decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Zdravotnický pracovník u soukromníka: zaručená mzda

Každému podle jeho zásluh! Idealistické heslo zkouší alespoň částečně naplňovat stát. Ve veřejném sektoru reguluje odměňování zaměstnanců platovými třídami a tabulkami. Nemocnicím typu akciové společnosti (a.s.), společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nebo soukromým ambulancím nechává v uzavírání pracovních smluv značnou svobodu. Přesněji: Stát neomezuje odměnu, kterou zdravotnický pracovník dostává. Ale vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zavádí pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale většina zaměstnanců musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

V příloze zmíněného vládního nařízení má speciální kapitolku zdravotnictví. Upřesněny jsou skupiny prací pro lékaře, záchranáře, sestru, porodní asistentku, fyzioterapeuta, optometristu, laboranta, ošetřovatele, sanitáře atd. V následujícím výčtu se najde každý zdravotnický pracovník.

Zdravotnictví (zdravotnický pracovník)

Zdravotnický pracovník ve 2. skupině

Vykonávání povolání sanitáře.

Zdravotnický pracovník ve 3. skupině

Vykonávání povolání ošetřovatele, zubní instrumentářky nebo dezinfektora.

Zdravotnický pracovník ve 4. skupině

Vykonávání povolání zdravotnického laboratorního nebo nutričního asistenta nebo asistenta zubního technika, ortoticko-protetického technika nebo ochrany veřejného zdraví. Vykonávání povolání všeobecné sestra, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínckého technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika pod odborným dohledem.

Zdravotnický pracovník v 5. skupině

Vykonávání povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínckého technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika bez odborného dohledu.

Zdravotnický pracovník v 6. skupině

Samostatné vykonávání povolání psychologa ve zdravotnictví, koncepční, metodické a zvlášť náročné specializované činnosti v povolání fyzioterapeuta, povolání odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví, biomedicínckého inženýra, odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků nebo radiologického fyzika.

Zdravotnický pracovník v 7. skupině

Vykonávání povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda.

Práce a plat zdravotní sestry

V zákonném Katalogu prací najdeme podobně znějící povolání: praktická sestra a všeobecná sestra. Obě sousloví jsou zdánlivě zaměnitelná. Požadované vzdělání, práce a plat zdravotní sestry ve veřejné sféře však významně záleží právě na tom, zda je pouze “praktická”, nebo odpovědnější a lépe hodnocená “všeobecná”.

Oběma pracovnicím se započítává předchozí praxe podle stejného principu. V plné míře má být uznaná doba předchozího zaměstnání, ve kterém jste potřebovala stejné nebo obdobné znalosti jako nyní. Praxe z jiného oboru bývá zahrnutá maximálně do 2/3, podle její využitelnosti. Připočítáváme až 6 let mateřské a rodičovské dovolené, až 6 let péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě.

Ani platová tabulka není rozlišená podle oficiálního názvu pracovního místa, nýbrž podle působiště. ZDE najdete škálu odměn pro zdravotnické pracovníky v sociálních službách, například ve stacionářích, domovech, nízkoprahových a rehabilitačních centrech apod. Avšak přednostně nás zajímá základní měsíční hrubý plat zdravotní sestry ve veřejných nemocnicích, počítaný od Nového roku 2017 podle následující tabulky.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

Nezapomeňme, že platový stupeň, respektive předchozí praxe může být krácená kvůli nedostatečnému vzdělání – více ZDE. Zařazení do příslušné třídy odráží nejtěžší pracovní úkon, který musí zaměstnankyně podle smlouvy a požadavků nadřízených vykonávat. Podrobnosti popisují závěrečné kapitolky, věnované zvlášť praktické a zvlášť všeobecné sestře. Netřeba, abyste vykonávala všechny uvedené činnosti dané třídy, stačí pouze některá z nich!

Plat zdravotní sestry v soukromém zařízení určuje smlouva, kterou uzavřela se svým zaměstnavatelem. Zákon stanovuje pouze nejnižší, takzvanou zaručenou mzdu podle náročnosti a složitosti práce, jinak neexistují žádná omezení. Ani tuzemské soukromé kliniky však většinou nenabízejí úžasné výdělky, ve svých inzerátech obyčejně uvádějí hodnotu mezi 10 až 20 tisíci hrubého měsíčně.

Plat zdravotní sestry “praktické” neboli zdravotnické asistentky

Pořadové číslo a oficiální jméno povolání podle Katalogu prací: 2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)

7. platová třída

 1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
 2. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída

 1. Poskytování základní nebo dílčí specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.

9. platová třída

 1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu bez odborného dohledu.
 2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
 3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.
 4. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

Plat zdravotní sestry všeobecné

Pořadové číslo a oficiální jméno povolání podle Katalogu prací: 2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA

9. platová třída

 1. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.

10. platová třída

 1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.
 2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.
 3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
 4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.
 5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
 6. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z  hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

 1. Poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů bez odborného dohledu, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.
 5. Organizace a  koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče  a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12.  platová třída

 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.
 3. Stanovování  zásadní  strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce  přípravy  a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

Většině zaměstnanců ve veřejném zdravotnictví stoupnou platy o 5 %

Spravedlnost existuje, alespoň nyní a ve státním sektoru. Od 1. listopadu dostala přidáno většina zaměstnanců ve veřejných službách. Mnoho pracovníků ve zdravotnictví však bere stále stejně, platy jim zatím nevzrostly ani o korunu. Například lékaři, zdravotní sestry a jejich kolegové ve veřejných nemocnicích mohli pocítit příkoří, protože jim stát vůbec nepřilepšil.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nám poslalo pochopitelné vysvětlení. Zbylí lékaři, zdravotní sestry a další zaměstnanci dostanou vyšší platy od Nového roku 2015. Teprve tehdy totiž může nabýt účinnosti aktualizovaná úhradová vyhláška, směrodatná pro zaměstnance financované ze zdravotního pojištění. Přikládáme vyjádření Ireny Dleskové, tiskové mluvčí MPSV.

Zbylí pracovníci ve veřejném zdravotnictví dostanou přidáno od Nového roku 2015

Dne 1. listopadu 2014 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle nařízení vlády č. 224/2014 došlo ke zvýšení vybraných stupnic platových tarifů o 3,5 % pro zaměstnance, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb, kterým jsou prostředky na platy hrazeny ze zdravotního pojištění, nebylo možné s účinností od 1. listopadu 2014 zvýšit. Jednalo se o stupnice, které jsou uvedeny v přílohách č. 2, 5 a 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Důvodem tohoto postupu je způsob financování platů těchto zaměstnanců, které nelze realizovat jinak než prostřednictvím tzv. “úhradové vyhlášky”.

Tato “úhradová vyhláška” se vydává na základě zmocnění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby nabyla účinnosti vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku. Z tohoto důvodu se v současné době připravuje další novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., podle které by měly být s účinností od 1. ledna 2015 zvýšeny stupnice platových tarifů o 5 % pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb, kterým jsou prostředky na platy hrazeny ze zdravotního pojištění.

loading
×