decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

E-mailoví “šmejdi” současného Česka

Senior

Rozměr fenoménu řetězových mailů, šířených zejména mezi penzisty, mě – upřímně řečeno – zaskočil. Má reálný impakt vyšších desetitisíců osob, tj. srovnatelný s leckterými celostátními deníky, jako jsou třeba Lidové noviny.

Prakticky to funguje tak, že starší člověk dostává téměř denně až několik mailů od jednoho, dvou, tří známých, nad kterými se uchichtne, pobaví, dojme, pobouří, zhrozí nebo rozhořčí, a v této emoci je pošle zase několika známým dál, aby tuto emoci s nimi sdílel.

Texty mailů jsou psány ve velmi bulvárním, drakonickém tónu, záměrně používají vulgarismy, silně emocionálně zabarvená prohlášení, jsou stylisticky nedokonalá, až primitivní. To vše má jednak vybudit maximum emocí (bez emocí by to nikdo neposlal dál), a jednak svou nedokonalostí působit jako spontánní hlas lidu, něco, “co si děláme a šíříme sami”.

Dennodenní příval emocionálního odpadu

Velkou část mailů netvoří evidentní politický obsah, ale citový balast, který odvádí pozornost od politického záměru a budí dojem, že je zaměřen na “blaho obyčejného člověka” – záběry vtipných scének s dětmi, roztomilá zvířátka, “deset nejkrásnějších přírodních scenérií světa, které byste chtěli vidět”, “pět nejromantičtějších hotelů”, upozornění na “nejnovější vir, který vám sebere všechna data”, “pozor – obsahuje váš prací prášek tuto látku…?!”, … Tato témata navazují důvěru ke zdrojům (“vždyť o nic nejde, je to neškodné”) a vytvářejí pocit, že jejich přeposláním dál se ničeho špatného nedopouštíme, naopak, sdílíme pozitivní a užitečné informace s těmi, na kom nám záleží.

Dennodenní příjímání a postupování mailů tvoří jakýsi důvěrný návyk, věříme zdrojovým adresám (jsou to naši příbuzní či známí), věříme přeposílaným adresám, že přeposílané přijímají s povděkem. Do toho schématu není problém namíchat i maily s více či méně zastřeným politickým sdělením – “zdravotní sestry v Německu se díky migrantům bojí na pracovišti”, “prezident Zeman – hráz proti migrantům”, atd.

U většiny mailů je snaha politické sdělení alespoň částečně zastřít – např. retro vlna, která fotkami každodenních předmětů z dob socialismu navozují příjemnou nostalgii na dobu mládí, která pak dobře doplňuje další obsah, zaměřený proti “současné katastrofě”, “ohrožením z ciziny”, “obavám z budoucnosti”, ap.

Jde o načasovanou a cílenou kampaň

Při širší vnější analýze, tj. porovnání stovek mailů v čase spolu s vnějšími politickými událostmi (např. blížícími se volbami, zahraničně-politickými akcemi jako je ruské zajetí ukrajinských lodí v Kerčském průsmyku, …) vyvstane jasně kampaňovitost témat, jejich načasování a tématické zaměření. Není to nic spontánního, ze zdánlivé primitivnosti se z mozaiky tisíce textů a pavučiny tisíců adres vyloupne sofistikovaný obraz. Efektivní nízkonákladové propagační mašiny, která funguje (ve spolupráci s dezinformačními weby) díky mimoděčné, nevědomé aktivitě drtivé většiny jejich účastníků.

Naprosto lichou se ukazuje námitka “podceňujete inteligenci našich seniorů, nechte to na nich, aby zvážili co a kdo je manipuluje”.

  1. Proti sofistikovaným manipulacím se nedá bránit individuálně, ve smyslu, že nikdo nemůže být individuálně dost informovaný, aby měl ve svém vědomí neustále aktualizovaný “Big Data Picture”. Jednotlivec je proti manipulacím vždy do jisté míry bezbranný.
  2. Manipulace řetězovými maily nápadně připomíná jinou manipulaci, před kterou společnost nedávno také posílila postavení seniorů – manipulativní “zájezdy”, které byly ve skutečnosti jen pastí k uzavírání vyděračských obchodních smluv. Pro jejich provozovatele se díky vysoce amorálním zakrývaným cílům vžil název “šmejdi”. A zaměřovali se na stejnou cílovou skupinu obyvatel, penzisty, jejichž část byla pro podobné praktiky objektivně zranitelnější, než jiné vrstvy obyvatel.

Proč právě penzisti? Proč právě e-maily?

  • Pro generaci šedesátníků a výš bylo základní používání PC a e-mailu posledním technologickým výstřelkem doby, který se museli na svém pracovišti za posledních dvacet let, než odešli do důchodu, ještě naučit. Tablety, chaty, sociální sítě, … to už jde často mimo ně, to jsou nástroje jiných generací. Poté, co se prakticky přestaly psát dopisy, zůstaly jim jako komunikační nástroje jen e-mail jako nástupce papírové pošty a hlasový telefon. Po hlasovém telefonu se však obrázky a vtípky posílat nedají.
  • Starší generace více než jiné generace pomalu rekapituluje svůj život, uzavírá se do okruhu své nejbližší rodiny, vnější společnost vidí ze vzrůstajícího se odstupu, často ji přestává rozumět, vrací se v myšlenkách ke své minulosti, která jim připadá jasná a důvěrně známá. V této situaci nové impulsy současnosti, se kterými neměli ve své minulosti zkušenosti (jako propagační obchodní nabídky nebo mnohovrstevné informační zdroje) vyhodnocují obtížněji, než generace mladší. To nesouvisí s inteligencí.
  • Dlouholetá zkušenost může být dokonce kontraproduktivní – leták s nabídkou zájezdu včetně oběda po desetiletí znamenal zájezd a oběd, je snadné uvěřit, že tomu bude i tentokrát. Výstražná zpráva od známých znamenala po desetiletí opravu nezištné upozornění na nějaký šlendrián, který komunističtí papaláši chtěli ututlat, je snadné uvěřit, že tomu bude i tentokrát.
  • Jistou roli hraje i jejich pocit osamělosti, potřeby kontaktu. To udávají sami mezi motivy, proč se přihlásili na daný zájezd, i přes varování, že budou vystaveni nátlaku na koupi nějakého nepotřebného předraženého krámu. To udávají i na dotaz, proč neodmítnou přijímat e-maily od známého, i když vědí, že je mezi nimi často manipulativní a nenávistný obsah. “Alespoň mi někdo píše…” říká matka jednoho. V tom lepším případě. “Můj otec se o tom se mnou vůbec nechce bavit” říká syn jiného.
  • Uvedené charakteristiky samozřejmě nechtějí generalizovat celou generaci seniorů, významná je i část, která jde proti těmto trendům, ale těch, které vystihuje je přeci jen takový počet, aby se propagační mašina řetězových mailů rozjet mohla. A aby byla početně zajímavým pro ovlivnění voleb v určitém směru, jak dokazuje výběr předvolebních témat textů.

Dezinformace posílejte Českým elfům

Čeští elfové mě poměrně překvapili sofistikovaností, s jakou fenomén mapují. Jeden tým sbírá vzorky e-mailových zpráv, analyzuje jejich obsah, zařazuje do databáze pod identifikačním číslem podle kategorií. Zkoumá z metadat topologii, speciální software kreslí rozsáhlé pavouky šíření z konkrétních adres. Protože se většinou jedná o lži, polopravdy nebo zavádějící, jednostranné informace, jiný tým vytváří “odpovědi”, tj. texty, které dané lži vyvracejí odkazy na fakta.

Pro zpřesnění topologie i statistiky fenoménu potřebují další “záchytné body”, tj. místa v síti, odkud jim budou vzorky řetězáků pravidelně přeposílat na adresu posli.retezak@seznam.cz . Pokud boj proti “dezinformačním šmejdům” považujete za správný, a vaši rodiče nebo prarodiče řetězové maily ve větším či menším objemu dostávají, zkuste jim navrhnout, aby jejich kopie na tuto adresu přeposílali, anebo aby zprávy přeposílali vám, a vy je pak směřujte na sběrnou adresu. Je to anonymní, pomůže to dobré věci. Pokud se najde grafik, kterého by bavilo vytvořit tu a tam grafický mem na podporu této adresy, ať mi napíše do zpráv.

Redakční poznámka: Vít Kučík svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Víta Kučíka:

Facebook maže kremelské lži, naši “národovci” protestují

V polovině ledna Facebook oznámil, že smazal stovky stránek, které byly napojené na kremelský dezinformační server Sputnik a fungovaly jako továrny na lži. A ani ne za dva týdny se v Česku objevil návrh zákona, který by trestal mazání právě takových průmyslově šířených lží. Nejde o to, že zákonem dané právo na lež je samozřejmě hloupost, jde o to, kde se ta hloupost vzala. Z čistého nebe to opravdu nebylo. A v Česku se bohužel vždycky najde pár takových, kteří rádi poslouží.

Facebook maže kremelské lži

Další komentáře Tomáše Prouzy:

Ivan Lemberk a ČeskáPolitika.Online: bacha!

Na internetovém tržišti Webtrh.cz se objevil pozoruhodný inzerát. Anonym tam nabízel 8 000 až 24 000 Kč měsíčně za politické názorové glosy. Na inzerát jsem ze zvědavosti odepsal, načež jsem dostal několik dlouhých zpráv a nakonec byl vyzvaný, abych do zamýšleného internetového projektu vložil 20 000 Kč. Kdosi pod jménem Ivan Lemberk slibuje, že tak získám “akcii sociální sítě ČeskáPolitika.Online, roční dividendu 24 000 Kč a minimální měsíční honorář 48 000 Kč. :-) Přeskočím většinu komunikace a zkopíruji sem poslední obdrženou zprávu, kterou označím kurzívou.

Ivan Lemberk a ČeskáPolitika.Online

Poslední e-mailová zpráva, včetně bankovního účtu

“Dobrý den,

projekt sociální sítě ČeskáPolitika.Online provozuje akciová společnost se základním kapitálem ve výši 20 miliónů korun. Konkrétní identita této společnosti bude nejen pro veřejnost, ale i pro nové partnery, vlastníky podílu/ů na projektu a z toho plynoucího stejného počtu akcií společnosti, odtajněna v den oficiálního uvedení projektu do provozu, kdy zároveň noví partneři obdrží v písemné formě doklad o vlastnictví podílu/ů = akcie/í a základní dokumenty společnosti.

Tento postup jsme zvolili jako bezpečnostní opatření poté, co jsme z několika stran zaznamenali pokusy o zastavení činnosti na projektu i o jeho nepřátelské převzetí nebo koupi. Ne každému je vhod, že se na českém internetu objeví projekt, který se stane skutečným “politickým barometrem” a bude dokumentovat skutečný stav popularity jednotlivých parlamentních i komunálních politiků, a který dává prostor pro adresnou komunikaci s politiky. Za projektem jsou tisíce hodin práce a nemáme zájem nechat ho pohřbít.

Společnost má pro finanční pokrytí nákladů na provoz rozsáhlého projektu a tvorbu podnikatelského výnosu na tři roky zajištěné finanční prostředky plynoucí z realizace programu Videokronik obcí na YouTube kanálech ČeskéPolitiky.Online. Objem těchto finančních prostředků pro jeden rok dosahuje téměř 900 miliónů korun.

Proto jsme si mohli dovolit stanovit vyplácenou roční dividendu plynoucí z jednoho podílu / akcie na 120% její nominální hodnoty, tj. na 24 tisíc korun.

Proto jsme se v rámci snahy o vytvoření co nejlepších podmínek garantujících vytvoření a zachování loajality rozhodli, že minimální měsíční honorář tzv. aktivních partnerů / společníků / vlastníků podílů / akcií (glosátor ad. pozice) bude ve výši dvojnásobku této částky, tedy 48 tisíc korun.

Proto jsme se rozhodli i pro to, že v rámci pozice glosátora to bude právě aktivní společník, glosátor, který sám bude po dobu prvního roku určovat jaký objem práce jako protihodnotu za uvedený honorář odvede a sám bude na základě toho při vyšším odvedeném objemu práce argumentovat navýšení. Je to o vzájemné odpovědnosti a důvěře.

Glosátor píše podle vlastních názorů v rámci podmínek serveru (nic proti zákonu, bez pomluv, vulgarit, atd.) , nikdo mu nediktuje jaký má mít názor a nebo jaké zaujímat postoje.

Jedná se o práci tzv. správy vzdáleného obsahu, “home office”, s tím, že začátkem roku stanovíme pravidelná měsíční setkání a místo, odkud bude opticky projekt řízený a prezentovaný. Jinak denní komunikace bude probíhat elektronickou formou vlastního chatu.

Pokud jde o pozici Vašeho zájmu, tak glosátor si bude do konce roku práci jen “oťukávat” v rámci testovacího provozu a bude záležet jen na něm v jakém rozsahu. K dispozici bude mít chatovou podporu. Vlastní práci zahájí 7. ledna 2019, první měsíční honorář obdrží k 10.2.2019 převodem na bankovní účet. Honoráře mohou být po domluvě už zdaněné nebo si je může danit sám.

Pokud jde o další organizační záležitosti, budeme je s novými partnery , glosátory, řešit během následujících sedmi dnů formou elektronické komunikace.

Přijetí nových partnerů, glosátorů, řešíme dnes, 12. prosince 2018, s tím, že se snažíme udržet to na dopoledním rámci tak, že každý z nových partnerů elektronickým převodem na náš bankovní účet uhradí jeden podíl, akcii a my poté během 24 hodin partnera zaregistrujeme na příslušné pozici, zařadíme ho do příslušného neveřejného panelu / adresáře, který je dostupný pouze společníkům. Zařazení do tohoto adresáře garantuje aktivnímu společníkovi práci a honorář ve výše uvedeném rozsahu.

Pokud byste měl o tuto spolupráci zájem, je třeba dopoledne nebo nejdéle do 13:30 provést úhradu podílu na projektu / akcie. Pokud nemáte účet vedený u ČSAS, tak expresní platbou. Číslo účtu je: 3054077103/0800. Do zprávy pro příjemce je potřeba uvést PART/GL/Jméno, příjmení, email. Potvrzení realizace platby na tento email. Bezprostředně po přípisu potvrdíme provedení koupě podílu na projektu / akcie a budeme postupovat jak bylo výše uvedeno.

Na případné otázky mohu reagovat kolem 11:00. Poté už budu mít jednání společníků.

Ozval jsem se jak jsem slíbil, ale vzhledem k tomu, že si myslím, že pro Vás výše uvedené skutečnosti a postup nebudou vyhovující, myslím si, že o to zájem mít nebudete vůbec.

Každopádně přeji hezký den.
Ivan Lemberk
737 023 240 (sms brána)”

Ivan Lemberk (ČeskáPolitika.Online) moje peníze nedostane

Přiznávám – pokud jde o finance, jsem velmi opatrný člověk. Přesto, anebo právě proto průběžně přemýšlím, zda a kam svoje našetřené peníze investovat. Údajná sociální síť ČeskáPolitika.Online ovšem podle mě postrádá potenciál – občané už diskutují na Facebook.com a čeští politici mají svoje profily na Parlamentních listech. A navíc, desetitisíce korun nepošlu subjektu, jehož identitu neznám :-). Ale třeba údajný pan Ivan Lemberk (píšící z e-mailové adresy ivanlemberk@yahoo.com) najde jiné partnery, například nějaké šikovné policisty.

Eroxel bere mužům zbytky sebevědomí: recenze

Ve virtuálním světě můžeme prožívat libovolné fantazie, aniž bychom museli platit penězi. Klidně buďte zničujícím svůdníkem, během hodinky potěšte celou legii krasavic a přitom pohodlně seďte v křesle, jestli chcete. Jenom, prosím, mějte na paměti, kde leží hranice mezi příjemným snem a ošklivou realitou. Jakmile někdo slibuje, že díky nějakému gelu budete skutečným šampionem dámských ložnic a přitom požaduje vaše peníze, pravděpodobně jste cílem šmejda. Bohužel, seriál podobných podfuků zřejmě nikdy neskončí, nynější díl dostal jméno “Eroxel”.

Gel Eroxel - recenze

7 centimetrů navíc a pětinásobný maraton

Akční filmy a počítačové hry vypadají reálněji, pokud jsou detailní. Hlavní hrdina bývá pečlivě ustrojený do stylového kostýmu, kolem sebe má perfektní kulisy a překonává konkrétní rekordy: Například samostatně skolí deset soupeřů a mezitím svede jejich manželky. Taky podvodníci žonglují čísly, aby ve svých obětech vzbudili zdání, že prodávají něco skutečného. Právě dneska plácají, že díky gelu Eroxel vyrostete o 7 centimetrů a zvládnete pět náročných manželek. Jenomže svoje jméno, adresu a další identifikační údaje tají, abyste byli bezmocní, až vyzkoušíte jejich předražený šunt a zjistíte, že kecají!

Gel Eroxel známe pod jinými názvy

Narazili jsme na léčku, která je stejně stará jako samotné lidstvo. Vychytralí lháři odnepaměti prodávají “tabletky na bezpracné zhubnutí”, masti “na růst prsou”, prostředky “na neomezené prodloužení a zesílení a ztvrdnutí mužského pohlaví”. Kdyby takováto lákadla fungovala, budeme všichni perfektní, lidé však nadále mají k dokonalosti daleko. Přesto – kupodivu – podvodníci stále používají pravěké triky a nacházejí důvěřivé zákazníky, kterým pláchnou, jakmile za svoje bezcenné cetky zkasírují prachy.

Gel Eroxel má dlouhou řadu předchůdců, které zklamaní uživatelé recenzují například pod následujícími odkazy: Erogen X, Drivelan, ActiPotens, Ultimate Formula, Beast Gel, Turbo Max Blue, Potenga, Penidrol Max, Atlant Gel, Eracto, Titan Gel a Penirium Forte, XtraSize, Man Pride, Erexan nebo Forte Love. Třeba pan David píše: “Vyhozené peníze. Podvod. Žádné pozitivní výsledky. Prodejce okrádá lidi. Tento gel doporučuji tak akorát na dlažbu.” Bezplatné rady, jak čelit mužským problémům, najdete pod TÍMTO odkazem.

- PAGE 1 OF 37 -

Next Page ⇀

loading
×