decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platové tabulky a katalog platových tříd 2019

Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Určitou kompenzaci najdou v zákoníku práce a navazujících právních předpisech: větší ochranu a jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník má právo na výplatu, která obvykle bývá podstatně vyšší než zaručená mzda v soukromé sféře. Na této stránce rozebereme veřejné platové tabulky, navržené odpovědným ministerstvem pro rok 2019. Ale možná hledáte spíše:

Platové tabulky, třídy, stupně, tarify

Jak najdete svoji platovou třídu, stupeň a tarif?

Nyní budeme hovořit o lidech, kteří jsou zaměstnaní například v obecní nebo krajské příspěvkové organizaci, formou běžného pracovního (nikoli služebního) poměru. V takovém případě patříte do platové třídy podle svojí profese a nejnáročnějších úkolů, vizte oficiální katalog všech povolání. Jednotlivé kategorie dále dělíme na stupně, podle dosaženého vzdělání a “započitatelné praxe”. Bohužel v 1. až 5. platové třídě vám zaměstnavatel nemusí uznat ani jediný rok pracovních zkušeností, což není úplně fér. Každopádně veřejným zaměstnancům náležejí základní hrubé měsíční platy, neboli tarify, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru. Navíc existují ještě příplatky.

Na platové tabulky tentokráte čekáme do Nového roku

Tarify nalezneme v následujících platových tabulkách, které navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako novelu vládního nařízení č. 341/2017 Sb. Účinkovat mají od ledna 2019. Vláda sice vyjednávala se zástupci zaměstnanců, ale Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče hlásí stávkovou pohotovost, protože ministerský předseda údajně nedodržel štědřejší sliby. Kabinet premiéra Andreje Babiše každopádně nevyslyšel volání Poslanecké sněmovny, aby už od září výrazněji přidal pedagogům. A taky ostatním stoupají platy teprve od Nového roku, nikoli už před Vánocemi, jak bývalo dříve zvykem.

Zaměstnanci obcí, úřadů a kanceláří v civilním poměru

Adresáty úvodní platové tabulky jsou pracovníci mnoha kanceláří, státních fondů nebo úřadů: například Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), České národní banky (ČNB) apod. Patří sem taky strážníci obecní a městské policie, správci chráněných krajinných oblastí a národních parků, nebo učitelé ve školách Ministerstva vnitra. Následující stupnice náleží rovněž členům Policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby (BIS), ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9.530 10.350 11.210 12.150 13.160 14.270 15.480 16.800 18.230 19.760 21.480 23.270 25.230 27.380 29.710 32.250
2 9.870 10.730 11.630 12.620 13.700 14.830 16.060 17.450 18.900 20.510 22.280 24.130 26.190 28.400 30.830 33.460
3 10.240 11.150 12.070 13.090 14.200 15.390 16.680 18.110 19.630 21.300 23.160 25.060 27.180 29.490 32.000 34.710
4 10.620 11.550 12.540 13.580 14.750 15.980 17.310 18.800 20.370 22.110 24.010 25.980 28.190 30.590 33.210 36.020
5 11.050 12.000 13.010 14.100 15.300 16.580 17.970 19.510 21.140 22.940 24.910 26.980 29.260 31.740 34.460 37.370
6 11.480 12.450 13.490 14.620 15.880 17.190 18.650 20.270 21.930 23.790 25.860 28.000 30.360 32.920 35.750 38.770
7 11.900 12.940 14.010 15.190 16.470 17.850 19.340 21.020 22.790 24.700 26.840 29.060 31.500 34.180 37.100 40.230
8 12.350 13.420 14.550 15.750 17.100 18.520 20.060 21.810 23.640 25.620 27.840 30.170 32.690 35.460 38.520 41.750
9 12.810 13.920 15.100 16.350 17.750 19.220 20.830 22.630 24.520 26.600 28.880 31.290 33.920 36.820 39.970 43.320
10 13.330 14.470 15.670 16.970 18.430 19.950 21.590 23.500 25.460 27.590 29.970 32.480 35.210 38.200 41.490 44.930
11 13.810 14.990 16.270 17.610 19.140 20.710 22.440 24.410 26.420 28.650 31.110 33.700 36.530 39.650 43.040 46.660
12 14.350 15.570 16.890 18.270 19.870 21.490 23.280 25.330 27.420 29.740 32.290 34.970 37.920 41.140 44.650 48.420

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulkuarteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceutifyzioterapeuti, laborantinutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a proteticiošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci Policie ČR (vizte předchozí odstavec).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.700 12.690 13.750 14.930 16.160 17.530 19.030 20.650 22.370 24.320 26.340 28.550 31.000 33.640
2 12.160 13.160 14.280 15.510 16.780 18.200 19.740 21.420 23.210 25.230 27.330 29.660 32.160 34.920
3 12.630 13.670 14.820 16.090 17.410 18.880 20.510 22.230 24.110 26.210 28.390 30.780 33.380 36.240
4 13.090 14.200 15.370 16.700 18.090 19.610 21.290 23.070 25.030 27.180 29.430 31.920 34.630 37.590
5 13.580 14.740 15.960 17.320 18.770 20.360 22.100 23.940 25.970 28.210 30.550 33.130 35.950 39.010
6 14.090 15.290 16.550 17.990 19.470 21.120 22.940 24.830 26.940 29.280 31.700 34.370 37.280 40.480
7 14.650 15.870 17.200 18.650 20.210 21.900 23.820 25.790 27.960 30.370 32.900 35.670 38.730 42.000
8 15.200 16.470 17.830 19.380 20.960 22.720 24.710 26.770 29.020 31.540 34.140 37.030 40.160 43.610
9 15.750 17.090 18.520 20.100 21.770 23.590 25.620 27.760 30.110 32.710 35.430 38.400 41.680 45.260
10 16.370 17.750 19.220 20.880 22.590 24.460 26.610 28.820 31.250 33.950 36.780 39.870 43.260 46.960
11 16.970 18.410 19.940 21.680 23.440 25.400 27.630 29.920 32.440 35.200 38.160 41.350 44.900 48.720
12 17.620 19.130 20.680 22.500 24.330 26.360 28.680 31.040 33.680 36.560 39.600 42.930 46.590 50.550

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 3)

Lékaři, včetně zubařů, patří do jedné platové tabulky

Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika stupnic, ale nyní mají situaci jednodušší. Následující platová stupnice patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 31.920 33.980 38.400 41.010 43.560 46.340
2 32.830 34.990 39.500 42.130 44.800 47.680
3 33.850 36.060 40.640 43.310 46.090 49.070
4 34.830 37.120 41.810 44.530 47.400 50.520
5 35.870 38.260 43.040 45.800 48.790 51.990
6 36.960 39.430 44.310 47.100 50.210 53.520
7 38.110 40.660 45.630 48.510 51.690 55.140
8 39.270 41.940 47.000 49.900 53.250 56.820
9 40.460 43.240 48.410 51.380 54.850 58.530
10 41.730 44.600 49.900 52.910 56.500 60.320
11 43.030 46.030 51.440 54.500 58.220 62.190
12 44.400 47.490 53.020 56.150 59.990 64.130

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 4)

Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademické sféry

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13.550 14.700 15.900 19.050 22.800 27.300 28.100 28.930 29.720 30.550 31.400
2 14.050 15.230 16.700 20.000 23.860 28.540 29.000 29.860 30.350 31.480 32.890
3 14.930 16.240 17.750 20.850 24.480 29.300 29.850 30.730 31.470 32.810 34.650
4 15.970 17.340 18.840 21.640 25.240 30.270 30.730 31.480 32.640 34.220 37.440
5 16.850 18.480 19.750 22.460 26.120 31.040 31.970 32.370 33.730 35.860 38.960
6 17.730 19.240 20.060 22.980 26.970 31.930 32.650 33.630 34.750 37.940 41.270
7 18.430 20.040 21.720 23.730 27.860 32.670 33.480 34.900 36.470 41.070 44.600
8 18.950 20.650 22.320 24.640 28.730 33.150 34.120 36.120 37.640 42.110 45.670

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Manuální nebo kulturní pracovníci patří do poslední platové tabulky

Nejhorší tarifní stupnice připadne zaměstnancům ve veřejném sektoru, kterým nepasují předchozí platové tabulky: například nepedagogickým pracovníkům ve školství, jiným než zdravotnickým pracovníkům v nemocnicích nebo umělcům. Takže tady najde svůj osud mnoho kuchařek, řidičů, školníků, uklízečů, instalatérů, dělníků, ale taky redaktorů, knihovníků, kaplanů, režisérů, dramaturgů, dirigentů, sbormistrů, herců, choreografů a baletek.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9.200 9.990 10.830 11.720 12.710 13.800 14.960 16.230 17.600 19.110 20.720 22.470 24.350 26.420 28.700 31.120
2 9.530 10.350 11.230 12.170 13.190 14.310 15.530 16.830 18.290 19.820 21.520 23.330 25.280 27.430 29.780 32.280
3 9.910 10.750 11.650 12.640 13.710 14.840 16.110 17.490 18.970 20.580 22.330 24.210 26.250 28.460 30.920 33.500
4 10.270 11.150 12.110 13.120 14.230 15.420 16.720 18.130 19.690 21.350 23.170 25.120 27.230 29.540 32.080 34.760
5 10.660 11.580 12.550 13.590 14.770 15.990 17.350 18.830 20.430 22.180 24.020 26.040 28.260 30.650 33.270 36.080
6 11.080 12.000 13.040 14.140 15.320 16.620 18.010 19.550 21.200 23.030 24.950 27.050 29.320 31.820 34.540 37.450
7 11.490 12.480 13.540 14.660 15.910 17.240 18.680 20.270 22.010 23.880 25.900 28.060 30.430 33.010 35.840 38.840
8 11.930 12.960 14.030 15.210 16.500 17.880 19.400 21.030 22.830 24.770 26.860 29.130 31.590 34.270 37.190 40.300
9 12.390 13.440 14.580 15.810 17.150 18.560 20.140 21.820 23.700 25.730 27.890 30.210 32.760 35.550 38.600 41.840
10 12.850 13.950 15.110 16.380 17.780 19.260 20.910 22.660 24.600 26.690 28.940 31.360 34.010 36.890 40.030 43.400
11 13.340 14.480 15.690 17.000 18.460 19.990 21.710 23.510 25.510 27.690 30.030 32.550 35.280 38.290 41.550 45.040
12 13.840 15.050 16.320 17.640 19.160 20.720 22.550 24.400 26.500 28.750 31.170 33.780 36.620 39.720 43.130 46.740

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2019. Pakliže definitivně projdou, budou přítomny v novelizovaném vládním nařízení č. 341/2017 Sb. Bohužel, za současného premiéra byla smazána oficiální elektronická Sbírka zákonů, kam jsme dříve mohli odkazovat. Předchozí platové tabulky tedy najdete aspoň pod následujícími odkazy: 

Platy 2019 aneb Jak Babiš (ne)plní sliby

Názoroví oponenti spolu mohou férově soupeřit, přitom se vzájemně motivovat a inspirovat. Například odbory a zaměstnavatelé často stojí na opačných stranách pomyslné barikády, ale obvykle hledají rozumný kompromis, aby mohli pokračovat ve spolupráci. Ovšem představitelé obou táborů musejí mít dobrou vůli a pevný charakter, tedy kuráž a čest. Pokud některá strana neplní sliby, odvolává nedávné dohody nebo mlží, lehce dojde ke konfliktu, který zbytečně poškodí naši společnost. A bohužel, právě takhle jsou vyjednávány platy 2019.

Od jasných slibů po rétorické cvičení

Minulá vláda sociálního demokrata Bohuslava Sobotky přidávala zaměstnancům ve veřejném sektoru každoročně a poměrně velkoryse, takže tabulkové tarify (základní hrubé měsíční platy) rostly výrazně rychleji než průměrné životní náklady. Současnému vládnímu kabinetu předsedá miliardář Andrej Babiš, který vysílá různé signály. Například:

4. května proběhla schůzka mezi premiérem a odboráři, tématem byly platy v roce 2019. Účastníci pokračovali tiskovou konferencí, při které Andrej Babiš jmenoval zdravotnictví a školství jako hlavní priority. Zástupkyně zaměstnanců Dagmar Žitníková upřesnila, že premiér během schůzky slíbil plošné 10% navýšení platových tarifů ve zdravotnictví. Andrej Babiš, stejně jako ministr zdravotnictví Adam Vojtěch stáli hned vedle a toto tvrzení nijak nedementovali.

Jenomže právě ministr Vojtěch v červnu Zdravotnickým novinám řekl: “To byl takový slib – neslib, odbory nás k tomu tlačily.” A 21. července vystoupil premiér Babiš před novináře, odmítl plošné zvyšování platů a jako prioritu nejmenoval zdravotnictví, nýbrž “kulturu, sociál a školství”. Ani učitelé však zřejmě nedostanou přidáno tak, jak doporučovala Poslanecká sněmovna: 15 % od začátku následujícího školního roku.

Platy 2019 mohou reálně stagnovat

Vláda ještě nemá definitivně jasno, ale odmítá požadavky odborů. Místo 10% valorizace tarifů chce většině veřejných zaměstnanců přidat 6 %, z toho 2 % fixně a zbytek formou osobního ohodnocení. Platy 2019 tedy prakticky mohou stagnovat: Tarify stoupnou podobně jako inflace a osobní ohodnocení bývá manažery rozdělováno subjektivně, někdy i podle tiché protekce apod.

Premiér samozřejmě může, a za jistých okolností dokonce musí šetřit. Ovšem záleží taky na formě, respektive na respektu vůči partnerům a předvídatelnosti. Babiš není žádný hlupák, zná ekonomické prognózy a má dlouhodobý plán. Pokud už na jaře věděl, že nechce plošně zvedat platy o 10 %, měl odborářům jasně sdělit svoje stanovisko. Pokud však souhlasil, nemá morální právo odvolávat svůj slib, protože mezitím nedošlo k žádné hospodářské katastrofě, která by zásahem státního rozpočtu takovou změnu ospravedlňovala. Nyní totiž vypadá jako slaboch nebo podrazák, popřípadě obojí a zbytečně riskuje protiútok, v krajním případě stávku veřejných zaměstnanců.

Mzdy a platy ve zdravotnictví: srovnání nemocnic

Svým příbuzným a kamarádům přáváme hlavně zdraví, a sami jsme ochotní obětovat leccos, abychom odvrátili těžkou chorobu. Přesto ve zdravotnictví nestačí jednoduché tržní principy, tedy zákon nabídky a poptávky. Nemocnice, které fungují jako obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), totiž buďto prodělávají, anebo šetří na špatném místě: právě na lidech. Srovnejme mzdy a platy ve zdravotnictví, v různých profesích, ale vždycky při srovnatelné praxi: Soukromý sektor vychází mnohem hůře než veřejné nemocnice, kde zaměstnanci vydělávají průměrně 139 % (ošetřovatelka), 137 % (porodní asistentka), 135 % (fyzioterapeut), 126 % (zdravotní sestra), 123 % (kuchař), 120 % (sanitářka) nebo 103 % (uklízeč) toho, co platí privátní společnosti.

Veřejné nemocnice platí svoje zaměstnance podstatně lépe

Mzda Plat Rozdíl
Profese Praxe Základ Celkem Praxe Základ Celkem %
SESTRA
Všeobecná 0 22.500 24.500 0 21.300 25.700 1.200 104,9
2 18.050 22.350 0 22.100 26.120 3.770 116,87
5 22.670 26.170 5 23.830 28.930 2.760 110,55
10 20.970 23.570 10 25.650 31.150 7.580 132,16
11 22.300 25.800 10 25.650 28.650 2.850 111,05
18 26.770 29.570 17 27.630 30.630 1.060 103,58
16 20.900 24.400 16 27.630 29.630 5.230 121,43
20 23.600 25.600 20 28.670 31.670 6.070 123,71
21 20.080 21.080 21 28.670 30.670 9.590 145,49
25 25.060 28.560 25 29.760 33.360 4.800 116,81
26 27.470 27.870 26 29.760 32.160 4.290 115,39
27 22.400 23.066 26 29.760 34.160 11.094 148,1
29 25.630 28.090 29 30.890 35.890 7.800 127,77
31 26.900 27.300 31 30.890 33.290 5.990 121,94
35 26.058 29.786 35 32.070 35.890 6.104 120,49
39 20.340 22.006 33 32.070 34.470 12.464 156,64
Všeobecná-JIP 16 23.100 24.500 16 30.030 33.030 8.530 134,82
22 24.150 27.000 22 31.150 34.950 7.950 129,44
24 25.200 27.920 25 32.330 35.330 7.410 126,54
30 25.000 26.500 30 33.520 36.520 10.020 137,81
27 23.400 26.900 27 32.300 38.100 11.200 141,64
30 26.000 30.500 30 33.520 39.220 8.720 128,59
34 24.800 26.300 33 34.810 38.410 12.110 146,05
Dětská 19 25.600 27.600 19 30.030 32.430 4.830 117,5
37 23.500 26.800 35 34.810 38.410 11.610 143,32
22 25.600 27.600 22 31.150 33.550 5.950 121,56
39 27.250 29.250 39 34.810 37.210 7.960 127,21
Praktická 0 18.920 19.320 0 19.660 21.660 2.340 112,11
7 21.250 22.100 7 21.970 24.970 2.870 112,99
OŠETŘOVATELKA 12 16.000 16.300 12 19.240 19.840 3.540 121,72
27 18.900 18.900 30 23.170 26.070 7.170 137,94
43 12.680 13.720 43 18.536 21.436 7.716 156,24
SANITÁŘKA 2 12.485 13.135 3 15.270 18.470 5.335 140,62
18 18.810 18.810 21 17.630 20.780 1.970 110,47
23 17.550 17.950 24 18.300 20.700 2.750 115,32
25 17.500 17.750 28 18.990 19.890 2.140 112,06
PORODNÍ 17 22.400 25.700 17 30.030 32.430 6.730 126,19
35 22.400 25.700 34 34.810 37.210 11.510 144,79
30 22.630 27.780 30 33.520 35.920 8.140 129,3
28 24.040 29.690 28 33.520 35.920 6.230 120,98
27 16.890 20.940 27 32.330 34.730 13.790 165,85
FYZIOTERAPEUT 16 25.900 26.450 16 27.740 30.740 4.290 116,22
17 25.920 25.920 17 32.510 35.010 9.090 135,07
24 26.590 26.590 24 35.020 37.020 10.430 139,23
32 27.000 27.000 32 37.710 40.710 13.710 150,78
KUCHAŘ 20 16.550 16.550 20 18.240 21.040 4.490 127,13
28 18.730 18.730 28 18.240 19.740 1.010 105,39
11 14.200 14.200 11 18.240 19.440 5.240 136,9
UKLÍZEČ 11 14.200 14.200 11 14.330 14.830 630 104,44
12 14.450 14.450 12 14.330 15.030 580 104,01
7 14.200 14.200 7 13.790 14.290 90 100,63

Mzdy a platy ve zdravotnictví nejsou jedno a totéž

Data shromáždil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. “Porovnávali jsme typově stejná zařízení – srovnatelná pracoviště,” říká předsedkyně Dagmar Žitníková, která zároveň hovoří o “tragédii”. Personál obchodních společností vydělává průměrně o 8 000 Kč měsíčně méně, a odboráři proto chtějí mzdy a platy ve zdravotnictví narovnat. “Navrhujeme, aby všichni zaměstnanci nemocnic, bez ohledu na právní formu, byli odměňováni platovými tabulkami. Jejich zaměstnavatelé jsou napojeni na veřejné zdravotní pojištění, a proto není žádný důvod pro diskriminaci,” říká Žitníková.

Mzdy a platy ve zdravotnictví jsou regulovány různými nařízeními vlády (č. 567/2006 Sb. a č. 341/2017 Sb.) Zatímco soukromé (obchodní) společnosti mohou dodržovat jenom osm základních sazeb, veřejné (zpravidla příspěvkové) organizace musejí respektovat mnohem rozsáhlejší tabulky. Tam najdeme hrubý měsíční základ, ke kterému v našem srovnání připočítáváme navíc ještě příplatky, abychom dostali celkový součet. Ani ve veřejných nemocnicích ovšem není situace ideální, jak dokládají autentické zkušenosti zdravotních sester.

Pracovní podmínky zdravotních sester: HOROR

České nemocnice stojí na přetěžovaných a podhodnocených zdravotních sestrách, a kdyby byl důsledně dodržovaný zákoník práce, celý systém rázem zkolabuje. K tomuhle závěru lehce dospějete, pokud nasloucháte tamním zaměstnancům. V následujících odstavcích zveřejňujeme “Autentická sdělení zdravotních sester o podmínkách jejich práce”, jak byla sesbírána Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče (OSZSP ČR): o umírajících seniorech mezi opuštěnými novorozenci, o čurání ve spěchu před pacienty, o permanentních přesčasech.

Jedna sestra = novorozenci zcela bez kontroly

Sestra z novorozeneckého oddělení: Někdy jsem byla na celém oddělení od 14 hodin úplně sama, takže když jsem musela s odběry, na oddělení nějakou dobu nikdo nebyl. Příčilo se mi, že jsem na novorozeneckém pokoji nechávala novorozence samotné a vůbec jsem neměla ponětí, co s nimi je (jestli si je někdo neodvezl, jestli nejsou pozvracení apod.), protože jsem se věnovala maminkám na pokojích. Na noční směně musí jedna sestra opustit oddělení a být na porodním sále dvě hodiny s každým novorozencem, v takovém případě na oddělení zůstává jedna sestra a přebírá novorozence i od kolegyně, takže například místo 8 novorozenců má na starost hned 16…

Děti i půl hodiny zůstávají samotné na oddělení

Sestra z dětského oddělení: Máme dvě oddělení na patře a v přízemí ambulanci, v noci na všech provozech jen jedna sestra. Záchranka jezdí ve dne v noci, takže pokud je potřeba u dítěte jakýkoli výkon, musí jedna ze sester zcela opustit své oddělení a odejít pomoci kolegyni, takže po dobu i 30 minut jsou děti na celém oddělení zcela samotné.

Na dětském oddělení máme i klienty LDN

Sestra z dětského oddělení: U nás v rámci burzy lůžek leží na dětském oddělení (včetně miminek) pacienti z oddělení následné péče a starají se o ně dětské sestry. Takže to u nás vypadá tak, že máme 22-26 dětí a k tomu jako bonus 6 klientů LDN… O tom, že se o takové pacienty postarat umíme, není pochyb. Jen si myslím, že je to už opravdu trochu extrém.

Jedna sestra na 20 pacientů ortopedie

Sestra z ortopedického oddělení: Nyní sloužíme denní dvanáctky v jedné sestře na 20 pacientů, z toho 6 jich jde na sál, 6 jich jde domů a 6 se jich přijímá. Do toho chodit na zvonky, zpracovat 20 dekurzů a ošetřovatelských dokumentací, podat včas antibiotika, aplikovat fraxipariny, inzulín… a nedej bože, když se jeden pacient třeba po výkonu zhorší. Přece ho na oddělení nemůžu nechat a jít navézt dalšího pacienta na sál!

Pacient na příjmu = infekční oddělení bez sestry

Sestra na infekčním oddělení: Máme JIP s kapacitou 8 lůžek, jinak akutní průjmová a infekční onemocnění + pokoj s dětmi od batolat. Na kapačkách. V noci je na standardní péči na patře jedna sestra na 25-36 pacientů. Bez pomocného personálu! Reálná situace: příjem, sestra opouští oddělení, jde na příjmový box na chodbě před JIP. Také může jít příjem dělat sestra z JIP a nechá si otevřené dveře, aby slyšela alarm nebo zvonek. Na patře musíte zavírat sesternu, takže signalizace případně řve uvnitř. Pak eventuálně vypomáháte sestře na JIP zajistit vážnější příjem, patro opět bez personálu. Prostě jednou nohou v kriminálu, v hlášení by vše bylo ošetřeno záznamem: “Signalizace funkční!“

Služba na ARO: modlíš se, abys neudělala chybu

Sestra na ARO: U nás slouží 3 sestry na lůžkovém ARO, které kromě 6 pacientů na lůžkách a 3 dialýz naráz běžících musí zvládnout ještě vyběhnout na resuscitaci po nemocnici, nebo na akutní operaci, protože anesteziologické sestry jsou doma na telefonu, taky musí zvládnout na ARO dospat pacienty, kteří se operují mimo program. Modlíš se, abys neudělala chybu, protože by se za tebe nikdo nepostavil. Sestry mají i 17 služeb, protože máme dvě dlouhodobé pracovní neschopnosti. Lidi jsou naštvaní, nedocenění a unavení. Nevím, jak to skončí.

Počet personálu: dost otřesné a zoufalé

Sestra na ARO fakultní nemocnice: Sloužíme v 7 sestrách na 10 lůžek jak na den, tak i noc. Ale na standardním oddělení diabetologie jsou jen 4 sestry a 4 asistenti ( + sanitáři) na měsíční rozpis služeb na 27 lůžek. To mi přijde dost otřesné a zoufalé. Nemáme žádný osobní život.

Řešíme, komu sebereme kyslík

Sestra na plicním oddělení: Pracuji na plicním oddělení s kapacitou 30 lůžek. Na směně mám 2 sestry, sestru příjmovou na 8 hodin a sanitářky, které tady většinu času nejsou, protože vozí pacienty na vyšetření. Máme tu těžké případy, spoustu drénů, ležících i onkologických pacientů. Náš problém je v tom, že lůžkový fond nestačí. Častokrát mi záchranka či jiní lékaři z ambulancí dovezou pacienta a já nemám lůžko. Většina našich pacientů potřebuje kyslík a když přijde „přistýlkový“ pacient, musíme se rozhodovat, který pacient potřebuje kyslík nejméně a komu ho sebereme. Dnes jsme začínali den z 5 přistýlkami! Momentálně máme 7,75 sesterských úvazků, takže holky jsou v práci téměř pořád. Není to jednoduché pracovat v tomto tempu a myslím si, že to dlouho nejde vydržet.

Zachovávat intimitu? Ani tu svou vlastní…

Sestra na interním oddělení fakultní nemocnice: To, že nejsou sestry na JIP, končí tím, že pacient tam není ani přijat, či předčasně končí na standardním oddělení. Standard je předčasně pouští domů, nebo posílá do LDN, kde je to poddimenzované ve všech směrech. Řekněte mi, jak jste schopni zachovávat intimitu pacientů, když já mám během noční (na oddělení jsem sama) problém zachovat tu svou vlastní…? Přebaluji pacienty za pootevřenými dveřmi, abych slyšela zvonky, telefony, případné výkřiky a pády. Svou potřebu vykonávám ve spěchu s dveřmi dokořán!? (Samozřejmě, že až v tom nejkrajnějším případě.)

Dělala jsem práce, na které nemám kompetence

Praktická sestra: Oddělení má 17 lůžek, vrchní sestra mne několikrát nechala sloužit samotnou, přičemž jsem stále “jen” praktická sestra. Bez sanitáře, bez druhé sestry prostě bez nikoho. Mou prací tedy bylo i podávání léků i.v., výměny epidurálních náplní… Jako sestra na službě jsem tedy dělala vše, od fickovské práce až po odbornou práci, ke které nemám kompetence!

Geriatrie: běžně pět dvanáctek týdně

Sestra na geriatrickém lůžkovém oddělení: Noční služby slouží jedna sestra povětšinou se sanitárkou na 30 pacientů, z toho víc jak 20 ležících, ostatní vyžadují alespoň malou dopomoc. Vysloveně soběstačná ve všem jedna jediná pacientka. Pacienti mají i.v.antibiotika, pegy, nasogastrickė sondy, parenterální výživy, infuze. Vše se podává přes infúzní pumpy. Plus napsat dokumentaci ke všem pacientům a eventuálně provádět převazy, komplexní ošetřovatelskou péči, polohování. Pro jednu sestru, která má zodpovědnost ještě za sanitárku a ta nemůže prakticky nic… Sloužíme 12hodinové služby, mám běžně 5 dvanáctek týdně. Vzhledem k nedostatku personálu jedna má kolegyně minulý měsíc odsloužila 11 nočních služeb a 7 denních. To je o život buď pacienta nebo sestry, pokud pracuje v tomto režimu.

LDN v noci: jedna sestra na 30 pacientů

Sestra z LDN: V hospici je na noční jedna sestra na dvě patra po 15 klientech. Má dvě ošetřovatelky, i tři úmrtí za noc a další povinnosti. V LDN je na stanici 30 pacientů, většina ležících. Na noc je na stanici jedna sestra a k ní jeden sanitář společný na 2-5 stanic po 30 pacientech. A pokud budou ohodnocováni, jako doposud, nebude za chvíli žádný sanitář. V jiné LDN je přes noc na 30 pacientů jedna sestra a žádný pomocný personál.

Že došlo k úmrtí, zjistím často náhodou

Sestra z LDN: Denní směna 1 sestra + ošetřovatelka, staniční do 14 hodin a dva lékaři do 15 hodin. Noční směna 1 sestra a 1 ošetřovatelka, víkendy stejné jako noční v týdnu. Lékaři v noci a o víkendech pouze pohotovostní, slouží totiž pro celou budovu nemocnice. Máme 38 pacientů. S polohováním chodí pomáhat sanitářka, která slouží pro tři oddělení ve stejné budově. Tu si máme volat i na dopomoc s péčí o mrtvé tělo. Ale realita je jiná, většinou to děláme sami, než ji někde honit, mají toho chudiny taky strašně moc ty sanitárky. A to jsem si kdysi myslela, že v LDN budu mít víc času na pacienty než na interně, kde jsem byla dřív. Že je budu moci i vyprovodit v poklidu na poslední cestu. A realita? Obvykle zjistím víceméně náhodou, že došlo k úmrtí, často až nad ránem… Je mi z toho všeho často smutno.

Ráno padáme opravdu na hubu

Sestra LDN: Na noční jsme 1 sestra a 1 sanitářka a než večer všechny pacienty obejdeme, ti co trošku můžou, už zvoní, kde že jsme a že mysleli, že už nepřijdeme. Ukládání trvá skoro dvě hodiny, někdy i déle, takže když skončíme, můžeme začít znovu. A kde je potom čas na ordinace, papíry a noční práce. Často mám strach, že to do rána ani nestihnu. Napolohovat téměř všech 31 pacientů ve dvou je pořádná makačka a ráno padáme opravdu na hubu.

Do práce mám chodit i se sondou v žaludku

Sestra v soukromém zařízení: Pokud je někdo v pracovní neschopnosti a pracuje v soukromém sektoru, je to obrovský problém a stres. Já již byla “na koberečku” u pana ředitele a bylo mi naznačeno, že pokud budu na neschopence ještě nějakou dobu, budu propuštěna. V neschopnosti jsem s diagnózou Crohnova choroba (o mé nemoci pan ředitel věděl, když mě přijímal) a nyní jsem po druhé hospitalizaci se zavedenou sondou do žaludku na výživě, která mi kape každý den od 6 do 22 hodin. Bylo mi řečeno, že se sondou mohu chodit do práce, že mu to nevadí. To že mám i bolesti břicha, průjmy a je mi špatně, pana ředitele nezajímá.

Jsem znechucená, když vidím, jak není čas na péči

Sestra v  rehabilitačním centru: Diky zkracováni doby hospitalizace pacientů nám přijíždí takové stavy, které nemají ani šanci rehabilitovat, lépe řečeno jsme internou, LDNkou a vším, co se zrovna hodí, pacienti po kardiooperacich jsou už třetí den u nás, pacienti z LDN zacévkovaní, uroinfekty, dekubity… Jedna sestra na noční na 33-38 pacientů, máme pod sebou pacienty i na vedlejších budovách, když se něco stane a musíme běžet na jinou budovu, mé odděleni zůstává samotné. Někdy z práce odcházím tak znechucená, když vidím jak není čas na péči.

Běžím resuscitovat a třepu se strachy o pacienty na oddělení

Sestra v rehabilitačním centru: Na noční je klasicky jen jedna sestra. Skladba pacientů je tu opravdu pestrá, po všech typech závažných operací. Bohužel i my zde doplácíme na aktuální dění v nemocnicích. Stavy pacientů z nemocnic jsou mnohdy katastrofální, je běžně nám přivezou pacienta třetí den po operaci neschopného pohybu a psychicky demotivovaného. Překládají se k nám pacienti z LDN a interen, pro které v nemocnici není místo a jsou nedoléčení. Ještě fungujeme jako resuscitační tým, takže když mi zazvoní telefon, nahodím batoh, defibrilátor, volám doktora a vybíhám kamkoliv, kde mě zavolají, ve dne i v noci. A přijímaného pacienta musím nechat na chodbě a pacienti na oddělení zůstávají sami. Ten strach, když v noci běžíte na jinou budovu resuscitovat a mezitím se třepete strachy, ať jsou vaši pacienti v pořádku na odděleni a nikdo třeba nespadl, je šílený.

Pracovní podmínky zdravotních sester

Platové třídy zdravotních sester najdete rozepsané pod TÍMTO odkazem, ostatní zdravotnické pracovníky naleznete ZDE, všechny platové tabulky každoročně aktualizujeme ZDE, plánovanou valorizaci propočítáváme ZDE, příplatky shrnujeme ZDE, situaci v Rakousku můžete porovnat ZDE.

- PAGE 1 OF 18 -

Next Page ⇀

loading
×