decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Po příletu do Prahy vás uvítají vymahači dluhů

Po příletu do Prahy vás uvítají vymahači dluhů

Přijel jsem na skok domů. Víte, co je první reklama, která vás vítá při opouštění letiště na cestě do centra – doslova 10 metrů za nápisem Prague Airport? Je to tohle – Vymahanidluhu.cz.

Nebudu ani říkat, že je v tom všechno. Ale ne, řeknu to – v týhle ceduli je naprosto všechno! Hned víte, že jste doma. Černý výlep. Vizuální smog. A odporná firma, která se na webu chlubí, že její “zaměstnanci skutečně postupují velmi důrazně”, že osobně navštěvují dlužníky v místě bydliště a kvůli svým metodám raději operují pod falešnými jmény. Koukal jsem se na ně, je to firma Seraf International se sídlem v Blanické 2135/13, Praha 2.

Mimochodem, černé výlepy právě téhle firmy vídám podél cest už léta. Taky jste je viděli? To, že nedokážeme účinně řešit chronické malé přestupky, to je jeden z průšvihů našeho státu. U nás tahle malá svinstva furt procházejí, takže my občani pak máme (oprávněný) pocit, že je všude bordel a že spravedlnosti se nedovoláme. Že to ani nemá cenu. A o to snadněji pak procházejí velká svinstva. Podle mě klíč ke skutečnému právnímu státu je v účinném řešení malých hajzlovin, které svědí a škrábou, i když nezabíjejí. Je lepší mít míň zákonů a pravidel, ale účinně je vymáhat, než vršit další a další nařízení, ale nebýt schopen je prosadit.

Konkrétně tohle. Černý výlep – mám pocit, že problém s pokutou u nás je v tom, že musíte chytit konkrétního “lepiče” přímo při činu. Což je těžké, dělají to v noci. Schválně jsem se kouknul, jak to řeší třeba v Anglii. Tam prostě pokutují i firmu, v jejíž prospěch reklama je. Což je logické – je snadno dohledatelná. (V UK mají přímo návod pro obce, jak s tímto morem bojovat, včetně nerepresivních kroků.) A chce to pokuty a další pokuty a ty pokuty tak vysoké, aby se tahle “reklama” nevyplácela.

Ďábel – i seraf – se prostě skrývá v detailech.

EDIT. Zatím nejlepší nápad: pojďme udělat guerillu a nelegální reklamy odstraňovat stejně spontánně, jako vznikly. OK, za sebe to budu dělat!

Další komentáře od Martina Jaroše:

Bude nový stavební zákon šitý na míru devoloperům?

Na návrh stavebního zákona, který má výrazně zkrátit povolování staveb, se snáší kritika z mnoha stran. Výstavba se prý zrychlí na úkor ochrany veřejného zájmu, potřeb obcí a menších stavebních firem. Na návrh nového stavebního zákona se ptá moderátorka Karolína Koubová náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcely Pavlové a ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové.

Další videa od Českého rozhlasu Plus:

Ztrácíme pozici východoevropské jedničky

Václavské náměstí

Kupředu dozadu! Česko ztratí pozici nejvýkonnější ekonomiky postkomunistických států. Přesněji řečeno, nejefektivnější ekonomiky. Jestli nezměníme naše uvažování, předstihne nás brzy Slovensko, pobaltské země i Polsko. Všechna následující čísla jsou vyjádřením ročního hrubého domácího produktu na hlavu dle parity kupní síly. Zjednodušeně řečeno, kolik toho každý z nás za rok vyrobí nebo poskytne služeb.

V roce 2008 jsme v produktivitě předčili Slovensko o 3 773 $, v roce 2017 je to pouze o 891 $. V případě Polska tento rozdíl činil v roce 2008 8 791 $, v roce 2017 to bylo o 1 691 $ méně. Za celou dobu transformace se Poláci přiblížili k Německu v produktivitě ze 32,8% na 60,1%, tedy o bezmála 30 procentních bodů. ČR se za stejné období (28 let) dotáhlo na Německo o pouhých 8,18 procentních bodů. Projídáme naší dobrou výchozí pozici.

Z koncového dodavatele podřízeným subdodavatelem

Zdá se, že ČR byla daleko více postižena podnikovou restrukturalizací. Všechny státy východní Evropy nahradily výpadky HDP zejména díky zahraničním investicím. Některé dříve, jiné později. Pro vyspělé země to byla příležitost: zisk východoevropských trhů a investice pro jejich podniky, které budovaly na východě zejména montážní závody.

ČR ale byla v rámci RVHP dodavatelem řady finálních a vysoce sofistikovaných produktů elektrotechnického a strojírenského průmyslu. O toto postavení během transformace přišla a ztrátu tohoto výhodného dodavatelského postavení nahradila extenzivním budováním továren s nižší přidanou hodnotou, bez vlastní značky a s malým podílem inženýrské a výzkumné práce. Pro ostatní státy východu, zejména pro Bulharsko, Rumunsko, ale i další, tento vývoj mohl znamenat relativně významný technicko-hospodářský pokrok. V případě ČR se nabízí otázka, je-li tomu tak, jako u ostatních států.

Málo investujeme do vzdělání a jsme fixovaní na koncerny

Pro ČR je dosavadní vývoj hospodářství, zejména z hlediska produktivity, varováním. Dynamika růstu zaostává za řadou postkomunistických zemí. Je zřejmá potřeba významného restartu naší ekonomiky. Prvky této změny jsou nasnadě. Dle OECD dává ČR v rámci vyspělých zemí nejméně na vzdělávání, ve srovnání s Německem máme daleko menší počet malých a středních firem, které tvoří ve vyspělých zemích páteř ekonomiky, oproti jiným zemím neefektivně využíváme fondy EU pro rozvoj hospodářství, ve srovnání s jinými vázne výstavba silniční a železniční infrastruktury a pozadu jsme v digitalizaci hardwarové i softwarové. Jako jediná země EU zemědělské dotace přidělujeme stejnou měrou rodinným farmám a velkým zemědělským koncernům.

Jestliže ČR v nejbližším období nepřikročí k zásadním změnám v těchto oblastech, ztratí dosavadní primát nejvýkonnější ekonomiky bývalých komunistických států.

Další články od Josefa Bernarda:

Tihle obři v roce 2019 míří na burzu. Zabodují zase Češi?

Trh

Zakladatelé startupů a jejich investoři odvádějí stále lepší práci. Rok od roku přibývá společností, které překračují svoji úzkou vlastnickou strukturu, a úspěšně prodávají svoje akcie veřejnosti. Vloni burzu nakopl i český Avast, a letošek může být rekordní. Například americký Uber podle největších optimistů získá částku, která vysoce přesáhne český státní rozpočet. Více ZDE.

- PAGE 1 OF 11 -

Next Page ⇀

loading
×