decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

eRecept: oficiální pokyny od Státního ústavu

Od roku 2018 musejí všichni lékaři v České republice předepisovat léky elektronicky, nestačí tedy dosavadní papírová forma. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) slibuje, že doktorům připraví bezplatné internetové rozhraní, aby nepotřebovali specializovaný software. Lékař každopádně vystaví eRecept, který předá pacientovi buďto dálkově (e-mailem, nebo přes mobilní telefon), eventuálně formou “papírové průvodky”. Marod potom odnese informaci do apatyky, aby lékárník načetl “identifikátor elektronické preskripce” a vydal požadovaná farmaka. Ženy a muži v bílých pláštích tedy musejí získat přístup do počítačového systému.

Od 1.1. 2018 nastávají změny pro lékaře a lékárníky

Papírová lejstra jsou sice lehčí a skladnější, než kamenné desky a pergameny, ale budoucnost patří digitalizaci: Informace budou uložené a vzájemně propojené virtuálně, prostřednictvím počítačů. Příkladem jde pobaltské Estonsko, kde občané skoro vůbec nemusejí chodit na úřady, šetří tak svůj pracovní i volný čas, a možná taky proto mzdami předhánějí Českou republiku. My, respektive tuzemský stát, zkoušíme dohnat dobu například projektem eRecept. Virtuální preskripce byla doposud dobrovolná, podle novelizovaného zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, však bude od 1. ledna roku 2018 povinná.

SÚKL dostal na starosti Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER), kde bude zaznamenáno, kdo předepsal, vydal a vyzvedl jaká farmaka. Pacient má jistotu, že doktor vyplní všechny potřebné údaje a preskripci může teoreticky získat i dálkově, aniž by navštívil ordinaci. Lékárník ověří, zdali eRecept není podvržený. A lékař uvidí, jaké medikamenty byly vydány, pouze se souhlasem dotyčného pacienta. Pro většinu veřejnosti tedy zůstává všechno podobné jako doposud, změny však nastávají pro naše anděly v bílých pláštích. Sdružení praktických lékařů ČR přitom namítá, že systém není dostatečně připravený, a některé ordinace raději ukončí svoji činnost.

SÚKL založil Informační centrum pro eRecept

Nový předpis můžete vypsat jenom prostřednictvím systému elektronické preskripce (“eRecept”). Tam potřebujete “kvalifikovaný certifikát” pro virtuální podpis, který získáte na následujících adresách: Česká pošta s.p., eIdentity a.s., První certifikační autorita a.s. Následně musíte vyplnit příslušnou žádost o vstup do Centrálního úložiště:

Pracovníci zdravotních pojišťoven, pokud chtějí do systému taky, musejí kontaktovat Informační centrum pro eRecept: přes bezplatnou telefonní linku + 420 800 900 555, nebo e-mail erecept@sukl.cz Tamtéž mohou v případě nouze poprosit o pomoc taky všichni ostatní. SÚKL slibuje bezplatné internetové rozhraní pro e-Recepty, alespoň prozatím však musíme na trhu najít vhodnou počítačovou firmu, které zaplatíme za specializovaný zdravotnický software, jenž podporuje elektronické preskripce.

Fejzbuk: přihlášení názorně na videu

Moderní společenské trendy podemílají starý svět, rychle strhávají povolné důvěřivce, ale pomalu působí taky na silnou osobnost. Dříve bylo normální, že přišel soused a přinesl ošatku, aby sdílel úrodu ze svojí zahrady. Posvátná slova “přítel” a “sdílení” však dnes dostala virtuální význam: “Kamarádi” mezi sebou komunikují hlavně přes počítač. A “sdílejí” spolu povětšinou srandičky a senzace, které slouží pouze k ukrácení času. Taky vás láká největší “sociální síť”, takzvaný Fejzbuk? Přihlášení zvládneme snadno, ale nejdříve zvažme, kam vlastně vstupujeme.

Internetová služba vypadá bezplatně, ale…

Revoluční doba otřásá královskými trůny a plodí mladé zbohatlíky. Na konci předešlého milénia vznikl internet, neboli celosvětová počítačová síť – a okamžitě radikálně změnil lidskou komunikaci. Proto dneska jenom těžko přežívají tradiční média, především tisk. Mezitím ovšem vznikly úplně nové společnosti, které plní funkci sdělovacích prostředků chytřeji: například americké koncerny Google LLC. a Facebook Inc. Druhý jmenovaný provozuje největší sociální síť, která v českém jazykovém prostředí dostala přezdívku Fejzbuk. Přihlášení sice nestojí žádné peníze, ale změnilo nejeden lidský život.

Kdo nemá dostatečně silnou vůli, tráví na Fejzbuku stovky a tisíce hodin, takže vlastně platí svým nejcennějším bohatstvím: časem. Když vezmeme pouhou minimální hodinovou mzdu, 100 hodin = 7 320 Kč! Uživatelé navíc prozrazují byznysmenům svoje osobní data (jméno, státní příslušnost, bydliště, názory, koníčky), která potom slouží k reklamní manipulaci (zobrazuje se cílená inzerce). Obvykle tam taky publikují vlastní práci (texty, obrázky, hudbu), která většinou vydělává peníze pouze americké korporaci Facebook Inc., nikoli samotnému autorovi!

Přejděme na Fejzbuk – přihlášení přes e-mail

Jistě, služba skýtá i úžasné výhody. Na Fejzbuku mají svoje osobní profily miliardy lidí, některé velmi pravděpodobně znáte osobně. Po přihlášení získáváte možnost, abyste požádali jiného uživatele o “virtuální přátelství”, načež vzájemně uvidíte svoje “sdílené” příspěvky. Postupujme následovně:

 1. Přejděte na internetovou adresu www.facebook.com
 2. Tam pod nadpisem “Zaregistrovat se” vyplňte registrační údaje (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a heslo může být smyšlené, avšak e-mail nebo telefonní číslo musíte uvést svoje, jinak potom nedokážete aktivovat vlastní uživatelský účet).
 3. Na uvedený e-mail vám přijde výzva k potvrzení registrace, aby pod vaší identitou nemohl vystupovat někdo cizí. Pozor! V některých schránkách najdete potvrzovací e-mail mezi hromadnou poštou! Stejnou cestou vám přijde nové heslo, pokud zapomenete staré.
 4. Jakmile svůj účet dokončíte, můžete se přihlásit přes jakýkoli počítač, připojený k internetu.
 5. Na stejné internetové adrese, na vrchu stránky vyplníte registrační e-mail nebo telefon a heslo, a kliknete na “Přihlásit se”. A jste tam!

Pro jistotu přidávám video, na kterém pomaličku otevírám Fejzbuk. Přihlášení následuje teprve po registraci, po nezbytném vytvoření vlastního uživatelského profilu. Na záznamu jsou občas prostoje, protože sám váhám, kam kliknout, ale nakonec dojdeme k cíli. Nejenom v návodech zřejmě platí heslo: Spěchej pomalu!

Nejlepší hra na světě? Kuličky to nejsou!

Od kolébky až po smrtelnou postel, stále účinkujeme v různých hrách: Chceš dobrou známku ve škole? Zahraj divadýlko a zarecituj před tabulí básničku, jakoby tě hrozně zajímala. Chceš vydělávat více peněz? Pokorně poslouchej svého šéfa nebo zákazníka, přestože občas mluví nesmysly. Ale existují taky zábavné zkoušky odvahy, vůle a vytrvalosti! Porovnejme nejoblíbenější gamesky: tradiční s pákovým ovladačem, i novější klávesnicové (v závorce uvedeme počty prodaných kopií, v milionech). Nakonec dostane prostor nejlepší hra na světě!

Nejprodávanější videohry s pákovým ovladačem (joystickem)

 1. Tertris (495 mil.) prověřuje pohotovost a kombinační schopnosti. Pravidla jsou prostá – prostě skládáš padající kostky tak, aby mezi nimi nezůstávaly mezery. Tetris sice vznikl v Sovětském svazu, který obchodu moc nepřál, ale měřeno komerčním úspěchem jde o nejlepší hru na světě.
 2. Grand Theft Auto – GTA (150 mil.) přitahuje milovníky automobilů a gangsterského podsvětí.
 3. Minecraft (122 mil.) dráždí fantazii, protože můžeš vybudovat svůj vlastní virtuální svět.

Nejprodávanější počítačové hry ovládané přes klávesnici

 1. Minecraft (26 mil.) zabodoval také v úspornější verzi, bez klasického joysticku.
 2. Diablo (18,5 mil.) vyzývá k souboji, na konci labyrintu totiž číhá ZLO.
 3. Terraria (20 mil.) láká na drahocenné suroviny, ze kterých můžeš vyrábět zbraně.

Nejlepší hra na světě není pro malé sraby a závisláky

Kluci dříve krátili dlouhé chvíle tak, že cvrnkali kuličky do díry – dnes mačkají dotykový display nebo počítačovou klávesnici, zatímco sní o rychlých autech, zbraních a zombiích. Skutečná odvaha, vůle a vytrvalost má však stále stejnou hodnotu. Nejlepší hra na světě není pro kojence, sraby ani závisláky. Mezi elitními vojáky dostala romantické jméno “tři orlí pera”:

 • 24 hodin dělej totéž co obvykle, ale přitom zůstaň úplně zticha, nesmíš promluvit, hlasitě kýchnout ani zakašlat.
 • Dalších 24 hodin nesmíš nic jíst. Konzumovat můžeš jenom vodu nebo hořký čaj, jinak zůstaň o hladu.
 • Dalších 24 hodin strávíš v lesní divočině tak, aby tě nezahlédl žádný člověk! Předtím však řekni otci, matce nebo jinému blízkému a dospělému člověku, v jaké oblasti budeš.

Pokud jsi ještě ve školáckém věku, zkus nejlepší hru světa o prázdninách, protože při výuce přece jenom musíš mluvit. Ale pozor, “tři orlí pera” dokáže ukořisti opravdu jenom odvážný, silný a vytrvalý člověk!

Dynamic Formula vám udělá v počítači paseku

Stále menší mašinky dělají čím dál více práce – ostatně sami máte před sebou poměrně malou krabici, která funguje jako rádio, televizor, kamera, mikrofon, telefon, psací stroj, pošťák… Mohli bychom pokračovat! Třeba já osobně jsem počítače objevil teprve v dospělosti, a nyní používám notebook jako svůj hlavní pracovní nástroj. Ovšem překotný technický vývoj skýtá rovněž rizika, což dokazuje další past: Přenosný paměťový klíč (flash disk) jménem Dynamic Formula podle reklamy zrychluje práci hardwaru i softwarů, ve skutečnosti však patří mezi podvody.

Jednoduché a bezplatné způsoby, jak zrychlit výpočetní techniku

Stejně jako lidský organismus nebo jakýkoli robotický spotřebič, taky počítač časem stárne, zpomaluje a vynechává. Zkázu oddálíme, pokud svoji mašinu uchráníme před extrémním klimatem (vysokými teplotami a nadměrnou vlhkostí) a nárazy. Neinstalujme ani nezapínejme žádné programy nebo disky, které pocházejí z anonymního zdroje, jako například Dynamic Formula. Průběžně svoji techniku udržujme, podobně jako zamykáme vchodové dveře a uklízíme domácnost:

 1. Občas zapněme antivir, například bezplatný Avast nebo placený ESET, abychom odhalili a zneškodnili zákeřnosti, omylem stažené z internetové sítě.
 2. Sledujme stav počítačové paměti (v operačním systému Microsoft najdeme přes lupu na spodní liště “Tento počítač”, kde uvidíme graficky znázorněnou kapacitu) a pokud nezbývá mnoho místa, promažme zbytečné filmy, hudbu, fotografie, soubory, programy (přes stejnou lupu vyhledáme možnost “Přidat nebo odebrat programy”).

Přenosný disk Dynamic Formula prostě není důvěryhodný

Koupili byste zboží od člověka, kterému nevidíte do tváře, protože je celý zahalený a odmítá prozradit svoje jméno? Ne! Proto nekupujte ani věcičku Dynamic Formula – protože neznáme identitu prodejce. Senzační reklama navíc připomíná dřívější podvody, jako byl motorový olej ProEngine Ultra (“na zvýšení výkonu”), disk do elektrické zásuvky Power Factor Saver (“šetřič energie”), bylinná směs Detoxic (“proti cizopasníkům”) a další.

Na podobnost upozorňuje také zkušený spotřebitel, pan Alexander Lomský: “Prodejní web vypadá graficky i obsahově úplně stejně jako podvodné bonbóny (údajně proti bolesti) Flexa Plus – smyšlené pozitivní komentáře, doporučení fiktivních odborníků apod. Nejsem blázen, abych vyhazoval tisícovku za takzvaný Dynamic Firmula, ačkoli bych potřeboval zrychlit počítač (asi jako každý). Konečně už by měla zakročit Policie.”

- PAGE 1 OF 3 -

Next Page ⇀

loading
×