decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Nemocenské pojištění: projev státního cynismu

Je možné, aby byla jedna nespravedlnost napravena jinou nespravedlností? Ne. Veřejné nemocenské pojištění sice bude spravedlivější vůči zaměstnancům, ale ještě větší příkoří než doposud mohou právem cítit zaměstnavatelé. Klidně by se mohli obrátit na některý mezinárodní soud, aby zažalovali náš stát – bohužel!

Nemoc, nemocenské pojištění, náhrada mzdy

Normální pojištění funguje na principu “něco za něco”: 1. Pojišťovna dostává peníze od svého klienta, který si tak vlastně spoří na chvíli, kdy zažije nějakou osobní tragédii – automobilovou bouračku, požár domu, nemoc apod. 2. Jakmile dojde k pojistné události (bouračce, požáru, nemoci apod.), pojišťovna vyplatí klientovi finanční kompenzaci – takzvané “pojistné plnění”.

Solidní střadatel má morální právo na svoje jistoty

Jenomže… Tuzemský systém veřejného nemocenského pojištění funguje poněkud jinak. Jestli vám připadá nepochopitelný, chyba není na vaší straně: 1. V roli pojišťovny je český stát, kterému povinně platí nemocenské pojištění jeho “klienti” – jednak zaměstnanci sami za sebe, a navíc ještě zaměstnavatelé za svoje zaměstnance. (Tohle ještě lze obhájit nutnou vnitrofiremní solidaritou, ale…) 2. Pojistnou událostí je v tomto případě nemoc zaměstnance – a v tuto chvíli by správně měla pojišťovna, tedy stát vyplatit finanční kompenzaci klientům: marodovi, ale i jeho zaměstnavateli, který přece taky platil pojištění a teď musí nějak řešit chybějící pracovní sílu.

Avšak tady princip “něco za něco” neplatí. Český stát – bez ohledu na to, jestli zrovna vládne pravice, levice, nebo něco jiného – celých 14 dní nechává svoje pojištěnce, aby si poradili sami! Přesněji řečeno, štve občany proti sobě. Uměle vyvolává zbytečné sociální napětí. Přikazuje totiž, aby jeden pojištěnec (zaměstnavatel) platil finanční kompenzaci jinému pojištěnci (zaměstnanci)! A různí politici mezitím zprava vykřikují něco o flákačích, zleva hulákají cosi o vykořisťování… Chápete to?

“Nemocenské pojištění” klame svým oficiálním názvem

Jako kdyby dva slušní řidiči bez vlastního zavinění, na namrzlé silnici dostali smyk, vrazili do sebe, potom se nemohli ani rozjet – a jejich pojišťovna řekla: “Hele, nějak se odškodněte mezi sebou. Já mám sice v sejfu vaše prachy, ale zatím vám nic dávat nebudu. Pár týdnů počkám a možná teprve potom vám něco pustím – pokud se ukáže, že máte auta fakt hrozně moc rozmlácená. Beztak určitě oba jezdíte jako hovada.”

Podle současné vlády má zaměstnanec dostávat “nemocenskou” (náhradu mzdy) už od 1. dne pracovní neschopnosti, nikoli teprve od 4. dne jako doposud. Výborně! Kdo platil pojištění, má v případě pojistné události (nemoci) nárok na pojistné plnění (finanční kompenzaci). Ale od pojišťovny – v tomto případě od státu! Ne od jiného pojištěnce, v tomto případě od svého zaměstnavatele, který přece taky platil pojištění, nyní musí za maroda hledat náhradníka, a přitom ještě v prvních 14 dnech pojistné události (nemoci) musí platit pojistné plnění (finanční kompenzaci)!

Dále k tématu “nemocenské pojištění”:

Nemocenská 2019: kalkulačka pro výpočet

Choroba nebo úraz může zkomplikovat život nejenom samotnému marodovi, ale taky jeho příbuzným a spolupracovníkům. Proto v České republice někteří lidé povinně platí nemocenské pojištění, díky kterému potom dostávají peníze, pokud jsou v pracovní neschopnosti. Tady ale končí jednoduchá logika, a začínají kontroverzní pravidla. Následující kalkulačka vám orientační spočítá, jaké dostanete pojistné plnění, doplňte jenom délku pracovní neschopnosti a průměrný výdělek. Níže popíšeme, jak bude v příštím roce počítaná nemocenská 2019.

Nemocenská: náhrada mzdy + plnění nemocenského pojištění

Náhrada mzdy od 1. dne pracovní neschopnosti

Nemocní a zranění lidé potřebují účinnou léčbu, ale neméně důležité jsou taky běžné provozní výdaje: za jídlo, bydlení, energie apod. A všechny tyto záležitosti stojí peníze. Právě proto, abychom měli finanční příjem i v obtížných časech, průběžně platíme sociální pojištění, které má 3 složky podle účelu:

Nemocenskou složku sociálního pojištění platí povinně zaměstnanci a nepovinně osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci). Ale následná choroba ještě sama o sobě nestačí, aby dostali aspoň část vložených peněz zpátky.

Živnostníci zpočátku musejí žít ze svých úspor, eventuálně požádat o pomoc přátele a rodinu. Zaměstnanci dostávají “náhradu mzdy” od svého zaměstnavatele – od července 2019 pravděpodobně tuto podporu získají už od prvního dne pracovní neschopnosti, nikoli teprve od 3. dne jako doposud. Při výpočtu zohledňujeme počet zameškaných pracovních hodin a průměrnou hrubou hodinovou mzdu.

Nemocenská, placená státem, začíná 15. dnem

Stát čeká poměrně dlouho, než pojištěncům bezprostředně pomůže. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uznává nemocenskou teprve od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. A pojistnou dávku počítá tak, aby zmenšovala příjmové rozdíly. Základem bývá takzvaný denní vyměřovací základ, obvykle odvozený z průměrné hrubé měsíční mzdy. Ale započítáváme jenom část, v roce 2018 platí tyto redukční hranice:

  • do 1 000 Kč: 90 % denního vyměřovacího základu (DVZ)
  • v intervalu nad 1 000 Kč do 1 499 Kč: 60 % DVZ
  • v intervalu nad 1 499 Kč do 2 998 Kč: 30 % DVZ
  • nad 2 998 Kč: 0 % DVZ

Například z denního vyměřovacího základu 1 200 Kč po redukci zbude 1 020 Kč. Jenomže tímto srážky nekončí. Z redukovaného základu počítáme jenom 60 % do 30. dne pracovní neschopnosti, potom 66 % do 60. dne a následně 72 %. Jakmile budou tyto parametry oficiálně aktualizované pro následující rok, patřičně upravíme kalkulačku a celý tento článek.

K tématu:

Valorizace důchodů 2019: kalkulačka a diskuse

Bezmocně pozorujete, jak zdražuje voda, jídlo i bydlení. Rádi byste si přivydělali, ale pracovali jste celý život, tělo máte unavené a málokterá firma zaměstnává seniory. Takže zůstáváte odkázáni na standardní penzi, která Novým rokem stoupla o pouhé desetikoruny. Stop! Přestaňme fňukat. Minulá vláda přece prosadila nová pravidla, díky čemuž penze rostou o stokoruny ročně. A současný kabinet premiéra Andreje Babiše prosadil další úpravy, aby vám ještě větší radost udělala valorizace důchodů 2019. Kalkulačka zvědavcům podrobně, krok za krokem ukáže celý výpočet – a zároveň netrpělivcům jediným číslem rychle prozradí, o kolik pravděpodobně dostanou přidáno.

Seniorům stoupne příjem, nehledě na ekonomický vývoj

Veřejný důchodový systém zdánlivě připomíná tradiční spořitelnu, ve skutečnosti však funguje na principu neustálé mezigenerační solidarity: Dnešní zaměstnanci a podnikatelé prostřednictvím sociálních odvodů platí penze svým rodičům a prarodičům, aby jednou sami byli živeni mladšími spoluobčany. Proto dříve důchody rostly, anebo stagnovaly podle toho, jak šlapala, nebo zpomalovala ekonomika. Například během poslední hospodářské krize sice mzdy pomalu stoupaly, ale inflace postupovala rychleji, takže zaměstnanci reálně chudli, což pocítili také penzisté.

Potom ale přišla vláda sociálního demokrata Bohuslava Sobotky, a udělala takovou reformu, aby senioři mohli dostat přidáno výrazněji, nehledě na ekonomiku a celkovou životní úroveň národa. Podle zákona č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění) má nyní starobní penze dvě hlavní složky, stejně jako valorizace důchodů 2019:

  1. Základní výměra = univerzální paušál pro každého starobního důchodce. Nyní představuje 9 % průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru.
  2. Procentní výměra = zásluhová složka z odpracovaných let, sociálních odvodů a vývoje ekonomiky. Stoupá podle průměrné, nebo takzvané seniorské inflace (přednost má vyšší hodnota) a jedné poloviny růstu reálných mezd (opět zohledňujeme zdražování).

Potěší vás valorizace důchodů 2019? Kalkulačka napoví

Valorizace důchodů

Dřívější ministr financí, dnes premiér Andrej Babiš (hnutí ANO) v minulých letech valorizaci spíše brzdil. Když socialisté navrhli 300 Kč, miliardář slovenského původu chtěl přidat 200 Kč. Když Sobotka naplánoval 500 Kč, Babiš preferoval 400 Kč. Ale jakmile vyhrál volby a díky prezidentovi sestavil vládu, změnil svoji politiku. Babišův kabinet nyní v Poslanecké sněmovně prosadil, aby základní výměra představovala rovných 10 % průměrné mzdy + 300 Kč. Souhlasili nejenom sociální demokraté z pozice menšího koaličního partnera, ale taky všichni ostatní členové dolní komory Parlamentu, kteří byli zrovna přítomni. Pojďme spočítat, o kolik porostou penze příští rok.

Průměrná čísla jsou zavádějící, protože každý jsme originál, ale lepší orientační hodnotu nemáme, takže použijme tuhle. Podle Ministerstva sociálních věcí stoupne základní složka (o 21 %) relativně více, než zásluhová složka (o 3,4 %). Předpokládaná valorizace důchodů 2019 tedy činí průměrně 7,3 %. V absolutních číslech opět dostanou přidáno více boháči a méně chuďasové, jak uvidíme na následujících příkladech. Rozdíly mezi penzemi jsou však výrazně menší, než mezi mzdami a platy, takže solidarita naší společnosti příliš nechybí.

  • Pokud dostáváte 3 470 (minimální penze), valorizace vychází na 597 Kč.
  • Pokud berete 12 347 Kč (průměrná penze), předpokládaná valorizace činí 898 Kč.
  • Pokud pobíráte 25 000 Kč, novoroční navýšení představuje 1 329 Kč.
  • Nejblahobytnější senior dostává přes 100 000 Kč, takže může připočítat přes 3 800 Kč.

A ještě něco! Zásluhová složka stoupne navíc o 1 000 Kč, jakmile dosáhnete 85. roku života a dále o 2 000 Kč u příležitosti vašich 100. narozenin! :-)

Chuďasům stát vyplácí ještě příspěvek na bydlení

Potěšila vás plánovaná valorizace důchodů 2019? Kalkulačka hovoří jasnou řečí tvrdých čísel, ale lidské názory se pochopitelně rozcházejí. V diskusním fóru pod článkem najdete komentáře pokojných občanů, kteří volají po klidné debatě a kompromisu – ale také výkřiky extremistů, kterým by nevadily koncentrační tábory. Lidem dobré vůle radíme, jak získat státní příspěvek na bydlení, jak zaplatit energie, vodné a stočné, koncesionářské poplatky nebo svoz odpadu. Naopak příspěvky, které odporují právnímu řádu a zdravému rozumu, nezveřejňujeme a mažeme.

A na závěr redakční komentář, se kterým nemusíte souhlasit

Nové tabulky pro odchod do důchodu 2018

Mezi lidmi koloval vtip, že budeme muset pracovat až do smrti, přestože státu poctivě platíme sociální pojištění. Politici totiž kvůli stárnutí populace opakovaně zvyšovali věk, kdy získáváme právo na starobní důchod. Ale všechno má svoje meze, i naše (pozemská) existence, přestože díky medicíně a relativnímu blahobytu žijeme v průměru déle, než naši předkové. Proto zákonodárci přepsali zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Najdeme tam nové tabulky pro odchod do důchodu, které končí 65 lety. Ovšem starobní penze má dvě podmínky: kromě vysokého věku taky dostatečně dlouho placené sociální pojištění.

Nové tabulky pro odchod do důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb.

V § 32 zákona najdeme věkový strop: “U pojištěnců narozených po roce 1971 důchodový věk činí 65 let.” Pro starší ročníky platí nové tabulky odchodu do důchodu, kde jsou rozlišeni muži a ženy, a zástupkyně početnějšího pohlaví dále rozdělujeme podle počtu vychovaných dětí. Roky označme zkratkou “r” a měsíce písmenem “m”.

Ročník Důchodový věk
Muži Ženy podle počtu vychovaných dětí
0 1 2 3/4 5
Starší 60r 57r 56r 55r 54r 53r
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63+8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m

Jak dlouho musíme platit pojištění, abychom dostali penzi

Nové tabulky pro odchod do důchodu stačí lidem, kteří dostatečně dlouho přispívali na penzi předchozím generacím, třeba “jenom” formou minimálních živnostenských záloh. Čím mladší přitom jsme, tím déle musíme přisypávat do státní pokladny. Uveďme potřebnou dobu sociálního pojištění podle letopočtu, kdy dosáhneme tabulkového důchodového věku, anebo věku o 5 let vyššího:

Letopočet Potřebná doba pojištění
Důchodový věk Důchodový věk + 5r
2010 26r 16r
2011 27r 17r
2012 28r 18r
2013 29r 19r
2014 30r 20r
2015 31r 20r
2016 32r 20r
2017 33r 20r
2018 34r 20r
později 35r 20r

Jsou mezi námi smolaři nebo bohémové, kteří sice dosáhli tabulkového důchodového věku, ale ještě dostatečně dlouho neplatili sociální pojištění. Takoví občané musejí na penzi počkat. Například pokud dosáhli před rokem 2010 věku aspoň 65 let, stačí 15 let jejich sociálního pojištění. Mladší musejí opět přidat. Proto v pravém sloupci uvádíme taky potřebnou dobu sociálního pojištění podle roku, kdy smolař nebo bohém aspoň o 5 let překročil svůj tabulkový důchodový věk. V těchto případech může vyjít jenom minimální penze.

Výši svého starobního důchodu zjistíte v oficiální ministerské kalkulačce, spočítáme vám taky průběžnou valorizaci.

- PAGE 1 OF 11 -

Next Page ⇀

loading
×