decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Nemocenské pojištění: projev státního cynismu

Je možné, aby byla jedna nespravedlnost napravena jinou nespravedlností? Ne. Veřejné nemocenské pojištění sice bude spravedlivější vůči zaměstnancům, ale ještě větší příkoří než doposud mohou právem cítit zaměstnavatelé. Klidně by se mohli obrátit na některý mezinárodní soud, aby zažalovali náš stát – bohužel!

Nemoc, nemocenské pojištění, náhrada mzdy

Normální pojištění funguje na principu “něco za něco”: 1. Pojišťovna dostává peníze od svého klienta, který si tak vlastně spoří na chvíli, kdy zažije nějakou osobní tragédii – automobilovou bouračku, požár domu, nemoc apod. 2. Jakmile dojde k pojistné události (bouračce, požáru, nemoci apod.), pojišťovna vyplatí klientovi finanční kompenzaci – takzvané “pojistné plnění”.

Solidní střadatel má morální právo na svoje jistoty

Jenomže… Tuzemský systém veřejného nemocenského pojištění funguje poněkud jinak. Jestli vám připadá nepochopitelný, chyba není na vaší straně: 1. V roli pojišťovny je český stát, kterému povinně platí nemocenské pojištění jeho “klienti” – jednak zaměstnanci sami za sebe, a navíc ještě zaměstnavatelé za svoje zaměstnance. (Tohle ještě lze obhájit nutnou vnitrofiremní solidaritou, ale…) 2. Pojistnou událostí je v tomto případě nemoc zaměstnance – a v tuto chvíli by správně měla pojišťovna, tedy stát vyplatit finanční kompenzaci klientům: marodovi, ale i jeho zaměstnavateli, který přece taky platil pojištění a teď musí nějak řešit chybějící pracovní sílu.

Avšak tady princip “něco za něco” neplatí. Český stát – bez ohledu na to, jestli zrovna vládne pravice, levice, nebo něco jiného – celých 14 dní nechává svoje pojištěnce, aby si poradili sami! Přesněji řečeno, štve občany proti sobě. Uměle vyvolává zbytečné sociální napětí. Přikazuje totiž, aby jeden pojištěnec (zaměstnavatel) platil finanční kompenzaci jinému pojištěnci (zaměstnanci)! A různí politici mezitím zprava vykřikují něco o flákačích, zleva hulákají cosi o vykořisťování… Chápete to?

“Nemocenské pojištění” klame svým oficiálním názvem

Jako kdyby dva slušní řidiči bez vlastního zavinění, na namrzlé silnici dostali smyk, vrazili do sebe, potom se nemohli ani rozjet – a jejich pojišťovna řekla: “Hele, nějak se odškodněte mezi sebou. Já mám sice v sejfu vaše prachy, ale zatím vám nic dávat nebudu. Pár týdnů počkám a možná teprve potom vám něco pustím – pokud se ukáže, že máte auta fakt hrozně moc rozmlácená. Beztak určitě oba jezdíte jako hovada.”

Podle současné vlády má zaměstnanec dostávat “nemocenskou” (náhradu mzdy) už od 1. dne pracovní neschopnosti, nikoli teprve od 4. dne jako doposud. Výborně! Kdo platil pojištění, má v případě pojistné události (nemoci) nárok na pojistné plnění (finanční kompenzaci). Ale od pojišťovny – v tomto případě od státu! Ne od jiného pojištěnce, v tomto případě od svého zaměstnavatele, který přece taky platil pojištění, nyní musí za maroda hledat náhradníka, a přitom ještě v prvních 14 dnech pojistné události (nemoci) musí platit pojistné plnění (finanční kompenzaci)!

Dále k tématu “nemocenské pojištění”:

Nemocenská 2019: kalkulačka pro výpočet

Choroba nebo úraz může zkomplikovat život nejenom samotnému marodovi, ale taky jeho příbuzným a spolupracovníkům. Proto v České republice někteří lidé povinně platí nemocenské pojištění, díky kterému potom dostávají peníze, pokud jsou v pracovní neschopnosti. Tady ale končí jednoduchá logika, a začínají kontroverzní pravidla. Následující kalkulačka vám orientační spočítá, jaké dostanete pojistné plnění, doplňte jenom délku pracovní neschopnosti a průměrný výdělek. Níže popíšeme, jak bude v příštím roce počítaná nemocenská 2019.

Nemocenská: náhrada mzdy + plnění nemocenského pojištění

Náhrada mzdy od 1. dne pracovní neschopnosti

Nemocní a zranění lidé potřebují účinnou léčbu, ale neméně důležité jsou taky běžné provozní výdaje: za jídlo, bydlení, energie apod. A všechny tyto záležitosti stojí peníze. Právě proto, abychom měli finanční příjem i v obtížných časech, průběžně platíme sociální pojištění, které má 3 složky podle účelu:

Nemocenskou složku sociálního pojištění platí povinně zaměstnanci a nepovinně osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci). Ale následná choroba ještě sama o sobě nestačí, aby dostali aspoň část vložených peněz zpátky.

Živnostníci zpočátku musejí žít ze svých úspor, eventuálně požádat o pomoc přátele a rodinu. Zaměstnanci dostávají “náhradu mzdy” od svého zaměstnavatele – od července 2019 pravděpodobně tuto podporu získají už od prvního dne pracovní neschopnosti, nikoli teprve od 3. dne jako doposud. Při výpočtu zohledňujeme počet zameškaných pracovních hodin a průměrnou hrubou hodinovou mzdu.

Nemocenská, placená státem, začíná 15. dnem

Stát čeká poměrně dlouho, než pojištěncům bezprostředně pomůže. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uznává nemocenskou teprve od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. A pojistnou dávku počítá tak, aby zmenšovala příjmové rozdíly. Základem bývá takzvaný denní vyměřovací základ, obvykle odvozený z průměrné hrubé měsíční mzdy. Ale započítáváme jenom část, v roce 2018 platí tyto redukční hranice:

  • do 1 000 Kč: 90 % denního vyměřovacího základu (DVZ)
  • v intervalu nad 1 000 Kč do 1 499 Kč: 60 % DVZ
  • v intervalu nad 1 499 Kč do 2 998 Kč: 30 % DVZ
  • nad 2 998 Kč: 0 % DVZ

Například z denního vyměřovacího základu 1 200 Kč po redukci zbude 1 020 Kč. Jenomže tímto srážky nekončí. Z redukovaného základu počítáme jenom 60 % do 30. dne pracovní neschopnosti, potom 66 % do 60. dne a následně 72 %. Jakmile budou tyto parametry oficiálně aktualizované pro následující rok, patřičně upravíme kalkulačku a celý tento článek.

K tématu:

Výpočet invalidního důchodu – kalkulačka 2018

Dlouho jste pracovali a platili sociální pojištění, ale potom přišla vleklá nemoc, nebo jiné zdravotní postižení, kvůli kterému nemůžete pořádně vykonávat svoje dosavadní povolání. V takovém případě máte nárok na invalidní důchod, který spočítá následující kalkulačka. NAPIŠTE tam, kolik let jste odváděli sociální pojištění a doplňte taky svůj osobní vyměřovací základ (orientačně můžeme použít průměrnou hrubou měsíční mzdu, OSVČ vycházejí ze svých povinných přehledů). Úlevu dostávají občané, kteří jsou postižení od útlého věku, takže dlouho, nebo vůbec nemohli pracovat. Kalkulačka pro výpočet invalidního důchodu na rok 2018:

Zdravotně postižený člověk dostává protiplnění za svoje odvody

Čerpáme ze zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), kde jsou v § 41 popsány dvě složky měsíčního invalidního důchodu:

  • solidární základ = 9 % průměrné tuzemské mzdy, tuto částku každoročně vyhlašuje vláda, letos jde o 2 700 Kč.
  • solidárně-zásluhová složka = určitý podíl (0,5 %, 0,75 %, nebo 1,5 % v I., II., nebo III. stupni invalidity) z takzvaného výpočtového základu (průměrné osobní mzdy, očištěné například o doby dočasné pracovní neschopnosti; ale pozor, vláda každoročně vyhlašuje takzvané redukční hranice, kterými limituje výkonnější jedince: letos počítáme nad 13 191 Kč do 119 916 Kč jenom 26 %, zbytek směrem nahoru škrtáme úplně), vynásobený celými roky důchodového pojištění. Minimálně započítáme 770 Kč.

Výpočet invalidního důchodu záleží na poklesu pracovní schopnosti

Jak vidíme v úvodní kalkulačce, existují tři stupně invalidity. Přitom v nejvyšší úrovni (III.) může vycházet dvojnásobně štědřejší finanční částka, nežli v nejnižší úrovni (I.). Záleží na poklesu vaší pracovní schopnosti, což hodnotí posudkový orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) a její specializovaný lékař. Například kvůli ztrátě prstu může klavírista dosáhnout nejvyššího stupně invalidity, zatímco zpěvák formálně zůstane zdravý, protože ke zpívání končetiny nepotřebuje. Výpočet invalidního důchodu podléhá ministerské vyhlášce č. 359/2009 Sb., která obsahuje podrobné medicínské tabulky – všechny najdete pod TÍMTO odkazem.

Paragraf na dítě (§ 191): domů za marodem!

Malí chlapci a dívky potřebují dospělého ochránce, zvláště pokud zrovna překonávají chorobu nebo zranění. Nejdříve jsou s mámou (případně otcem) doma, díky mateřské a rodičovské dovolené. Potom vedle sebe mívají taky profesionální učitelku (eventuálně učitele), protože nastoupí do školy – kde ovšem nemohou stonat, aby nenakazili spolužáky! V případě onemocnění tedy opět celodenně potřebují bezpečný a klidný domov, a taky mámu, tátu, či jiného dospělého člena domácnosti, přestože rodiče obvykle chodí do zaměstnání. Naštěstí existuje § 191 zákoníku práce, lidově nazývaný “paragraf na dítě”!

Někteří rodiče mohou zůstat doma a pobírat ošetřovné

Typický zaměstnanec, který má uzavřenou plnohodnotnou pracovní smlouvu (nikoli pouhou “dohodu”), má právo zůstat dočasně doma, aby pečoval o jakéhokoli těžce nemocného nebo poraněného člena svojí domácnosti (bez omezení věku). Volno dostane taky kvůli chorému synovi a dceři, i když normálně žijí jinde, pokud jsou mladší 10 let. Mezitím může dostávat dávku nemocenského pojištění, takzvané ošetřovné, které vám spočítá oficiální státní kalkulačka pod TÍMTO odkazem.

Malí chlapci a dívky jsou speciální, velmi zranitelnou skupinou. Takže s dítětem, které ještě nedosáhlo 10 let věku, můžete zůstat doma, i když zrovna nestoná. Avšak musí být splněná ještě aspoň jedna z následujících podmínek: Opatrované dítě má nařízenou karanténu, nebo onemocněl jeho dlouhodobý opatrovník (například druhý rodič), jeho škola zrovna nečekaně nefunguje (třeba kvůli havárii) apod. A ošetřovné pochopitelně nemohou brát zároveň dva lidé na stejného maroda, přičemž příjemci dávky se smějí vystřídat jenom jednou.

Takzvaný “paragraf na dítě”, neboli § 191 zákoníku práce

“Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů 58), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu 59), po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.”

Tento “paragraf na dítě” najdeme v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), pod označením § 191. Odkazuje na další právní předpisy. 58) = zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), 59) = zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.). Na ošetřovné nemají nárok například příslušníci, domáčtí nebo zahraniční zaměstnanci, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,” dále pracující odsouzenci nebo studenti, kteří jsou zaměstnaní pouze o prázdninách apod.

- PAGE 1 OF 9 -

Next Page ⇀

loading
×