decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Česká spořitelna George: vstup na účet, video

Největší finanční ústav mění svůj virtuální svět, ve kterém zákazníci mohou vidět, kam odcházejí jejich peníze a komu ještě dluží. Česká spořitelna doposud svému internetovému bankovnictví říkala Servis 24. Nyní přechází na nový systém, který pojmenovala anglicky George (Jiří). V následujícím videu ukážeme vstup na účet, jehož vzorovou verzi potom projdeme. Třeba přitom zjistíme, proč rakouská Erste Group Bank AG i prostřednictvím svojí české pobočky získala skvělé postavení na území, které zhruba odpovídá bývalé habsburské monarchii.

Pro vstup na účet potřebujeme správnou adresu a  2 údaje

Podvodníci občas rozesílají e-maily, ve kterých vystupují jménem známé spořitelny a nabádají adresáta, aby se přihlásil do svého internetového bankovnictví přes falešný formulář. Přitom chtějí ze svojí oběti vylákat její přístupové údaje, aby potom vybílili její účet. Takže pozor! Důležité informace vepisujme pouze do správných okének! Česká spořitelna provozuje internetové bankovnictví George na adrese george.csas.cz nebo bezpecnost.csas.cz (delší cestou dojdeme tamtéž přes csas.cz/george).

Tam najdeme vstup na účet: Formulář, kde vepíšeme svoje desetimístné klientské číslo nebo uživatelské jméno, klikneme na tlačítko “Pokračovat”, naťukáme svoje heslo, opět zmáčkneme “Pokračovat” – a jsme v cíli!

Co nabízí Česká spořitelna? George pro dlužníky a investory

Já na videu procházím vzorový účet, který “spořka” nabízí zájemcům k otestování. Kladně hodnotím úvodní grafiku (součet příjmů a výdajů za předchozí měsíce), vyhledávací řádek, aktuality, seznam posledních transakcí, o něco níže taky finanční poradnu a motivační kalkulačku, která počítá, kolik peněz už bylo naspořeno, přičemž uživatel může zadat cílovou částku a účel (například dovolenou).

Vzorový George České spořitelny však obsahuje taky hromadu dluhů: vysokou hypotéku, deficit na kreditní kartě a záporný stav jakýchsi “peněz na klik”. Každý tento úvěr má svoje okénko, kde vidíme, kolik zbývá splatit a případně jak hluboko do mínusu ještě můžeme klesnout. Když sečteme všechny dluhy, vychází “sekera” více než 1,5 milionu Kč. Vzorový zákazník spořitelny má sice poměrně vysokou částku uloženou ve “fondech, dluhopisech a akciích”, ale tyto potenciální prostředky můžou rychle razantně klesnout, například kvůli burzovním otřesům.

Vídeňští bankéři, čeští dlužníci a (ne)poučení z historie

Opravdu takhle vypadá typický – nebo vysněný klient České spořitelny? A pokud ano, chceme skutečně prodat svoji budoucnost za půjčky, a splácet do konce života dluhy?

Této bance, která patří pod vídeňskou Erste Group, zůstává věrná skoro polovina tuzemské populace. A úspěchy slaví taky na zbylém území dřívější rakousko-uherské monarchie. Nabízí se ironická otázka, zdali byl přechod k republice šťastný a jestli zdejšímu obyvatelstvu není vlastní spíše poddanství.

Zápis do 1. tříd 2018: vzor, pravidla, výjimky

Nadešel čas, aby se naše děti pořádně naučily číst, psát, počítat a vůbec obstát ve světě dospělých lidí. A pokud potomek dosáhl pátého nebo šestého roku života, musíme absolvovat zápis do 1. tříd 2018. Pravidla jsou poměrně volná – můžeme požádat o odklad, vzdělávat dítě doma, nebo zvolit jinou než spádovou školu. Musíme však dodržet zákon č. 561/2004 Sb., který nám tady poslouží jako hlavní zdroj informací. Doporučujeme začít neformálně, zimní návštěvou nejbližší základky, ale zveřejňujeme taky návrh formální přihlášky.

Preferujete tradiční, nebo individuální přístup?

Když vzpomínáme na svoji povinnou školní docházku, myslíme i na známkování, písemky a ústní zkoušky. Ale zákonodárci vytyčili vznešenější cíle základního vzdělávání: Motivujme děti, aby se celoživotně učily, tvořivě myslely, účinně komunikovaly a spolupracovaly, chránily svoje zdraví a životní prostředí, byly ohleduplné a tolerantní a aby přemýšlely o svojí budoucnosti. Žáci mohou být hodnoceni klidně jenom na konci pololetí: buďto známkami, anebo “pouze” slovně, případně kombinovaně. O způsobu klasifikace rozhoduje především ředitel školy, na kterém tedy záleží, zdali zvolí jednoduchou tradiční formu (stupnici 1 až 5), či náročnější individuální přístup.

Obvykle jde o šestileté děti a spádové školy

Přihlášky pro zápis do 1. tříd podávejme “od 1. dubna do 30. dubna” 2018. Letos musejí se svými zákonnými zástupci přijít děti, které před začátkem následujícího školního roku (2018/2019) oslaví 6. narozeniny. Příležitost mají taky pětiletí chlapci a děvčata, pokud jsou už dostatečně zralí. Naopak pomalejší dítka mohou dostat roční odklad, eventuálně nastoupit do přípravného “nultého” ročníku, nebo na “základní školu speciální”.

Přihlášku smíme podat na jakoukoli základku, ale přednost potom dostávají občánci, kteří mají trvalý pobyt v daném školském obvodu: Většinou na území zřizovatele (obce, městské části), nebo podle obecní vyhlášky.

I domácí vzdělávání schvaluje ředitel

My samozřejmě nemusíme sdílet názor, že cizí učitel/ka a neznámí rošťáci pomohou našemu potomkovi lépe, než rodina a domácí prostředí. A “ze závažných důvodů” můžeme navrhnout, aby dítě bylo “vzděláváno individuálně”, tedy třeba jako doposud otcem a matkou. Potřebujeme však souhlas ředitele nebo ředitelky školy, kam byl potomek přijat. A musíme mít nejdříve aspoň maturitu, později (když učíme látku druhého stupně) vysokoškolské vzdělání. Připočtěme taky “vhodné učebnice a učební texty”.

Žáček následně bude každé pololetí zkoušený v “normální” škole, kam byl přijat. A ředitel může individuální vzdělávání ukončit, například pokud výsledky nejsou uspokojivé.

Vzor formuláře pro zápis do 1. tříd 2018

Některé obce a města vytvořily pro rodiče speciální internetové portály, kde vysvětlují, jakou cestou máte postupovat. Například zde pro: Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem, Zlín. Školy však často mají velkou autonomii, a rodiče svých “klientů” instruují samostatně, což nemusí být nutně chyba, ba naopak.

Třeba bude lepší, když zápis do 1. tříd zahájíme neformálně, únorovou (nebo březnovou) návštěvou nejbližší základky, abychom poznali tamní personál a zjistili, co a jak. Možný formulář stáhnete ZDE ve formátu Word a ZDE ve formátu PDF. Vzorem byl dokument, používaný Základní školou v Praze 4 na ulici Bítovská 1/1246.

zapis-do-1-trid

Zápis do MŠ 2018: vzor, pravidla, výjimky

Jakmile se dítě naučí mluvit, samostatně jíst a používat nočník, můžeme vyrazit do mateřské školy. Tam pořádně pozná svoje vrstevníky, najde kamarády a zjistí, že svět není “jenom” maminka a tatínek. Rodiče potom získají více času, třeba aby domácnosti obstarali větší příjem. Zápis do MŠ 2018 má poměrně volná pravidla, ale musíme dodržet školský zákon (č. 561/2004 Sb.), který nám tady poslouží jako hlavní zdroj informací. Doporučujeme začít neformálně, dubnovou návštěvou nejbližší mateřinky, ale zveřejňujeme taky návrh formální přihlášky.

Od 2 let možná, od 5. roku povinně

Zákon předpokládá, že dítě mezi vrstevníky osobnostně vyroste, dožene případné vývojové zpoždění, získá správné návyky a “základní životní hodnoty”. Ale pokud jde o oficiální předškolní vzdělávání, jako nejnižší věk stanovuje 2 roky chlapce nebo dívky, a očekává “zpravidla” 3 až 6 let. Teprve poté, co potomek oslaví 5. narozeniny, od následujícího školního roku chodí do mateřinky povinně. Ovšem pravidla obvykle mají výjimky, což platí taky zde, jak uvidíme záhy.

Přihlášky podáváme začátkem máje

Zápis do MŠ 2018 probíhá “od 2. května do 16. května”, přesný termín a místo stanovuje ředitel/ka školky. Stejná autorita potom rozhoduje, zdali bude, nebo nebude dítě přijato. Přednostně nabírá chlapce a děvčata, kteří před začátkem školního roku dosáhnou 4. roku života a mají trvalý pobyt v daném školském obvodu: Většinou tedy buďto v obci nebo městské části, která mateřinku zřizuje, anebo podle obecní vyhlášky.

Někde, hlavně v rostoucích metropolích, bývá při zápisu zjišťována vyspělost dítěte: Jestli umí dostatečně komunikovat, vyměšovat do toalety nebo nočníku, samostatně jíst lžičkou, vysvléci a obléci se. Jinde, typicky na stárnoucích a vylidněných vesnicích, vstřícnější ředitelky přijmou i děti, které ještě nosí plenky a vyžadují náročnější asistenci. Každopádně však bývá vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti, evidenční list a při nepovinné docházce (do 5 let věku) taky dokončené očkování, eventuálně imunita proti nákaze nebo vysvětlení, že vakcíny nebyly podány “pro trvalou kontraindikaci”.

Domácí vzdělávání podléhá kontrolám

My samozřejmě nemusíme sdílet názor, že cizí učitelka a neznámí rošťáci pomohou našemu potomkovi lépe, než rodina a domácí prostředí. A “v odůvodněných případech” můžeme rozhodnout, že dítě bude stále nebo většinou “vzděláváno individuálně”, tedy třeba jako doposud otcem a matkou. Takový krok však musíme “nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku” oznámit řediteli či ředitelce školky, kam byl človíček přijat. Následně dostaneme pedagogická “doporučení”, podle “rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání”. A mateřská škola potom bude průběžně kontrolovat, zdali občánek správně prospívá.

Vzor formuláře pro zápis do MŠ 2018

Některé obce a města vytvořily pro rodiče speciální internetové portály, kde vysvětlují, jakou cestou máte postupovat. Například zde pro: Brno, České Budějovice, Liberec, Plzeň, Pardubice, Prahu 5, Prahu 6, Ústí nad Labem, Zlín.

Mateřské školy však často mají velkou autonomii, a rodiče svých “klientů” instruují samostatně, což nemusí být nutně chyba, ba naopak. Možná bude lepší, když zápis do MŠ zahájíme neformálně, březnovou (nebo dubnovou) návštěvou nejbližší mateřinky, abychom poznali tamní personál a zjistili, co a jak. Možný formulář stáhnete ZDE ve formátu Word a ZDE ve formátu PDF. Vzorem byl dokument, používaný Mateřskou školou v Praze 10, na ulici Milánská 472.

zapis-do-ms

Medvědí česnek: Kdy roste + recept na pesto

Největší evropská šelma přes zimu spí a jakmile procitne, rozrývá půdu, aby zahájila novou sezónu zdravou pochoutkou: bylinou Allium ursinum, kterou známe jako medvědí česnek. Kdy roste, záleží na místních podmínkách. Pokud máme teplé předjaří, ve vlhkém středoevropském lese můžeme zelené listy trhat už během března, spíše však v dubu a začátkem května. A musíme dávat pozor, abychom místo divokého česneku nesbírali podobně vyhlížející, ale bohužel jedovaté rostliny. Podle botaniků poznáme správnou úrodu jednoduše podle zápachu a zkušení bylinkáři prozrazují svoje rodinné recepty: na pesto, speciální máslo, jogurt, nebo třeba pečínku.

Pozor, abychom omylem netrhali konvalinku nebo ocún

Allium ursinum je vytrvalá bylina, vysoká desítky centimetrů, která má podzemní cibuli, přízemní zelené listy (nejčastěji 2 nebo 3), řídké kulovité květenství s bílými lístečky a plod – tobolku. Někdy bývá bohužel zaměňovaná s jedovatými rostlinami: konvalinkou vonnou (Convallaria majalis) nebo ocúnem jesenním (Colchicum autumnale). Medvědí česnek obvykle poznáme podle pronikavé vůně (zápachu), protože obsahuje sirnaté sloučeniny. Při čichové zkoušce neznámou rostlinu raději nerozemílejme v rukách, aby nás později nezmátl pach, usazený na prstech – a abychom nebyli zaneřádění jedovatými látkami z konvalinky nebo ocúnu.

Jarní medvědí česnek – kdy roste a kvete

Příběh o divokých prasatech a hnědých medvědech, kteří začátkem jara hladově hledají česnek, je možná spíše poetickou legendou, než normální lesní událostí. Ale bezpochyby existuje mnoho vášnivých lidských sběračů. Zkušení bylinkáři našli plodná místa, nejčastěji vlhké lesy v nížinách centrální Evropy. Když zima skončí předčasně, už počátkem března můžeme kromě sněženek a bledulí najít právě medvědí česnek. Kdy roste, však pochopitelně záleží na místních podmínkách, například Moravu obohacuje častěji než Čechy. Pořádná sklizeň zpravidla vrcholí v dubnu a pokračuje v květnu, ovšem v máji už listům odebírají energii květy.

Recepty na pesto, máslo, jogurt nebo pečínku

Listy medvědího česneku můžeme jíst samotné, eventuálně jako přílohu k výživnější stravě. Úspěšní bylinkáři, Štěpán a Melanie Matějkovi v úvodním videu názorně předvádějí svůj recept na pesto: Listy divokého česneku nechají 24 hodin schnout, potom vezmou 4 hrsti, přidají 150 mililitrů olivového oleje, 1 čajovou lžičku himalájské soli, 100 gramů slunečnicových semínek a směs promixují.

Další recepty se přímo nabízejí samy. Vzhledem k času, kdy roste medvědí česnek, můžeme zelené listy přidat například do velikonoční nádivky. Nasbíraná úroda příjemně obohatí taky následující osolenou křenovou směs: tučný tvaroh + pomazánkové máslo + zakysaná smetana + křen. Divoký česnek můžeme přidat i do másla, nebo do smetanového bílého jogurtu (spolu s našlehaným bílkem a špetkou soli, poté nechat 2 hodiny odstát a průběžně promíchávat v mrazáku), či opéct na oleji, podobně jako běžnou cibuli.

- PAGE 1 OF 2 -

Next Page ⇀

loading
×