax+, Relax+ 24, Standard, Termo, Tip 12, Tip 23 a Tip 23+. Ve dlouhé řadě “produktů” nenajdeme žádný cenový zázrak, leda komplikované podmínky, které zákazníkům ztěžují ukončení smlouvy. Takže postačí, když srovnáme “akční” produktovou řadu společnosti innogy (eStart) a normální nabídky například od dodavatelů České teplo, Eneka a Fonergy (všichni s.r.o.).

Dodavatel a ceníkČR ohřevPraha ohřevJih ohřevČR topeníPraha topeníJih topení
České teplo: Standard1.4411.3951.5711.1171.0961.240
Eneka: Standard1.5741.5281.7041.3101.2891.433
Fonergy: Standard1.5811.5351.7111.3091.2881.432
innogy: eStart1.6511.6051.7601.3371.3161.438
Průměr na celém trhu1.7641.8181.8171.4761.4071.509

Ceny plynu vyjadřujeme v Kč/kWh, včetně všech poplatků a daní. Kilowatthodina (kWh) odpovídá asi půlhodinovému vaření nad hořákem plynového sporáku. Kvůli členité plynovodní síti musíme zohlednit domovskou lokalitu a spotřebu. V závorce vysvětleme zkratky: ČR (většina ČR – region RWE GasNet), Praha (hlavní město – Pražská plynárenská Distribuce), Jih (Jihočeský kraj – E.ON Distribuce); ohřev (vaření a ohřev vody, uvažujeme spotřebu 5 000 kWh/rok), topení (vytápění, 18 000 kWh/rok).

Zlevní opět innogy? Cena plynu 2016/2017 záleží na vás

Představte si, že dojídáte večeři ve drahé restauraci. Jste naprosto sytí. Potřebujete vytrávit, takže zaplatíte mastný účet a chcete odejít. Ale náhle přijde vedoucí podniku a nabídne vám, že dostanete přídavek za sníženou cenu! Bláznivá představa. Dobrý podnik přece nabídne dobrou cenu hned, nikoli teprve ve chvíli, kdy zákazník uspokojil svoji potřebu a zaplatil! Ale společnost innogy udělala něco podobného, když letos zlevnila plyn Standard teprve v květnu, tedy na sklonku topného období.

Sami nejlépe vyhodnotíte, jestli chcete dostávat vyúčtování od koncernu innogy. Cena plynu 2017 třeba zase klesne, zrovna když začnou rozkvétat šeříky. Takové zlevnění sice moc nepomůže odběratelům, ale hezky vyplní další reklamní kampaň. Každopádně energii můžete odebírat stejně pohodově a ještě výhodněji od českého dodavatele. Například uvedeným společnostem České teplo, Eneka a Fonergy stačí smlouva na dobu neurčitou, takže smíte po 3-měsíční výpovědní lhůtě přejít jinam.

Cena ropy brent a zlata: aktuální grafy

Akcie skáčou a padají, na pracovním trhu vítězí flexibilita a masa voličů odmítala včera Romy, dneska imigranty a zítra třeba důchodce. Žijeme v čase, který sociolog Zygmunt Bauman nazval tekutá modernita. Ani cena zlata není tak důležitá jako v době, kdy určovala měnové kurzy. Nyní kupujeme spíše černé – tekuté zlato, které živí nenasytné spalovací motory. Nakolik (dis)harmonicky stoupají a klesají hodnoty obou komodit? Následující grafy sledují, jaká je aktuální cena ropy Brent a zlata.

Cena ropy Brent v barelu

Surová nafta nemá jednotné složení, záleží na konkrétním nalezišti. Je směsí uhlovodíků, mezi kterými mohou více, nebo méně převažovat alkany. Takže potřebujeme nějakou umělou jednotku, kterou představuje nejčastěji ropa Brent: surová nafta, smíchaná z několika nalezišť, převážně ze Severního moře. A abychom měli situaci ještě složitější, cena ropy Brent je obvykle uváděná v barelu, což znamená přibližně 159 litrů (97 až 167 kilogramů podle chemického složení). Ostatně ani cena zlata není úplně křišťálově jasná a připomíná spíš rébus, než dětské počítadlo.

Cena zlata o váze trojské unce

V periodické soustavě prvků najdeme aurum – vodivý měkký kov, ze kterého mají vyrobené medaile olympijští vítězové. Jenomže klenotníci a mincovny vyrábějí různé slitiny, takže cena zlata závisí na čistotě, kterou měříme v karátech: čtyřiadvacetinách. Ryzí kov například v podobě kvalitních investičních mincí nebývá nijak namíchaný, má tedy rovných 24 karátů. Investiční zlato navíc vážíme v trojské unci, která znamená zhruba 31,1 gramů. Tak, a máme dostatek indicií, abychom srovnali ceny obou slavných komodit!

 • Cena ropy Brent i cena investičního zlata je počítaná v amerických dolarech ($).
 • Pokud zaplatíme 50 $ za barel ropy, dostaneme přibližně 132 kilogramů této komodity.
 • Pokud zaplatíme 1 300 $ za trojskou unci čistého zlata, dostaneme přibližně 31,1 gramů.
 • Cena zlata tedy vychází asi 110 000 x výš, než cena ropy Brent.

Oba uvedené grafy vytváří a aktualizuje dánská akciová společnost Euroinvestor.com A/S, ve které drží většinu tamní investiční banka Saxo Bank. Známé finančnické jméno je do jisté míry zárukou důvěryhodnosti, ale skandinávský vydavatel samozřejmě nechce příliš riskovat. Takže upozorňuje, že uvedená cena ropy Brent, ani cena zlata není návodem k žádným investicím, a odmítá odpovědnost za případné škody uživatele.

- PAGE 1 OF 2 -

Next Page ⇀

loading
×