decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platové tabulky a katalog platových tříd 2019

Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Určitou kompenzaci najdou v zákoníku práce a navazujících právních předpisech: větší ochranu a jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník má právo na výplatu, která obvykle bývá podstatně vyšší než zaručená mzda v soukromé sféře. Na této stránce rozebereme veřejné platové tabulky, navržené odpovědným ministerstvem pro rok 2019. Ale možná hledáte spíše:

Platové tabulky, třídy, stupně, tarify

Jak najdete svoji platovou třídu, stupeň a tarif?

Nyní budeme hovořit o lidech, kteří jsou zaměstnaní například v obecní nebo krajské příspěvkové organizaci, formou běžného pracovního (nikoli služebního) poměru. V takovém případě patříte do platové třídy podle svojí profese a nejnáročnějších úkolů, vizte oficiální katalog všech povolání. Jednotlivé kategorie dále dělíme na stupně, podle dosaženého vzdělání a “započitatelné praxe”. Bohužel v 1. až 5. platové třídě vám zaměstnavatel nemusí uznat ani jediný rok pracovních zkušeností, což není úplně fér. Každopádně veřejným zaměstnancům náležejí základní hrubé měsíční platy, neboli tarify, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru. Navíc existují ještě příplatky.

Na platové tabulky tentokráte čekáme do Nového roku

Tarify nalezneme v následujících platových tabulkách, které navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako novelu vládního nařízení č. 341/2017 Sb. Účinkovat mají od ledna 2019. Vláda sice vyjednávala se zástupci zaměstnanců, ale Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče hlásí stávkovou pohotovost, protože ministerský předseda údajně nedodržel štědřejší sliby. Kabinet premiéra Andreje Babiše každopádně nevyslyšel volání Poslanecké sněmovny, aby už od září výrazněji přidal pedagogům. A taky ostatním stoupají platy teprve od Nového roku, nikoli už před Vánocemi, jak bývalo dříve zvykem.

Zaměstnanci obcí, úřadů a kanceláří v civilním poměru

Adresáty úvodní platové tabulky jsou pracovníci mnoha kanceláří, státních fondů nebo úřadů: například Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), České národní banky (ČNB) apod. Patří sem taky strážníci obecní a městské policie, správci chráněných krajinných oblastí a národních parků, nebo učitelé ve školách Ministerstva vnitra. Následující stupnice náleží rovněž členům Policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby (BIS), ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9.530 10.350 11.210 12.150 13.160 14.270 15.480 16.800 18.230 19.760 21.480 23.270 25.230 27.380 29.710 32.250
2 9.870 10.730 11.630 12.620 13.700 14.830 16.060 17.450 18.900 20.510 22.280 24.130 26.190 28.400 30.830 33.460
3 10.240 11.150 12.070 13.090 14.200 15.390 16.680 18.110 19.630 21.300 23.160 25.060 27.180 29.490 32.000 34.710
4 10.620 11.550 12.540 13.580 14.750 15.980 17.310 18.800 20.370 22.110 24.010 25.980 28.190 30.590 33.210 36.020
5 11.050 12.000 13.010 14.100 15.300 16.580 17.970 19.510 21.140 22.940 24.910 26.980 29.260 31.740 34.460 37.370
6 11.480 12.450 13.490 14.620 15.880 17.190 18.650 20.270 21.930 23.790 25.860 28.000 30.360 32.920 35.750 38.770
7 11.900 12.940 14.010 15.190 16.470 17.850 19.340 21.020 22.790 24.700 26.840 29.060 31.500 34.180 37.100 40.230
8 12.350 13.420 14.550 15.750 17.100 18.520 20.060 21.810 23.640 25.620 27.840 30.170 32.690 35.460 38.520 41.750
9 12.810 13.920 15.100 16.350 17.750 19.220 20.830 22.630 24.520 26.600 28.880 31.290 33.920 36.820 39.970 43.320
10 13.330 14.470 15.670 16.970 18.430 19.950 21.590 23.500 25.460 27.590 29.970 32.480 35.210 38.200 41.490 44.930
11 13.810 14.990 16.270 17.610 19.140 20.710 22.440 24.410 26.420 28.650 31.110 33.700 36.530 39.650 43.040 46.660
12 14.350 15.570 16.890 18.270 19.870 21.490 23.280 25.330 27.420 29.740 32.290 34.970 37.920 41.140 44.650 48.420

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulkuarteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceutifyzioterapeuti, laborantinutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a proteticiošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci Policie ČR (vizte předchozí odstavec).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.700 12.690 13.750 14.930 16.160 17.530 19.030 20.650 22.370 24.320 26.340 28.550 31.000 33.640
2 12.160 13.160 14.280 15.510 16.780 18.200 19.740 21.420 23.210 25.230 27.330 29.660 32.160 34.920
3 12.630 13.670 14.820 16.090 17.410 18.880 20.510 22.230 24.110 26.210 28.390 30.780 33.380 36.240
4 13.090 14.200 15.370 16.700 18.090 19.610 21.290 23.070 25.030 27.180 29.430 31.920 34.630 37.590
5 13.580 14.740 15.960 17.320 18.770 20.360 22.100 23.940 25.970 28.210 30.550 33.130 35.950 39.010
6 14.090 15.290 16.550 17.990 19.470 21.120 22.940 24.830 26.940 29.280 31.700 34.370 37.280 40.480
7 14.650 15.870 17.200 18.650 20.210 21.900 23.820 25.790 27.960 30.370 32.900 35.670 38.730 42.000
8 15.200 16.470 17.830 19.380 20.960 22.720 24.710 26.770 29.020 31.540 34.140 37.030 40.160 43.610
9 15.750 17.090 18.520 20.100 21.770 23.590 25.620 27.760 30.110 32.710 35.430 38.400 41.680 45.260
10 16.370 17.750 19.220 20.880 22.590 24.460 26.610 28.820 31.250 33.950 36.780 39.870 43.260 46.960
11 16.970 18.410 19.940 21.680 23.440 25.400 27.630 29.920 32.440 35.200 38.160 41.350 44.900 48.720
12 17.620 19.130 20.680 22.500 24.330 26.360 28.680 31.040 33.680 36.560 39.600 42.930 46.590 50.550

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 3)

Lékaři, včetně zubařů, patří do jedné platové tabulky

Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika stupnic, ale nyní mají situaci jednodušší. Následující platová stupnice patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 31.920 33.980 38.400 41.010 43.560 46.340
2 32.830 34.990 39.500 42.130 44.800 47.680
3 33.850 36.060 40.640 43.310 46.090 49.070
4 34.830 37.120 41.810 44.530 47.400 50.520
5 35.870 38.260 43.040 45.800 48.790 51.990
6 36.960 39.430 44.310 47.100 50.210 53.520
7 38.110 40.660 45.630 48.510 51.690 55.140
8 39.270 41.940 47.000 49.900 53.250 56.820
9 40.460 43.240 48.410 51.380 54.850 58.530
10 41.730 44.600 49.900 52.910 56.500 60.320
11 43.030 46.030 51.440 54.500 58.220 62.190
12 44.400 47.490 53.020 56.150 59.990 64.130

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 4)

Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademické sféry

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13.550 14.700 15.900 19.050 22.800 27.300 28.100 28.930 29.720 30.550 31.400
2 14.050 15.230 16.700 20.000 23.860 28.540 29.000 29.860 30.350 31.480 32.890
3 14.930 16.240 17.750 20.850 24.480 29.300 29.850 30.730 31.470 32.810 34.650
4 15.970 17.340 18.840 21.640 25.240 30.270 30.730 31.480 32.640 34.220 37.440
5 16.850 18.480 19.750 22.460 26.120 31.040 31.970 32.370 33.730 35.860 38.960
6 17.730 19.240 20.060 22.980 26.970 31.930 32.650 33.630 34.750 37.940 41.270
7 18.430 20.040 21.720 23.730 27.860 32.670 33.480 34.900 36.470 41.070 44.600
8 18.950 20.650 22.320 24.640 28.730 33.150 34.120 36.120 37.640 42.110 45.670

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Manuální nebo kulturní pracovníci patří do poslední platové tabulky

Nejhorší tarifní stupnice připadne zaměstnancům ve veřejném sektoru, kterým nepasují předchozí platové tabulky: například nepedagogickým pracovníkům ve školství, jiným než zdravotnickým pracovníkům v nemocnicích nebo umělcům. Takže tady najde svůj osud mnoho kuchařek, řidičů, školníků, uklízečů, instalatérů, dělníků, ale taky redaktorů, knihovníků, kaplanů, režisérů, dramaturgů, dirigentů, sbormistrů, herců, choreografů a baletek.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9.200 9.990 10.830 11.720 12.710 13.800 14.960 16.230 17.600 19.110 20.720 22.470 24.350 26.420 28.700 31.120
2 9.530 10.350 11.230 12.170 13.190 14.310 15.530 16.830 18.290 19.820 21.520 23.330 25.280 27.430 29.780 32.280
3 9.910 10.750 11.650 12.640 13.710 14.840 16.110 17.490 18.970 20.580 22.330 24.210 26.250 28.460 30.920 33.500
4 10.270 11.150 12.110 13.120 14.230 15.420 16.720 18.130 19.690 21.350 23.170 25.120 27.230 29.540 32.080 34.760
5 10.660 11.580 12.550 13.590 14.770 15.990 17.350 18.830 20.430 22.180 24.020 26.040 28.260 30.650 33.270 36.080
6 11.080 12.000 13.040 14.140 15.320 16.620 18.010 19.550 21.200 23.030 24.950 27.050 29.320 31.820 34.540 37.450
7 11.490 12.480 13.540 14.660 15.910 17.240 18.680 20.270 22.010 23.880 25.900 28.060 30.430 33.010 35.840 38.840
8 11.930 12.960 14.030 15.210 16.500 17.880 19.400 21.030 22.830 24.770 26.860 29.130 31.590 34.270 37.190 40.300
9 12.390 13.440 14.580 15.810 17.150 18.560 20.140 21.820 23.700 25.730 27.890 30.210 32.760 35.550 38.600 41.840
10 12.850 13.950 15.110 16.380 17.780 19.260 20.910 22.660 24.600 26.690 28.940 31.360 34.010 36.890 40.030 43.400
11 13.340 14.480 15.690 17.000 18.460 19.990 21.710 23.510 25.510 27.690 30.030 32.550 35.280 38.290 41.550 45.040
12 13.840 15.050 16.320 17.640 19.160 20.720 22.550 24.400 26.500 28.750 31.170 33.780 36.620 39.720 43.130 46.740

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2019. Pakliže definitivně projdou, budou přítomny v novelizovaném vládním nařízení č. 341/2017 Sb. Bohužel, za současného premiéra byla smazána oficiální elektronická Sbírka zákonů, kam jsme dříve mohli odkazovat. Předchozí platové tabulky tedy najdete aspoň pod následujícími odkazy: 

Pokuty pro zaměstnavatele: až 10 milionů Kč

Práce znamená pomoc jiným lidem – kolegům nebo klientům, ale přitom lze taky leccos pokazit. Dobrá firma, stejně jako její personál má nárok na odpovídající peněžitou odměnu, zatímco škůdci a popletové dostávají sankce. Pokuty pro zaměstnance popisujeme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Tady shrneme pokuty pro zaměstnavatele, které dosahují statisícových až milionových částek. Trest může padnout, i pokud podnikatel neposkytne požadovanou informaci státním inspektorům. Ale vůbec nejvyšší bývají pokuty pro dobrodruhy, kteří zaměstnávají lidi načerno.

Sankci uděluje Státní úřad inspekce práce

Začneme na nadnárodní úrovni, abychom následně zavzpomínali na starobylou historii českých zemí: Evropský parlament a Rada národních ministrů sepsaly směrnici 2014/67/EU, podle které vznikl tuzemský zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Podobně jako v Praze pracují vrcholní politici a v moravském Brně úřadují nejvyšší soudci, taky metropole naší třetí historické země dostala svoji důležitou instituci: Ve slezské Opavě sídlí Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Význam tohoto orgánu poznáme podle sankcí, které může udělovat právnickým osobám.

Pokuty pro zaměstnavatele od 100 tisíc po 10 milionů Kč

 • 100 000 Kč za ospravedlnitelné, ale tajné sledování zaměstnance (zaznamenávání telefonních hovorů, pročítání e-mailů apod. – § 11a, § 24a).
 • 200 000 Kč za neproplacení náhrady mzdy, platu nebo výdajů spojených s výkonem práce (§ 14, § 27), dále za krácení běžné dovolené (§ 16, § 29), za bezdůvodné neposkytnutí požadovaných informací, případně nedostavení se na inspektorát apod. (§ 9a)
 • 300 000 Kč pokud rodičům malých dětí bezdůvodně dává odpolední nebo noční směny (§ 15)
 • 400 000 Kč za neprojednání zaměstnancovy stížnosti (§ 24), stejně vysoké jsou pokuty pro zaměstnavatele za nebezpečné noční pracoviště (chybí lékárnička a telefon apod.), nebo za neoprávněné vyhlášení pracovní pohotovosti (§ 15)
 • 500 000 Kč za diskriminační odměňování (například když žena dostává za stejnou práci nižší mzdu – § 26), za nedostatečně odměněnou pracovní pohotovost (§ 13, § 26), za odepření mateřské nebo rodičovské dovolené (§ 18)
 • 1 000 000 Kč za neposkytnutí přestávky (§ 15) nebo náhradního volna nebo neproplacení přesčasu (§ 13, § 26), za neoprávněné nařízení práce ve dni pracovního klidu (§ 15), za vnucování nebezpečného úkolu (například tahání příliš těžkého břemena – § 17), za přetěžování těhotné ženy nebo matky, za nedostatečné přestávky pro kojení (§ 18), za diskriminaci (§ 24), za bezdůvodné narušování zaměstnancova soukromí (pročítání e-mailů apod. – § 11a, § 24a), nebo za trestání jeho asertivity (například pokud dostanete horší práci za to, že chcete domluvenou mzdu – § 11)
 • 2 000 000 Kč za zakázané zaměstnávání dítěte (§ 21, § 34), za nejasný začátek a konec pracovní doby (§ 15), za nezaplacení aspoň zaručené mzdy nebo příslušné odměny, za opožděnou výplatu, za neposkytnutí příplatku za ztížené pracovní prostředí nebo noční práci, za nepovolené mzdové srážky, za nebezpečnou finanční motivaci (například nabídka prémie pro toho, kdo rukama přenese tunový náklad – § 13, § 26), za nesplnění povinností při vzniku nebo změnách zaměstnání (například jednostranný bezdůvodný vyhazov bez výpovědní doby apod.), nebo za překročení maximálního počtu hodin, kdy lze zaměstnávat “na dohodu” (§ 12)
 • 10 000 000 Kč za neuzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (“zaměstnávání načerno” – § 12, § 25)

Pokuty zaměstnancům: škoda, ušlý zisk, zrada

Práce znamená pomoc jiným lidem – kolegům nebo klientům, ale přitom lze taky leccos pokazit. Dobrá firma, stejně jako její personál má nárok na odpovídající peněžitou odměnu, zatímco škůdci a popletové dostávají sankce. Pokuty pro zaměstnavatele popisujeme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Tady shrneme situace, kdy bývají udělovány pokuty zaměstnancům. Zpravidla jde o případy, kdy dotyční jedinci poruší slib, že nebudou pracovat pro konkurenci. Nahradit musíme taky jiné škody, případně ušlý zisk – záleží však, jestli selžeme úmyslně, nebo omylem.

Kompenzace újmy a ušlého zisku: opravou nebo penězi

Prolistujme související paragrafy, které najdeme v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.). Zaměstnanec musí nahradit zaměstnavateli škodu, kterou způsobil “zaviněným porušením povinností”, když plnil pracovní úkoly nebo “v přímé souvislosti” (§ 250). Svoji chybu může odčinit “uvedením v předešlý stav” anebo penězi. Za škodu, napáchanou z nedbalosti, zaplatí maximálně “čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti”. Za chybu úmyslnou, případně učiněnou pod vlivem alkoholu nebo drog, může zaměstnavatel požadovat “i náhradu ušlého zisku”. Ale pozor, pokud škodu spolu-zavinil, smí nárokovat jenom odpovídající část. (§ 257)

Náhrada ztracené věci nebo manka: v plné výši

Trochu jiná pravidla platí, pokud pracovník ztratí nářadí a podobné věci, které převzal “na písemné potvrzení”. Pokud cena postrádaného předmětu přesahuje 50 000 Kč, zaměstnavatel potřebuje ještě písemnou dohodu “o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí” anebo “o odpovědnosti za svěřené hodnoty”, podepsanou svéprávným a plnoletým zaměstnancem (§§ 252, 255). Dotyčný smolař potom nahradí škodu, kterou způsobil ztrátou či “schodkem na svěřených hodnotách”, “v plné výši” (§ 259), ledaže “schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění”. Pokud má písemně stvrzenou odpovědnost více lidí, sankci rozpočítáme podle míry jejich zavinění, eventuálně podle jejich výdělků, přičemž výplatu vedoucího pracovníka a jeho zástupce násobíme dvěma. (§ 260).

Pokuty zaměstnancům kvůli konkurenční doložce

Oficiálně teprve nyní docházíme ke klíčovému pojmu. Smluvní pokuty pro zaměstnance totiž bývají výjimečné, zpravidla kvůli takzvané konkurenční doložce: Důležitý pracovník slíbí svému zaměstnavateli, že určitou dobu po skončení jejich spolupráce (nejdéle však 1 rok) nebude vydělávat peníze u konkurence, ale následně svůj závazek bezdůvodně poruší, přestože od bývalého šéfa dostává peněžitou kompenzaci (nejméně polovinu průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc, kdy omezení platí). Zaplacením smluvené pokuty bude záležitost vyřešena (§ 310).

Jinak: “Smluvní pokuta smí být ujednána, jen stanoví-li to tento zákon.” (§ 346d)

Zaručená mzda 2020: osm sazeb podle profesí

Socialisti a liberálové mohou spolupracovat jenom za rozumných podmínek – a brzy možná zjistíme, kde leží kompromis, který maximálně uspokojí zaměstnance, ale nezruinuje podnikatele. Od roku 2020 totiž začne platit vzorec, podle kterého bude každoročně počítaná minimální mzda, i její vyšší zaručené sazby. A zatímco zaměstnavatelé vybízejí k opatrnosti, odboráři a vládní socialisté požadují razantní navýšení. Zaručená mzda 2020 může začínat částkou 17 400 Kč a končit dvojnásobnými 34 800 Kč, podle konkrétní pracovní pozice. Pokud přijde krize, zvláště v chudších regionech potom zjistíme, jestli kvůli novému pravidlu rychleji poroste nezaměstnanost.

ZARUČENÉ MZDY 2020Firmy+ANOOdbory+ČSSD
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
11+283,714.00010417.400
23+495,616.000118,919.900
35+6107,618.000133,922.400
47+8119,520.000148,824.900
59+10131,522.000163,727.400
611+12143,424.000178,729.900
713+14155,426.000193,632.400
815+16167,328.00020834.800

Zaručená mzda 2020 podle odborů, zaměstnavatelů a vlády

Zainteresované strany chtějí dosáhnout dlouhodobého konsensu, aby v následujících letech nemusely zase dlouze vyjednávat a hledat nové kompromisy pro každý další rok. Nejdůležitější aktéři souhlasí, aby minimální legální výplata odpovídala určitému podílu celorepublikové průměrné mzdy, jenomže konkrétní parametry zůstávají předmětem sporu:

 • Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) + hnutí ANO hovoří o 44 % průměrné mzdy.
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) + Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) prosazují 54,8 % předloňské průměrné mzdy.

Každé procento přitom hraje zásadní roli především pro rodinné, ale taky firemní rozpočty. Ministerstvo práce a sociálních věcí, řízené sociálními demokraty, předpovídá, že letos (v roce 2018) průměrný tuzemský zaměstnanec vydělá 31 710 Kč hrubého měsíčně. A navrhuje vzorec, podle kterého zaručená mzda 2020 vychází o 43 % výše, oproti dnešnímu stavu. Zatímco průmyslníci a hnutí ANO premiéra Andreje Babiše připouštějí zhruba 15% valorizaci.

Konkrétní příklady od uklízeče po špičkového manažera

V tabulce dopočítáváme všechny sazby zaručené mzdy podle návrhu, který předložilo ministerstvo práce, i podle konzervativnějšího scénáře. Jednotlivé úrovně reflektují odlišnou důležitost a namáhavost různých profesních pozic, jak uvidíme na konkrétních příkladech. Vždycky uvedeme základní pracovní náplň a příslušné sazby hrubé měsíční zaručené mzdy, navržené pro standardní pracovní dobu: podle SP ČR a hnutí ANO / podle ČMKOS a ČSSD.

 1. Uklízeč vynášející odpadkové koše, vysávající koberce, čistící toalety: 14 000 Kč / 17 400 Kč
 2. Popelář vysypávající popelnice do popelářského vozu: 16 000 Kč / 19 900 Kč
 3. Dřevorubec, který kácí, odvětvuje a upravuje stromy tak, aby mohly být dále zpracovány: 18 000 Kč / 22 400 Kč
 4. Strojař nebo elektrotechnik kontrolující funkce vozidel na diagnostických přístrojích: 20 000 Kč / 24 900 Kč
 5. Řidič a zároveň údržbář autobusu: 22 000 Kč / 27 400 Kč
 6. Režisér, který vede herce v dramatickém divadle: 24 000 / 29 900 Kč
 7. Lékař (i zubař), farmaceut, klinický psycholog nebo klinický logoped: 26 000 Kč / 32 400 Kč
 8. Špičkový vědec, výzkumník, manažer nebo pedagog: 28 000 Kč / 34 800 Kč

Rozdíly jsou však nejenom mezi pracovními pozicemi, ale taky mezi regiony. Podle Českého statistického úřadu nyní nejnižší mzdy vykazuje Karlovarský kraj: 85 % celorepublikového průměru. Pokud přijde ekonomická krize, právě tady mohou být dopady nejhorší. Přitom podle odborářů a sociálních demokratů má minimální mzda představovat zhruba 65 % karlovarského průměru, což v těžkých časech některé firmy nemusejí zvládnout. Na druhou stranu, zaměstnavatel a jeho zaměstnanci spolu kdykoli mohou uzavřít vnitrofiremní kolektivní smlouvu, ve které budou sazby skromnější.

- PAGE 1 OF 42 -

Next Page ⇀

loading
×