decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Neschopenka 2019: díly, vzory, co kde odevzdat

Nemocný nebo zraněný člověk potřebuje především klid, aby se mohl uzdravit, a potom pokračovat v normálním životě. Zaměstnanci v současné České republice však musejí řešit řadu formalit, právě když (dočasně) nejsou schopní pracovat. Pokud chcete náhradu mzdy a posléze nemocenskou pojistnou dávku, musíte samozřejmě zajít za svým lékařem, aby potvrdil vaše zdravotní potíže. Jenomže další zastávkou není vaše postel, nýbrž pracoviště, respektive zaměstnavatel! Tady vysvětlíme, jaké části má neschopenka 2019 a co máte odevzdat, nebo uschovat.

Nejprve za doktorem, potom za zaměstnavatelem

Ať už vás napadl bacil, anebo trpíte jiným zdravotním neduhem, nejdříve musíte za lékařem, kde dostanete několik písemností: Takzvaný Průkaz práce vám zatím zůstane jako vaše “nemocenská legitimace”. Hlášení zaměstnavateli odevzdáte svému šéfovi, abyste od 4. do maximálně 14. dne dostávali náhradu mzdy. Teprve poté, co navštívíte nebo jinak zastihnete svého nadřízeného, můžete nerušeně doma odpočívat. Jakmile se zotavíte, zajděte opět za lékařem, kterému přenecháte Průkaz práce a dostanete Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, které zanesete svému zaměstnavateli.

Ovšem pokud ještě ve 14. den nejste v pořádku, stejně musíte na opětovnou lékařskou prohlídku. Dostanete Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti, které doručíte svému zaměstnavateli. Následně získáváte právo na takzvaní nemocenské, neboli na pojistné plnění, které máte předplacené prostřednictvím odvodů, strhávaných z hrubé (respektive super-hrubé) mzdy. Mezitím však musejí řešit formality taky lékař a zaměstnavatel, stejně jako Česká správa sociálního zabezpečení. Už jenom samotný úvodní dokument má totiž dohromady 5 dílů!

  Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

 1. Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti posílá lékař okresní správě sociálního zabezpečení.
 2. Průkaz práce dostane marod, slouží jako legitimace při dalších prohlídkách a jiných formalitách. Nakonec, při ukončení pracovní neschopnosti, vrátíte tuto písemnost zpátky svému lékaři, aby oklikou putovala na správu sociálního zabezpečení.
 3. Hlášení zaměstnavateli odevzdá zaměstnanec svému šéfovi, aby následně – od 4. do maximálně 14. dne pracovní neschopnosti – dostával náhradu mzdy.
 4. Žádost o nemocenské (+ Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti) odevzdává zaměstnanec svému zaměstnavateli, pokud ve 14. den lékař konstatuje, že léčba musí pokračovat.
 5. Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti odevzdá zaměstnanec svému zaměstnavateli, který doplní několik údajů, a výsledek doručí správě sociálního zabezpečení.

Jak vypadá neschopenka 2019, aneb vzorový tiskopis

Jednotlivé díly jsou označeny různobarevnými pruhy, aby byly snáze rozeznatelné. Dosavadní systém však patří spíše do 20. století, než do současnosti, kdy jinak běžně používáme počítače a internet. Díky informačním technologiím by úplně stačilo, kdyby lékař vyšetřil maroda – a veškeré formality by mohly vyřídit státní úřady. Elektronická eNeschopenka však stále ještě není realitou, zatím byla odložena na rok 2021. Takže nadále potřebujeme formulář, který okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) vydávají pouze v tištěné podobě lékařům; následující vzor zveřejnilo Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

neschopenka

Příplatek k důchodu: za věk, za práci, za kriminál

Český stát vyplácí poměrně nízké starobní penze, které sotva stačí na základní životní potřeby. Někteří senioři musejí dokonce docházet na Úřad práce, a tam žádat o příspěvek na bydlení. Několik šťastlivců sice pobírá přes 50 000 Kč měsíčně, také oni však mohou cítit křivdu, protože předtím do státní kasy odváděli extrémně vysoké pojištění. A bohužel, v dohledné době lépe nebude, premiér Andrej Babiš naopak ve svojí knize předpokládá, že penzijní systém zkolabuje. Ale neztrácejme naději, snad ještě vymyslíme chytrou reformu – a třeba máte nárok na příplatek k důchodu. Následující dávky přiznává Okresní správa sociálního zabezpečení, pokud není uvedeno jinak.

Senioři velmi vysokého věku

1. ledna roku 2007 začal účinkovat zákon č. 264/2006 Sb., kde mimo jiného stojí: “Poživatelům důchodů, kteří dosáhli věku 100 let před účinností tohoto zákona, se zvyšuje procentní výměra vypláceného důchodu o 1 000 Kč měsíčně”. V zákoně č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění) vyčteme ještě velkorysejší pravidlo: “Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně ode dne, kdy poživatel důchodu dosáhl věku 100 let.” A současná vláda, ačkoli úřaduje v demisi, chce přidat “1 000 Kč měsíčně” od kalendářního měsíce, kdy oslavíte 85. narozeniny. O valorizaci píšeme podrobněji pod TÍMTO odkazem.

Pracující starobní důchodci

Pokud nadále aktivně vyděláváte peníze a platíte sociální pojištění, po určitém čase máte nárok na výhodný přepočet svojí penze. Podmínky najdeme opět v zákoně č. 155/1995 Sb., v § 34, odstavci 4: “Výše procentní výměry (…) se na žádost zvyšuje pojištěnci (…) za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu“. Podrobnosti a kalkulačku najdete pod ZDE.

Lidé odkázaní na cizí pomoc

Dříve existovala speciální dávka, nazvaná zvýšení důchodu pro bezmocnost. Ale po zrušení zákona o sociálním zabezpečení (č. 100/1988 Sb.) došlo ke změně – v novém zákoně o sociálních službách (108/2006 Sb.) nalezneme příspěvek na péči, odstupňovaný podle stupně závislosti, respektive podle počtu základních životních potřeb, které člověk nedokáže uspokojovat samostatně. Dávka sahá od 880 Kč po 15 200 Kč měsíčně, kontaktním orgánem je výjimečně krajská pobočka Úřadu práce (nikoli tedy Okresní správa sociálního zabezpečení) a podrobnosti vyčtete ZDE.

Příplatek k důchodu kvůli totalitě

V minulém století proti sobě tvrdě bojovali extremisté: fašisti a bolševici. Nejdříve jedni – a potom druzí v naší vlasti zavedli totalitní režim, ve kterém trpělo mnoho nevinných lidí. O rehabilitovaných politických vězních pojednává vládní nařízení č. 622/2004 Sb. (jde o komunistický režim), o odbojářích pojednává zákon č. 357/2005 Sb. (jde o světové války).

V prvním jmenovaném právním předpisu stojí: “Příplatek ke starobnímu nebo plnému invalidnímu důchodu se stanoví ve výši 50 Kč za každý započatý měsíc výkonu trestu odnětí svobody, jeho části nebo výkonu vazby.” Druhý zmíněný předpis obsahuje podobnou, ale přece jenom jinou formulaci: “Příplatek ke starobnímu důchodu nebo invalidnímu důchodu pro invaliditu třetího stupně se stanoví za každý započatý měsíc odbojové činnosti (…) ve výši 50 Kč měsíčně, nejméně však částkou 200 Kč měsíčně.”

Příplatek k důchodu dostávají také lidé, kteří pobírají vdoveckou nebo vdovskou pojistnou dávku po rehabilitovaném politickém vězni. Na symbolické odškodnění mají nárok rovněž penzisté, pokud byli nezletilí, když jejich rodič zemřel kvůli zvůli komunistického režimu (nejenom v nespravedlivém vězení, ale třeba i při překračování státní hranice).

Absolventi nepovinné 9. třídy

A pro úplnost přidejme ještě další “příplatek k důchodu”. Někteří občané, narození v letech 1945 a 1946, absolvovali nepovinnou 9. třídu základní školy (ve školním roku 1959/1960, nebo 1960/1961). Nechť raději zkontrolují, zda Česká správa sociální zabezpečení jejich prodlouženou docházku započítává do pojištění. Okresní pobočka této instituce (OSSZ) obvykle žadatelům o kontrolu ochotně vyhoví.

Platové tabulky v Rakousku: zápaďácká pohádka

Habsburská monarchie se dávno rozpadla a nástupnické státy mezitím prožily různé příběhy, což poznáme na odlišných životních úrovních. Srovnejme platové tabulky pro zaměstnance ve veřejném sektoru: například ve státních školách a nemocnicích, v policii, armádě nebo na úřadech. Politici v Praze, stejně jako v Bratislavě nebo Vídni mají podobný smysl pro pořádek, takže vytvářejí podrobné tarifní stupnice. Platové tabulky v Rakousku jsou však zhruba dvakrát až třikrát štědřejší, než v České republice, jak uvidíme níže. Základní hrubé měsíční tarify převádíme a zaokrouhlujeme na celé české koruny, podle aktuálního kurzu 25,34 Kč/euro.

 Učitelé

Stupeň Platové třídy a základní hrubé tarify v Kč/měsíc
L 3 L 2b 1 L 2a1 L 2a 2 L 1 L PH
1 42521 47072 52261 55771 62585 65086
2 43187 47870 53723 57367 64848 66444
3 43826 48696 55213 58966 68251 71791
4 44489 49545 57076 60938 73121 77165
5 45288 51516 60084 64313 78017 82540
6 46595 53883 63198 68144 82938 87942
7 48187 56250 66391 72135 87836 93370
8 49867 58672 69928 76580 92757 98801
9 51648 61039 73494 80999 97709 104228
10 53485 63461 77006 85441 102657 109631
11 55345 66523 80548 89886 107581 115084
12 57182 69794 84086 94356 112505 120487
13 59017 73070 87651 98851 117451 125912
14 61252 76342 91110 103190 122377 131793
15 63783 79375 94303 107236 127833 138980
16 66335 82355 96779 110348 132939 146217
17 67615 83125 151647

Zdravotníci

Stupeň Platové třídy a základní hrubé tarify v Kč/měsíc
K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6
1 61252 55239 57980 50158 48587 44811
2 62851 56650 59443 51382 49732 45526
3 64820 58432 60879 52606 50903 46273
4 68068 61361 62347 53830 52102 47018
5 71286 64234 63783 55054 53272 47761
6 74505 67133 65245 56280 54468 48508
7 77725 70007 66974 57768 55827 49385
8 80944 72908 68811 59364 57367 50371
9 84192 75782 70699 60938 58913 51354
10 87438 78655 72536 62532 60454 52368
11 90684 81557 74370 64125 61974 53351
12 93930 84430 76208 65696 63515 54390
13 97202 87332 78417 67584 65245 55401
14 100450 90205 80731 69556 67133 56384
15 103696 93132 83047 71497 69077 57423
16 106940 96031 85335 73494 70967 58432
17 110211 98932 87676 75437 72858 59443
18 113462 101834 89992 77406 74771 60454
19 92306 79350 76689 61493
20 94620 81344 78577 62476

Úředníci ve služebním poměru

Stupeň Platové třídy a základní hrubé tarify v Kč/měsíc
IV V VI VII VIII IX
1 75620 91374 122321 173037
2 64711 77779 94247 128628 182565
3 51542 66895 79963 97095 134933 192090
4 53695 69049 82809 103402 144461 201618
5 55905 71233 85654 109710 153986 211143
6 58087 73415 88500 116042 163511 220643
7 60297 75620 91374 122321 173037
8 62504 77779 94247 128628 182565
9 64711 79963 97095 134933

Policisti

Stupeň Platové třídy a základní hrubé tarify v Kč/měsíc
E 1 E 2a E 2b E 2c
1 44011 41378
2 48856 44758 41938
3 56280 49441 46167 42521
4 57448 50556 47573 43240
5 59790 52499 48483 43932
6 62134 54390 49441 44730
7 64473 55426 50343 45475
8 66761 56412 51303 45848
9 70435 57448 52287
10 75409 58487 53939
11 79162 59655 56250
12 82249 62134 58487
13 85946 64924 60028
14 89060 66920 61703
15 91586 68996 64049
16 94169 71124 66391
17 96751 73228 68704
18 101036 74958 70541
19 103988 76291 71847

Vojáci

Stupeň Platové třídy a základní hrubé tarify v Kč/měsíc
Dočasná služba Profesionálové
M ZO 1 M ZO 2 M ZO 3 M ZU O M ZCh M BO 1 M BO 2 M BUO
1 62585 53989 52872 47284 41884 62585 53989 47284
2 64848 54283 53723 47710 42310 64848 54283 47710
3 68251 55426 53989 48136 42764 68251 55426 48136
4 73121 56944 54841 48559 43215 73121 56944 48559
5 78017 59526 55986 49441 43641 78017 59526 49441
6 82938 62134 58247 50318 44092 82938 62134 50318
7 87836 65111 60829 51435 44520 87836 65111 51435
8 92757 69211 63436 52791 44999 92757 69211 52791
9 97709 72721 67133 54152 45424 97709 72721 54152
10 102657 74796 71233 55533 45850 102657 74796 55533
11 107581 77804 73681 56891 46301 107581 77804 56891
12 112505 81131 76182 58381 46539 112505 81131 58381
13 117451 83366 60003
14 122377 85814 61787
15 127833 88394 63783
16 132939 91908 65833
17 96566 67881
18 69956
19 72057

Platové tabulky v Rakousku a Česku

Uvedené platové tabulky čerpáme z rakouského platového zákona, v aktuálním znění (Gehaltsgesetz 1956, Fassung vom 20.04.2018). Mají podobnou strukturu jako české tarifní výměry: Zaměstnanec stoupá do vyššího stupně s přibývající praxí (zde obvykle vždycky po dvou letech), zatímco patří do odpovídající třídy (respektive “skupiny”) podle důležitosti svojí pracovní pozice (funkce).

Oproti svým českým kolegům dostávají výrazně lepší platy například rakouští učitelé (skoro čtyřikrát vyšší). Menší rozdíly nacházíme v odměňování státních policistů (tarify našeho jižního souseda nejsou v průměru ani dvakrát vyšší). Situaci v tuzemsku mapujeme především pod TÍMTO odkazem, respektive ZDE pro úředníky ve služebním poměru, ZDE pro vojáky a ZDE pro bezpečnostní složky včetně Policie České republiky.

Výpočet čisté a hrubé mzdy v roce 2018 polopatě

Kolik letos stojí zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a daň z příjmu? Výpočet mzdy v roce 2018 provedeme jednoduše, pomocí koeficientů a paušálních slev. Přidáme vzorové příklady pro různé životní situace, abyste nakonec lehce překontrolovali svoji výplatní pásku sami. Díky několika legálním fíglům například nemusíme platit daň z příjmu. Kvůli dětem, nemoci nebo chudému manželovi může dokonce vyjít vyšší čistá výplata, než výchozí hrubá mzda! Netrpělivcům ušetří čas následující orientační kalkulačka, do které stačí napsat jediné číslo – a eventuálně vybrat slevy nebo další výhody, které chcete uplatnit.

Od pojištění, přes daň, až po výsledek krok za krokem

V pracovní smlouvě, nebo mzdovém výměru máme napsanou hrubou mzdu, která někdy zahrnuje také příplatky, náhrady, prémie a odměny. Následující měsíc dostaneme na účet většinou méně, protože musíme odvádět sociální a zdravotní pojištění, plus zálohu na daň z příjmu. Výpočet mzdy za roky 2017 i 2018 provedeme následovně:

 1. Z hrubé mzdy strhneme sociální (6,5 %) a zdravotní (4,5 %) pojištění, která jsou odvedena za zaměstnance.
 2. Ke hrubé mzdě připočteme sociální (25 %) a zdravotní (9 %) pojištění, která odvede státu zaměstnavatel.
 3. Právě jsme zjistili takzvanou superhrubou mzdu (134 % hrubé mzdy), kterou zaokrouhlíme (do 100 Kč na celé koruny nahoru, nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru) a spočítáme zálohu na daň z příjmu 15 %.
 4. Daň z příjmu eventuálně upravíme slevami, nebo různými zvýhodněními – a máme čistou mzdu.

Kdo podepíše Prohlášení poplatníka, dostane daňovou slevu

Mzdové účetnictví není procházka růžovou zahradou, ačkoli… Hodně nám pomůže Prohlášení poplatníka daně z příjmů (dále jenom “Prohlášení”). Tento takzvaný “růžový papír” podepisujeme, abychom dostali daňovou slevu na poplatníka a eventuálně ještě další daňové bonusy (na děti, na invaliditu, na chudého manžela či manželku, která nevydělává více než 68 000 Kč ročně apod.). Shrňme všechny měsíční slevy a privilegia, která potenciálně ovlivňují výpočet mzdy 2018:

 • Sleva na daňového poplatníka 2 070 Kč
 • Zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, anebo 2 534 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Zvýhodnění na druhé dítě 1 617 Kč, anebo 3 234 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Zvýhodnění na třetí a každé další dítě 2 017 Kč, anebo 4 034 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Sleva na manžela bez dostatečných příjmů 2 070 Kč, nebo 4 140 Kč v případě manželova průkazu ZTP/P
 • Sleva na invalidní důchod prvního a druhého stupně 210 Kč
 • Sleva na invalidní důchod třetího stupně 420 Kč
 • Sleva na průkaz ZTP/P samotného poplatníka 1 345 Kč
 • Sleva pro studenta 335 Kč

Konkrétní výpočet mzdy 2018 na vzorových příkladech

A nyní konečně uveďme konkrétní PŘÍKLADY. Předpokládejme přitom, že náš fiktivní figurant bere 24 000 Kč hrubého měsíčně, což je v České republice víceméně prostřední mzda.

 • Zaměstnanec, který nepodepsal Prohlášení, dostane 16 530 Kč čistého měsíčně.
  1. sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance = 11 % hrubé mzdy = 11 x 240 = 2 640 Kč
  2. daňový základ = hrubá mzda x 1,34, zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru = 32 200 Kč
  3. z daňového základu spočítáme zálohu na daň 15 % = 15 x 322 = 4 830 Kč
  4. čistá mzda = hrubá mzda bez pojištění a daně = 24 000 – 2 640 – 4 830 Kč = 16 530 Kč
 • Kdyby podepsal Prohlášení, dostane 18 600 Kč čistého měsíčně (+ sleva na poplatníka 2 070 Kč).
 • Pokud navíc živí ve své domácnosti děcko, může dostat 19 867 Kč čistého (+ zvýhodnění na dítě 1 267 Kč).
 • Kdyby měl doma i druhou, třetí a čtvrtou ratolest, na které uplatní další zvýhodnění, vznikne daňový bonus. Výpočet mzdy potom vyjde následovně: Z 24 000 Kč hrubého máme 25 518 Kč čistého!

Koukněte taky na průměry, zaručené sazby a platové tabulky

- PAGE 1 OF 39 -

Next Page ⇀

loading
×