decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Daňové přiznání 2017: přehledné vysvětlení

Ať už získáte peníze díky štěstí, dědictvím, nebo tvrdou prací, Finanční úřad chce vidět každou korunku. To ovšem neznamená, že musíte strávit celý den papírováním. Možná ani nebude nutné, abyste platili daně! Všechny formality jsem zvládl během 2 hodin, napoprvé a bezchybně. Posuďte sami, jak hladce jsem podal daňové přiznání 2017.

Zahoďte papír! Daňové přiznání vyplníte přes internet

Na rovinu přiznávám, že nepatřím mezi intelektuální elitu. Naštěstí existuje Daňový portál, kde Finanční správa umožňuje elektronické podání. Otevřete TENTO odkaz. Uvidíte rozcestník, kde kliknete na EPO – Daň z příjmů právnických osob, nebo EPO – Daň z příjmů fyzických osob. Já jakožto živnostník vybírám druhou možnost, abych vyplnil svoje daňové přiznání 2017. Přitom občas nahlédnu do zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), jehož kompletní aktuální verzi v současnosti najdeme pouze na specializovaných soukromých portálech, například ZDE.

Díky výdajovým paušálům a slevě nemusíte zaplatit nic

Internetový formulář je dobrým průvodcem. Někdy upozorní na chybičku. Některé částky spočítá sám podle hodnot, které jste zadali předtím. A především ukazuje, které kolonky máte vyplnit, aby bylo daňové přiznání 2017 kompletní. Hned na začátku vybíráte mezi daňovou evidencí – a výdajovým paušálem. Buďto státu doložíte všechny náklady, které jste měli kvůli svému podnikání – anebo jenom spočítáte podíl ze svých příjmů. Výdajový paušál odvodíte procentuálně, podle druhu vaší živnosti:

Paušál Obor Maximální výdaj započtený paušálem
Beze slev na rodinu Se slevami na rodinu
80 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti 1 600 000 Kč 800 000 Kč
60 % jiné živnostnenské podnikání 1 200 000 Kč 600 000 Kč
30 % nájem obchodního majetku 600 000 Kč 300 000 Kč
40 % jiná samostatná činnost, výjimkou může být např. novinařina 800 000 Kč 400 000 Kč

Pracovní rok 2017, za který skládáme účty v roce 2018, byl přechodným obdobím. Maximální výdaj vypočítaný procentuálním paušálem může být vyšší, pokud nevyužijeme daňové úlevy na manželku, manžela nebo děti – anebo nižší, pokud členy svojí domácnosti zahrneme. Letošní náklady, které budeme státu nahlašovat v roce 2019, již budou podléhat jednodušší úpravě. Sice zůstanou úlevy na rodinné příslušníky, ovšem za cenu nižších stropů ve výdajových paušálech.

Třeba malý chovatel zvěře, fotograf nebo překladatel smí vykázat 60 % svojí tržby jako náklady na podnikání, a tato částka nepodléhá dani z příjmů. Přitom nevadí, pokud dotyčný živnostník ve skutečnosti neutratil nic. A přestože uplatňujete takzvaný výdajový paušál, může navíc nárokovat ještě slevu na poplatníka, plus nově taky daňovou úlevu na děti, manžela nebo manželku!

 • Sleva na daňového poplatníka 24 840 Kč Kč
 • Zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč, anebo 26 808 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč, anebo 38 808 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Zvýhodnění na třetí a každé další dítě 24 204 Kč, anebo 48 408 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Sleva na manžela bez příjmů * 24 840 Kč, či 49 680 Kč v případě manželova průkazu ZTP/P
 • Sleva na invalidní důchod prvního a druhého stupně 2 520 Kč Kč
 • Sleva na invalidní důchod třetího stupně 5 040 Kč
 • Sleva na průkaz ZTP/P samotného poplatníka 16 140 Kč
 • Sleva pro studenta 4 020 Kč

* Manžel/ka bez dostatečného příjmu nevydělá víc než 68 000 Kč hrubého ročně (včetně pojistných dávek, jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská apod., bez dávek sociální podpory a hmotné nouze). Slevy a zvýhodnění jsou uvedeny za rok.

2 modelové příklady, jak vyplnit daňové přiznání 2017

 1. Samostatný, bezdětný a svobodný fotograf vydělal za předchozí kalendářní rok 500 000 Kč a uplatňuje výdajový paušál. Daň z příjmu tedy spočítáme následovně: [(příjem 500 000 Kč – náklady na podnikání 60 %) x daň z příjmu 15 %] – sleva na poplatníka 24 840 Kč = 5 160 Kč (zaplatí státu 5 160 Kč za to, že měl vysoký příjem).
 2. Samostatný chovatel zvěře vydělal za předchozí kalendářní rok 2 000 000 Kč a vede daňovou evidenci, podle které musel za svoje podnikání utratit rovných 1 450 080 Kč. Má 2 děti a manželku, jejímž jediným příjmem je nízký rodičovský příspěvek. Daň z příjmu spočítáme následovně: [(příjem 2 000 000 Kč – náklady na podnikání 1 450 080 Kč) x daň z příjmu 15 %] – sleva na poplatníka 24 840 Kč – sleva na první dítě 13 404 Kč – sleva na druhé dítě 19 404 Kč – sleva na manželku 24 840 Kč = 0 Kč (daňové přiznání 2017 vychází tak, že podnikatel nezaplatí státu ani korunu).

Pozn: Pokud poplatník odváděl zálohy na daň, které dohromady přesahují výslednou daňovou povinnost, může dostat rozdíl (přeplatek) zpátky. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění neřeší Finanční úřad, nýbrž správa sociálního zabezpečení (okresní pobočky jsou většinou označeny zkratkou OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) a vybraná zdravotní pojišťovna. Zajímá vás daňové přiznání 2017 podrobněji, nebo jste našli v textu chyby? Využijte diskusní fórum!

Spotřební daň 2018 z benzínu, alkoholu, cigaret

Oproti svým dávným předkům méně pracujeme a více konzumujeme, což pochopili naši zákonodárci a berní úřady. Daně vybírají především za spotřebu zboží, takže k cenám většinou musíme připočítávat DPH. Dalšími přirážkami zatěžují produkty, které mají hříšnou pověst: pohonné hmoty fosilního původu, alkohol, kuřivo. Spotřební daň sice státu odvádí importér nebo výrobce, ale opravdovým poplatníkem je koncový zákazník: řidič, štamgast, kuřák. Podrobnosti popisuje zákon č. 353/2003 Sb., my vypíchneme pointu a přidáme příklady.

Základ x sazba = odvod v roce 2018

Nejdříve definujme jednotky, kterými vyčíslíme doličné zboží. Takzvaný základ (například 10 litrů benzínu) následně vynásobíme sazbou a dostaneme spotřební daň. Takže jak měříme nebo počítáme zboží v roce 2018:

 • minerální oleje v tisícovkách litrů při teplotě 15 °C nebo v tunách
 • líh v hektolitrech etanolu při teplotě 20 °C, zaokrouhlených na dvě desetinná místa
 • pivo, víno a takzvané meziprodukty v hektolitrech
 • cigarety v korunách naúčtovaných kuřákovi (pro procentuální daň) a kusech (pro pevnou část daně)
 • doutníky a cigarillos v kusech
 • tabák v kilogramech

Spotřební daň z minerálních olejů

Pokud litr benzínu Natural 95 stojí řidiče například 35 Kč, stát dostane 18,84 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 12 840 Kč / 1 000 litrů = 12,84 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 6 Kč = 35 Kč x koeficient 0,1736 zaokrouhleno dolů. Sazby spotřební daně pro minerální oleje jsou následující:

 • benzíny s obsahem olova nad 0,013 g/l: 13 710 Kč/1000 l
 • benzíny s obsahem olova do 0,013 g/l včetně: 12 840 Kč/1000 l
 • střední a těžké plynové oleje: 10 950 Kč/1000 l
 • zkapalnělé ropné plyny pro pohon běžných motorů: 3 933 Kč/t
 • zkapalnělé ropné plyny pro stacionární motory a neobvyklá vozidla, inženýrské a veřejné práce: 1 290 Kč/t
 • odpadní oleje: 660 Kč/1000 l
 • těžké topné oleje: 472 Kč/t
 • zkapalnělé ropné plyny pro výrobu tepla: 0 Kč

Spotřební daň z lihu, piva, vína a pod.

Pokud půllitr desítky z velkého pivovaru stojí pijáka například 30 Kč, stát dostane 6,6 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 32 Kč x 10 stupňů / 200 (sazbu pro hektolitr dělíme půllitry) = 1,6 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 5 Kč = 30 Kč x koeficient 0,1736 zaokrouhleno dolů. Sazby spotřební daně pro líh, pivo a vína jsou následující:

 • většina druhů lihu: 28 500 Kč/hl etanolu
 • líh v ovocných destilátech do 30 l/pěstitele/rok (od 1. července do 30. června): 14 300 Kč/hl etanolu
 • šumivá vína a meziprodukty 2 340 Kč/hl
 • tichá vína 0 Kč/hl
 • pivo 32 Kč/hl “za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny”; menší nezávislé pivovary mají mírnější sazbu podle roční výroby v hl: 16 Kč/hl do 10 000 hl; 19,2 Kč/hl do 50 000 hl; 22,4 Kč/hl do 100 000 hl; 25,6 Kč/hl do 150 000 hl; 28,8 Kč/hl do 200 000 hl

Spotřební daň z tabákových výrobků

Pokud cigareta stojí kuřáka například 5 Kč, stát dostane 3,64 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 27 % (tedy 1,35 Kč) + 1,46 Kč = 2,81 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 0,87 Kč = 5 Kč x koeficient 0,1736. Sazby spotřební daně pro tabákové výrobky jsou následující:

 • cigarety 27 % z konečné ceny + 1,46 Kč/kus, celkově nejméně 2,63 Kč/kus
 • doutníky, cigarillos 1,71 Kč/kus
 • tabák 2 236 Kč/kg

Věčný plánovací kalendář 2018, 2019, 2020…

Čas suverénně plyne stále kupředu, přísně a zároveň spravedlivě vůči všem pozemšťanům. Naštěstí jsme mnohem důležitější, než písková zrnka v přesýpacích hodinách. Svoje osudy aktivně spoluutváříme, často promyšleně a systematicky. Kolik pracovních dnů a hodin má následující týden, měsíc a kalendářní rok? Jaký čas připadá svátkům? Organizaci vlastního času usnadňuje plánovací kalendář 2018, který hodiny, dny, týdny a měsíce přehledně zobrazuje. Ba co více: Tento plánovací kalendář končí prozatím rokem 2136, takže v měřítku lidského života aspiruje na přídavné jméno věčný.

Na pracovištích tradičně najdeme papírové bloky, rozdělené do dnů, případně týdnů. Člověk pravidelně trhá, nebo otáčí listy, jakoby symbolicky odhazoval do koše kousky svého času… Plánovací kalendář 2018 zobrazuje plynutí chvil celistvěji. Vidíme rozvržení práce v národohospodářství: Kolik dnů a hodin zatím lidé strávili takříkajíc produktivně, jak dlouho ještě na pracovištích pobudou. A plánovací kalendář můžeme protáhnout až ke svým pra-pra-pravnukům!

Harmonogram – excelový soubor vznikl jako kolektivní dílo

Někteří nakladatelé prodávají tištěný organizér času, stává kolem tisícovky. Šikovní kutilové vytvářejí vlastní excelové tabulky, internetem dokonce koloval elektronický plánovací kalendář, sahající do 22. století! Autor odvedl precizní práci, ale zákonodárci potom přidali mezi dny pracovního klidu Velký pátek. Kalendář jsem tedy aktualizoval a nabízím zadarmo ke stažení pod TÍMTO odkazem. Kdybyste měli nějaké pochybnosti, využijte diskusní fórum níže.

Plánovací kalendář pro roky 2018 až 2136 stáhnete ZDE

V harmonogramu respektujeme aktuální skladbu významných dnů a svátků (podle zákona č. 245/2000 Sb.) a pětidenní pracovní týden (pondělí až pátek). Čísluje podle ČSN ISO 8601: 1. týden roku musí obsahovat úvodní pracovní den, takže začíná nutně až po svátečním Novém roce. Dříve byla praxe jiná: Do roku 1994 byl 1. týdnem ten, který obsahoval 1. leden.

Například plánovací kalendář 2018 ukazuje, že mimo víkendů a svátků prožijeme 250 dnů, respektive 1875 ekonomicky produktivních hodin, pokud počítáme 7,5hodinové směny. Co když pojedeme přes všechny svátky a každý pracovní den přidáme půlhodinu navíc? Získáme dalších 213 hodin. Kalendář shrnuje nejenom svátky, ale také významné dny. Speciální pozornost vyžadují Velký pátek a Velikonoční pondělí, protože nemají stále datum.

Daňový kalendář 2018 vydaný Finanční správou

Kde vezmou úředníci 1,3 biliónu korun, se kterými počítá zákon o letošním státním rozpočtu? Jistě, významný příjem představují berně! A abychom věděli, kdy přesně peníze odvádět, vydala Finanční správa České republiky daňový kalendář na rok 2018. Zde je kompletní přehled berních povinností, které vyplývají z biopaliv, energií, loterií a jiných podobných her, nemovitých věcí, oznámení CRS (GATCA) a FATCA, převodu nemovitosti, přidané hodnoty (DPH), příjmů, silničního provozu a spotřeby! Vhod možná přijde taky harmonogram pracovních týdnů (ZDE k vytištění, nebo ZDE ve formě excelové tabulky).

Obsah pro snadnou navigaci

Daňový kalendář pro LEDEN 2018

02.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017
09.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.01.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2018 DPH daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
25.01.2018 DPH souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.2018 DPH kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
25.01.2018 spotřební daňové přiznání za prosinec 2017
25.01.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
31.01.2018 biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.2018 silniční daňové přiznání a daň za rok 2017
31.01.2018 nemovitosti daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
31.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

Daňový kalendář pro na ÚNOR 2018

09.02.2018 spotřební splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2018 z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017
15.02.2018 z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.02.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
26.02.2018 DPH souhrnné hlášení za leden 2018
26.02.2018 DPH kontrolní hlášení za leden 2018
26.02.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018
26.02.2018 spotřební splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
26.02.2018 spotřební daňové přiznání za leden 2018
26.02.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)
28.02.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

Daňový kalendář pro BŘEZEN 2018

01.03.2018 z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
01.03.2018 hry podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2017
12.03.2018 spotřební splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2018 z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.03.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.2018 z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
26.03.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
26.03.2018 DPH souhrnné hlášení za únor 2018
26.03.2018 DPH kontrolní hlášení za únor 2018
26.03.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
26.03.2018 spotřební daňové přiznání za únor 2018
26.03.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)
27.03.2018 spotřební splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář pro DUBEN 2018

03.04.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
03.04.2018 z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
03.04.2018 z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2018 spotřební splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.04.2018 silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
20.04.2018 DPH daňové přiznání a daň k MOSS
20.04.2018 DPH měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2018 spotřební splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2018 hry daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
25.04.2018 DPH daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018 DPH souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018 DPH kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
25.04.2018 spotřební daňové přiznání za březen 2018
25.04.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.04.2018 biopaliva Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
30.04.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

Daňový kalendář pro KVĚTEN 2018

10.05.2018 spotřební splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
21.05.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.2018 DPH daňové přiznání a daň za duben 2018
25.05.2018 DPH souhrnné hlášení za duben 2018
25.05.2018 DPH kontrolní hlášení za duben 2018
25.05.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
25.05.2018 spotřební splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.2018 spotřební daňové přiznání za duben 2018
25.05.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
31.05.2018 nemovitosti splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.2018 nemovitosti splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

Daňový kalendář pro ČERVEN 2018

11.06.2018 spotřební splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2018 z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.06.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
25.06.2018 DPH souhrnné hlášení za květen 2018
25.06.2018 DPH kontrolní hlášení za květen 2018
25.06.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018
25.06.2018 spotřební splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2018 spotřební daňové přiznání za květen 2018
25.06.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

Daňový kalendář pro ČERVENEC 2018

02.07.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
02.07.2018 z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
02.07.2018 GATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
02.07.2018 FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10.07.2018 spotřební splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.07.2018 silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
20.07.2018 DPH daňové přiznání a daň k MOSS
20.07.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.07.2018 hry daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
25.07.2018 DPH daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018 DPH souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018 DPH kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
25.07.2018 spotřební splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.2018 spotřební daňové přiznání za červen 2018
25.07.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.07.2018 biopaliva Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.07.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

Daňový kalendář pro SRPEN 2018

09.08.2018 spotřební splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.2018 spotřební splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.08.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
27.08.2018 DPH souhrnné hlášení za červenec 2018
27.08.2018 DPH kontrolní hlášení za červenec 2018
27.08.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018
27.08.2018 spotřební daňové přiznání za červenec 2018
27.08.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)
31.08.2018 nemovitosti splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

Daňový kalendář pro ZÁŘÍ 2018

10.09.2018 spotřební splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
17.09.2018 z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.09.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.09.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
25.09.2018 DPH souhrnné hlášení za srpen 2018
25.09.2018 DPH kontrolní hlášení za srpen 2018
25.09.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018
25.09.2018 spotřební splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.2018 spotřební daňové přiznání za srpen 2018
25.09.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.09.2018 DPH žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daňový kalendář pro ŘÍJEN 2018

01.10.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018
10.10.2018 spotřební splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.10.2018 silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018
20.10.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.10.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.10.2018 hry daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
25.10.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.2018 DPH souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.2018 DPH kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
25.10.2018 spotřební splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.2018 spotřební daňové přiznání za září 2018
25.10.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)
31.10.2018 DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31.10.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

Daňový kalendář pro LISTOPAD 2018

09.11.2018 spotřební splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.11.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
26.11.2018 DPH souhrnné hlášení za říjen 2018
26.11.2018 DPH kontrolní hlášení za říjen 2018
26.11.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018
26.11.2018 spotřební splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
26.11.2018 spotřební daňové přiznání za říjen 2018
26.11.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.11.2018 nemovitosti splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

Daňový kalendář pro PROSINEC 2018

10.12.2018 spotřební splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
17.12.2018 silniční záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
17.12.2018 z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
27.12.2018 DPH souhrnné hlášení za listopad 2018
27.12.2018 DPH kontrolní hlášení za listopad 2018
27.12.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018
27.12.2018 spotřební splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.2018 spotřební daňové přiznání za listopad 2018
27.12.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)
31.12.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

Archiv předchozích let

- PAGE 1 OF 23 -

Next Page ⇀

loading
×