decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platy policistů a hasičů 2019: čas kompromisů

Vloni proběhly přelomové parlamentní volby a novým poslancům trvalo rekordně dlouho, než našli společnou řeč a sestavili vládu, která získala důvěru Sněmovny. Přitom museli dělat ústupky a doba kompromisů pokračuje, jak uvidíme na platech v roce 2019. Dominantní hnutí ANO naplánovalo, že většině zaměstnanců zvýší základní hrubé měsíční tarify o 2 % a další peníze přidá na příplatcích tak, aby celkové náklady stouply o 6 %. Naproti tomu odbory požadují plošné fixní navýšení o 10 %. A menší koaliční partner – ČSSD – hraje roli moderátora. Předseda sociálních demokratů a zároveň ministr vnitra navrhuje, aby platy policistů a hasičů 2019 stouply o více než 4 %.

Andrej Babiš chce šetřit, čili přidávat jenom mírně

Mluvíme o policistech, hasičích, ale taky všech dalších bezpečnostních příslušnících, včetně celníků, agentů, bachařů atd. Jejich základní hrubé měsíční platy, stejně jako příplatky za směnnost, najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. V roce 2018 vycházíme z nařízení vlády č. 410/2017 Sb., respektive ze zákona č. 361/2003 Sb. Nyní propočítejme, jak může vypadat blízká budoucnost: Platy policistů, hasičů a dalších bezpečnostních pracovníků, kteří budou v roce 2019 sloužit v jednosměnném režimu (ostatní dostávají automaticky o 10 % více).

Premiér Andrej Babiš sice nejdříve sliboval široké zvyšování tarifů, ale potom ubral. Z priorit škrtl zdravotníky, takže přednostně jmenuje pouze: “kulturu, sociál a školství”. Ostatním mají tarify stoupnout o 2 %, tedy tak akorát, aby vzhledem k inflaci reálně zůstaly víceméně stejné. Výsledek uvidíte v další tabulce.

Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 17710 19220 20850 22630 24560 26640 28880 31340 34000 36900 40030
2 18390 19950 21640 23480 25470 27640 29980 32520 35280 38300 41540
3 19070 20680 22430 24350 26420 28680 31100 33740 36600 39720 43090
4 19780 21480 23290 25270 27410 29740 32270 35000 37980 41210 44710
5 20530 22280 24170 26220 28440 30850 33480 36320 39390 42740 46380
6 21290 23110 25080 27200 29500 32020 34730 37680 40900 44350 48120
7 22090 23970 26010 28220 30620 33210 36040 39090 42420 46030 49930
8 22930 24870 26990 29270 31760 34470 37400 40560 44010 47740 51810
9 23790 25800 27990 30380 32950 35760 38800 42080 45660 49540 53750
10 24680 26770 29050 31510 34200 37100 40240 43650 47370 51410 55770
11 25610 27790 30140 32710 35480 38480 41770 45300 49150 53330 57860
12 26560 28820 31280 33930 36810 39930 43330 47020 51000 55320 60020

↑ Základní platy policistů a hasičů 2019 podle hnutí ANO.

Zvýšení těchto tarifů představuje jenom třetinu nových platových nákladů, které mají celkově stoupnout o 6 %. Podle premiéra většina půjde například na osobní ohodnocení, které však bývá rozdělováno všelijak, občas i podle protekce.

Platy policistů a hasičů 2019 podle ministra vnitra

Předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček postupuje kompromisně. Navrhuje, aby platové tarify bezpečnostních příslušníků stouply o 4 %, tedy na následující úroveň.

Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 18060 19600 21260 23070 25040 27160 29450 31950 34670 37620 40810
2 18750 20340 22060 23940 25970 28180 30570 33160 35970 39050 42350
3 19440 21090 22870 24830 26940 29240 31710 34400 37320 40500 43930
4 20170 21900 23750 25770 27950 30320 32900 35690 38720 42020 45590
5 20930 22720 24640 26730 29000 31450 34140 37030 40160 43580 47290
6 21710 23560 25570 27730 30080 32650 35410 38420 41700 45220 49060
7 22520 24440 26520 28770 31220 33860 36750 39860 43250 46930 50910
8 23380 25360 27520 29840 32380 35150 38130 41360 44870 48680 52830
9 24260 26310 28540 30980 33600 36460 39560 42900 46560 50510 54800
10 25160 27290 29620 32130 34870 37830 41030 44510 48300 52420 56860
11 26110 28330 30730 33350 36180 39230 42590 46190 50110 54380 58990
12 27080 29380 31890 34600 37530 40710 44180 47940 52000 56400 61200

↑ Základní platy policistů a hasičů 2019 podle sociálních demokratů.

Jan Hamáček ovšem zároveň podporuje požadavek odborů, aby tarify ve veřejném sektoru plošně stouply o 10 %. Takže o kolik? O 4 %, nebo o 10 %? Ministerstvo vnitra, ani tiskový odbor ČSSD nechce tuto hádanku blíže komentovat. Hamáček sice cílí taky na rizikový příplatek, který má stoupnout o 6 %. Tady však zopakujme totéž, co v případě osobního ohodnocení: Rizikové příplatky ve veřejném sektoru jsou předepsány formou širokých intervalů, takže někdo dostane více, jiný méně, často spíše podle nálady nadřízeného, než podle skutečných zásluh.

Odbory požadují plošné navýšení tarifů o 10 %

Odboráři očekávají 10% navýšení pro všechny zaměstnance ve veřejném sektoru. Výjimkou jsou pedagogové, kteří mají dostat ještě lepší přídavek: 15%. Platy policistů a hasičů 2019 v jednosměnném režimu by potom vypadaly následovně. (Ostatní příslušníci by si mohli přičíst ještě dalších 10 % navrch.)

Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 19100 20730 22490 24400 26480 28730 31150 33800 36670 39790 43170
2 19830 21510 23340 25320 27470 29800 32330 35070 38040 41300 44800
3 20560 22300 24190 26260 28490 30930 33540 36380 39470 42840 46470
4 21330 23160 25120 27250 29560 32070 34800 37750 40960 44440 48220
5 22140 24030 26060 28270 30670 33270 36110 39160 42480 46090 50020
6 22960 24920 27040 29330 31820 34530 37450 40640 44100 47830 51890
7 23820 25850 28050 30430 33020 35810 38870 42160 45740 49640 53850
8 24730 26820 29110 31560 34250 37170 40330 43740 47460 51480 55870
9 25660 27820 30190 32760 35530 38560 41840 45380 49240 53420 57960
10 26610 28870 31330 33980 36880 40010 43400 47070 51090 55440 60140
11 27610 29970 32500 35270 38260 41500 45050 48860 53000 57510 62400
12 28640 31080 33730 36590 39690 43060 46730 50700 55000 59660 64730

↑ Základní platy policistů a hasičů 2019 podle odborů.

Zaměstnávání cizinců 2018: zákony, Ukrajinci…

Přednostní pracovní práva mají v České republice místní občané, ale nejenom oni. Jsme součástí Evropské unie, a proto zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) nepočítá mezi cizince: všechny občany EU, jejich rodinné příslušníky (typicky manžele, děti mladší 21 let a další vyživované potomky nebo předky), ani naše vlastní příbuzné (§ 85). Pod pojmem zaměstnávání cizinců tedy rozumějme jiné osoby, pro které v roce 2018 platí poměrně přísná pravidla. Pokud hledáme nové kolegy například na Ukrajině, musíme dodržovat rovněž zákon o pobytu cizinců na území České republiky (č. 326/1999 Sb.).

Ještě před náborem Ukrajinců hledejme Čechy

Zákon o zaměstnanosti přikazuje, abychom volné pracovní místo nejprve nahlásili Úřadu práce, na jeho místní krajské pobočce (§ 86). Sdělíme tam svoje identifikační údaje, charakterizujeme danou pozici (činnost, místo výkonu), mzdové a další podmínky (včetně ne/přijatelnosti eventuálního zdravotního postižení), předpokládaný časový rámec (například smlouva na dobu neurčitou), případně přidáme další informace (možnosti ubytování, dojíždění apod.) (§ 37). Úředníci nám potom možná pošlou české zájemce o práci, což ale ještě neznamená, že dojde k uzavření smlouvy nebo dohody.

Zaměstnávání cizinců 2018 třemi legálními cestami

Jsou pozice, které našincem prakticky nelze obsadit (kvůli domnělé podřadnosti, anebo naopak vysoké náročnosti takového místa), a v takových případech opravdu musíme hledat daleko za státními hranicemi. Máme 3 základní legální možnosti:

Podle zákona o zaměstnanosti existuje takzvané povolení k zaměstnání (HLAVA II), o které písemně požádáme krajskou pobočku Úřadu práce. Přitom dokládáme identifikační údaje cizince, jeho adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu (a název orgánu, který jej vydal), identifikační údaje budoucího zaměstnavatele, druh + místo výkonu + předpokládanou dobu práce, dále v originálním znění + úředně ověřeném českém překladu pracovní smlouvu (nebo dohodu, či smlouvu o smlouvě budoucí), osvědčení o odborné způsobilosti, případně jiné zákonem vyžadované dokumenty. Na Ministerstvu vnitra vyřídíme rovněž oprávnění k pobytu (telefon +420 974 832 421, e-mail pobyty@mvcr.cz).

Podle zákona o pobytu cizinců existuje zaměstnanecká karta (§ 42g) a taky modrá karta (§ 42i). O obě povolenky obvykle žádá samotný cizinec na zastupitelském úřadu. Tam odevzdá například taky “doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území”, většinou i svoji fotografii, popřípadě doklad, že speciální povolení nepotřebuje (protože tady studuje, má zde povolený trvalý pobyt apod.). Modrá karta slouží pro zaměstnávání cizinců, kteří potřebují vysokou kvalifikaci, tedy vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, vyžadující alespoň 3 roky studia.

Informační povinnost máme, i když přijmeme občana EU

Jak už bylo řečeno úvodem, rodilí obyvatelé Evropské unie jsou tady zvýhodnění. Ale ať už v roce 2018 zaměstnáváme jakéhokoli zahraničního pracovníka, včetně mimočeských občanů EU, nejpozději v den jeho nástupu informujeme krajskou pobočku Úřadu práce. A pokud následně cizinec již nepotřebuje svoje povolení, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, oznámíme tuto změnu tamtéž nejpozději do 10 dnů (§ 87 zákona o zaměstnanosti).

Ministerstvo vnitra – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo vnitra. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 8 119 944 466
Výdaje celkem 63 347 441 625

Příjmy

Daňové příjmy 1) 13 000 000
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti 6 893 563 255
– pojistné na důchodové pojištění 6 119 506 269
– pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 774 056 986
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 213 381 211
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 702 137 816
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 1 243 395
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 510 000 000

Výdaje

Výdaje Policie ČR 33 907 655 640
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 8 705 148 012
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 11 374 457 497
Výdaje na sportovní reprezentaci 63 018 116
Dávky důchodového pojištění 5 253 208 000
Ostatní sociální dávky 4 043 954 360

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 27 710 930 611
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 9 349 860 674
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 547 982 011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 852 169 429
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 22 117 139 593
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 429 791 601
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. prostředků ze zahraničí 3) 568 176 000
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 68 176 000
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 500 000 000
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 500 000 000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle jimi dosažených výsledků 5) 63 405 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Program sociální prevence a prevence kriminality 60 000 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 17 117 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 925 079 536
– ze státního rozpočtu 222 941 720
– podíl rozpočtu Evropské unie 702 137 816
Výdaje na projekty, které jsou (spolu)financovány z finančních mechanismů 1 430 860
– ze státního rozpočtu 187 465
– podíl prostředků finančních mechanismů 1 243 395
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 3 439 988 675

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

loading
×