decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Pracující důchodce 2019: přepočet, daně atd.

My občané České republiky tvoříme jednu velikou rodinu, ve které střední generace živí seniory prostřednictvím společného penzijního systému. Ovšem máme mezi sebou i výjimečné dámy a pány, kteří už sice získali nárok na starobní důchod, ale stále ještě neztratili chuť a sílu vydělávat další peníze. Výborně! Letos můžete dostávat svoji plnou penzi – a zároveň mzdu, plat, odměnu z dohody, nebo honorář za podnikání. Na trhu máte víceméně stejná práva, jako dříve narozené ženy a muži, tedy aspoň teoreticky. Praxe někdy nahrává spíše mladíkům – a jindy může příhodnější podmínky využít pracující důchodce 2019.

Minimální mzda, pracovní neschopnost a nemocenská

Státní důchod je vlastně pojistným plněním, které dostáváme za předchozí finanční odvody, kvůli obtížné životní události. Svoji dávku pobírají například někteří sirotci, vdovy a vdovci, protože ztratili rodiče, manžela nebo manželku, a nyní mají těžší život. Další skupinou jsou invalidé, kteří mají na pracovním trhu relativně malé šance kvůli špatnému zdravotnímu stavu. A všichni zasloužilí pracanti, jakmile dosáhnou vysokého věku, dostávají starobní důchod, protože většinou už nestačí rychlému tempu mladších ročníků. Právě o seniorech a seniorkách budeme mluvit tady.

Pracující důchodci jsou spíše výjimkou, a dříve čelili legislativním bariérám, například nesměli se zaměstnavatelem uzavřít smlouvu na dobu delší nežli 1 rok. Nyní, v roce 2019 však platí omezení pouze pro lidi, kteří odešli do předčasné starobní penze: Až do svého důchodového věku mohou vykonávat jenom takovou výdělečnou činnost, ze které nemusejí odvádět sociální pojištění (typicky tedy “na dohodu”), jinak o státní dávku přijdou.

Brigádníci, zaměstnaní na DPČ nebo DPP, mají zákonem garantovanou pouze odměnu ve výši minimální mzdy (aktuálně 79,80 Kč/hodinu hrubého), vyšší ohodnocení záleží na jejich vyjednávacích schopnostech, přesněji na konkrétní nabídce a poptávce. “Plnohodnotný pracující důchodce” 2019, pokud se zaměstnavatelem uzavřel standardní smlouvu, musí dostávat aspoň tabulkový plat (ve veřejném sektoru) – anebo příslušnou sazbu zaručené mzdy (v soukromé firmě), podle náročnosti svojí aktuální profese.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

V případě pracovní neschopnosti musíte navštívit svého lékaře a potom odevzdat zaměstnavateli neschopenku, abyste případně po 3 kalendářních dnech dostali náhradu mzdy. Pokud zdravotní problémy trvají už 14. den, opět zajdete k doktorovi, kde dostanete žádost o nemocenskou, kterou opět předáte zaměstnavateli. Finanční kompenzaci vám spočítá kalkulačka pod TÍMTO odkazem. Nárok na nemocenskou obvykle zaniká po 84 dnech neschopnosti, případně dříve s koncem pracovního poměru.

Vzor daňového přiznání pro pracující důchodce 2019

Skoro všechny formality obvykle vyřizuje za zaměstnance zaměstnavatel. Ale komplikovanější situaci musíme řešit, pokud podnikáme, nebo střídáme pracovní pozice, a samostatně vyplňujeme daňové přiznání. Naštěstí existuje oficiální elektronické systém, přes který můžeme vypsat potřebné údaje a výsledek zaslat Finančnímu úřadu. Sice bychom marně hledali zjednodušenou verzi pro pracující důchodce, ale třeba vám pomůže následující video-návod (ačkoli například takové Estonsko už pokročilo mnohem dál, a tamnímu občanovi stačí jedinkrát kliknout na internetu).

Přepočet a navýšení důchodu pro nejvytrvalejší dříče

Pokud jsme zaměstnáni na pracovní smlouvu, anebo úspěšně podnikáme jako osoby samostatně výdělečně činné, odvádíme sociální pojištění. Jinými slovy, přispíváme na mladé rodiny, nezaměstnané, ale taky na seniory – tedy na sebe. Pracující důchodce 2019 má proto, po určitém čase, nárok na odměnu: na přepočet a navýšení svojí penze. Podmínky najdeme v zákoně č. 155/1995 Sb., v § 34, odstavci 4: “Výše procentní výměry (…) se na žádost zvyšuje pojištěnci (…) za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu.

Přepočet tedy není automatický, musíte zajít na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a tam vyplnit žádost. Zde potom můžete výsledek zkontrolovat, pomocí následující orientační kalkulačky.

Ošetřovné: podmínky, výpočet, kalkulačka 2019

Ve svátečních chvílích přejeme příbuzným a přátelům hlavně pevné zdraví, ale přesto musíme občas společně překonávat chorobu nebo úraz. Marodi mohou čerpat náhradu mzdy a potom nemocenskou, v horším případě doživotní rentu, invalidní důchod, příspěvek na péči a další sociální dávky. Pokud naopak opatrujete člena svojí domácnosti nebo dítě, za jistých podmínek dostanete ošetřovné. Tady shrneme příslušné paragrafy a výslednou dávku spočítá oficiální ministerská kalkulačka pro rok 2019.

Kdo má nárok na pečovatelskou pojistnou dávku

Podrobnosti najdeme v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Samotný název právního předpisu vystihuje hlavní pointu. Ošetřovné není solidární sociální dávka, nýbrž pojistné plnění, které mají předplacené zaměstnanci v rámci svých pojistných odvodů. Na vrácení části peněz získávají nárok, pokud místo výdělečné činnosti opatrují těžce nemocného nebo zraněného člena domácnosti, eventuálně i zdravé malé dítě:

 1. partnera, spolubydlícího
 2. ženu, která zůstává po porodu v kritickém stavu
 3. dítě mladší 10 let kvůli úrazu, chorobě, karanténě, nemoci rodiče (pěstouna, opatrovníka) nebo uzavřené škole

Pokud musíte pečovat o svoje vlastní dítě, mladší 10 let, nemusí být nutně stálým členem vaší domácnosti. Ale ošetřovné v roce 2019 nelze pobírat kvůli péči o nemluvně, na které někdo jiný pobírá peněžitou pomoc v mateřství (“mateřskou”) nebo rodičovský příspěvek (“rodičovskou”). Na pojistnou dávku rovněž nemají nárok zaměstnanci, pracující pouze “na dohodu” (DPP, DPČ).

Podpůrčí doba trvá obvykle 9, maximálně 16 dní

O ošetřovné žádáme Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadá účtárna zaměstnavatele (nebo sídlo firmy, pokud žádné účetní oddělení nemá). Jakmile musíme zůstat doma s marodem, začíná běžet podpůrčí doba, která trvá maximálně:

 1. 9 kalendářních dnů
 2. 16 kalendářních dnů osamělému zaměstnanci, pokud má v trvalé péči dítě školou povinné, staré nejvýše 16 let

Ošetřovné pro rok 2019 spočítá státní kalkulačka

Pojistné plnění za kalendářní den činí 60 % vyměřovacího základu, kterým zpravidla bývá odpovídající část hrubé mzdy, v případě výkonnějších zaměstnanců ovšem dochází k odpočtu (takzvaně k redukci). Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo tak hodné, že zveřejnilo následující kalkulačku pro výpočet ošetřovného v roce 2019. Do zelených políček vyplňte počet dnů a svoji hrubou měsíční mzdu, abyste potom na spodním řádku tabulky uviděli výslednou pojistnou dávku.

Výpočet nemocenské a náhrada mzdy: státní kalkulačky 2019

Jsme poruchoví tvorové. Podobně jako robotické stroje občas vypovědí službu a vrcholní manažeři někdy dělají chybná rozhodnutí, zaměstnanci a živnostníci mohou onemocnět. Léčba pokaždé vyžaduje klid a trpělivost, jenomže kde mezitím vezmeme finanční prostředky? Ministerstvo sociálních věcí vydalo kalkulačky pro rok 2019, které umožňují výpočet nemocenské a přesně stanovují, jaká bude náhrada mzdy.

První 3 dny musí marod vyžít z vlastních úspor

Naši političtí zastupitelé průběžně upravují sociální systém tak, aby splňoval rozporuplná kritéria. Jak umožnit skutečným marodům bezpracnou rekonvalescenci, ale zároveň zabránit simulantům, aby dávky zneužívali? Jak rozložit zátěž mezi podniky a stát? Co (ne)poskytnout osobám samostatně výdělečně činným, které svým podnikáním přijímají jistá rizika, ale mohou taky ochořet?

 • 3 pracovní dny nedostaneme nic; vyplácena není náhrada mzdy, nulový je také výpočet nemocenské.
 • Potom přebírají zodpovědnost podniky; náhrada mzdy náleží zaměstnaným účastníkům nemocenského pojištění.
 • 15. kalendářním dnem začíná pomáhat stát; výpočet nemocenské dává kladné hodnoty všem pojištěncům.

Náhrada mzdy v následujících 11 kalendářních dnech

Zákoník práce (č. 262/2006 S., § 192) stanovuje, že náhrada mzdy náleží, “pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské”. Výpočet umožňuje následující tabulka, stačí vyplnit zelená políčka.

Například: Jsem pracovně neschopným v týdnu, kdy jsem měl naplánované 12hodinové směny na pondělí, úterý, pátek a neděli; prvních 24 hodin nepočítám, vyplním tedy 24 hodin (pátek a neděli). Pokud beru průměrně 100 Kč hrubého za hodinu, vyjde náhrada mzdy 1 296 Kč. Kalkulačka pochází z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, originál stáhnete ODSUD.

Výpočet nemocenské počínaje 15. kalendářním dnem

Zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb., § 23-25) říká: “Nárok na nemocenské má pojištěnec (…), trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní”. Osoba samostatně výdělečně činná musela být účastníkem nemocenského pojištění “alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející”. Pro výpočet nemocenské vyplňte počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti a svůj průměrný hrubý měsíční příjem.

Například: Jsem nemocný 15 dnů a vydělávám průměrně 15 000 Kč/měsíc; výpočet nemocenské začíná právě až 15. dnem a vyjde mně 267 Kč. Kalkulačku zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, originál stáhnete ZDE.

Zetor: Odejít má 55 % administrativních a 45 % dělnických pracovníků

 • Zaměstnanci ZETOR TRACTORS a.s. jsou ohledně situace ze strany společnosti od prosince aktivně informovaní. Dotčené osoby získají adekvátní odstupné i poradenství ohledně práv a povinností. Zaměstnavatel jim také vychází vstříc a nabízí ukončení pracovního poměru ve formě dohody.
 • O propuštěné zaměstnance je v Brně obrovský zájem, do nynějška jej projevilo přes 70 společností a personálních agentur.
 • Stávající krok má za cíl stabilizaci společnosti, firma se transformuje na objem výroby a prodeje plánované pro rok 2019.

Traktory Zetor

V prosinci oznámila společnost ZETOR TRACTORS a.s. propuštění maximálně 260 zaměstnanců z důvodu dlouhodobě složité situace, kdy je brněnský výrobce traktorů vystaven silné konkurenci a tlaku na ceny produktů. Propuštění se týká všech útvarů společnosti, přičemž odejít má 55 % administrativních pracovníků a 45 % zaměstnanců v dělnických profesích. Firma od oznámení propouštění neeviduje výpovědi podané ze strany zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou o vývoji ve společnosti informováni a s dotčenými osobami začala jednání o ukončení pracovního poměru ve formě dohody. Zaměstnancům, kteří chtějí odejít dohodou ihned nebo ve zkrácené výpovědní lhůtě, vyjde společnost vstříc i nad rámec zákonných povinností.

Společnost dosud kontaktovalo více jak 70 společností a personálních agentur s nabídkou volných pracovních míst pro propuštěné zaměstnance. V drtivé většině jde o nabídku výrobních a technických pozic, ale nechybí i nabídky na manažerské pozice. Jde o společnosti z valné většiny sídlící či fungující v Brně, jako jsou např. DPMB, Královoposká, a.s., Šmeral Brno a.s., ale také České Dráhy, a.s. a další. S firmami je ZETOR TRACTORS a.s. v kontaktu. V následujících dnech vytvoří oddělení Lidských zdrojů seznam společností, který zveřejní dotčeným zaměstnancům i s kontakty a bude na rozhodnutí pracovníků, které nabídky a jestli využijí.

„Ve spolupráci s Úřadem práce jednáme o organizaci poradenství zaměstnanci Úřadu práce, po vlastní ose pak připravujeme balíček informací, jak se chovat a jaká mají lidé práva a povinnosti v nezaměstnanosti. Věříme, že i vzhledem k reakcím firem a personálních agentur nebudou mít naši zaměstnanci problém najít novou práci co nejrychleji,“ vyjadřuje se k situaci Jana Ragasová, ředitelka Úseku lidských zdrojů v ZETOR TRACTORS a.s.

Odbory společnost nadále informujeme o vývoji stavu a situace. Další propouštění však není plánované. Zaměstnance, kteří ve společnosti zůstanou, firma bude pravidelně ve formě setkání a meetingů informovat o vývoji, představovat jim krátkodobý i střednědobý plán budoucího směřování. Aktuální krok má za cíl stabilizovat společnost a přenastavit její fungování na reálný základ v rámci výroby a prodeje v roce 2019. Nyní ZETOR TRACTORS a.s. připravuje novou strategii, která bude zahrnovat modernizaci a úpravy stávajících modelů traktorů, rozvoj poprodejních služeb a aktivity na různých trzích.

- PAGE 1 OF 17 -

Next Page ⇀

loading
×