decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Neschopenka 2019: díly, vzory, co kde odevzdat

Nemocný nebo zraněný člověk potřebuje především klid, aby se mohl uzdravit, a potom pokračovat v normálním životě. Zaměstnanci v současné České republice však musejí řešit řadu formalit, právě když (dočasně) nejsou schopní pracovat. Pokud chcete náhradu mzdy a posléze nemocenskou pojistnou dávku, musíte samozřejmě zajít za svým lékařem, aby potvrdil vaše zdravotní potíže. Jenomže další zastávkou není vaše postel, nýbrž pracoviště, respektive zaměstnavatel! Tady vysvětlíme, jaké části má neschopenka 2019 a co máte odevzdat, nebo uschovat.

Nejprve za doktorem, potom za zaměstnavatelem

Ať už vás napadl bacil, anebo trpíte jiným zdravotním neduhem, nejdříve musíte za lékařem, kde dostanete několik písemností: Takzvaný Průkaz práce vám zatím zůstane jako vaše “nemocenská legitimace”. Hlášení zaměstnavateli odevzdáte svému šéfovi, abyste od 4. do maximálně 14. dne dostávali náhradu mzdy. Teprve poté, co navštívíte nebo jinak zastihnete svého nadřízeného, můžete nerušeně doma odpočívat. Jakmile se zotavíte, zajděte opět za lékařem, kterému přenecháte Průkaz práce a dostanete Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, které zanesete svému zaměstnavateli.

Ovšem pokud ještě ve 14. den nejste v pořádku, stejně musíte na opětovnou lékařskou prohlídku. Dostanete Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti, které doručíte svému zaměstnavateli. Následně získáváte právo na takzvaní nemocenské, neboli na pojistné plnění, které máte předplacené prostřednictvím odvodů, strhávaných z hrubé (respektive super-hrubé) mzdy. Mezitím však musejí řešit formality taky lékař a zaměstnavatel, stejně jako Česká správa sociálního zabezpečení. Už jenom samotný úvodní dokument má totiž dohromady 5 dílů!

  Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

  1. Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti posílá lékař okresní správě sociálního zabezpečení.
  2. Průkaz práce dostane marod, slouží jako legitimace při dalších prohlídkách a jiných formalitách. Nakonec, při ukončení pracovní neschopnosti, vrátíte tuto písemnost zpátky svému lékaři, aby oklikou putovala na správu sociálního zabezpečení.
  3. Hlášení zaměstnavateli odevzdá zaměstnanec svému šéfovi, aby následně – od 4. do maximálně 14. dne pracovní neschopnosti – dostával náhradu mzdy.
  4. Žádost o nemocenské (+ Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti) odevzdává zaměstnanec svému zaměstnavateli, pokud ve 14. den lékař konstatuje, že léčba musí pokračovat.
  5. Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti odevzdá zaměstnanec svému zaměstnavateli, který doplní několik údajů, a výsledek doručí správě sociálního zabezpečení.

Jak vypadá neschopenka 2019, aneb vzorový tiskopis

Jednotlivé díly jsou označeny různobarevnými pruhy, aby byly snáze rozeznatelné. Dosavadní systém však patří spíše do 20. století, než do současnosti, kdy jinak běžně používáme počítače a internet. Díky informačním technologiím by úplně stačilo, kdyby lékař vyšetřil maroda – a veškeré formality by mohly vyřídit státní úřady. Elektronická eNeschopenka však stále ještě není realitou, zatím byla odložena na rok 2021. Takže nadále potřebujeme formulář, který okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) vydávají pouze v tištěné podobě lékařům; následující vzor zveřejnilo Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

neschopenka

Pracovní podmínky zdravotních sester: HOROR

České nemocnice stojí na přetěžovaných a podhodnocených zdravotních sestrách, a kdyby byl důsledně dodržovaný zákoník práce, celý systém rázem zkolabuje. K tomuhle závěru lehce dospějete, pokud nasloucháte tamním zaměstnancům. V následujících odstavcích zveřejňujeme “Autentická sdělení zdravotních sester o podmínkách jejich práce”, jak byla sesbírána Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče (OSZSP ČR): o umírajících seniorech mezi opuštěnými novorozenci, o čurání ve spěchu před pacienty, o permanentních přesčasech.

Jedna sestra = novorozenci zcela bez kontroly

Sestra z novorozeneckého oddělení: Někdy jsem byla na celém oddělení od 14 hodin úplně sama, takže když jsem musela s odběry, na oddělení nějakou dobu nikdo nebyl. Příčilo se mi, že jsem na novorozeneckém pokoji nechávala novorozence samotné a vůbec jsem neměla ponětí, co s nimi je (jestli si je někdo neodvezl, jestli nejsou pozvracení apod.), protože jsem se věnovala maminkám na pokojích. Na noční směně musí jedna sestra opustit oddělení a být na porodním sále dvě hodiny s každým novorozencem, v takovém případě na oddělení zůstává jedna sestra a přebírá novorozence i od kolegyně, takže například místo 8 novorozenců má na starost hned 16…

Děti i půl hodiny zůstávají samotné na oddělení

Sestra z dětského oddělení: Máme dvě oddělení na patře a v přízemí ambulanci, v noci na všech provozech jen jedna sestra. Záchranka jezdí ve dne v noci, takže pokud je potřeba u dítěte jakýkoli výkon, musí jedna ze sester zcela opustit své oddělení a odejít pomoci kolegyni, takže po dobu i 30 minut jsou děti na celém oddělení zcela samotné.

Na dětském oddělení máme i klienty LDN

Sestra z dětského oddělení: U nás v rámci burzy lůžek leží na dětském oddělení (včetně miminek) pacienti z oddělení následné péče a starají se o ně dětské sestry. Takže to u nás vypadá tak, že máme 22-26 dětí a k tomu jako bonus 6 klientů LDN… O tom, že se o takové pacienty postarat umíme, není pochyb. Jen si myslím, že je to už opravdu trochu extrém.

Jedna sestra na 20 pacientů ortopedie

Sestra z ortopedického oddělení: Nyní sloužíme denní dvanáctky v jedné sestře na 20 pacientů, z toho 6 jich jde na sál, 6 jich jde domů a 6 se jich přijímá. Do toho chodit na zvonky, zpracovat 20 dekurzů a ošetřovatelských dokumentací, podat včas antibiotika, aplikovat fraxipariny, inzulín… a nedej bože, když se jeden pacient třeba po výkonu zhorší. Přece ho na oddělení nemůžu nechat a jít navézt dalšího pacienta na sál!

Pacient na příjmu = infekční oddělení bez sestry

Sestra na infekčním oddělení: Máme JIP s kapacitou 8 lůžek, jinak akutní průjmová a infekční onemocnění + pokoj s dětmi od batolat. Na kapačkách. V noci je na standardní péči na patře jedna sestra na 25-36 pacientů. Bez pomocného personálu! Reálná situace: příjem, sestra opouští oddělení, jde na příjmový box na chodbě před JIP. Také může jít příjem dělat sestra z JIP a nechá si otevřené dveře, aby slyšela alarm nebo zvonek. Na patře musíte zavírat sesternu, takže signalizace případně řve uvnitř. Pak eventuálně vypomáháte sestře na JIP zajistit vážnější příjem, patro opět bez personálu. Prostě jednou nohou v kriminálu, v hlášení by vše bylo ošetřeno záznamem: “Signalizace funkční!“

Služba na ARO: modlíš se, abys neudělala chybu

Sestra na ARO: U nás slouží 3 sestry na lůžkovém ARO, které kromě 6 pacientů na lůžkách a 3 dialýz naráz běžících musí zvládnout ještě vyběhnout na resuscitaci po nemocnici, nebo na akutní operaci, protože anesteziologické sestry jsou doma na telefonu, taky musí zvládnout na ARO dospat pacienty, kteří se operují mimo program. Modlíš se, abys neudělala chybu, protože by se za tebe nikdo nepostavil. Sestry mají i 17 služeb, protože máme dvě dlouhodobé pracovní neschopnosti. Lidi jsou naštvaní, nedocenění a unavení. Nevím, jak to skončí.

Počet personálu: dost otřesné a zoufalé

Sestra na ARO fakultní nemocnice: Sloužíme v 7 sestrách na 10 lůžek jak na den, tak i noc. Ale na standardním oddělení diabetologie jsou jen 4 sestry a 4 asistenti ( + sanitáři) na měsíční rozpis služeb na 27 lůžek. To mi přijde dost otřesné a zoufalé. Nemáme žádný osobní život.

Řešíme, komu sebereme kyslík

Sestra na plicním oddělení: Pracuji na plicním oddělení s kapacitou 30 lůžek. Na směně mám 2 sestry, sestru příjmovou na 8 hodin a sanitářky, které tady většinu času nejsou, protože vozí pacienty na vyšetření. Máme tu těžké případy, spoustu drénů, ležících i onkologických pacientů. Náš problém je v tom, že lůžkový fond nestačí. Častokrát mi záchranka či jiní lékaři z ambulancí dovezou pacienta a já nemám lůžko. Většina našich pacientů potřebuje kyslík a když přijde „přistýlkový“ pacient, musíme se rozhodovat, který pacient potřebuje kyslík nejméně a komu ho sebereme. Dnes jsme začínali den z 5 přistýlkami! Momentálně máme 7,75 sesterských úvazků, takže holky jsou v práci téměř pořád. Není to jednoduché pracovat v tomto tempu a myslím si, že to dlouho nejde vydržet.

Zachovávat intimitu? Ani tu svou vlastní…

Sestra na interním oddělení fakultní nemocnice: To, že nejsou sestry na JIP, končí tím, že pacient tam není ani přijat, či předčasně končí na standardním oddělení. Standard je předčasně pouští domů, nebo posílá do LDN, kde je to poddimenzované ve všech směrech. Řekněte mi, jak jste schopni zachovávat intimitu pacientů, když já mám během noční (na oddělení jsem sama) problém zachovat tu svou vlastní…? Přebaluji pacienty za pootevřenými dveřmi, abych slyšela zvonky, telefony, případné výkřiky a pády. Svou potřebu vykonávám ve spěchu s dveřmi dokořán!? (Samozřejmě, že až v tom nejkrajnějším případě.)

Dělala jsem práce, na které nemám kompetence

Praktická sestra: Oddělení má 17 lůžek, vrchní sestra mne několikrát nechala sloužit samotnou, přičemž jsem stále “jen” praktická sestra. Bez sanitáře, bez druhé sestry prostě bez nikoho. Mou prací tedy bylo i podávání léků i.v., výměny epidurálních náplní… Jako sestra na službě jsem tedy dělala vše, od fickovské práce až po odbornou práci, ke které nemám kompetence!

Geriatrie: běžně pět dvanáctek týdně

Sestra na geriatrickém lůžkovém oddělení: Noční služby slouží jedna sestra povětšinou se sanitárkou na 30 pacientů, z toho víc jak 20 ležících, ostatní vyžadují alespoň malou dopomoc. Vysloveně soběstačná ve všem jedna jediná pacientka. Pacienti mají i.v.antibiotika, pegy, nasogastrickė sondy, parenterální výživy, infuze. Vše se podává přes infúzní pumpy. Plus napsat dokumentaci ke všem pacientům a eventuálně provádět převazy, komplexní ošetřovatelskou péči, polohování. Pro jednu sestru, která má zodpovědnost ještě za sanitárku a ta nemůže prakticky nic… Sloužíme 12hodinové služby, mám běžně 5 dvanáctek týdně. Vzhledem k nedostatku personálu jedna má kolegyně minulý měsíc odsloužila 11 nočních služeb a 7 denních. To je o život buď pacienta nebo sestry, pokud pracuje v tomto režimu.

LDN v noci: jedna sestra na 30 pacientů

Sestra z LDN: V hospici je na noční jedna sestra na dvě patra po 15 klientech. Má dvě ošetřovatelky, i tři úmrtí za noc a další povinnosti. V LDN je na stanici 30 pacientů, většina ležících. Na noc je na stanici jedna sestra a k ní jeden sanitář společný na 2-5 stanic po 30 pacientech. A pokud budou ohodnocováni, jako doposud, nebude za chvíli žádný sanitář. V jiné LDN je přes noc na 30 pacientů jedna sestra a žádný pomocný personál.

Že došlo k úmrtí, zjistím často náhodou

Sestra z LDN: Denní směna 1 sestra + ošetřovatelka, staniční do 14 hodin a dva lékaři do 15 hodin. Noční směna 1 sestra a 1 ošetřovatelka, víkendy stejné jako noční v týdnu. Lékaři v noci a o víkendech pouze pohotovostní, slouží totiž pro celou budovu nemocnice. Máme 38 pacientů. S polohováním chodí pomáhat sanitářka, která slouží pro tři oddělení ve stejné budově. Tu si máme volat i na dopomoc s péčí o mrtvé tělo. Ale realita je jiná, většinou to děláme sami, než ji někde honit, mají toho chudiny taky strašně moc ty sanitárky. A to jsem si kdysi myslela, že v LDN budu mít víc času na pacienty než na interně, kde jsem byla dřív. Že je budu moci i vyprovodit v poklidu na poslední cestu. A realita? Obvykle zjistím víceméně náhodou, že došlo k úmrtí, často až nad ránem… Je mi z toho všeho často smutno.

Ráno padáme opravdu na hubu

Sestra LDN: Na noční jsme 1 sestra a 1 sanitářka a než večer všechny pacienty obejdeme, ti co trošku můžou, už zvoní, kde že jsme a že mysleli, že už nepřijdeme. Ukládání trvá skoro dvě hodiny, někdy i déle, takže když skončíme, můžeme začít znovu. A kde je potom čas na ordinace, papíry a noční práce. Často mám strach, že to do rána ani nestihnu. Napolohovat téměř všech 31 pacientů ve dvou je pořádná makačka a ráno padáme opravdu na hubu.

Do práce mám chodit i se sondou v žaludku

Sestra v soukromém zařízení: Pokud je někdo v pracovní neschopnosti a pracuje v soukromém sektoru, je to obrovský problém a stres. Já již byla “na koberečku” u pana ředitele a bylo mi naznačeno, že pokud budu na neschopence ještě nějakou dobu, budu propuštěna. V neschopnosti jsem s diagnózou Crohnova choroba (o mé nemoci pan ředitel věděl, když mě přijímal) a nyní jsem po druhé hospitalizaci se zavedenou sondou do žaludku na výživě, která mi kape každý den od 6 do 22 hodin. Bylo mi řečeno, že se sondou mohu chodit do práce, že mu to nevadí. To že mám i bolesti břicha, průjmy a je mi špatně, pana ředitele nezajímá.

Jsem znechucená, když vidím, jak není čas na péči

Sestra v  rehabilitačním centru: Diky zkracováni doby hospitalizace pacientů nám přijíždí takové stavy, které nemají ani šanci rehabilitovat, lépe řečeno jsme internou, LDNkou a vším, co se zrovna hodí, pacienti po kardiooperacich jsou už třetí den u nás, pacienti z LDN zacévkovaní, uroinfekty, dekubity… Jedna sestra na noční na 33-38 pacientů, máme pod sebou pacienty i na vedlejších budovách, když se něco stane a musíme běžet na jinou budovu, mé odděleni zůstává samotné. Někdy z práce odcházím tak znechucená, když vidím jak není čas na péči.

Běžím resuscitovat a třepu se strachy o pacienty na oddělení

Sestra v rehabilitačním centru: Na noční je klasicky jen jedna sestra. Skladba pacientů je tu opravdu pestrá, po všech typech závažných operací. Bohužel i my zde doplácíme na aktuální dění v nemocnicích. Stavy pacientů z nemocnic jsou mnohdy katastrofální, je běžně nám přivezou pacienta třetí den po operaci neschopného pohybu a psychicky demotivovaného. Překládají se k nám pacienti z LDN a interen, pro které v nemocnici není místo a jsou nedoléčení. Ještě fungujeme jako resuscitační tým, takže když mi zazvoní telefon, nahodím batoh, defibrilátor, volám doktora a vybíhám kamkoliv, kde mě zavolají, ve dne i v noci. A přijímaného pacienta musím nechat na chodbě a pacienti na oddělení zůstávají sami. Ten strach, když v noci běžíte na jinou budovu resuscitovat a mezitím se třepete strachy, ať jsou vaši pacienti v pořádku na odděleni a nikdo třeba nespadl, je šílený.

Pracovní podmínky zdravotních sester

Platové třídy zdravotních sester najdete rozepsané pod TÍMTO odkazem, ostatní zdravotnické pracovníky naleznete ZDE, všechny platové tabulky každoročně aktualizujeme ZDE, plánovanou valorizaci propočítáváme ZDE, příplatky shrnujeme ZDE, situaci v Rakousku můžete porovnat ZDE.

Platová tabulka zdravotnických pracovníků 2019

Ministři a odboráři se spolu pohádali, ale potom našli společnou řeč. Premiér Andrej Babiš údajně slíbil, že platové tarify sester a dalších zdravotníků v roce 2019 stoupnou o 10 %. Ještě výrazněji chce ovšem přidat učitelům, na programu má taky rekordní valorizaci důchodů, seniorům a studentům přiklepl razantní slevu na jízdenky a vedle dalších výdajů plánuje nižší daně. Zástupci zaměstnanců premiéra přesvědčili autentickými příběhy sester, které někdy musejí opouštět novorozence a čurat na otevřené toaletě, aby slyšely pohotovostní zvonek – podrobnosti čtěte ZDE. Po videozáznamu z dnešní tiskové konference spočítáme, na jakou úroveň tedy stoupnou tarifní platy zdravotníků 2019.

Platová tabulka nelékařských zdravotnických pracovníků 2018

V současnosti má stejnou platovou tabulku většina sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, stejně jako zdravotníků: arteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceutifyzioterapeuti, laborantinutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a proteticiošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Mezi výjimky mohou patřit například zaměstnanci Policie ČR – vizte všechny aktuální tabulky pod TÍMTO odkazem.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11140 12080 13090 14210 15390 16690 18120 19660 21300 23160 25080 27190 29520 32030
2 11580 12530 13600 14770 15980 17330 18800 20400 22100 24020 26020 28240 30620 33250
3 12020 13010 14110 15320 16580 17980 19530 21170 22960 24960 27030 29310 31790 34510
4 12460 13520 14630 15900 17220 18670 20270 21970 23830 25880 28020 30400 32980 35800
5 12930 14030 15200 16490 17870 19390 21040 22800 24730 26860 29090 31550 34230 37150
6 13410 14560 15760 17130 18540 20110 21840 23640 25650 27880 30190 32730 35500 38550
7 13950 15110 16380 17760 19240 20850 22680 24560 26620 28920 31330 33970 36880 40000
8 14470 15680 16980 18450 19960 21630 23530 25490 27630 30030 32510 35260 38240 41530
9 15000 16270 17630 19140 20730 22460 24400 26430 28670 31150 33740 36570 39690 43100
10 15590 16900 18300 19880 21510 23290 25340 27440 29760 32330 35020 37970 41200 44720
11 16160 17530 18990 20640 22320 24190 26310 28490 30890 33520 36340 39380 42760 46400
12 16780 18210 19690 21420 23170 25100 27310 29560 32070 34810 37710 40880 44370 48140

Slíbená platová tabulka zdravotních sester 2019

Po 10% navýšení by základní hrubé měsíční tarify, slíbené na rok 2019, vycházely následovně.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 12254 13288 14399 15631 16929 18359 19932 21626 23430 25476 27588 29909 32472 35233
2 12738 13783 14960 16247 17578 19063 20680 22440 24310 26422 28622 31064 33682 36575
3 13222 14311 15521 16852 18238 19778 21483 23287 25256 27456 29733 32241 34969 37961
4 13706 14872 16093 17490 18942 20537 22297 24167 26213 28468 30822 33440 36278 39380
5 14223 15433 16720 18139 19657 21329 23144 25080 27203 29546 31999 34705 37653 40865
6 14751 16016 17336 18843 20394 22121 24024 26004 28215 30668 33209 36003 39050 42405
7 15345 16621 18018 19536 21164 22935 24948 27016 29282 31812 34463 37367 40568 44000
8 15917 17248 18678 20295 21956 23793 25883 28039 30393 33033 35761 38786 42064 45683
9 16500 17897 19393 21054 22803 24706 26840 29073 31537 34265 37114 40227 43659 47410
10 17149 18590 20130 21868 23661 25619 27874 30184 32736 35563 38522 41767 45320 49192
11 17776 19283 20889 22704 24552 26609 28941 31339 33979 36872 39974 43318 47036 51040
12 18458 20031 21659 23562 25487 27610 30041 32516 35277 38291 41481 44968 48807 52954

Klasifikaci platových tříd rozebíráme pod TÍMTO odkazem, speciálně pro zdravotní sestry ZDE.

Platové tabuľky, triedy a tarify na Slovensku

Žijeme v různých zemích a hovoříme odlišnými jazyky, ale chceme totéž: Poctivě pracovat a dostávat zaplaceno tak, abychom uživili svoje domácnosti a mohli šťastně žít. Proto sledujeme platové tabulky nejenom v České republice, ale taky například v Rakousku anebo na Slovensku, kde vycházíme z následujících právních předpisů: č. 553/2003 Z. z. (většina zaměstnanců), č. 359/2017 Z. z. (většina zaměstnanců po kolektivním vyjednávání), č. 55/2017 Z. z. (státní zaměstnanci), č. 358/2017 Z. z. (státní zaměstnanci po kolektivním vyjednávání), č. 73/1998 Z. z. (policisté a další bezpečnostní složky), č. 14/2018 Z. z. (hasiči a horská záchranná služba), č. 281/2015 Z. z. (vojáci), č. 120/1993 Z. z. (ústavní činitelé).

Stejně jako Češi a Rakušané, taky Slováci pro svůj veřejný sektor sestavili podrobné platové tabulky (podle profese), rozdělené vertikálně na stupně (podle předchozí praxe, měřené v letech) a horizontálně na třídy (podle odpovědnosti práce). Tady zjistíme správný tarif, neboli základní hrubou měsíční odměnu. Oproti Čechům mají Slováci blíže k vyspělejším evropským zemím: Jako měnu používají euro a nespoléhají pouze na svoje zákonodárce. Kolektivně dokážou vyjednat vyšší platové tarify, než jaké byly původně obsažené v zákoně, čímž připomínají například Skandinávce. Přesto však výplatami zůstáváme na srovnatelné úrovni.

Slovenské platové tabuľky v roce 2018

Základná stupnica platových taríf

Bez kolektívneho vyjednávania – zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 280,5 287,5 296 308,5 329,5 353,5 381,5 411 450 475,5 503,5 532,5 567,5 609
2 4 291 297 306 320 342 367 396,5 427 467 493 523 554 591 633,5
3 6 300 306 317,5 330,5 354 381 411 444 485 513 543 575,5 614 657
4 9 308,5 317 328 342,5 366,5 394,5 426 460 502 531 562,5 596 636 682
5 12 318 326,5 337 353,5 378,5 408 440,5 476 519 549,5 583 617 658 706,5
6 15 327,5 336 348 365,5 390 421,5 456 491,5 538 567,5 602 638 681 731
7 18 336 346 358,5 376 404 435 470,5 508,5 555 588 622 658,5 704 755
8 21 346 355 369,5 386,5 415,5 448 485,5 523,5 573,5 606 642,5 681 725,5 778,5
9 24 355 365,5 379 399 428 462 500 540 590 625 662 701,5 748,5 803
10 28 363,5 375 389 409,5 440,5 476 515 556 607,5 643,5 681,5 722,5 771 828
11 32 373 384,5 400 421,5 453 489 530 573 625,5 662 701,5 744 794,5 852
12 > 32 382 394,5 409,5 433 465 502,5 545,5 589 643,5 681 721,5 764 815,5 876

V nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa – Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 306,5 313,5 323 336,5 359,5 386 416,5 448,5 490,5 519 549,5 581 619 664
2 4 318 324 334 349 373,5 400,5 432,5 466 509,5 538 570,5 604,5 645 691
3 6 327 334 346,5 361 386,5 416 448,5 484,5 529 560 592,5 628 670 716,5
4 9 336,5 346 358 374 400 430,5 465 501,5 548 579,5 613,5 650 693,5 744
5 12 347 356,5 367,5 386 413 445 481 519,5 566 599 636 673 717,5 770,5
6 15 357,5 366,5 379,5 399 425,5 460 497,5 536,5 587 619 657 696 743 797,5
7 18 366,5 377,5 391 410,5 441 474,5 513 554,5 605,5 641,5 678,5 718 768 823,5
8 21 377,5 387,5 403 421,5 453,5 488,5 529,5 571 625,5 661 701 743 791,5 849
9 24 387,5 399 413,5 435 467 504 545 589 643,5 681,5 722 765,5 816 876
10 28 397 409 424,5 446,5 481 519,5 562 606,5 662,5 702 743,5 788 840,5 903
11 32 407 419,5 436 460 494,5 533,5 578 625 682,5 722 765,5 811,5 866,5 929,5
12 > 32 417 430,5 446,5 472,5 507,5 548,5 595 642,5 702 743 787 833,5 889,5 955,5

Zdravotnictvo, výskum, vývoj

Bez kolektívneho vyjednávania

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 238 245,5 257 329,5 353,5 381 411 474,5 545,5 636 682 729,5 783 845
2 4 245 254 265,5 341 366,5 396 427 492 566,5 660,5 708,5 758,5 814 878
3 6 253 262,5 274,5 353,5 380 410 444 511,5 589,5 687 736,5 787 846 912,5
4 9 261 271 283 365,5 393,5 424,5 460 529,5 610 712 762,5 815,5 876,5 945
5 12 268 279 293 377 407 439 476 548 632 737,5 790,5 846,5 907,5 978,5
6 15 275,5 287 302 388,5 419,5 454 491 566,5 653,5 762,5 816,5 874,5 939 1012,5
7 18 283 294,5 310 401,5 433 468 508,5 586 675 788 845 904 970 1047
8 21 291,5 303 319,5 413 446 483,5 523,5 603,5 696 813 870,5 932,5 1002,5 1081
9 24 298,5 310,5 329 426 460 497,5 540 622,5 718 838 899 962 1032,5 1114,5
10 28 306,5 319,5 337 437,5 473 512 555,5 642 739,5 864 925,5 991,5 1064 1148
11 32 313,5 328,5 346 450 486,5 526,5 572 659,5 761 888 953 1020 1095,5 1182
12 > 32 321,5 336 354,5 461,5 499,5 541,5 588 679 783 914,5 979 1049,5 1126 1216

V nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 260 268 280,5 359,5 386 416 448,5 517,5 595 693,5 744 795,5 854 921,5
2 4 267,5 277,5 290 372,5 400 432 466 537 618 720 772,5 827 888 957,5
3 6 276,5 286,5 299,5 386 414,5 447 484,5 558 643 749 803 858 922,5 995
4 9 285 296 309 399 429,5 463 501,5 577,5 665 776,5 831,5 889,5 956 1030,5
5 12 292,5 304,5 320 411,5 444 479 519,5 597,5 689,5 804 862 923 989,5 1067
6 15 301 313 330 424 457,5 495,5 536 618 713 831,5 890,5 953,5 1024,00 1104
7 18 309 321,5 338 438,5 472,5 510,5 554,5 639 736 859,5 921,5 986 1057,50 1141,5
8 21 318,5 331 348,5 451 486,5 527,5 571 658,5 759 887 949 1017,00 1093,50 1178,5
9 24 325,5 339 359 465 501,5 542,5 589 679 783 914 980 1049,00 1126,00 1215,5
10 28 334,5 348,5 367,5 477 516 558,5 606 700,5 806,5 942,5 1009,50 1081,50 1160,50 1251,5
11 32 342,5 358,5 377,5 490,5 530,5 574,5 624 719 829,5 968,5 1039,50 1112,00 1194,50 1289
12 > 32 351 366,5 387 503,5 544,5 591 641,5 740,5 854 997,5 1067,50 1144,00 1228,00 1326

Metodické riadenie škôl, sociálna práca, kultúra, umenie

Bez kolektívneho vyjednávania

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 264,5 271,5 280,5 293 315,5 346 388 428,5 476 517 538 575 616,5 665,5
2 4 273 280,5 291 303,5 328,5 359,5 400,5 439,5 490 532 558,5 597 641,5 692
3 6 281,5 290 300 314 339 372,5 409 450,5 501 544,5 581 619,5 665,5 719
4 9 291,5 298,5 309,5 325 350,5 385 422,5 466,5 518,5 564,5 601 642,5 690,5 745
5 12 298,5 307,5 319,5 335,5 362,5 398 437,5 483,5 537,5 583,5 622 665,5 713,5 771
6 15 307,5 315,5 329,5 346 374 410,5 452 499 555,5 603 644 688 738,5 798
7 18 315,5 326 338 357 385,5 423 466,5 515 574,5 623,5 665 710 762,5 824,5
8 21 325 334,5 348 367 397,5 436,5 480,5 531,5 592 644 685,5 732,5 787 851
9 24 332,5 343,5 358,5 378 409,5 449,5 495,5 547,5 610 664 706,5 756 811,5 877
10 28 341 352,5 367,5 388 420,5 462 510,5 564 628 684 728 778 836,5 904,5
11 32 350 361,5 377 399,5 432 475,5 524 580,5 647 703,5 749,5 800,5 860,5 930
12 > 32 359,5 371 386,5 409,5 444,5 487,5 538,5 596 665,5 723,5 770 823 885 957,5

V nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 289 296,5 306,5 320 344,5 377,5 423,5 467,5 519,5 564 587 627 672,5 726
2 4 298 306,5 318 331,5 358,5 392 437,5 479,5 534,5 580,5 609 651 700 755
3 6 307,5 316,5 327 343 370 406,5 446 492 547 594 634 675,5 726 784
4 9 318,5 325,5 337,5 354,5 383 420 461 509 565,5 616 656 701 753 812,5
5 12 325,5 335,5 348,5 366 395,5 434 477 527,5 586 636,5 678,5 726 778,5 840,5
6 15 335,5 344,5 359,5 377,5 408 447,5 493,5 544 606 658 702,5 750,5 805,5 870
7 18 344,5 356 369 389,5 420,5 461,5 509 562 626,5 680 725,5 774 831,5 899
8 21 354,5 365 379,5 400,5 433,5 476 524 580 646 702,5 747,5 799 858 928,5
9 24 363 375 391 412,5 446,5 490 540,5 597 665 724,5 770,5 824,5 885 956,5
10 28 372,5 385 401 423,5 458,5 504 556,5 615,5 685 746 794 848,5 912 986,5
11 32 381,5 394,5 411,5 435,5 471,5 519 571,5 633 705,5 767,5 817 873 938 1014
12 > 32 392 405 421,5 446,5 485 531,5 587,5 650 726 789 839,5 897,5 965 1044

Pedagógovia okrem vysokoškolských

Trieda Kolektívne vyjednávanie
Pred Potom
6 1 473 501,5
2 506 536,5
7 1 525 556,5
2 561,5 595,5
8 1 581,5 616,5
2 620,5 658
9 1 650,5 690
2 694,5 736,5
10 1 710 753
2 757,5 803
11 1 795 843
2 849 900
12 1 890,5 944
2 950,5 1008

Učitelia vysokých škôl

Stupeň Roky Trieda
Pred kolektívnym vyjednávaním Po kolektívnom vyjednávaní
9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14
1 2 578,5 674,5 723 773,5 830 896 613,5 715 766,5 820 880 950
2 4 600,5 700,5 751,5 804,5 863 931 637 743 797 853 915 987
3 6 625 728,5 781 834,5 897 967,5 662,5 772,5 828 885 951 1026
4 9 647 755 808,5 864,5 929,5 1002 686 800,5 857,5 916,5 985,5 1062,5
5 12 670 782 838 897,5 962 1037,5 710,5 829 888,5 951,5 1020 1100
6 15 693 808,5 865,5 927 995,5 1073,5 735 857,5 917,5 983 1055,5 1138
7 18 715,5 835,5 896 958,5 1028,5 1110 758,5 886 950 1016,5 1090,5 1177
8 21 738 862 923 988,5 1063 1146 782,5 914 978,5 1048 1127 1215
9 24 761,5 888,5 953 1020 1094,5 1181,5 807,5 942 1010,5 1081,5 1160,5 1252,5
10 28 784 916 981,5 1051 1128 1217 831,5 971 1040,5 1114,5 1196 1290,5
11 32 807 941,5 1010,5 1081,5 1161,5 1253 855,5 998 1071,5 1146,5 1231,5 1328,5
12 > 32 830 969,5 1038 1112,5 1194 1289 880 1028 1100,5 1179,5 1266 1366,5

Štátni zamestnanci v štátnej službe

Trieda Kolektívne vyjednávanie
Pred Potom
1. 419,5 457,5
2. 456 497,5
3. 540,5 589,5
4. 573 625
5. 645,5 704
6. 691,5 754,5
7. 785 856
8. 892,5 973,5
9. 1015,50 1107,5

Príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Trieda Policajný zbor Ostatní
1 536,5 223,5
2 569,5 252,5
3 606 285,5
4 646 321,5
5 695,5 357,5
6 762 401
7 802 451
8 841,5 507
9 881,5 570,5

Hasiči a horská záchranná služba

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 570 597 628,5 671,5 717,5 759 810 860,5 910,5
2 4 603,5 632,5 665 711,5 760,5 804 857,5 911,5 965
3 6 637 668 703 751 803 849 905,5 962,5 1019,50
4 9 671,5 703 740 790 846 894 953,5 1017,00 1073,50
5 12 704,5 738,5 776,5 829,5 888 939,5 1001,50 1065,00 1128,00
6 15 738,5 772,5 813,5 870 930,5 984,5 1051,00 1116,00 1182,00
7 18 771 808,5 850 909,5 973,5 1029,00 1098,50 1167,50 1236,50
8 21 805 843,5 888 948,5 1016,00 1073,50 1147,00 1219,00 1291,00
9 24 838 878,5 925 988,5 1058,00 1119,00 1194,50 1270,50 1345,00
10 28 871,5 914 962 1028,50 1100,50 1165,00 1242,50 1322,00 1400,00
11 32 905 948,5 999 1068,00 1143,00 1209,50 1291,00 1372,00 1454,00
12 > 32 938,5 985 1036,50 1108,00 1185,50 1254,50 1339,00 1430,00 1508,50

Vojaci

Vojak 2. stupňa → poručík

Stupeň Roky Vojak
2.stupňa
Slobodník Desiatnik Čatár Rotný Rotmajster Nad-
rotmajster
Štábny
nadrotmajster
Poručík
1 1 624 669 714,5 765,5 833,5 901,5 969,5 1037 946
2 2 645 692,5 738,5 792 862,5 932,5 1002,5 1073,5 979
3 3 667 715 763,5 818 890,5 963 1036 1109 1012
4 4 687,5 737,5 787,5 844 919,5 994 1070 1144 1044
5 5 709 761 812,5 870,5 947 1024,5 1102 1180 1076,5
6 6 730,5 783 836,5 896 976,5 1055,5 1136 1216 1098
7 7 745 805,5 861 923 1005 1086,5 1169,5 1251 1120
8 8 761 828,5 884,5 948,5 1033,5 1118,5 1203 1286,5 1142,5
9 9 761 851 910,5 975,5 1063 1148,5 1236 1323,5 1166
10 11 761 878 937 1005,5 1095 1184 1274 1362,5 1166
11 13 761 896 966 1034,5 1127 1219,5 1312,5 1403,5 1166
12 15 761 914 985 1065 1159,5 1254 1349,5 1445,5 1166
13 18 761 914 1005 1095 1192 1290 1388,5 1486 1166
14 21 761 914 1025,5 1117 1225,5 1325,5 1426,5 1526,5 1166
15 24 761 914 1046 1139,5 1250 1360 1464 1567 1166
16 27 761 914 1067,5 1163 1275,5 1388 1502 1608 1166
17 30 761 914 1088,5 1186 1301 1416,5 1532,5 1649 1166
18 33 761 914 1110,5 1210 1327 1445 1563 1682,5 1166
19 > 33 761 914 1133,5 1235 1353,5 1474,5 1594,5 1716 1166

Nadporučík → generál

Stupeň Roky Nadporučík Kapitán Major Podplukovník Plukovník Brigádny
generál
Generál-
major
Generál
poručík
Generál
1 1 1043 1139,5 1235 1331 1427,5 1569 1716,5 1858 2010,5
2 2 1079,5 1178,5 1278 1378 1478 1624 1776 1922,5 2080
3 3 1115 1218,5 1321 1424 1526,5 1678,5 1835,5 1987,5 2150,5
4 4 1150,5 1257 1362,5 1469,5 1576,5 1732,5 1895,5 2051,5 2219,5
5 5 1186,5 1296 1405,5 1515 1625 1787 1955 2115 2290,5
6 6 1222,5 1336 1448,5 1561,5 1674,5 1841 2013,5 2180 2360
7 7 1258,5 1375 1490,5 1607,5 1723,5 1895,5 2074 2244,5 2429,5
8 8 1294 1414 1533,5 1653,5 1773 1950 2132,5 2308,5 2499
9 9 1330 1453 1577 1699,5 1823 2003,5 2191,5 2373 2568,5
10 11 1356,5 1498 1625 1751,5 1879 2066 2260,5 2447 2649
11 13 1384 1543,5 1674,5 1804 1935,5 2128,5 2328,5 2520 2728,5
12 15 1411,5 1588 1722,5 1857,5 1992 2190 2395,5 2593,5 2808
13 18 1440,5 1620 1771 1909,5 2047,5 2252,5 2464,5 2668 2888,5
14 21 1469,5 1652,5 1820 1961,5 2104 2314 2532 2741,5 2967,5
15 24 1499 1686 1856 2014 2161 2376,5 2600 2815 3047,5
16 27 1529,5 1720 1893,5 2055 2217,5 2438,5 2668 2889 3126,5
17 30 1560 1754,5 1931,5 2096,5 2274 2500,5 2735,5 2961,5 3206,5
18 33 1591,5 1790 1970,5 2138,5 2319 2550,5 2790 3021 3271
19 > 33 1624 1826 2009,5 2181,5 2366 2602 2846 3082 3337

Ústavní činitelia

  • Poslanec Národnej rady: 3 x průměrná slovenská měsíční mzda za minulý kalendářní rok, mínus 0 – 15 % podle veřejného dluhu
  • Člen vlády Slovenskej republiky: 1,5 x plat poslance
  • Predseda vlády: 1,5 x plat poslance, plus 746,87 €/měsíc
  • Prezident: 4 x plat poslance

- PAGE 1 OF 12 -

Next Page ⇀

loading
×