decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Daňová sleva na manželku 2019/2020: obrat?

Zaměstnanci a živnostníci mohou uplatňovat speciální úlevu, pokud jejich životní partnerka nebo partner má poměrně nízké příjmy. Tato výhoda je součástí našeho právního řádu, kde pravděpodobně beze změny zůstane také během celého dalšího roku. Daňová sleva na manželku činí 24 840 Kč, nebo 49 680 Kč, pokud příjem dotyčné osoby nepřesáhl 68 000 Kč za zdaňovací období. Naši vládnoucí politici však zvažují, že tuto úlevu zásadně omezí, aby náležela jenom domácnostem, kde dotovaný partner pečuje například o zdravotně postiženého člověka.

Daňová sleva na manželku

Co aktuálně stojí v zákoně o daních z příjmů

Potřebné informace nalezneme v předpisu č. 586/1992 Sb., v paragrafu 35ba. Logicky jde o fyzickou osobu (člověka, nikoli firmu), pokud sdílí domácnost s manželem nebo manželkou, kterážto osoba měla v daném kalendářním roce vlastní příjem maximálně 68 000 Kč. Přitom nepočítáme řadu potenciálních finančních položek: sociální dávky a také většinu pěstounských dávek (odměnu pěstouna však ano), příspěvek na péči, různé další státní příspěvky (na příslušné penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na stavební spoření) či studijní stipendium na soustavnou profesní přípravu.

Pokud tedy vaše milovaná polovička během celého kalendářního roku vydělala zaměstnaneckou prací a podnikáním maximálně 68 000 Kč, náleží vám jakožto zaměstnanci nebo živnostníkovi daňová sleva na manželku: 24 840 Kč (na relativně zdravou partnerku), či 49 680 Kč (na držitelku průkazu ZTP/P). A nehraje roli, zdali vaše partnerka dostávala navíc ještě třeba rodičovský příspěvek.

Jak může vypadat daňová sleva na manželku 2019 a 2020

Stát takto vlastně podporuje heterosexuální páry, které vstoupily do celoživotního svazku a buďto mají finanční problémy, nebo naopak žijí rozmařile. Daňovou slevu na manželku totiž momentálně může dostat například i miliardář, jehož láska tráví pracovní dny drahou zábavou a popíjením šampaňského, protože od svého chotě každodenně inkasuje mnohatisícové kapesné. Politici začínají přiznávat, že takové případy teoreticky (a pravděpodobně také prakticky) existují, a chystají změnu.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (za ČSSD) plánuje, že daňová sleva bude náležet jenom na manželky a manžele, kteří pečují o „dítě, seniora nebo třeba zdravotně postiženého”. Zatím však nespecifikovala, kdy má změna nastat. V letech 2019 a 2020 tedy pravděpodobně přetrvají současná pravidla.

Plánovací kalendář 2020 ke stažení a vytištění

Peníze symbolizují mezilidskou důvěru, ale taky ekonomickou hodnotu našeho času. Úspěšnou minulost máme uloženou v majetku, současnost naplňujeme prací a budoucnost měříme investicemi, úvěry nebo pohledávkami: vystavenými fakturami, očekávanou výplatou apod. Ve větších firmách, které najímají lidi podle zákoníku práce, záleží rovněž na oficiálním kalendáři. Náklady a výnosy musíme rozplánovat tak, aby nás nepřekvapil žádný státní svátek, ani jiný den pracovního klidu! Tady najdete plánovací kalendář 2020 ke stažení a následnému vytištění, obojí zdarma.

Plánovací kalendář ke stažení a vytištění

Příští rok máme 251 pracovních dnů, pokud nepočítáme svátky

Bůh podle Bible dokončil svoje dílo za šest dní, aby na konci týdne odpočíval. Také lidé dlouho dodržovali stejný rytmus: od pondělí do soboty práce, v neděli pauza. Potom však přestali dřít jako mezci a začali sami pořádně tvořit. Vymysleli stroje, elektrifikovali montážní linky a stále více automatizují výrobu. Díky průmyslovým revolucím máme život podstatně pohodlnější, než naši prarodiče, a proto zahajujeme víkend už v sobotu. Námezdní dělníci slaví, kapitáni ekonomiky – podnikatelé a manažeři – však potřebují podrobnější plánovací kalendář.

Základní pracovní harmonogram ukazuje, kolik pracovních dní a hodin připadá na každý měsíc. Kromě víkendů musíme zohlednit ještě “státní svátky”, které mají většinou pevné datum, výjimkou jsou Velikonoční pátek a pondělí. Pokud výjimečné volno spadá do všedního týdne, zaměstnavatel musí přerušit výrobu, anebo zaplatit personálu zákonem stanovené příplatky. (Při pružnějším rozvrhu, například během sezónních prací, respektujme aspoň takzvané vyrovnávací období.) Zaměstnavatel však ušetří, pokud výjimečnou pracovní pauzu překryje sobota nebo neděle, kdy většina společnosti odpočívá tak jako tak.

Plánovací kalendář pro rok 2020 ukazuje:

  • pracovních dnů celkem 251 (respektive 262 včetně svátků, na takové případy upozorňujeme hvězdičkou *)
  • pracovních hodin standardně 2 008 (respektive 1 882,5, když počítáme se 7,5 hod./den).

Plánovací kalendář 2020 až 2050 ke stažení a vytištění zdarma

Kompletní harmonogram ve formátu PDF stáhnete ZDE, abyste mohli kalendář vytisknout a vyvěsit třeba ve svojí kanceláři. Dokument původně vznikl na portálu lubek.cz jako excelová tabulka, kterou jsem po veřejné diskusi aktualizoval podle nové legislativy.

planovaci-kalendar-2020

Věčný plánovací kalendář 2020, 2021, 2022…

Čas suverénně plyne stále kupředu, přísně a zároveň spravedlivě vůči všem pozemšťanům. Naštěstí jsme mnohem důležitější, než písková zrnka v přesýpacích hodinách. Svoje osudy aktivně spoluutváříme, často promyšleně a systematicky. Kolik pracovních dnů a hodin má následující týden, měsíc a kalendářní rok? Jaký čas připadá svátkům? Organizaci vlastního času usnadňuje plánovací kalendář 2020, který hodiny, dny, týdny a měsíce přehledně zobrazuje. Ba co více: Tento plánovací kalendář končí prozatím rokem 2136, takže v měřítku lidského života aspiruje na přídavné jméno věčný.

Plánovací kalendář

Na pracovištích tradičně najdeme papírové bloky, rozdělené do dnů, případně týdnů. Člověk pravidelně trhá, nebo otáčí listy, jakoby symbolicky odhazoval do koše kousky svého času… Plánovací kalendář 2020 zobrazuje plynutí chvil celistvěji. Vidíme rozvržení práce v národohospodářství: Kolik dnů a hodin zatím lidé strávili takříkajíc produktivně, jak dlouho ještě na pracovištích pobudou. A plánovací kalendář můžeme protáhnout až ke svým pra-pra-pravnukům!

Harmonogram – excelový soubor vznikl jako kolektivní dílo

Někteří nakladatelé prodávají tištěný organizér času, stává kolem tisícovky. Šikovní kutilové vytvářejí vlastní excelové tabulky, internetem dokonce koloval elektronický plánovací kalendář, sahající do 22. století! Autor odvedl precizní práci, ale zákonodárci potom přidali mezi dny pracovního klidu Velký pátek. Kalendář jsem tedy aktualizoval a nabízím zadarmo ke stažení pod TÍMTO odkazem. Kdybyste měli nějaké pochybnosti, využijte diskusní fórum níže.

Plánovací kalendář pro roky 2020 až 2136 stáhnete ZDE

V harmonogramu respektujeme aktuální skladbu významných dnů a svátků (podle zákona č. 245/2000 Sb.) a pětidenní pracovní týden (pondělí až pátek). Čísluje podle oficiální normy ČSN ISO 8601: 1. týden roku musí obsahovat úvodní pracovní den, takže začíná nutně až po svátečním Novém roce. Dříve byla praxe jiná: Do roku 1994 byl 1. týdnem ten, který obsahoval 1. leden.

Například plánovací kalendář 2020 ukazuje, že mimo víkendů a svátků prožijeme 251 dnů, respektive 1882,5 ekonomicky produktivních hodin, pokud počítáme 7,5hodinové směny. Co když pojedeme přes všechny svátky a každý pracovní den přidáme půlhodinu navíc? Získáme dalších 213,5 hodin. Kalendář shrnuje nejenom svátky, ale také významné dny. Speciální pozornost vyžadují Velký pátek a Velikonoční pondělí, protože nemají stále datum.

Důchody v roce 2020 zůstávají (ne)spravedlivé

Víte, která pojišťovna je v tuzemsku největší? No přece samotný český stát! Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybírá od zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků pojištění, ze kterého následně vyplácí důchody. Podobně jako když platíme soukromému finančnímu ústavu, aby nám potom pomohl, pokud nám třeba vyhoří dům. Ovšem abychom dostávali vysoké důchody v roce 2020 („pojistné plnění”), musíme splňovat 2 podmínky:

  1. Máme zaplacené dostatečné pojištění – aspoň za minimální předepsanou dobu, v požadované výši (buďto ze svojí osobní kapsy, nebo prostřednictvím manžela, manželky, rodiče nebo osvojitele).
  2. Zažíváme „pojistnou událost” (vysoký věk, pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, nebo úmrtí blízké osoby – manžela, manželky, rodiče, osvojitele).

důchody v roce 2019

Pozor! Důchody nepatří mezi sociální dávky, které fungují pouze na solidárním principu a uspokojují základní potřeby chudých občanů, nebo mladých domácností (například příspěvky na rodičovství, na bydlení apod.).

Všechny základní a odvozené důchody v roce 2020

Každý důchod má „solidární” a „zásluhovou” složku

Stát vyplácí pojistnou dávku tak, že vlastně kombinuje „rovnostářský” a „konkurenční” princip. Každému pojištěnci, který splnil podmínky, dává základní složku podle aktuální průměrné mzdy v České republice (například penzisté letos dostávají 10 % z 32 698 Kč, zaokrouhlených na celé desetikoruny nahoru = 3 270 Kč; v novém roce 2020 má tato částka podle Ministerstva práce a sociálních věcí stoupnout na 3 490 Kč). Takže máme svoje jisté, i když třeba celý život pracujeme v užitečných, ale špatně placených sociálních službách. Navrch připočítáváme ještě motivační složku podle toho, kolik pojištěnec zaplatil (obvykle rozhoduje hrubý plat).

Co kdyby všichni dostávali úplně stejnou penzi?

Velké vášně vyvolává valorizace penzí v roce 2020. „Celý život jezdím po republice a prodávám vlastnoručně vyšívané oblečky pro děti. Teď dostávám minimální starobní důchod 4 040 Kč – a po další slavné valorizaci mně vyjde úžasných 4 452 Kč. Výsměch!,” naříká jedna čtenářka. „Valorizace důchodů má vykrývat zdražování základního zboží, bydlení, energií a služeb, takže by všichni měli dostat přidáno stejně,” navrhuje další seniorka. (Svůj názor přidejte do diskusního fóra níže, věcnou diskusí kultivujeme sebe i společnost!)

Naproti tomu jeden vysoce produktivní občan namítl, že není spravedlivé, když dostává důchod jenom ve výši 19 % svého bývalého příjmu, zatímco průměrná výše penze činí 44 % průměrného hrubého příjmu (57 % čisté mzdy). Ústavní soud souhlasil, že tady rovnostářský princip vlastně vedl k nerovnosti naruby. Jak vnímáte spravedlnost vy? Revolucionář Ernesto Che Guevara v minulém století na Kubě zavedl příjmový strop, což vedlo k propadu ekonomiky. Některé státy (hlavně Finsko) nyní zvažují jiný model: nepodmíněný základní příjem pro všechny.

- PAGE 1 OF 27 -

Next Page ⇀

loading
×