decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Pokuty pro zaměstnavatele: až 10 milionů Kč

Práce znamená pomoc jiným lidem – kolegům nebo klientům, ale přitom lze taky leccos pokazit. Dobrá firma, stejně jako její personál má nárok na odpovídající peněžitou odměnu, zatímco škůdci a popletové dostávají sankce. Pokuty pro zaměstnance popisujeme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Tady shrneme pokuty pro zaměstnavatele, které dosahují statisícových až milionových částek. Trest může padnout, i pokud podnikatel neposkytne požadovanou informaci státním inspektorům. Ale vůbec nejvyšší bývají pokuty pro dobrodruhy, kteří zaměstnávají lidi načerno.

Sankci uděluje Státní úřad inspekce práce

Začneme na nadnárodní úrovni, abychom následně zavzpomínali na starobylou historii českých zemí: Evropský parlament a Rada národních ministrů sepsaly směrnici 2014/67/EU, podle které vznikl tuzemský zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Podobně jako v Praze pracují vrcholní politici a v moravském Brně úřadují nejvyšší soudci, taky metropole naší třetí historické země dostala svoji důležitou instituci: Ve slezské Opavě sídlí Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Význam tohoto orgánu poznáme podle sankcí, které může udělovat právnickým osobám.

Pokuty pro zaměstnavatele od 100 tisíc po 10 milionů Kč

 • 100 000 Kč za ospravedlnitelné, ale tajné sledování zaměstnance (zaznamenávání telefonních hovorů, pročítání e-mailů apod. – § 11a, § 24a).
 • 200 000 Kč za neproplacení náhrady mzdy, platu nebo výdajů spojených s výkonem práce (§ 14, § 27), dále za krácení běžné dovolené (§ 16, § 29), za bezdůvodné neposkytnutí požadovaných informací, případně nedostavení se na inspektorát apod. (§ 9a)
 • 300 000 Kč pokud rodičům malých dětí bezdůvodně dává odpolední nebo noční směny (§ 15)
 • 400 000 Kč za neprojednání zaměstnancovy stížnosti (§ 24), stejně vysoké jsou pokuty pro zaměstnavatele za nebezpečné noční pracoviště (chybí lékárnička a telefon apod.), nebo za neoprávněné vyhlášení pracovní pohotovosti (§ 15)
 • 500 000 Kč za diskriminační odměňování (například když žena dostává za stejnou práci nižší mzdu – § 26), za nedostatečně odměněnou pracovní pohotovost (§ 13, § 26), za odepření mateřské nebo rodičovské dovolené (§ 18)
 • 1 000 000 Kč za neposkytnutí přestávky (§ 15) nebo náhradního volna nebo neproplacení přesčasu (§ 13, § 26), za neoprávněné nařízení práce ve dni pracovního klidu (§ 15), za vnucování nebezpečného úkolu (například tahání příliš těžkého břemena – § 17), za přetěžování těhotné ženy nebo matky, za nedostatečné přestávky pro kojení (§ 18), za diskriminaci (§ 24), za bezdůvodné narušování zaměstnancova soukromí (pročítání e-mailů apod. – § 11a, § 24a), nebo za trestání jeho asertivity (například pokud dostanete horší práci za to, že chcete domluvenou mzdu – § 11)
 • 2 000 000 Kč za zakázané zaměstnávání dítěte (§ 21, § 34), za nejasný začátek a konec pracovní doby (§ 15), za nezaplacení aspoň zaručené mzdy nebo příslušné odměny, za opožděnou výplatu, za neposkytnutí příplatku za ztížené pracovní prostředí nebo noční práci, za nepovolené mzdové srážky, za nebezpečnou finanční motivaci (například nabídka prémie pro toho, kdo rukama přenese tunový náklad – § 13, § 26), za nesplnění povinností při vzniku nebo změnách zaměstnání (například jednostranný bezdůvodný vyhazov bez výpovědní doby apod.), nebo za překročení maximálního počtu hodin, kdy lze zaměstnávat “na dohodu” (§ 12)
 • 10 000 000 Kč za neuzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (“zaměstnávání načerno” – § 12, § 25)

Pokuty zaměstnancům: škoda, ušlý zisk, zrada

Práce znamená pomoc jiným lidem – kolegům nebo klientům, ale přitom lze taky leccos pokazit. Dobrá firma, stejně jako její personál má nárok na odpovídající peněžitou odměnu, zatímco škůdci a popletové dostávají sankce. Pokuty pro zaměstnavatele popisujeme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Tady shrneme situace, kdy bývají udělovány pokuty zaměstnancům. Zpravidla jde o případy, kdy dotyční jedinci poruší slib, že nebudou pracovat pro konkurenci. Nahradit musíme taky jiné škody, případně ušlý zisk – záleží však, jestli selžeme úmyslně, nebo omylem.

Kompenzace újmy a ušlého zisku: opravou nebo penězi

Prolistujme související paragrafy, které najdeme v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.). Zaměstnanec musí nahradit zaměstnavateli škodu, kterou způsobil “zaviněným porušením povinností”, když plnil pracovní úkoly nebo “v přímé souvislosti” (§ 250). Svoji chybu může odčinit “uvedením v předešlý stav” anebo penězi. Za škodu, napáchanou z nedbalosti, zaplatí maximálně “čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti”. Za chybu úmyslnou, případně učiněnou pod vlivem alkoholu nebo drog, může zaměstnavatel požadovat “i náhradu ušlého zisku”. Ale pozor, pokud škodu spolu-zavinil, smí nárokovat jenom odpovídající část. (§ 257)

Náhrada ztracené věci nebo manka: v plné výši

Trochu jiná pravidla platí, pokud pracovník ztratí nářadí a podobné věci, které převzal “na písemné potvrzení”. Pokud cena postrádaného předmětu přesahuje 50 000 Kč, zaměstnavatel potřebuje ještě písemnou dohodu “o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí” anebo “o odpovědnosti za svěřené hodnoty”, podepsanou svéprávným a plnoletým zaměstnancem (§§ 252, 255). Dotyčný smolař potom nahradí škodu, kterou způsobil ztrátou či “schodkem na svěřených hodnotách”, “v plné výši” (§ 259), ledaže “schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění”. Pokud má písemně stvrzenou odpovědnost více lidí, sankci rozpočítáme podle míry jejich zavinění, eventuálně podle jejich výdělků, přičemž výplatu vedoucího pracovníka a jeho zástupce násobíme dvěma. (§ 260).

Pokuty zaměstnancům kvůli konkurenční doložce

Oficiálně teprve nyní docházíme ke klíčovému pojmu. Smluvní pokuty pro zaměstnance totiž bývají výjimečné, zpravidla kvůli takzvané konkurenční doložce: Důležitý pracovník slíbí svému zaměstnavateli, že určitou dobu po skončení jejich spolupráce (nejdéle však 1 rok) nebude vydělávat peníze u konkurence, ale následně svůj závazek bezdůvodně poruší, přestože od bývalého šéfa dostává peněžitou kompenzaci (nejméně polovinu průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc, kdy omezení platí). Zaplacením smluvené pokuty bude záležitost vyřešena (§ 310).

Jinak: “Smluvní pokuta smí být ujednána, jen stanoví-li to tento zákon.” (§ 346d)

Zaručená mzda 2020: osm sazeb podle profesí

Socialisti a liberálové mohou spolupracovat jenom za rozumných podmínek – a brzy možná zjistíme, kde leží kompromis, který maximálně uspokojí zaměstnance, ale nezruinuje podnikatele. Od roku 2020 totiž začne platit vzorec, podle kterého bude každoročně počítaná minimální mzda, i její vyšší zaručené sazby. A zatímco zaměstnavatelé vybízejí k opatrnosti, odboráři a vládní socialisté požadují razantní navýšení. Zaručená mzda 2020 může začínat částkou 17 400 Kč a končit dvojnásobnými 34 800 Kč, podle konkrétní pracovní pozice. Pokud přijde krize, zvláště v chudších regionech potom zjistíme, jestli kvůli novému pravidlu rychleji poroste nezaměstnanost.

ZARUČENÉ MZDY 2020Firmy+ANOOdbory+ČSSD
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
11+283,714.00010417.400
23+495,616.000118,919.900
35+6107,618.000133,922.400
47+8119,520.000148,824.900
59+10131,522.000163,727.400
611+12143,424.000178,729.900
713+14155,426.000193,632.400
815+16167,328.00020834.800

Zaručená mzda 2020 podle odborů, zaměstnavatelů a vlády

Zainteresované strany chtějí dosáhnout dlouhodobého konsensu, aby v následujících letech nemusely zase dlouze vyjednávat a hledat nové kompromisy pro každý další rok. Nejdůležitější aktéři souhlasí, aby minimální legální výplata odpovídala určitému podílu celorepublikové průměrné mzdy, jenomže konkrétní parametry zůstávají předmětem sporu:

 • Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) + hnutí ANO hovoří o 44 % průměrné mzdy.
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) + Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) prosazují 54,8 % předloňské průměrné mzdy.

Každé procento přitom hraje zásadní roli především pro rodinné, ale taky firemní rozpočty. Ministerstvo práce a sociálních věcí, řízené sociálními demokraty, předpovídá, že letos (v roce 2018) průměrný tuzemský zaměstnanec vydělá 31 710 Kč hrubého měsíčně. A navrhuje vzorec, podle kterého zaručená mzda 2020 vychází o 43 % výše, oproti dnešnímu stavu. Zatímco průmyslníci a hnutí ANO premiéra Andreje Babiše připouštějí zhruba 15% valorizaci.

Konkrétní příklady od uklízeče po špičkového manažera

V tabulce dopočítáváme všechny sazby zaručené mzdy podle návrhu, který předložilo ministerstvo práce, i podle konzervativnějšího scénáře. Jednotlivé úrovně reflektují odlišnou důležitost a namáhavost různých profesních pozic, jak uvidíme na konkrétních příkladech. Vždycky uvedeme základní pracovní náplň a příslušné sazby hrubé měsíční zaručené mzdy, navržené pro standardní pracovní dobu: podle SP ČR a hnutí ANO / podle ČMKOS a ČSSD.

 1. Uklízeč vynášející odpadkové koše, vysávající koberce, čistící toalety: 14 000 Kč / 17 400 Kč
 2. Popelář vysypávající popelnice do popelářského vozu: 16 000 Kč / 19 900 Kč
 3. Dřevorubec, který kácí, odvětvuje a upravuje stromy tak, aby mohly být dále zpracovány: 18 000 Kč / 22 400 Kč
 4. Strojař nebo elektrotechnik kontrolující funkce vozidel na diagnostických přístrojích: 20 000 Kč / 24 900 Kč
 5. Řidič a zároveň údržbář autobusu: 22 000 Kč / 27 400 Kč
 6. Režisér, který vede herce v dramatickém divadle: 24 000 / 29 900 Kč
 7. Lékař (i zubař), farmaceut, klinický psycholog nebo klinický logoped: 26 000 Kč / 32 400 Kč
 8. Špičkový vědec, výzkumník, manažer nebo pedagog: 28 000 Kč / 34 800 Kč

Rozdíly jsou však nejenom mezi pracovními pozicemi, ale taky mezi regiony. Podle Českého statistického úřadu nyní nejnižší mzdy vykazuje Karlovarský kraj: 85 % celorepublikového průměru. Pokud přijde ekonomická krize, právě tady mohou být dopady nejhorší. Přitom podle odborářů a sociálních demokratů má minimální mzda představovat zhruba 65 % karlovarského průměru, což v těžkých časech některé firmy nemusejí zvládnout. Na druhou stranu, zaměstnavatel a jeho zaměstnanci spolu kdykoli mohou uzavřít vnitrofiremní kolektivní smlouvu, ve které budou sazby skromnější.

Klub svobodných matek: video pro špatné otce

Známé novinářky a umělkyně společně natočily video, aby podpořily ženy, které jsou samy na výchovu dětí. Vycházejí především ze svých životních zkušeností, ale taky z internetové komunity, která si říká Klub svobodných matek. Samoživitelky tam prozrazují, jak těžké boje musejí každodenně svádět – hlavně kvůli svým nezodpovědným partnerům, ale taky “díky” naší společnosti, která tyto hrdinky podporuje spíše jenom formálně.

Pokud rodiče malých dětí žijí odděleně a žena zůstává na výchovu sama, výživné prý platí jenom polovina otců. Muži přitom nejčastěji posílají 2 000 Kč měsíčně na jednoho nezaopatřeného potomka. Třetina samoživitelek, které pochopitelně těžko stíhají placené zaměstnání na plný úvazek, má proto příjem nižší než 10 000 Kč měsíčně. Jenom čtvrtina opuštěných matek může svým dětem pravidelně kupovat ovoce a zeleninu.

Nora Fridrichová a další osobnosti natočily cenné video

“Na období samoživitelky nelze zapomenout. Samotná ženská když má uvařit, vyprat, připravit dítě do školy, tak prostě nenachází čas na sebe. Já tomu říkám období, kdy se život odehrává s vrtulí za zadkem. Ale potom, když vidíte svoje dítě nebo děti, vaše hruď se může dmout pýchou. Takže drahé dámy, já vám všem moc držím palce,” říká ve videu zpěvačka Marta Kubišová.

Na kameru hovoří taky novinářky Kristina Ciroková, Veronika Jonášová, Daniela Písařovicová, Veronika Sedláčková, Sabina Slonková, Emma Smetana, Jolana Voldánová, spisovatelka Kateřina Tučková, pěvkyně Dagmar Pecková, herečky Dagmar Havlová, Aneta Krejčíková a Taťána Vilhelmová a další. Některé popisují svoje osobní zážitky, jiné jsou rády, že samy mají v životě větší štěstí a všechny vyjadřují podporu samoživitelkám, které za svoji životní tragédii zpravidla nemohou – když schopný muž počne dítě, má přece morální povinnost zabezpečit svoji novou rodinu.

Video zveřejnila novinářka Nora Fridrichová, přičemž zmínila Klub svobodných matek jako svoji inspiraci. Prý tam čítává o “každodenních dramatech” samoživitelek: Jak vyprat horu prádla bez pračky, jak vystačit se 70 korunami denně, jak zadarmo zařídit dětský pokoj apod.

Klub svobodných matek najdete na sociální síti Facebook

Video bylo původně zveřejněné na sociální síti Facebook.com. Profil novinářky Nory Fridrichové, která je naším primárním zdrojem, najdete pod TÍMTO odkazem – doporučuji sledovat její inspirativní příspěvky. Klub svobodných matek naleznete ZDE, tato internetová komunita má taky svůj stejnojmenný zapsaný spolek (z. s.)

- PAGE 1 OF 15 -

Next Page ⇀

loading
×