decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Europarlament chce omezit plasty. A dobře dělá

Včera jsme v Evropském parlamentu definitivně přijali nová opatření k omezení plastových výrobků na jedno použití, jako jsou plastový příbor, talíře, brčka nebo vatové tyčinky.

Možná si řeknete, co zmůžou brčka nebo vatové tyčinky. Až 85 % odpadu na evropských plážích ale tvoří plasty, z nichž polovina jsou plasty právě na jedno použití. A o značném zastoupení plastů i v našich řekách podala svědectví nedávná studie. Toto je tedy další krok správným směrem, který pomůže zlepšit naše životní prostředí – a pokud by i to bylo pro někoho “málo” – tak i jídlo na našich talířích. Zbytky plastů se totiž nachází v tělech ryb a dalších mořských živočichů.

Navíc se jedná o výrobky, u kterých už dnes existuje rovnocenná alternativa, neb to bylo jedním z podmínek regulace.

Takže jsem za dnešní hlasování rád. A doufám, že Evropská unie se pevně chopí nabízející se příležitosti stát se globálním lídrem v postupně se měnícím pohledu na stav naší planety a udržitelný rozvoj. A postrčí tím i naše české zákonodárce, aby téma životního prostředí brali vážně nejen slovy, ale i skutky…

Redakční poznámka: Luděk Niedermayer svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Luďka Niedermayera:

Poslanci jednají o snížení daně z nabytí nemovitosti

Bydlení

Zase Praha, zase brzo ráno, zase kafe.

Tento týden je v šestitýdenním cyklu Sněmovny pojmenována jako tzv. variabilní. Znamená to, že se do něj nacpe všechno, co se nevejde jinam. Nejčastěji v něm pokračuje schůze, což je případ i tohoto týdne. Kouzlo variabilních týdnů spočívá zejména v tom, že člověk nikdy nemá jistotu, kdy skončí (teď bychom měli jednat jen do středy, ale možná budeme až do pátku – těžko říct).

Provoz na pozemních komunikacích

Jedinou jistotu, kterou nyní máme (v rámci toho, co nás na programu jednání čeká), jsou pevně zařazené body na dnešní den. A co se bude projednávat? Budou to první čtení. Jako první je novela Drážního zákona umožňující provozovat speciální dráhu bez strojvedoucího. Dále nás čeká novela Zákona o provozu na pozemních komunikacích zvyšující rychlostní limit pro invalidní vozíky.

Dostupnost bytů v rodinných domech

Zdánlivou drobností, pro spoustu lidí ale důležitou, je novela Zákonného opatření Senátu o nabytí nemovitých věcí, která upravuje paskvilní stav s bytovými jednotkami v rodinných domech – novostavby jsou od daně z nabytí nemovitosti osvobozeny, právě až na bytové jednotky v rodinných domech. Kolega Tomáš Martínek připravil pozměňovací návrh, který tuto daň snižuje, pokud si pořizujete první nemovitost, společně jsme pak podali ještě jeden pozměňovák, který prodlužuje dobu splatnosti této daně ze 3 na 6 měsíců. Obojí má pozitivní vliv na dostupnost bydlení. Dalším bodem je novela Stavebního zákona (a zákona o vodách), která má zjednodušit řízení u malých vodních staveb do rozlohy 2ha.

A to je, ještě s volbou náhradníků do správní rady VZP, jediná jistota, kterou pro tento týden máme… Ono se to ale nějak vyvine, budu informovat.

Další komentáře od Radka Holomčíka:

Do Sněmovny jedu s chřipkou. Jde o Českou televizi

Knihy

Další ranní kafe ve vlaku směr Praha – výjimečně ve čtvrtek, jelikož jsem byl dočasně mimo provoz. Zalehl jsem s horečkami, ale nebojte, nebyly to spalničky, nýbrž naprosto obyčejná chřipka.

Člověk by měl upřednostňovat vždycky zdraví, nicméně jsou dny, kdy je potřeba zatnout zuby a jít hlasovat, ať se děje, co se děje. A takový den je dnes.

Výroční zprávy veřejnoprávních médií

Po (až nesmyslně) dlouhé době se dnes dostaneme k projednání výročních zpráv České televize za roky 2016 a 2017. Komunisti a SPD budou proti, většina ostatních stran pro, velkou hádankou je hlasování hnutí ANO. A proč je to tak důležité? Podle zákona o ČT (analogicky je to i v zákoně o ČRo) vede dvojí neschválení výročních zpráv k odvolání Rady ČT. Což je akt, který by otevřel dveře k ovládnutí dalšího média současnou garniturou.

K práci ČT můžeme mít výhrady, takovéhle hrubé zásahy do jejího fungování jsou ale nemístné. Osobně považuju popisovanou možnost (vyplývající z §6, odst. 3 zákona o ČT – a totožně to je i v zákoně o ČRo) za překonaný relikt, který by měl ze zákona vypadnout. Pokud chce Sněmovna odvolat Radu ČT nebo ČRo, mělo by to být s jasným a relevantním odůvodněním a ne proto, že někdo alibisticky a bez nutnosti cokoliv vysvětlovat pro něco nezvedne ruku.

Absence poslanců, autorské poplatky a EET

Taky se bude projednávat návrh, zpřísňující povinnost poslanců omlouvat se z jednání, respektive upřesňující uplatnitelnost postihů, pokud se poslanec z jednání řádně neomluví.

Zítřek bude taky zajímavý – budeme mimo jiné řešit vratku Autorského zákona ze Senátu – pokud se Sněmovna přikloní k senátnímu pozměňovacímu návrhu, vypadla by povinnosti platit provozovnám výpalné OSA a dalším kolektivním správcům. A taky by mělo přijít na řadu všemi milované EET. To jsme měli projednávat už minulý týden, což se ale nestalo. Na vině nebyla ovšem obstruující opozice. Paní ministryně financí, přestože se jedná o návrh pro vládu velmi důležitý, prostě nebyla přítomna. Asi makala jinde.

To je prozatím vše.

Další komentáře od Radka Holomčíka:

Rodičovská dovolená 2019: rozbor zákoníku

Jakmile dítě začne jíst kašičky, mateřské mléko není úplně nutné a pokud matka chce trávit čas raději na pracovišti, doma může zůstat pouze otec. Velké změny v rodičovských rolích reflektuje legislativa, především zákoník práce. V prvních měsících po porodu dává pojištěné matce nebo otci právo na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství. Potom následuje rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek, na který má nárok i nepojištěná matka nebo otec. Kdy speciální placené volno začíná a končí, jaká práva máte předtím a potom, respektive během roku 2019? Všechno vyčteme ze zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), takže související pasáže ocitujeme včetně příslušných paragrafů (§).

Pojištěnci navazují na mateřskou, ostatní začínají porodem

Shrňme základní informace, abychom potom prostudovali a prodiskutovali konkrétní situace. Rodičovská dovolená obvykle plynule následuje po mateřské, případně nepojištěným matkám a otcům začíná od narození dítěte. Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou celou dobu v ochranné lhůtě, takže nemůžou dostat výpověď (§ 53). Otcovu rodičovskou dovolenou definuje zákon jako výkon práce, ovšem pouze do doby, kdy smí matka čerpat mateřskou (§ 216). Hned potom může požádat svého zaměstnavatele o placené volno, které nestihl vyčerpat kvůli výchově dítěte (§ 217 – § 218). Zaměstnankyně obecně nesmějí dostávat příliš náročné úkoly, pokud kojí, nebo pokud ještě neuplynulo 9 měsíců od porodu (§ 41).

Rodičovská dovolená v roce 2019 podle zákoníku práce

§ 196

Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 197

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

(1) Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory.

(2) Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

(3) Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou podle odstavce 2, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

§ 198

Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

(1) Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

(2) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než
do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

(3) Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

(4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Peněžitá pomoc, porodné, otcovská dovolená a přídavky na děti

- PAGE 1 OF 6 -

Next Page ⇀

loading
×