decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Tisíce Čechů zbytečně přeplácejí pojistky aut

Praha, 7. února 2019 – Téměř 16 miliard korun zaplatí každý rok čeští řidiči za povinné ručení. Kvůli vyššímu počtu nehod v loňském roce a jejich finanční náročnosti vzrostla průměrná cena povinného ručení o 3,4 % na 2 869 korun. Statistiky nehodovosti Policie ČR uvádějí nárůst počtu nehod v roce 2018 o 0,9 %, celková odhadovaná škoda pak meziročně narostla o 3,7 %. I přesto spousta řidičů stále za povinné ručení platí mnohem více, než by museli.

Doprava

Podle serveru ePojisteni.cz nemají pojistky na auta přizpůsobené svým reálným potřebám statisíce řidičů. Ti tak platí o tisíce korun ročně více, než kolik by za shodné pojištění mohli. „Například za povinné ručení na Škodu Octavia lze zaplatit 1 055 Kč, ale i 15 724 Kč ročně. Ještě větší rozdíly panují u havarijního pojištění, kde si zákazníci sjednali smlouvu za 200 Kč ročně, ale i za 19 024 Kč. Tyto příklady jsou přitom z reálných smluv,“ vysvětluje David Holý z ePojisteni.cz, na kterém si zákazníci loni nechali spočítat kolem jednoho milionu nabídek pojištění.

Množství faktorů ovlivňujících cenu nebo neznalost dostupných možností vede k tomu, že řidiči často platí za zastaralé smlouvy, popřípadě uzavírají nové, nevýhodné. „Roky jsem platil pojišťovně stejnou částku, ačkoliv auto stárne a nebourám. Letos jsem si konečně porovnal nabídky a nestačil se divit,“ říká Pavel Š. z Brna, který na své 10 let staré Octavii nově platí zhruba o 3 tisíce ročně méně.

Na příkladu nejoblíbenějšího českého vozu Škody Octavia lze dobře ilustrovat rozsah faktorů, jež cenu povinného ručení ovlivňují. Podle dat ePojisteni.cz tak kolem tisícovky zaplatí řidič jezdící s nízkoobjemovým motorem, s více než 15 lety bez nehod a nízkým pojistným krytí. Druhý případ pak ukazuje řidiče bez zkušeností, s objemnějším motorem, vysokým pojistným krytím a například připojištěním na čelní sklo. Takový řidič na stejném modelu vozu zaplatí i 15 tisíc korun ročně.

K tomu, aby získali nejlepší nabídku pojištění, řidiči stále více využívají internetové srovnávače. „Ty jim umožňují téměř okamžitě srovnat cenu za produkt a získat rychlou informaci, jaká bude cena,“ říká Martin Podávka ze společnosti Partners. Aby se mohl zákazník objektivně rozhodnout, je podle něj důležité, aby srovnávače poskytovaly informaci nejen o ceně, ale i o kvalitě srovnávaných produktů.

Rostoucí nehodovost také pojišťovny nutí zvyšovat pojistné rizikovým skupinám řidičů, mezi které tradičně patří řidiči do 30 let. Ti podle dat ePojisteni.cz rovněž pojišťují nejlevnější vozy, v průměru za 90 tisíc Kč. Rizikovými skupinami jsou pak hlavně řidiči s opakovanými škodnými událostmi nebo neplatiči. Rizikovým faktorem pak může být i samotný model vozidla. Z deseti nejčastěji pojišťovaných vozů podle ePojisteni.cz nejvíce bourají řidiči Škody Superb, Renaultu Mégane a Fordu Mondeo. Nejméně rizikoví jsou z tohoto pohledu řidiči Škody Felicia.

Každoročně musíme přidat dalších 7 miliard, aby důchody neklesly

důchodová reforma

Kdybych věděl jak na důchodovou reformu, udělím si ihned metál.

Situace je totiž dosti prekérní. Čísla statistického úřadu ukazují, že rok co rok klesá počet lidí v aktivním věku (15-65) o cca 30 000 a současně stoupá počet lidí v seniorském věku o 50 000. Tato čísla jsou pro příštích 20-30 let docela přesně předvídatelná i do budoucnosti, protože vycházejí z existující struktury populace, tzv. stromu života. Stále se zmenšující počet ekonomicky aktivních osob tak musí “živit” stále se zvětšující počet penzistů – tak tomu v průběžném systému je a vždy bude, pokud bude zachován.

Spočítejme si, kolik to bude stát – “každého z nás”. Pokud by byla konstantní výše důchodu (což není), znamenají demografické nůžky nárůst výdajů na penze rok co rok o 7 miliard, přičemž efekt se kumuluje: 7, za rok 14, za další 21… Na každého ekonomicky produktivního člověka pak připadá něco přes tisícovku za rok navíc, se započtením poklesu počtu plátců asi 1300 Kč. Takže 1300 letos, 2600 napřesrok, 4000 třetí rok… A to prosím bez navyšování důchodů.

Tento trend se dá vyvažovat – bez zvyšování daní – rychlým a trvalým růstem ekonomiky. Je to vidět v těchto letech: rychle rostoucí ekonomika těch sedm miliard navíc ročně (počítáno ve stálých cenách) vygeneruje celkem bez námahy. V okamžiku, kdy růst skončí a křivka se přehoupne do stagnace nebo sestupné fáze, nastane problém. Jev svírání nůžek bude pokračovat, ale zdroje nebudou.

Svírající se nůžky nevyřešíme spořícími pilíři

Než začneme vymýšlet důchodové modely a nabourávat současný průběžný, vězme, že jakmile do něj “hrábneme”, sníží se příjmy rozpočtu země. Pokud bychom ubrali deset procent ve prospěch různých typů dalších “pilířů”, tj. spoření, připravíme státní rozpočet rok co rok o 30 miliard. Jenomže protože aktuální systém JE průběžný, muselo by se tam na důchody těch 30 miliard přilít odjinud, tj. na každého ekonomicky aktivního by to dopadlo dalšími 4 500 korunami navíc. Nebo by o tohle museli mít současní důchodci méně (o 15 000 na každého a na rok!). Takže tohle asi ee.

Pokud ale nesáhneme na průběžný systém, možnosti se zužují. Různé typy dalších pilířů jsou samozřejmě možné, ale vždy to znamená, že daný člověk si spoří ze svého, “přispořuje si na stáří”. Spoření má výhody i nevýhody. Výhodou je, že lidé jsou vedení k určité zodpovědnosti za svůj osud; nevýhody pak jsou, že a) je nutné zabezpečit, aby naspořené peníze neztrácely na hodnotě, nečekaně velkou inflací či “defraudací” fondu, b) chudí lidé, kteří mají i tak šanci jen na malý důchod a jsou tedy nejohroženější, si nenaspoří nejspíš nic. Spořicí pilíře trochu pomohou, ale nemyslím si, že problém svírajících se nůžek vyřeší.

S ekonomickou krizí v Česku zase přibude nenávisti

Pak ještě můžeme různě machlovat s výší důchodů vůči mzdě – buď rovnější, tj. +- rovný důchod bez ohledu na mzdu, nebo zásluhovější, tedy výrazně vyšší mzda = výrazně vyšší důchod. Tím ale jen přerozdělujeme z jedné kapsy do druhé podle toho, jak moc levicoví či pravicoví jsme.

Jistě je možnost zvýšit daně, tj. více zatížit ekonomicky aktivní obyvatelstvo v duchu hesla Je vás méně a méně, musíte o to víc platit. Vtipné je, že přesně s tímhle bude muset přijít ministr financí krátce poté, co přijde krize (která navíc dopadne na obyvatelstvo v podobě nezaměstnanosti, kurzarbeitů atd.), pokud bude chtít udržet důchodový účet vyrovnaný. To bude zase v české kotlině nenávisti!

Dělníci bývají po 55 letech života zralí na odpočinek

A pak je zde posun odchodu do důchodu. Je to nástroj ze všeho nejmocnější: odchod o rok znamená, že vám ubude o cca 130 000 penzistů a přibude 130 000 pracujících, tedy celkový “efekt” rozdílu mezi pracujícími a nepracujícími je 260 000 osob. Finančně je ten efekt obří: okamžitý pokles nákladů na důchody o cca 4000 Kč na každého ekonomicky aktivního ročně, nebo, z druhého konce, o 12 000 ročně vyšší důchody při stejných odvodech.

Prodlužování odchodu do důchodu ale má také svá pro a proti. Především by muselo velmi silně zohlednit druh práce a nejspíš i fyzicko-duševní stav dotyčného nebo dotyčné. Lidé manuálně pracující, i když se dnes pracuje méně tvrdě než dříve, bývají po cca 55. roce už docela zhuntovaní; lidské tělo není stavěno na čtyřicet let fyzické námahy v režimu 8×5 (čest výjimkám). Vědí to samozřejmě i zaměstnavatelé, takže osob po šedesátce už fakt moc nezabírají. U lidí duševně pracujících – ale opět případ od případu – je naopak dnes plná duševní svěžest do pozdního věku častá, klesající energii vyvažují zkušenosti. Jak si ale s tímto poradit, není zřejmé. Tvrdá laťka odchodu do důchodu opravdu těžce dopadne na manuálně pracující či už jinak “opotřebované” lidi, systém výjimek či subjektivního vyhodnocování “máš-nemáš nárok” půjde jednak obcházet a jednak bude vlastně penalizací za to, že jste zdravý až do vysokého věku.

Se stoupajícím věkem snižovat pracovní dobu?

Nápovědu nám ani nedají další státy. Je zajímavé, jak moc se věk odchodu do důchodu liší i v Evropě: např. v Holandsku se jde v 68 (!), v Izraeli, Řecku, na Islandu a v Itálii v 67 (zajímavé je, jak vzájemně různorodé tyto země jsou), zatímco na Slovensku, v Japonsku, u nás či ve Finsku to je v 62-63 letech. Dáme-li pryč výjimky z trendu, pak v západní Evropě se chodí do důchodu později a směrem na východ pak dříve, a jakýsi zlatý střed je pak dnes na 65 letech. (Udávané hodnoty věku platí pro muže). Jako možné kompromisní řešení vidím prodloužení odchodu do důchodu se současným postupným zkracováním pracovní doby u vyššího věku, např. 30 hodin týdně u 60+, 20 hodin u 65+, atd. Tím by se též zmírnil ten skok z plného pracovního nasazení do plné penze.

Víc k tomu říci neumím a uvítám diskusi; posbíral jsem jen pár čísel a převedl je na částky “na každého z nás”, což je myslím užitečné a jinde jsem to takto publikované neviděl.

Redakční poznámka: Jiří Hlavenka svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Jiřího Hlavenky:

Předčasný starobní důchod od 1.1. 2019

Češi a Moravané se průměrně dožívají stále vyššího věku, teoreticky tedy můžeme cestovat a sportovat déle, než předchozí generace. Sice také později získáme nárok na penzi, ale existují výjimky. Prostudujme, za jakých podmínek dostaneme předčasný starobní důchod od 1.1. 2019! Podle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) porovnáme standardní situace a alternativní scénáře, abychom maximálně využili svoje práva.

2 jednoduchá pravidla pro dřívější odchod do penze

Na starobní důchod máme nárok, jenom pokud jsme dostatečně dlouho platili sociální pojištění a dosáhneme určitého věku. Podmínky se ovšem zásadně liší podle stáří, pohlaví a počtu dětí konkrétního člověka. Každý odvedl dostatečně vysoké sociální pojištění, jestliže byl plátcem dohromady aspoň 35 let, ale někomu stačí pouze 15 let. Dnešní generace zasloužilých pracantů odchází do penze obvykle po šedesátce, dřívější odpočinek zasluhují jenom matky mnoha dětí (podrobnosti ZDE).

Předčasný starobní důchod od 1.1. 2019 vznikne:

  • nejvýše o 3 roky dříve, pokud by žadatel normálně šel do penze ještě před svými 63. narozeninami
  • nejvýše o 5 roků dříve, pokud by žadatel normálně šel do penze v 63 letech (nebo starší) a už dosáhl 60 let

Příklady, kdy (ne)bude předčasná penze přiznána:

  • 1. příklad: Muž narozený v roce 1960 půjde do normální penze teprve v 64 letech, přestože už dostatečně dlouho platil pojištění. Ani předčasný starobní důchod od 1.1. 2019 nedostane, musí ještě zhruba rok počkat na svoje šedesátiny.
  • 2. příklad: Žena narozená v roce 1960 vychovala 5 dětí. Navíc dlouho platila sociální pojištění, takže by šla do normální penze ještě před šedesátkou (před rokem 2020). Předčasný starobní důchod od 1.1. 2019 může dostat.

Ale pozor! “Starobní důchod (…) se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu,” říká zákon. Takže jestli ve druhém uvedeném příkladu přijdeme na Okresní správu sociálního zabezpečení třeba teprve 1.7. 2019, penzi získáme nejdříve od července.

Výjimky, které také získají předčasný starobní důchod od 1.1. 2019

Dřívější penzi využívají většinou lidé, kteří mají v pokročilém věku zdravotní problémy, anebo dlouhodobě nemohou najít zaměstnání. Obvykle potom dostanou nižší důchod, protože odpracovali méně let. Ve zvláště citlivých případech, například pokud člověk pečoval o postižené dítě, lze požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) o výjimku. Ministr potom rozhodne, jestli změkčí “tvrdost zákona” a chybějící sociální odvody “přikouzlí”.

Některým jedincům ovšem chybí potřebná doba pojištění, protože dobrovolně šli trochu jinou životní cestou než ostatní. Třeba příliš dlouho studovali, místo výdělečné činnosti “jenom” pečovali o domácnost, byli nezaměstnaní bez nároku na podporu, nebo prostě lelkovali a neřešili svoji budoucnost. Přitom se můžeme přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, které ovšem lze bez uvedení důvodu využívat dohromady maximálně 15 let a zpětně smíme doplatit pouze 1 rok.

K TÉMATU:

Doplatky léků 2019 podle Státního ústavu

Naše zdravotnictví nadále dostává přívlastek “socialistické”, což úplně neodpovídá skutečnosti. K běžné lékařské prohlídce, nebo pobytu ve státní nemocnici, nám sice stačí veřejné pojištění, takže nemusíme dodatečně nic doplácet. Ale jakmile přejdeme do lékárny, abychom vyzvedli předepsané medikamenty, nastává horká chvilka. Tady musíme často přihodit několik mincí, nebo dokonce bankovek – a nikoho nezajímá, jestli jsme třeba vdovy a vdovci, odkázaní na podprůměrný důchod. Srovnejme doplatky léků 2019, abychom v apatyce nebyli ošklivě překvapeni.

Limity pro farmaceutický průmysl a spoluúčast pacientů

Základní informace najdeme v zákoně č. 48/1997 Sb. (o veřejném zdravotním pojištění). Ale konkrétní ceny a doplatky léků nalezneme teprve v seznamu, jejž vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) – aktuální dokument stáhnete pod TÍMTO odkazem (ve formě excelové tabulky, tedy souboru .xls). Obsahuje několik tisíc abecedně seřazených položek a řadu sloupců, přičemž nejdůležitější jsou: A (kód), B (název medikamentu), C (síla, například 200 miligramů), E (množství kusů, například tablet v jednom balení), CH (maximální cena), S (základní úhrada), AD (druhá úhrada) a AM (třetí úhrada).

Ano, na vybrané přípravky musí pojišťovna přispívat vícekrát, což ale bohužel nebývá příliš obvyklé. Většinou končí základní úhradou, druhou úlevu najdeme ve stovkách případů, a třetí “slevu” nalezneme jenom vedle výrobků Avastin a Opdivo. Maximální doplatek tedy obvykle zjistíme tak, že od maximální ceny odečteme základní úhradu. Příklad: Detralex (120 tablet) má maximální cenu 754,28 Kč a základní úhradu 182,22 Kč, takže doplatek léku vychází 572,06 Kč (754,28 Kč mínus 182,22 Kč).

Ale pozor! Podle zákona (§ 16b) činí roční limit pojištěnce 5 000 Kč, pro děti do 18 let věku a seniory od 65 let “pouhých” 1 000 Kč, pro seniory od 70 let dokonce “jenom” 500 Kč. Takže pokud za předepsané, ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny zaplatíte více, zdravotní pojišťovna vám musí uhradit tolik, abyste nepřekročili nejvyšší povinnou spoluúčast. Nižší strop přitom platí taky po celý kalendářní rok, během kterého oslavíte uvedené narozeniny.

Doplatky léků 2019 podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Následující tabulka obsahuje nejhledanější přípravky. Pod článkem, v diskusním fóru můžeme probrat specifičtější dotazy – například podmínky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), apatyk Dr. Max, nejnižší doplatek na trhu, léky na vysoký krevní tlak, inkontinenční pomůcky, bederní pásy, cenu komplexní léčebné péče (v Lázních Třeboň apod.) atd.

KódNázevSílaBalení1.úhrada2.úhradaMax.cenaDoplatek
0046645ACTIVELLE1MG/0,5MG1X2865,06206,76141,7
0046646ACTIVELLE1MG/0,5MG3X28195,19668,30473,11
0028839AERIUS0,5MG/ML120ML+LŽ23,51213,30189,79
0185330AERIUS0,5MG/ML120ML+LŽ23,51213,30189,79
0028837AERIUS0,5MG/ML60ML+LŽ11,75106,6594,9
0185331AERIUS0,5MG/ML60ML+LŽ11,75106,6594,9
0028831AERIUS2,5MG3029,39295,09265,7
0028833AERIUS2,5MG6058,77760,87702,1
0028834AERIUS2,5MG9088,16960,57872,41
0028816AERIUS5MG3058,77315,06256,29
0028814AERIUS5MG60117,55689,90572,35
0028812AERIUS5MG90176,321008,70832,38
0026324AERIUS5MG1019,59124,87105,28
0026331AERIUS5MG100230,51429,48198,97
0026329AERIUS5MG3058,77338,50279,73
0026330AERIUS5MG5097,96580,97483,01
0027899AERIUS5MG90176,321007,09830,77
0088708ALGIFEN500MG/5,25MG/0,1MG2042,09107,3765,28
0050335ALGIFEN NEO500MG/ML+5MG/ML1X25ML52,6163,9611,35
0176954ALGIFEN NEO500MG/ML+5MG/ML1X50ML108,44127,9119,47
0214421ALVESCO 160 INHALER160MCG/DÁV60DÁV213,49576,98363,49
0224687ALVESCO 160 INHALER160MCG/DÁV60DÁV213,49576,98363,49
0096416AMOKSIKLAV FORTE 312,5 MG/5ML250MG/62,5MG/5ML180,28116,1435,86
0005951AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG14154,36216,4462,08
0132654AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG14154,36216,4462,08
0132950AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG14154,36216,4462,08
0132968AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG14154,36216,4462,08
0132992AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG14154,36216,4462,08
0203097AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG21225,06417,21192,15
0225850AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG21225,06417,21192,15
0072972AMOKSIKLAV 1,2 G1000MG/200MG5271,74531,43259,69
0085524AMOKSIKLAV 375 MG250MG/125MG21111,22136,3825,16
0099366AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML400MG/5ML+57MG/5ML70ML75,73135,3459,61
0072973AMOKSIKLAV 600 MG500MG/100MG5135,87240,58104,71
0085525AMOKSIKLAV 625 MG500MG/125MG21149,52153,373,85
0021668ARTRODAR50MG3079,85172,0792,22
0084792AUGMENTIN DUO80MG/ML+11,4MG/ML70ML+ODMĚRKA75,73125,3749,64
0237641AUGMENTIN DUO80MG/ML+11,4MG/ML70ML+ODMĚRKA75,73125,3749,64
0201622AUGMENTIN DUO80MG/ML+11,4MG/ML70ML+STŘ75,73125,3749,64
0237644AUGMENTIN DUO80MG/ML+11,4MG/ML70ML+STŘ75,73125,3749,64
0010193AUGMENTIN SR1000MG/62,5MG28270,12375,16105,04
0233163AUGMENTIN SR1000MG/62,5MG28270,12375,16105,04
0132811AUGMENTIN 1 G875MG/125MG14154,36224,8970,53
0012494AUGMENTIN 1 G875MG/125MG14 I154,36224,8970,53
0239482AUGMENTIN 1 G875MG/125MG14 I154,36224,8970,53
0094933AUGMENTIN 1 G875MG/125MG14 II154,36224,8970,53
0239481AUGMENTIN 1 G875MG/125MG14 II154,36224,8970,53
0066020AUGMENTIN 1,2 G1000MG/200MG10 I543,48785,44241,96
0239494AUGMENTIN 1,2 G1000MG/200MG10 I543,48785,44241,96
0086148AUGMENTIN 625 MG500MG/125MG21 II149,52227,9778,45
0237658AUGMENTIN 625 MG500MG/125MG21 II149,52227,9778,45
0132721AULIN100MG1517,6281,3863,76
0012894AULIN100MG15 I17,6281,3863,76
0132723AULIN100MG3035,25143,17107,92
0012895AULIN100MG30 I35,25143,17107,92
0012891AULIN100MG1517,6278,3660,74
0132649AULIN100MG1517,6278,3660,74
0132852AULIN100MG1517,6278,3660,74
0012892AULIN100MG3035,25140,15104,9
0132650AULIN100MG3035,25140,15104,9
0132853AULIN100MG3035,25140,15104,9
0132991AULIN100MG3035,25140,15104,9
0029816AVAMYS27,5MCG/VSTŘIK1X120DÁV121,07238,30117,23
0076150BATRAFEN10MG/G20G58,86175,28116,42
0076152BATRAFEN ROZTOK10MG/ML20ML58,86180,64121,78
0083974BETALOC1MG/ML5X5ML124,89126,391,5
0231703BETALOC1MG/ML5X5ML124,89126,391,5
0046980BETALOC SR200MG100234,07465,91231,84
0231687BETALOC SR200MG100234,07465,91231,84
0046981BETALOC SR200MG3070,23153,1382,9
0231688BETALOC SR200MG3070,23153,1382,9
0049941BETALOC ZOK100MG100117,03621,17504,14
0231689BETALOC ZOK100MG100117,03621,17504,14
0045499BETALOC ZOK100MG3035,11353,95318,84
0231691BETALOC ZOK100MG3035,11353,95318,84
0058042BETALOC ZOK200MG100234,07933,28699,21
0231692BETALOC ZOK200MG100234,07933,28699,21
0058041BETALOC ZOK200MG3070,23297,53227,3
0231695BETALOC ZOK200MG3070,23297,53227,3
0031536BETALOC ZOK25MG10038,04448,39410,35
0231696BETALOC ZOK25MG10038,04448,39410,35
0032225BETALOC ZOK25MG2810,65162,30151,65
0231697BETALOC ZOK25MG2810,65162,30151,65
0058038BETALOC ZOK50MG10058,52464,61406,09
0231702BETALOC ZOK50MG10058,52464,61406,09
0058037BETALOC ZOK50MG3017,56221,12203,56
0231701BETALOC ZOK50MG3017,56221,12203,56
0191729BIOFENAC100MG2023,49152,82129,33
0191730BIOFENAC100MG6070,48392,55322,07
0017802BRONCHO-VAXOM PRO ADULTIS7MG30347,84570,67222,83
0017804BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS3,5MG30347,84403,6455,8
0014256BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY3,5MG30347,84451,13103,29
0029163CERVARIX1X0,5ML+1J1765,791765,79
0124343CEZERA5MG30 I58,7758,770
0124346CEZERA5MG90 I176,32176,330,01
0115404CLEXANE10000IU(100MG)/1ML10X1ML I1539,571705,66166,09
0125290CLEXANE10000IU(100MG)/1ML50X1ML I7697,8616782,329084,46
0115400CLEXANE2000IU(20MG)/0,2ML10X0,2ML I368,16460,1992,03
0125286CLEXANE2000IU(20MG)/0,2ML50X0,2ML I1840,813339,761498,95
0115401CLEXANE4000IU(40MG)/0,4ML10X0,4ML I736,33821,6885,35
0125287CLEXANE4000IU(40MG)/0,4ML50X0,4ML I3681,615819,262137,65
0115402CLEXANE6000IU(60MG)/0,6ML10X0,6ML I923,741037,66113,92
0125288CLEXANE6000IU(60MG)/0,6ML50X0,6ML I4618,7211019,806401,08
0115403CLEXANE8000IU(80MG)/0,8ML10X0,8ML I1231,661322,2090,54
0125289CLEXANE8000IU(80MG)/0,8ML50X0,8ML I6158,2913635,627477,33
0107950CLEXANE FORTE12000IU(120MG)/0,8ML10X0,8ML I1847,492167,36319,87
0107951CLEXANE FORTE15000IU(150MG)/1ML10X1ML I2309,362477,15167,79
0056992CODEIN SLOVAKOFARMA15MG1038,5082,5244,02
0207939CODEIN SLOVAKOFARMA15MG1038,5082,5244,02
0056993CODEIN SLOVAKOFARMA30MG1073,9998,2624,27
0207940CODEIN SLOVAKOFARMA30MG1073,9998,2624,27
0014823CONDROSULF800MG30159,71508,38348,67
0014821CONDROSULF800MG30159,71384,67224,96
0214435CONTROLOC20MG10057,601340,691283,09
0214436CONTROLOC20MG14 I8,06104,5696,5
0214433CONTROLOC20MG28 I16,12279,19263,07
0214463CONTROLOC20MG90 II51,84644,67592,83
0214526CONTROLOC40MG100 I115,181366,621251,44
0214525CONTROLOC40MG28 I32,25948,28916,03
0214581CONTROLOC40MG30 II34,561011,85977,29
0214572CONTROLOC40MG90103,671235,791132,12
0168834DASSELTA5MG1019,5916,650
0168836DASSELTA5MG3058,7749,960
0168837DASSELTA5MG5097,9683,260
0168838DASSELTA5MG90176,32149,870
0132908DETRALEX500MG120182,22754,28572,06
0201992DETRALEX500MG120182,22754,28572,06
0230582DETRALEX500MG120182,22754,28572,06
0230583DETRALEX500MG180273,331102,27828,94
0225549DETRALEX500MG180(2X90)273,331102,27828,94
0097522DETRALEX500MG3045,56213,23167,67
0132633DETRALEX500MG3045,56213,23167,67
0132646DETRALEX500MG3045,56213,23167,67
0132906DETRALEX500MG3045,56213,23167,67
0014075DETRALEX500MG6091,11392,29301,18
0132634DETRALEX500MG6091,11392,29301,18
0132647DETRALEX500MG6091,11392,29301,18
0132786DETRALEX500MG6091,11392,29301,18
0132907DETRALEX500MG6091,11392,29301,18
0119672DICLOFENAC DUO75MG30 I52,87165,77112,9
0002479DITHIADEN2MG2027,2888,0860,8
0004071DITHIADEN INJ0,5MG/ML10X2ML205,48205,480
0138839DORETA37,5MG/325MG10 I16,7758,6741,9
0138840DORETA37,5MG/325MG20 I33,55117,3083,75
0138841DORETA37,5MG/325MG30 I50,32175,97125,65
0138847DORETA37,5MG/325MG90 I150,94346,03195,09
0179325DORETA75MG/650MG10 I33,3188,7855,47
0179326DORETA75MG/650MG20 I66,63177,58110,95
0179327DORETA75MG/650MG30 I99,94136,9336,99
0179333DORETA75MG/650MG90 I299,84410,77110,93
0085656DORSIFLEX200MG3038,5693,9055,34
0004013DOXYBENE200MG1093,49135,6342,14
0193741ELIQUIS2,5MG1682669,756111,383441,63
0168326ELIQUIS2,5MG20515,00314,65745,410
0168327ELIQUIS2,5MG601544,99943,952084,270
0168328ELIQUIS2,5MG60X11544,99943,952084,270
0193747ELIQUIS5MG1685286,126039,59753,47
0210108ELIQUIS5MG28873,091054,12181,03
0193745ELIQUIS5MG601887,902100,77212,87
0147917EMANERA20MG30 I34,56111,0576,49
0191093EMANERA20MG30 II34,56111,0576,49
0147921EMANERA20MG90 I103,67686,40582,73
0191097EMANERA20MG90 II103,67686,40582,73
0147929EMANERA40MG30 I69,11188,84119,73
0191104EMANERA40MG30 II69,11188,84119,73
0147933EMANERA40MG90 I207,321552,651345,33
0191108EMANERA40MG90 II207,321552,651345,33
0066015ENELBIN 100 RETARD100MG100134,48312,15177,67
0097026ENELBIN 100 RETARD100MG5057,28204,44147,16
0002427ENTIZOL250MG2034,19118,8384,64
0002430ENTIZOL500MG1034,1934,190
0092757ERDOMED300MG1079,5899,8520,27
0087076ERDOMED300MG20159,17182,3323,16
0199680ERDOMED300MG60477,50477,500
0047033ERDOMED35MG/ML100ML92,85142,8049,95
0097186EUTHYROX100MCG100 I84,18105,5721,39
0147458EUTHYROX112MCG100 II94,28133,4939,21
0046694EUTHYROX125MCG100 II105,23135,8930,66
0147466EUTHYROX137MCG100 II115,33176,1460,81
0069191EUTHYROX150MCG100 II126,27126,630,36
0147462EUTHYROX200MCG100 II168,36220,0551,69
0069189EUTHYROX50MCG100 II49,0882,0933,01
0046692EUTHYROX75MCG100 II63,14104,4441,3
0147454EUTHYROX88MCG100 II74,08123,8549,77
0016287FASTUM25MG/G100G76,18214,36138,18
0084114FASTUM25MG/G50G38,08131,6493,56
0088734FLONIDAN10MG1019,5985,7266,13
0053639FLONIDAN10MG3058,77161,48102,71
0014910FLONIDAN10MG90176,32424,20247,88
0001700FLONIDAN5MG/5ML120ML23,51112,6589,14
0083827FLONIDAN DISTAB10MG10X119,5985,7266,13
0083397FLONIDAN DISTAB10MG30X158,77161,48102,71
0001066FRAMYKOIN250IU/G+5,2MG/G10G48,0977,1329,04
0048261FRAMYKOIN3300IU/G+250IU/G1X20G64,36133,8169,45
0048262FRAMYKOIN3300IU/G+250IU/G1X5G16,0950,7634,67
0213487FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,3ML368,16455,4287,26
0213494FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,4ML490,89612,37121,48
0213489FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,6ML736,33876,25139,92
0213485FRAXIPARINE9500IU/ML10X0,8ML923,741160,38236,64
0213490FRAXIPARINE9500IU/ML10X1ML1154,681240,1885,5
0213488FRAXIPARINE9500IU/ML2X0,6ML147,26240,6593,39
0213480FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML10X0,6ML1385,621629,75244,13
0213482FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML10X0,8ML1847,492338,30490,81
0213484FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML10X1ML2309,362637,49328,13
0213479FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML2X0,6ML277,12356,3679,24
0213481FRAXIPARINE FORTE19000IU/ML2X0,8ML369,50512,60143,1
0058491FROMILID125MG/5ML1X60ML39,50127,99167,960,47
0053282FROMILID250MG1483,79219,96136,17
0053283FROMILID500MG14111,72438,92327,2
0023315FROMILID UNO500MG14167,58438,92271,34
0023314FROMILID UNO500MG783,79219,96136,17
0132560FROMILID 500500MG14111,72438,92327,2
0132734FROMILID 500500MG14111,72438,92327,2
0207280FUROLIN100MG30174,59174,590
0098219FURON40MG5042,5180,4437,93
0155782GODASAL 100100MG/50MG10052,7571,9019,15
0155780GODASAL 100100MG/50MG2010,5535,0524,5
0155781GODASAL 100100MG/50MG5026,3778,2151,84
0202855HELICID40MG28 I64,50539,44474,94
0202869HELICID40MG28 II64,50539,44474,94
0202874HELICID40MG28(2X14) I64,50539,44474,94
0202873HELICID40MG28(4X7) I64,50184,71120,21
0025364HELICID 20 ZENTIVA20MG14 I16,12126,83110,71
0215604HELICID 20 ZENTIVA20MG14 I16,12126,83110,71
0115308HELICID 20 ZENTIVA20MG14 II16,12126,83110,71
0025365HELICID 20 ZENTIVA20MG28 I32,25115,3383,08
0215605HELICID 20 ZENTIVA20MG28 I32,25118,3486,09
0115317HELICID 20 ZENTIVA20MG28 II32,25118,3486,09
0025366HELICID 20 ZENTIVA20MG90 I103,67301,20197,53
0215606HELICID 20 ZENTIVA20MG90 I103,67301,20197,53
0115318HELICID 20 ZENTIVA20MG90 II103,67301,20197,53
0031739HELICID 40 INF40MG181,94103,8321,89
0059840HYALGAN20MG/2ML1X2ML785,14829,6444,5
0065392HYALGAN20MG/2ML1X2ML785,14879,5094,36
0132967HYALGAN20MG/2ML1X2ML785,14829,6444,5
0166760KINITO50MG100(10X10)414,07867,51453,44
0166759KINITO50MG40(4X10)165,63344,08178,45
0216192KLACID125MG/5ML100ML65,83213,32412,23133,08
0235804KLACID125MG/5ML100ML65,83213,32412,23133,08
0216191KLACID125MG/5ML60ML39,50127,99266,0698,57
0235803KLACID125MG/5ML60ML39,50127,99266,0698,57
0216197KLACID250MG1059,85357,22297,37
0235806KLACID250MG1059,85357,22297,37
0216196KLACID250MG1483,79493,96410,17
0235805KLACID250MG1483,79493,96410,17
0216195KLACID250MG/5ML100ML131,67426,62745,94187,65
0235811KLACID250MG/5ML100ML131,67426,62745,94187,65
0216194KLACID250MG/5ML60ML79,00255,98490,81155,83
0235810KLACID250MG/5ML60ML79,00255,98490,81155,83
0216183KLACID500MG192,49331,87239,38
0235812KLACID500MG192,49331,87239,38
0216199KLACID500MG14111,72936,28824,56
0235808KLACID500MG14111,72936,28824,56
0216186KLACID SR500MG14167,58984,77817,19
0235798KLACID SR500MG14167,58984,77817,19
0216189KLACID SR500MG14 DOUBLE167,58984,77817,19
0235801KLACID SR500MG14 DOUBLE167,58984,77817,19
0216185KLACID SR500MG783,79512,64428,85
0235797KLACID SR500MG783,79512,64428,85
0053853KLACID 500500MG14111,72936,28824,56
0203854KLACID 500500MG14111,72936,28824,56
0106344LANZUL15MG2816,1297,2381,11
0106349LANZUL15MG2816,1297,2381,11
0056102LANZUL30MG1416,12101,8085,68
0017121LANZUL30MG2832,25153,52121,27
0017122LANZUL30MG5664,50676,26611,76
0187427LETROX100MCG10084,1884,180
0169714LETROX125MCG100105,23150,8145,58
0172044LETROX150MCG100126,27131,805,53
0187425LETROX50MCG10049,0866,3217,24
0184245LETROX75MCG10063,14124,6161,47
0084101LUIVAC3MG28 KAL173,93492,79318,86
0215978MAGNOSOLV365MG30107,27162,1154,84
0234736MAGNOSOLV365MG30107,27162,1154,84
0026554MICARDIS80MG2873,83529,80455,97
0026556MICARDIS80MG98258,412166,241907,83
0002592MILURIT100MG5036,2784,1147,84
0132670MILURIT100MG5036,2784,1147,84
0224357MILURIT200MG3043,5268,5124,99
0224362MILURIT200MG90130,57164,5934,02
0001710MILURIT300MG3065,2887,9222,64
0216285MILURIT300MG90121,75262,65140,9
0132921MILURIT 100100MG5036,2784,1147,84
0211164MONOPOST50MCG/ML1X2,5ML229,70379,67149,97
0211165MONOPOST50MCG/ML1X6ML689,111068,10378,99
0182374MONOPOST50MCG/ML30(6X5)X0,2ML I229,70379,67149,97
0185937MONOPOST50MCG/ML30(6X5)X0,2ML II229,70379,67149,97
0182375MONOPOST50MCG/ML90(18X5)X0,2ML I689,091068,10379,01
0107943MUSCORIL CPS4MG2038,56198,67160,11
0203765MUSCORIL CPS4MG3057,85295,91238,06
0107944MUSCORIL INJ4MG6X2ML139,04169,1030,06
0107585MUTAFLOR2,5-25X10^9CFU100852,761592,411822,110
0107584MUTAFLOR2,5-25X10^9CFU20170,56318,49402,940
0057525MYDOCALM150MG3077,13131,0053,87
0192521NASONEX50MCG/DÁV140DÁV141,25209,1467,89
0053761NEBILET5MG2832,76131,7098,94
0213939NEBILET5MG90105,32417,54312,22
0091788NEUROL0,25MG304,7049,7045
0006618NEUROL0,5MG309,4094,4085
0086656NEUROL1MG3018,81138,81120
0017187NIMESIL100MG3035,25158,24122,99
0216963NORETHISTERON5MG4573,01313,17240,16
0200491NORMAGLYC1000MG90 I129,62224,0694,44
0007981NOVALGIN500MG/ML10X2ML61,49288,13226,64
0055824NOVALGIN500MG/ML5X5ML76,8676,860
0201970PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEK33000IU/2500IU189,9189,910
0049674PIASCLEDINE 3001579,85227,34147,49
0216479PIASCLEDINE 3001579,85227,34147,49
0049688PIASCLEDINE 30030159,71408,73249,02
0216478PIASCLEDINE 30030159,71408,73249,02
0029326PRADAXA110MG10X1 I257,50230,75398,680
0029327PRADAXA110MG30X1 I772,50692,231116,520
0029328PRADAXA110MG60X1 I1544,991384,462105,970
0168373PRADAXA150MG60X1 I1887,902105,97218,07
0029322PRADAXA75MG10X1 I201,03398,68197,65
0029323PRADAXA75MG30X1 I603,081116,52513,44
0124134PRESTANCE10MG/10MG100(2X50)682,551682,621000,07
0124135PRESTANCE10MG/10MG120(4X30)819,072102,531283,46
0124129PRESTANCE10MG/10MG30234,91357,56122,65
0124130PRESTANCE10MG/10MG50341,29673,04331,75
0124133PRESTANCE10MG/10MG90(3X30)704,731523,49818,76
0124120PRESTANCE10MG/5MG100(2X50)618,471595,97977,5
0124121PRESTANCE10MG/5MG120(4X30)742,171973,041230,87
0124115PRESTANCE10MG/5MG30181,94340,87158,93
0124116PRESTANCE10MG/5MG50309,24656,37347,13
0124119PRESTANCE10MG/5MG90(3X30)545,821445,51899,69
0124106PRESTANCE5MG/10MG100(2X50)576,141288,83712,69
0124107PRESTANCE5MG/10MG120(4X30)691,371572,59881,22
0124101PRESTANCE5MG/10MG30170,43245,8275,39
0124102PRESTANCE5MG/10MG50288,06527,64239,58
0124105PRESTANCE5MG/10MG90(3X30)511,281165,78654,5
0124092PRESTANCE5MG/5MG100(2X50)512,061213,41701,35
0124093PRESTANCE5MG/5MG120(4X30)614,481442,77828,29
0124087PRESTANCE5MG/5MG30117,46253,96136,5
0124088PRESTANCE5MG/5MG50256,04500,65244,61
0124091PRESTANCE5MG/5MG90(3X30)352,371097,89745,52
0149868PREVENAR 131X0,5ML+1SJ1513,941513,94
0098189RIBOMUNYL20217,40493,02275,62
0098187RIBOMUNYL443,49100,8357,34
0055676RIBOMUNYL20217,40493,02275,62
0055675RIBOMUNYL443,49100,9257,43
0014957RIVOTRIL0,5MG5024,3753,8929,52
0014989RIVOTRIL1MG/ML5+5X1ML115,47124,819,34
0014958RIVOTRIL2MG3038,5944,175,58
0085256RIVOTRIL2,5MG/ML1X10ML16,0843,0126,93
0027868SILGARD1X0,5ML+2J3376,533376,53
0016051SIRDALUD2MG3038,5677,7939,23
0016052SIRDALUD4MG3077,13117,3540,22
0119654SORBIFER DURULES320MG/60MG100181,04339,65158,61
0119653SORBIFER DURULES320MG/60MG60128,70211,4082,7
0119115SUMATRIPTAN ACTAVIS50MG6 I60,3996,5436,15
0146269SUMATRIPTAN MYLAN100MG240,25150,40110,15
0234931SUMATRIPTAN MYLAN100MG240,25150,40110,15
0146283SUMATRIPTAN MYLAN50MG660,39130,6670,27
0234945SUMATRIPTAN MYLAN50MG660,39130,6670,27
0117773SUMATRIPTAN ORION100MG240,25269,94229,69
0117776SUMATRIPTAN ORION100MG6120,77742,06621,29
0117767SUMATRIPTAN ORION50MG220,13173,31153,18
0117770SUMATRIPTAN ORION50MG660,39520,79460,4
0096484SURGAM LÉČIVA300MG2023,49231,35207,86
0226695SURGAM LÉČIVA300MG2023,49231,35207,86
0190973TRIPLIXAM10MG/2,5MG/10MG30218,32448,73230,41
0190975TRIPLIXAM10MG/2,5MG/10MG90(3X30)654,951167,46512,51
0190968TRIPLIXAM10MG/2,5MG/5MG30181,45421,77240,32
0190970TRIPLIXAM10MG/2,5MG/5MG90(3X30)544,381138,43594,05
0190963TRIPLIXAM5MG/1,25MG/10MG30146,04300,65154,61
0190965TRIPLIXAM5MG/1,25MG/10MG90(3X30)438,06914,17476,11
0190958TRIPLIXAM5MG/1,25MG/5MG30109,17272,30163,13
0190960TRIPLIXAM5MG/1,25MG/5MG90(3X30)327,49867,17539,68
0046444TRITTICO AC 150150MG60264,00461,66197,66
0054094TRITTICO AC 7575MG3065,99149,6083,61
0188157TRITTICO PROLONG150MG1461,59154,0092,41
0188165TRITTICO PROLONG300MG30264,00541,27277,27
0017805URO-VAXOM6MG30316,79576,92260,13
0017806URO-VAXOM6MG90950,391523,13572,74
0214624VASOCARDIN SR 200200MG100234,07461,87227,8
0214625VASOCARDIN SR 200200MG100234,07461,87227,8
0214620VASOCARDIN SR 200200MG3070,23158,2488,01
0214621VASOCARDIN SR 200200MG3070,23158,2488,01
0214626VASOCARDIN 100100MG5082,63113,0330,4
0214627VASOCARDIN 100100MG5082,63113,0330,4
0132559VASOCARDIN 5050MG5041,32105,4964,17
0132638VASOCARDIN 5050MG5041,32105,4964,17
0214628VASOCARDIN 5050MG5041,32105,4964,17
0023291VENTOLIN0,4MG/ML150ML I30,5033,733,23
0231957VENTOLIN0,4MG/ML150ML I30,5033,733,23
0213940VENTOLIN0,4MG/ML150ML II30,5033,733,23
0231958VENTOLIN0,4MG/ML150ML II30,5033,733,23
0058380VENTOLIN5MG/ML1X20ML25,50109,0883,58
0237705VENTOLIN5MG/ML1X20ML25,50109,0883,58
0031934VENTOLIN INHALER N100MCG/DÁV200DÁV63,7567,383,63
0231956VENTOLIN INHALER N100MCG/DÁV200DÁV63,7567,383,63
0094113WARFARIN ORION3MG100120,61149,4528,84
0094114WARFARIN ORION5MG100184,74184,730
0192340WARFARIN PMCS2MG100 I93,75126,2932,54
0192342WARFARIN PMCS5MG100 I184,74184,740
0058893XALATAN0,05MG/ML2,5ML I214,39476,19261,8
0151827XALATAN0,05MG/ML2,5ML II214,39476,19261,8
0058892XALATAN0,05MG/ML3X2,5ML I643,171098,49455,32
0151826XALATAN0,05MG/ML3X2,5ML II643,171098,49455,32

Tabulka obsahuje doplatky léků, které jsou nejvyhledávanější na českém internetu, podle vzorce maximální cena mínus základní úhrada:

Activelle, Aerius, Algifen, Alvesco, Amoksiklav, Artrodar, Augmentin, Aulin, Avamys, Batrafen (roztok), Betaloc Zok, Biofenac, Bronchovaxom, Cervarix, Cezera, Clexane, Codein, Condrosulf (800), Controloc, Dasselta, Diclofenac Duo (75 mg), Detralex (120 tablet), Dithiaden, Doreta, Dorsiflex, Doxybene, Eliquis, Emanera, Enelbin (100 retard), Entizol, Erdomed, Euthyrox, Fastum gel, Flonidan, Framykoin, Fraxiparine, Fromilid, Furon, Godasal (100), Helicid, Hyalgan (injekce), Kinito, Klacid (500), Lanzul, Letrox, Luivac, Magnosolv, Micardis, Milurit, Monopost (oční kapky), Muscoril (injekce), Mutaflor, Mydocalm, Nasonex, Nebilet, Neurol, Nimesil, Norethisteron, Novalgin, Pamycon, Prestarium, Piascledine (300), Pradaxa, Prestance, Prevenar (13), Ribomuny, Rivotril, Silgard, Sirdalud, Sorbifer, Sumatriptan, Durules, Surgam, Trittico (150), Triplixam, Uro Vaxom, Vasocardin, Ventolin, Vermox, Warfarin, Xalatan (oční kapky)

V oficiálním seznamu SÚKL jsem bohužel nenašel přípravky: Betmiga, Cinarizin, Clarinase Repetabs, Ercefuryl, Lagosa, Lexaurin, Stilnox, Tanakan, Zolpinox

- PAGE 1 OF 12 -

Next Page ⇀

loading
×