decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
Kalkulačka pro rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek 2020: kalkulačka

Sociální dávky bývají prezentovány jako symbol chudoby, nezaměstnanosti, nebo dokonce nepřizpůsobivosti a příživnictví. Většina domácností však využívá státní podporu, aby vychovávala nejmladší generaci. Díky takzvanému rodičovskému příspěvku můžeme několik měsíců nebo roků neustále pečovat o malé dítě, místo abychom krátce po porodu utíkali zpátky k zaměstnavateli či platícím klientům. Konkrétní podmínky závisejí na našem nemocenském pojištění, počtu novorozeňat a délce této podpory. Rodičovský příspěvek 2020 vám propočítá následující orientační kalkulačka, stačí vybrat požadované vstupní údaje.

Většina domácností dostává nejdříve „mateřskou”

Ženy, které výrazně přispívaly do veřejného rozpočtu, jsou finančně zvýhodněny už během těhotenství. Pokud jste povinně v zaměstnání, nebo dobrovolně při podnikání odváděla státu nemocenské pojištění, pravděpodobně máte nárok na takzvanou peněžitou pomoc v mateřství. Váš gynekolog vyplní žádost, kterou prostřednictvím svého zaměstnavatele, anebo sama odevzdáte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ). Pojistnou dávku začnete čerpat, podle vlastního uvážení, někdy mezi začátky 8. a 6. týdne před očekávaným termínem porodu. Podrobné podmínky a oficiální státní kalkulačku najdete pod TÍMTO odkazem.

Peněžitou pomoc v mateřství budete dostávat zhruba půl roku, následně přejdete na sociální dávky, o které zavčas požádejte na nejbližší pobočce Úřadu práce. Nejchudší domácnosti dostanou jednorázové porodné a pravidelný přídavek na dítě, a všechny mladé rodiny pobírají „rodičák”. Pokud jste předtím neměla odvedeno dostatečné nemocenské pojištění, a nemáte tedy nárok na „mateřskou”, můžete dostávat rodičovský příspěvek hned od porodu a popravdě – není důvod k přílišným odkladům.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek 2020 má stoupnout

Sociální dávku dostane každá matka, popřípadě otec, i když třeba nikdy předtím nepracovali. Na výběr však mají jenom omezenou dobu: nejdéle 4 roky po porodu nejmladšího dítěte. Maximální celkový rodičovský příspěvek má od 1.1. 2020 stoupnout z dosavadních 220 000 Kč na 300 000 Kč, respektive na vícerčata ze 330 000 Kč na 450 000 Kč. Avšak celou sumu neobdržíte najednou, nýbrž po měsíčních částkách. Páry smolařů, které v poslední době (během 12 kalendářních měsíců před „mateřskou” nebo „rodičovskou”) neodváděly vysoké nemocenské pojištění, dostanou maximálně 7 600 Kč/měsíc, díky vícerčatům 11 400 Kč/měsíc.

Jinak záleží na předchozím veřejném nemocenském pojištění, které odváděla matka nebo otec. Klidně vyberme toho rodiče, který má v tomto ohledu lepší finanční bilanci. Čím vyšší jste měli hrubou mzdu (jako zaměstnanci), nebo čím vyšší jste odváděli dobrovolné nemocenské pojištění (jako živnostníci či brigádníci), tím rychleji můžete vyčerpat rodičovský příspěvek. Konkrétní částku spočítá naše orientační kalkulačka, kam stačí vyplnit základní údaje: mzdu nebo pojištění, počet a věk novorozených dětí, a požadovanou dobu podpory. Na těchto údajích také záleží, jestli novoroční valorizovanou částku stihnete vybrat celou, nebo jenom částečně.

Rodičovský příspěvek – kalkulačka

Celou částku lze vybrat během 8 měsíců

Politici postupně uvolňují pravidla, aby podnikavým matkám a otcům nebránila v ekonomické aktivitě, která materiálně pomáhá nejenom rodině, ale také státnímu rozpočtu (díky daním a pojistným odvodům). Základní podmínka ovšem nadále trvá: Kdo pobírá rodičovský příspěvek 2020, musí aspoň zpočátku zajistit „osobní celodenní a řádnou péči o dítě”, které zprvu může pobývat v jeslích, mateřské škole a podobných institucích maximálně 46 hodin měsíčně (pro postižené jedince platí mírnější limity). Takže matka nebo otec zůstává doma, případně povolá babičku, najme chůvu apod. Teprve jakmile ratolest dosáhne 2 let věku, ať klidně zůstává ve školce libovolně dlouho.

Jak ale ukazuje kalkulačka, při vysokém nemocenském pojištění („vyměřovacím základu”) můžeme rodičovský příspěvek 2020 vyčerpat dříve, než počneme a porodíme další dítě. Pravidelná měsíční částka přitom dosáhne až 37 500 Kč/měsíc, při vícerčatech dokonce 56 250 Kč/měsíc. A jakmile sociální dávku dočerpáme, svůj rodinný život organizujeme autonomně, bez ohledu na Úřad práce – například smíme propustit chůvu a sebemenší dítě neomezeně svěřit jeslím.

Sociální dávky

Sociální dávky vám v roce 2020 pomůžou z krize

Český stát pod námi upletl důmyslnou záchrannou síť. I v roce 2020 zůstávají sociální dávky přísně adresné, aby pomohly lidem, kteří solidaritu nutně potřebují. Chybějí vám peníze na nájem? Nezvládáte svoje výdaje poté, co se vám narodilo dítě? Anebo řešíte náhlou životní krizi? Poradíme vám, jaké podmínky musíte splňovat, abyste dostali sociální dávky během roku 2020!

Sociální dávky

 • O pomoc žádejte nejbližší pobočku Úřadu práce, podle místa svého trvalého bydliště.
 • Na úřadě musíte vyplnit oficiální žádost, abyste zjistili, zda opravdu splňujete zákonná kritéria.
 • Můžeme rozlišit celkem 15 nepojistných sociálních dávek.
 • Máme 3 pomoci v hmotné nouzi, 5 státních sociálních podpor, 3 dávky pro postižené a 4 pro pěstouny.
 • Některé vypadají zdánlivě podobně, ale ve skutečnosti tvoří komplexní a smysluplný celek.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Základy společenské solidarity představuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde najdeme 3 položky:

Dávky státní sociální podpory

Lidskou důstojnost zachraňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který formuluje 5 hlavních pilířů:

Dávky pro zdravotně postižené

Těžce nemocní lidé mají zastání v zákonech č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Výplata a kompenzace pro pěstouny

Opatrovníci a „náhradní rodiče” mají oporu v zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

 • Odměna osoby v evidenci je vlastně mzda pro člověka, který zůstává stále v pohotovosti.
 • Příjmy pěstouna jsou jednorázové (při převzetí dítěte, na auto) a pravidelné (mzda, na úhradu potřeb dítěte)

Základní nepodmíněný příjem chudákům uškodí

Jakou zátěží je společenská solidarita pro státní rozpočet České republiky? Dávky hmotné nouze představují zhruba 0,3 % výdajů, příspěvek na péči 1,9 % výdajů, dávky státní sociální podpory a příjmy pěstounů dohromady 3,1 % výdajů: celkově kolem 86 miliard Kč, tedy 5,3 % výdajů. Občas slýcháme, že bychom ušetřili za byrokracii, kdybychom všechny sociální dávky sloučili do jediné. Levicoví idealisté a pravicoví pragmatici navrhují, aby raději všichni dostávali takzvaný nepodmíněný základní příjem.

Jenomže výhodou současného systému je právě adresnost. Například samostatně žijící Pražan může díky příspěvku na živobytí, příspěvku a doplatku na bydlení dostávat přes 11 000 Kč měsíčně. (Samozřejmě jenom pokud aktivně hledá práci, nebo bere příliš nízký důchod. Jinak bychom při výpočtu nevycházeli z životního minima, ale z mnohem nižšího existenčního minima.)

Teoretici nepodmíněného základního příjmu zatím nevyřešili následující dilema: Kvůli revoluční změně by buďto chudáci dostávali podstatně méně peněz nežli doposud, anebo by veřejné výdaje stouply natolik, že by způsobily inflaci a pokles reálné hodnoty peněz. Každopádně by většinu „nepodmíněných žebračenek” obdrželi občané, kteří solidaritu nepotřebují.

Pojistné „sociální dávky” v roce 2020 nejsou pro každého

Zatím jsme vyjmenovali jenom sociální dávky, na které dosáhne i člověk, který nikdy nepracoval. Pokud vyděláváte a financujete státní rozpočet, nebo veřejné zdravotnictví, dostanete víc. Plátci sociálního pojištění za jistých podmínek dosáhnou na podporu v nezaměstnanostinemocenskou, mateřskou nebo otcovskou dovolenou a také na důchody: starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí a invalidní.

Existenční a životní minimum

Existenční a životní minimum: kalkulačka + rady

Listina základních práv a svobod vychází z předpokladu, že všichni máme stejný nárok na důstojnost. Samozřejmě smíme volně myslet a mluvit, ale potřebujeme také jíst a bydlet. Český stát finančně podporuje jedince a domácnosti, které jsou materiálně chudé. Při výpočtu konkrétních dávek hraje důležitou roli existenční minimum, nebo životní minimum.

Existenční a životní minimum

 • Existenční minimum představuje finanční příjem, který pokryje pouze naše základní fyziologické potřeby, tak abychom přežili: 2 200 Kč měsíčně. Náleží například jedincům, kteří neplatí výživné na svoje dítě, nebo ztratili zaměstnání kvůli hrubému přestupku apod.
 • Životní minimum znamená finanční příjem, který teoreticky postačuje nejenom na potravu, ale také na některé civilizační výdobytky, třeba na hygienické potřeby. Náleží kupříkladu domácnostem, jejichž živitelé dlouhodobě nedokážou najít zaměstnání, ačkoli se snaží. Přesnou měsíční částku vám spočítá následující kalkulačka, jakmile tam doplníte, s kolika lidmi žijete a hospodaříte společně.

Pokud vám na základní potřeby (potraviny, hygienu, léky) zbývá méně, než životní minimum nebo existenční minimum, požádejte o pomoc na nejbližší pobočce Úřadu práce. Úředníci obvykle podle příslušných zákonů posoudí, na které sociální dávky máte právo a potom vám případně začnou pravidelně vyplácet povolenou peněžitou částku. Například těžcí alkoholici nebo gambleři mohou dostat pomoc věcnou formou, aby peníze rychle nevyplýtvali.

České sociální dávky můžeme rozdělit do několika skupin

O různých situacích diskutujeme ve fóru pod článkem. Kdybyste vážně pochybovali, zda odpovědný zástupce Úřadu práce spočítal dávku správně, podejte do 15 dnů odvolání. Zaměstnanci státní správy jsou taky jenom omylní lidé. A někdy bohužel vznikne konflikt, který nelze řešit úplně smírně. V krajním případě napište ombudsmanovi – veřejnému ochránci práv.

Existenční minimum neboli 2 200 korun měsíčně

Kolik peněz potřebujete na přežití, když nepočítáme náklady na bydlení? Český stát odpovídá, že jednoměsíční lidská existence stojí minimálně 2 200 korun, za které lze koupit například pár metráků brambor. Ovšem takhle chudě musí přežívat málokdo – například lidé, kteří během posledního půlroku ztratili zaměstnání kvůli hrubému přestupku, nebo hodně dluží na výživném pro nezletilé dítě, eventuálně jsou v produktivním věku a nejsou invalidní ve III. stupni, ale přesto se dlouhodobě zotavují ve zdravotnickém zařízení apod. Jinak mají úspěšní žadatelé nárok na životní minimum, kterým svoje základní potřeby uspokojí lépe.

Samoživitelka má menší životní minimum než sólista

Pokud v jednom bytě nebo rodinném domě žije více lidí, obvykle spolu sdílejí některé náklady – například dostávají společné vyúčtování za energie. Stát podobnou solidaritu předpokládá, a proto počítá životní minimum pro celou domácnost, což poměrně zvýhodňuje solitéry. Konkrétní částky spočítá kalkulačka výše. Například samostatně žijící „single” má právo na měsíční životní minimum 3 410 Kč. Naproti tomu samoživitelka s novorozencem dostane 4 880 Kč, což rozpočítáno znamená 2 440 Kč na osobu – skoro pouhé existenční minimum.

  2007 - 20112012 - 2020
Existenční minimum na osobu20202200
Životní minimum pro samostatně žijící osobu31263410
Životní minimum pro větší domácnostNejstarší osoba28803140
Dítě do 6 let věku16001740
Starší dítě do 15 let19602140
Nejstarší nezaopatřené dítě do 26 let22502450
Každá další osoba26002830

Existenční minimum bylo zavedeno v roce 2007, kdy se zároveň změnilo životní minimum – nově se začalo počítat pro celou domácnost, která žije a hospodaří společně. Minulá koaliční vláda původně zvažovala navýšení, nakonec ale ponechala částky stejné. Současná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) sice dlouhodobě tvrdí, že chce prosadit valorizaci životního minima, avšak údajně naráží na odpor dominantního hnutí ANO.

Zdroje v právních předpisech

 • Zákon č. 110/2006 Sb. (o životním a existenčním minimu)
 • Zákon č. 111/2006 (o pomoci v hmotné nouzi) stanovuje podmínky pro pomoc v hmotné nouzi
 • Zákon č. 117/1995 Sb. (o státní sociální podpoře) stanovuje podmínky pro další sociální dávky
Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení 2019: kalkulačka a diskuse

Neziskové organizace a média upozorňují, že jistou sociální dávku často kasírují provozovatelé předražených ubytoven. Mnozí politici slibovali, že upraví pravidla vyplácení, aby doplatek na bydlení sloužil pouze chudým občanům. Nakonec vyhrálo kontroverzní řešení: Obecní a městské úřady mohou na svém území, v problematických oblastech, omezit právě doplatky na bydlení! Ale překážek a podmínek existuje více, takže zrekapitulujme, čím legislativa a výkonná moc podmiňuje diskutovanou sociální dávku v roce 2019.

Doplatek na bydlení

Maximální příjmy domácností, které dostanou doplatek na bydlení

Podrobnosti stanovuje zákon o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.), doplněný zákonem o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Doplatek na bydlení náleží především domácnostem, které splňují podmínky hmotné nouze. Příjemce svými silami, bez pomoci státu nedosahuje částky živobytí, kterou bývá životní nebo existenční minimum. Ale zákon umožňuje shovívavost. Doplatek na bydlení mohou dostávat i domácnosti, jejichž čistý měsíční příjem dosahuje až 1,3násobku částky živobytí. Uveďme konkrétní čísla.

Velikost domácnosti Věk dětí v letech Maximální příjem
1členná domácnost dospělé osoby: 4 433 Kč
1 rodič a 1 dítě do 6 let 6 344 Kč
od 6 do 15 6 864 Kč
od 15 do 26 7 267 Kč
1 rodič a 2 děti ve věku 0 – 6 8 606 Kč
6 – 15 9 646 Kč
15 – 26 10 452 Kč
0 – 6 a 6 – 15 9 126 Kč
6 – 15 a 15 – 26 10 049 Kč
0 – 6 a 15 – 26 9 529 Kč
2členná domácnost dospělých osob 7 761 Kč
2 rodiče a 1 dítě ve věku do 6 10 023 Kč
od 6 do 15 10 543 Kč
od 15 do 26 10 946 Kč
2 rodiče a 2 děti ve věku 0 – 6 12 285 Kč
6 – 15 13 325 Kč
15 – 26 14 131 Kč
0 – 6 a 6 – 15 12 805 Kč
6 – 15 a 15 – 26 13 728 Kč
0 – 6 a 15 – 26 13 208 Kč

(Početnější, než zde uvedené domácnosti mohou pobírat doplatek na bydlení, i když mají čistý měsíční příjem o něco vyšší.)

Dávka dorovnává základní životní náklady. Spočítáme příklad

Nízkopříjmové domácnosti primárně čerpají příspěvek na bydlení, který vyžaduje finanční spoluúčast. Příjemce nejdříve sám odvádí 30 % nebo 35 % svých příjmů, státní podpora pokrývá do přiměřené výše zbytek jeho nájmu a souvisejících služeb. Finanční spoluúčast nejchudších občanů znamená, že ztrácejí část svého životního nebo existenčního minima, které jinak postačuje tak akorát na jídlo. Právě proto existuje doplatek na bydlení, jakožto kompenzace předchozího výdaje, abychom všichni měli, kde složit hlavu a čím naplnit žaludek. Princip výpočtu sepíšeme formou vzorce.

Měsíční doplatek na bydlení = (odůvodněné náklady na bydlení – příspěvek na bydlení za předchozí kalendářní měsíc) – [(příjem + vyplacený příspěvek na živobytí) – částka živobytí]

Doplatek na bydlení v konkrétním příkladu (osaměle žijící jedinec v menším krajském městě):

 • odůvodněné náklady na bydlení (nájem, energie a související služby) 6 233 Kč
 • příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory) 5 210 Kč
 • vyplacený příspěvek na živobytí (dávka pomoci v hmotné nouzi) 3 410 Kč
 • částka živobytí (zákonem stanovené životní minimum) 3 410 Kč
 • jiný příjem (například z brigády) 0 Kč
 • měsíční doplatek na bydlení = (6 233 – 5 210) – [(0 + 3 410) – 3 410] = 1 023 Kč

Doplatek na bydlení v roce 2019 schvalují dva úřady

Zájemci nechť navštíví místní pobočku Úřadu práce, kde obdrží formulář žádosti, která bývá posuzovaná individuálně. Každopádně musíte prokázat, že bydlíte legálně. Nestačí čestné prohlášení – předložte příslušnou nájemní smlouvu nebo rozhodnutí, případně jiný dokument, na základě kterého užíváte byt. Doplatek na bydlení v roce 2019 nemusíte dostat, například pokud odmítáte pracovní nabídky. Úředníci také mohou chtít, abyste se přestěhovali do menšího a levnějšího bytu, který však samozřejmě musí splňovat stavební a hygienické standardy.

Přiměřená podlahová plocha v metrech čtverečních:

 • pro jednu osobu 38 m2
 • pro dvě osoby 52 m2
 • pro tři osoby 68 m2

Doplatek na bydlení často kasírují provozovatelé předražených ubytoven, kteří vlastně parazitují na cizí bídě, což vadí všem ostatním: chudým nájemníkům, většinové společnosti, i politikům. Zákonodárci dlouhodobě nevědí, jak peripetii řešit, a proto vycházejí vstříc samosprávám: V novelizovaném zákoně o pomoci v hmotné nouzi umožňují obecním úřadům, aby na svém území vyhlásily „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů”, kde další žadatelé nedostanou doplatek na bydlení. Co následuje? Buďto se chudina přestane koncentrovat na jednom místě. Anebo vzniknou skutečná „ghetta”, kriminální „no-go” zóny, „státy ve státě”, kam raději nebude jezdit ani policie.

Podobné řešení, tedy spoluúčast obcí, přitom nedávno selhalo – některé radnice odmítaly dávku paušálně, mnoha rodinám hrozilo úplné bezdomovectví, a vláda tehdy raději vrátila veškeré pravomoci Úřadům práce.

- PAGE 1 OF 11 -

Next Page ⇀

loading
×