decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Minimální zaručená mzda 2020 podle profesí

Naše ekonomika dlouhodobě roste, ale tuzemští zaměstnanci zůstávají chudými sousedy svých západoevropských kolegů, a proto požadují vyšší výplaty. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) chce, aby zaručená mzda od 1. ledna 2020 začínala na 15 000 Kč a končila na 30 000 Kč. Sociální demokraté (ČSSD) jsou trochu zdrženlivější. A představitelka dominantního hnutí ANO, ministryně financí Alena Schillerová navrhuje, aby minimální a průměrná výplata rostly stejnou rychlostí. Porovnejme, jak může vypadat minimální zaručená mzda 2020 podle profesí a pracovních skupin, ve všech sazbách.

Zaručená mzda 2020 podle profesí

Co navrhují vládnoucí politici a odboráři

 ANO ČSSD ČMKOS 
SkupinaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.85,51430087,91470089,715000
2.94,41579097,1162309916560
3.104,317440107,217920109,418290
4.115,219260118,319790120,720190
5.127,221270130,721850133,322290
6.140,423480144,224120147,224610
7.15525920159,226630162,527170
8.17128600175,829400179,430000

V tabulce srovnáváme, jak může vypadat hrubá zaručená mzda 2020, podle relevantních návrhů. Začínáme minimální měsíční částkou, přičemž vycházíme z dat Českého statistického úřadu, zveřejněných za 2. čtvrtletí loňského a letošního roku (hnutí ANO), respektive z konkrétnějších výroků ministryně sociálních věcí (ČSSD) a odborových lídrů (ČMKOS). Následně dopočítáváme další sazby zaručené mzdy, pomocí koeficientu 1,10388, přitom zaokrouhlujeme na celé desetikoruny nahoru. Potom ještě odvozujeme hodinové částky, když dělíme číslem 167,3, přičemž zaokrouhlujeme na desítky haléřů směrem nahoru. Legislativním základem zůstává zákoník práce (č. 262/2006 Sb.), zaručená mzda 2020 podle profesí bude definitivně vyčíslená teprve v aktualizovaném vládním nařízení č. 567/2006 Sb.

Minimální zaručená mzda 2020 podle profesí

Samotná čísla a tabulky vypadají příliš teoreticky, dokud nejsou zasazeny do praktického lidského života. Projděme tedy několik profesí a konkrétních pracovních pozic, abychom měli jasnější představu. Vždycky uvedeme nejrelevantnější návrhy, jak může vypadat hrubá měsíční zaručená mzda v roce 2020, pochopitelně v českých korunách.

Profese Návrhy měsíční hrubé zaručené mzdy 2020
ANO ČSSD ČMKOS
Invalida sedící na vrátnici 14300 14700 15000
Kopáč hloubící stavební jámy 15790 16230 16560
Pokladní v supermarketu 17440 17920 18290
Soustružník 19260 19790 20190
Řidič školního autobusu 21270 21850 22290
Sólový baletní tanečník 23480 24120 24610
Špičkový neurochirurg 25920 26630 27170
Ředitel globální finanční společnosti 28600 29400 30000

Všechny profese a pracovní pozice, rozdělené podle zaručených mezd, najdete pod TÍMTO odkazem.

Měsíční a hodinová minimální mzda v roce 2020

Firmy budou muset opět připlatit za lidskou pracovní sílu, pokud mají relativně skromné zaměstnance. Ministryně financí Alena Schillerová (za hnutí ANO) totiž navrhuje, aby minimální povolený výdělek stoupal stejně rychle, jako průměrná mzda. Mezi svými partnery přitom působí docela umírněně, protože koaliční sociální demokraté a také odboráři požadují razantnější valorizaci. Minimální mzda v roce 2020 každopádně významně poskočí, její hrubá hodinová sazba může vycházet na 85,50 až 89,70 Kč.

Měsíční a hodinová minimální mzda v roce 2020

Pokračujeme v každoročním pravolevém sporu

Český statistický úřad uvádí, že průměrná mzda v letošním druhém čtvrtletí dosáhla 34 105 Kč, oproti loňským 31 851 Kč. Ministryně financí Alena Schillerová přitom preferuje, aby stejně rychle rostl taky nejnižší povolený zaměstnanecký výdělek. Pokud uspěje, hrubá minimální mzda v roce 2020 dosáhne přibližně 85,50 Kč za hodinu, respektive 14 300 Kč za měsíc. Ovšem představitelka nejsilnějšího politického hnutí pravděpodobně aspoň trochu vyjde vstříc koaličnímu partnerovi a také zaměstnancům, jejichž zástupci požadují svižnější valorizaci.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Maláčová (ČSSD), která zastupuje menší vládní stranu, navrhuje měsíční minimální mzdu ve výši 14 700 Kč. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) míří ještě výš, na 15 000 Kč. V následující tabulce dopočítáme další sazby takzvané zaručené mzdy a také hodinové částky, tak aby vzájemné poměry těchto čísel odpovídaly současnému stavu. Definitivní výsledek ovšem bude záležet na zmíněných subjektech, které tuto tradiční pravolevou politickou otázku řeší každoročně.

Minimální mzda v roce 2020 podle úvazku a sazby

 ANO ČSSD ČMKOS 
SkupinaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.85,51430087,91470089,715000
2.94,41579097,1162309916560
3.104,317440107,217920109,418290
4.115,219260118,319790120,720190
5.127,221270130,721850133,322290
6.140,423480144,224120147,224610
7.15525920159,226630162,527170
8.17128600175,829400179,430000

V tabulce srovnáváme, jak může vypadat hrubá minimální mzda v roce 2020, podle různých relevantních návrhů. Vždycky vycházíme z měsíční částky, kterou političtí a odboroví lídři naposledy navrhli. Následně dopočítáváme další sazby takzvaných zaručených mezd, pomocí koeficientu 1,10388, přičemž zaokrouhlujeme na celé desetikoruny nahoru. Potom ještě odvozujeme hodinové částky, když dělíme číslem 167,3, přičemž zaokrouhlujeme na desítky haléřů směrem nahoru. Minimální a zaručené mzdy jsou regulovány zákoníkem práce (č. 262/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 567/2006 Sb.

Sociální pojištění OSVČ: tabulka finálních důchodů

Osoby samostatně výdělečně činné tvrdě pracují, ale ve stáří často končí na sociálních dávkách. Během svého podnikání totiž mohou státu platit nízké sociální pojištění, ze kterého později dostanou poměrně skromnou penzi. Takže dokud jsou živnostníci mladí a pokud jednou chtějí dožívat důstojně, mají 3 možnosti: A/ nechat se zaměstnat na pracovní smlouvu, B/ šetřit nebo investovat privátně, C/ platit státu více. Minimální sociální pojištění OSVČ ovšem musíte navýšit aspoň na dvojnásobek, abyste nakonec dostali víceméně normální státní starobní důchod.

Sociální pojištění OSVČ

Jde o desetitisíce korun ročně

Drobní živnostníci, kteří mají samostatné podnikání jako svoji hlavní výdělečnou činnost, musejí na důchodovém pojištění zaplatit přinejmenším 2 388 Kč měsíčně. Tato částka průběžně lehce narůstá, podle toho, jak stoupá takzvaný minimální vyměřovací základ, který činí 25 % oficiální průměrné mzdy. Živnostník obvykle musí platit více od měsíce, ve kterém odevzdá Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí rok.

Nicméně pokud spoléhá na státní penzi, měl by být vůči veřejnému rozpočtu dobrovolně štědřejší, jinak na stará kolena pravděpodobně bude potřebovat ještě sociální dávky, například příspěvek na bydlení. (Nepovinně může platit navíc ještě nemocenské pojištění, aktuálně minimálně 115 Kč měsíčně. Ovšem nemocenskou potom dostane až od 15. dne pracovní neschopnosti, zatímco zaměstnanec pobírá od 1. dne takzvanou náhradu mzdy.)

Sociální pojištění OSVČ a následný starobní důchod

Vyměřovací základ Měsíční pojistné Měsíční důchod
8 562 Kč 2 500 Kč 8 408 Kč
10 274 Kč 3 000 Kč 9 435 Kč
11 987 Kč 3 500 Kč 10 463 Kč
13 699 Kč 4 000 Kč 11 490 Kč
15 411 Kč 4 500 Kč 12 063 Kč
17 124 Kč 5 000 Kč 12 330 Kč
18 836 Kč 5 500 Kč 12 597 Kč
20 548 Kč 6 000 Kč 12 864 Kč
22 261 Kč 6 500 Kč 13 131 Kč
23 973 Kč 7 000 Kč 13 399 Kč
25 685 Kč 7 500 Kč 13 666 Kč
27 398 Kč 8 000 Kč 13 933 Kč
29 110 Kč 8 500 Kč 14 200 Kč
30 822 Kč 9 000 Kč 14 467 Kč
32 535 Kč 9 500 Kč 14 734 Kč
34 247 Kč 10 000 Kč 15 001 Kč

Měsíční pojistné obvykle činí 29,2 % vyměřovacího základu, který obyčejně vychází jako 50 % daňového základu daného živnostníka. Nicméně osoba samostatně výdělečně činná si obě částky může dobrovolně navýšit. Tabulka ukazuje, jaký státní starobní důchod můžeme přibližně očekávat podle toho, kolik přispíváme do veřejné pokladny na současné seniory. Sociální pojištění OSVČ takto propočetlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, podle dat aktuálních v roce 2019.

Poměrně nízké odvody živnostníkovi umožňují, aby spořil a investoval soukromě, například do nemovitostí, akcií, drahých kovů, nebo do svého podnikání. Za zaměstnance platí většinu sociálního pojištění jeho zaměstnavatel: 25 % jeho hrubé mzdy, nad rámec samotné výplaty, což situaci námezdních pracovníků výrazně vylepšuje.

Na podporu malých firem dáváme 4 % unijních zdrojů

Často v komentářích čtu, že “dotace jsou zlo”. A jsou příčinou spousty trablů, korupcí počínaje. Myslím, to tak není, mohou být “dotace”, které smysl dávají a jejich škody jsou malé.

Tento týden jsme byl na severu, v Liberci a okolí, a viděl jsem to dvakrát “na vlastní oči”.

V prvním případě šlo o malou firmou, která se zabývá výrobou přesných součástek (na NC stojích). Něco málo přes 10 lidí zde vyrábí složité, enormně přesné díly v malých sériích, pro odběratele po celé Evropě. Je to vysoce odborná práce s vysokou přidanou hodnotou.

Firma začínala v kůlně za domem a postupně narazila na hranice. Díky EU dotaci (hradící necelou polovinu stavby) postavila malou halu a zázemí, díky kterému pracuje se 4 moderními stroji, kvalitním IT (na ty si našetřila sama) a má prostor i pro větší kusy.

Kdyby tato firma byla třeba v Rakousku a podnikala třeba 30 let, postupně by si na takovýto rozvoj možná vydělala (pokud by majitel k tomu měl schopnosti, vůli a trpělivost). Díky komunistické mizérii je její historie mnohem kratší a začínala v době, kdy se podnikalo, natož tak evropsky, těžko. A začínala od nuly, jen s kapitálem dovednosti a vůle majitele.

Bez dotace by se nedostala na úroveň, kdy i díky vybavení a technologii získala reference, reputaci, a tím i zakázky od desítek firem napříč Evropou… A klienti se k ní vracejí. Její místo by zaujaly podniky jinde, ke škodě naší země.

Pro mne to je “success story”. A velkým překvapením je, proč nechceme takových případů více. Malé, úspěšné firmy u nás jsou docela vzácným zbožím (a ohroženým druhem, díky překážkám v podnikání, citelným pro ty nejmenší). A asi to naší vládě nevadí.

Dle statistiky jsme země, která do podpory malých a středních firem dává velmi malou část unijních zdrojů. Přesně řečeno, jen 2 země dávají méně, a 23 zemí více. Zatímco Finsko či Portugalsko přes pětinu zdrojů, u nás jen něco málo více než 4 %.

Zato jinam naše vláda peníze “investuje” plnými hrstmi…

Ke škodě naší země.

Redakční poznámka: Luděk Niedermayer svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Luďka Niedermayera:

- PAGE 1 OF 27 -

Next Page ⇀

loading
×