decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Daňové přiznání 2018, 2019: stručné vysvětlení

Ať už získáte peníze díky štěstí, dědictvím, nebo tvrdou prací, Finanční úřad chce vidět každou korunku. To ovšem neznamená, že musíte strávit celý den papírováním. Možná ani nebude nutné, abyste platili daně! Všechny formality jsem zvládl během 2 hodin, napoprvé a bezchybně. Posuďte sami, jak hladce jsem podal daňové přiznání 2018.

Daňové přiznání 2018

Odložte papír! Daňové přiznání vyplníte přes internet

Na rovinu přiznávám, že nepatřím mezi intelektuální elitu. Naštěstí existuje Daňový portál, kde Finanční správa umožňuje elektronické podání. Otevřete TENTO odkaz. Uvidíte rozcestník, kde kliknete na EPO – Daň z příjmů právnických osob, nebo EPO – Daň z příjmů fyzických osob. Já jakožto živnostník vybírám druhou možnost, abych vyplnil svoje daňové přiznání 2018. Přitom občas nahlédnu do zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), jehož kompletní aktuální verzi v současnosti najdeme pouze na specializovaných soukromých portálech, například ZDE.

Díky výdajovým paušálům a slevě nemusíte zaplatit nic

Internetový formulář je dobrým průvodcem. Někdy upozorní na chybičku. Některé částky spočítá sám podle hodnot, které jste zadali předtím. A především ukazuje, které kolonky máte vyplnit, aby bylo daňové přiznání 2018 kompletní. Hned na začátku vybíráte mezi daňovou evidencí – a výdajovým paušálem. Buďto státu doložíte všechny náklady, které jste měli kvůli svému podnikání – anebo jenom spočítáte podíl ze svých příjmů. Výdajový paušál odvodíte procentuálně, podle druhu vaší živnosti:

Paušál Obor Maximální výdaj započtený paušálem
Za rok 2018 Za rok 2019
80 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti 800 000 Kč 1 600 000 Kč
60 % jiné živnostenské podnikání 600 000 Kč 1 200 000 Kč
30 % nájem obchodního majetku 300 000 Kč 600 000 Kč
40 % jiná samostatná činnost, výjimkou může být např. novinařina 400 000 Kč 800 000 Kč

Vládní představitelé slíbili, že za rok 2019 budou živnostníci moci paušálem započítat vyšší, až dvojnásobné výdaje. Doufejme, že politici svůj slib splní, což bohužel vzhledem k jejich předchozím činům není samozřejmé. Za rok 2018 každopádně živnostníci mohou paušálem započítat výdaje v maximální výši 400 000 až 800 000 Kč, podle svého podnikatelského oboru, a navíc smějí uplatnit vhodnou slevu nebo zvýhodnění, případně obojí.

Třeba malý chovatel zvěře, fotograf nebo překladatel smí vykázat 60 % svojí tržby jako náklady na podnikání, a tato částka nepodléhá dani z příjmů. Přitom nevadí, pokud dotyčný živnostník ve skutečnosti neutratil nic. A přestože uplatňujete takzvaný výdajový paušál, může navíc nárokovat ještě slevu na poplatníka, plus daňovou úlevu na děti, manžela nebo manželku!

 • Sleva na daňového poplatníka 24 840 Kč Kč
 • Zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč, anebo 30 408 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč, anebo 38 808 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Zvýhodnění na třetí a každé další dítě 24 204 Kč, anebo 48 408 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Sleva na manžela bez příjmů * 24 840 Kč, či 49 680 Kč v případě manželova průkazu ZTP/P
 • Sleva na invalidní důchod prvního a druhého stupně 2 520 Kč Kč
 • Sleva na invalidní důchod třetího stupně 5 040 Kč
 • Sleva na průkaz ZTP/P samotného poplatníka 16 140 Kč
 • Sleva pro studenta 4 020 Kč

* Manžel/ka bez dostatečného příjmu nevydělá víc než 68 000 Kč hrubého ročně (včetně pojistných dávek, jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská apod., bez dávek sociální podpory a hmotné nouze). Slevy a zvýhodnění jsou uvedeny za rok.

2 modelové příklady, jak vyplnit daňové přiznání 2018

 1. Samostatný, bezdětný a svobodný fotograf vydělal za předchozí kalendářní rok 500 000 Kč a uplatňuje výdajový paušál. Daň z příjmu tedy spočítáme následovně: [(příjem 500 000 Kč – náklady na podnikání 60 %) x daň z příjmu 15 %] – sleva na poplatníka 24 840 Kč = 5 160 Kč (zaplatí státu 5 160 Kč za to, že měl vysoký příjem).
 2. Samostatný chovatel zvěře vydělal za předchozí kalendářní rok 2 000 000 Kč a vede daňovou evidenci, podle které musel za svoje podnikání utratit rovných 1 438 080 Kč. Má 2 děti a manželku, jejímž jediným příjmem je nízký rodičovský příspěvek. Daň z příjmu spočítáme následovně: [(příjem 2 000 000 Kč – náklady na podnikání 1 438 080 Kč) x daň z příjmu 15 %] – sleva na poplatníka 24 840 Kč – sleva na první dítě 15 204 Kč – sleva na druhé dítě 19 404 Kč – sleva na manželku 24 840 Kč = 0 Kč (daňové přiznání 2018 vychází tak, že podnikatel nezaplatí státu ani korunu).

Pozn: Pokud poplatník odváděl zálohy na daň, které dohromady přesahují výslednou daňovou povinnost, může dostat rozdíl (přeplatek) zpátky. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění neřeší Finanční úřad, nýbrž správa sociálního zabezpečení (okresní pobočky jsou většinou označeny zkratkou OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) a vybraná zdravotní pojišťovna. Zajímá vás daňové přiznání 2018 podrobněji, nebo jste našli v textu chyby? Využijte diskusní fórum!

Termín podání daňového přiznání 2018, 2019

Svoje zisky můžeme státu tajit skoro celý kalendářní rok, ale zkraje jara nebo léta nastává hektické období. Kdo propásne termín podání daňového přiznání fyzických osob, má jenom krátký čas, než začne růst pokuta. Raději neotálejme, zvláště pokud samostatně podnikáme. Živnostník ručí celým svým majetkem, k oddlužení potřebuje souhlas nezajištěného věřitele a dluhy na veřejném pojištění nebo daních patří mezi přednostní pohledávky, které snižují nezabavitelnou částku při exekuci.

Samostatní laici mají uzávěrku dříve, než specializovaní poradci

 • TERMÍN PRO SÓLISTY: Pokud vyplňujeme svoje daňové přiznání za loňský kalendářní rok samostatně, výsledek předejme Finančnímu úřadu do prvního dubnového všedního dne: do 1., 2., 3., 4., či 5. dubna podle aktuálního víkendu a letošních Velikonoc. Rozhoduje den, kdy daňové přiznání podáme nebo odešleme (elektronicky, na poště).
 • ZPOŽDĚNÍ A POKUTA: Státní správa do jisté míry chápe časový skluz, na samostatné poplatníky počká 5 pracovních dnů. Potom postupně naskakuje penále, přičemž nejhorší tragédové dosáhnou stropu 300 000 Kč!
 • TERMÍN PRO PROSTŘEDNÍKY: Pokud pověříme profesionálního daňového poradce, stát posouvá termín na první červencový pracovní den.
 • PŘEHLEDY POJIŠTĚNÍ: Taky musíme vykázat částky, které jsme odvedli do veřejného důchodového a zdravotnického systému. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), stejně jako zdravotní pojišťovna očekává tyto výkazy do jednoho měsíce po posledním neopožděném termínu, který jsme měli pro daňové přiznání: tedy do začátku května, nebo srpna (později v případě, že dáváme plnou moc daňovému poradci, aby formality vyřídil jakožto prostředník). Ovšem pokud datum připadá na víkend či státní svátek, jednejme raději dříve, než později!

Termín podání daňového přiznání v letech 2018, 2019, 2020

(Podáváme za loňský rok) 2018 2019 2020
Termín pro samostatné daňové přiznání 3.4. (út) 1.4. (po) 1.4. (st)
– Maximální zpoždění bez pokuty 10.4. (út) 8.4. (po) 8.4. (st)
– Termín pro přehledy pojištění 2.5. (st) 2.5. (čt) 30.4. (čt)
Termín pro daňového poradce 2.7. (po) 1.7. (po) 1.7. (st)
– Termín pro přehledy pojištění 1.8. (st) 1.8. (čt) 3.8. (po)

Podrobnosti najdeme v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, především v § 33, § 36, § 135, § 136 a § 250; dále v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, zvláště v § 15; a taky v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, hlavně v § 24.

Ovšem musíme znát více, než jenom termín podání daňového přiznání:

Zlepšeme vzdělávací systém, ať není potřeba cut-off

“Úroveň učňovského oboru není dána jenom těmi obory jako takovými, ale dětmi, které tam chodí. Jestliže dnes se téměř všichni dostanou na střední školu s maturitou, tak potom na učňovské obory jdou skutečně ti, kteří chtějí, nebo ti, kterým už nic nezbývá. Potom je motivace nulová,” říká hejtman Moravskoslezského kraje, šéf školské komise Asociace krajů a poslanec za hnutí ANO Ivo Vondrák pro iRozhlas. Tak. Učňáky jsou dnes školou poslední volby, motivace jít na ně je nulová.

Akorát by mohl pan hejtman Vondrák laskavě vysvětlit, jak zvýšíme tuto motivaci, když na učňáky násilně natlačíme další desítky tisíc dětí, které chtějí jít na střední, ale spadnou pod čáru cut-off score (minimální počet bodů, který by muselo dítě získat ve státním standardizovaném testu, aby mohlo na maturitní studijní obor, poznámka redakce). Ty nepochybně láskou k určenému učňáku doslova zahoří a svou pilku na železo u ponku skropí slzami štěstí.

Nejdříve z pokažených učilišť udělejme hravé školy

Mám trochu jiný návrh. Pojďme nejdřív spravit učňáky – nejpokaženější část českého vzdělávacího systému vůbec. Pojďme z nich udělat školy moderní a hravé (!). Když už někdo není studijní typ, je aspoň hravý – využijme toho. Udělejme z toho školy pro mladé podnikatele – vždyť řemeslník, to je živnostník, drobný podnikatel. Svobodný člověk. Koho řemeslo chytne, tomu umožněme stát se hvězdou – ať kouká na ruce těm nejlepším, ať má možnost se seberealizovat, ať cestuje do zahraničí. Koho to nechytne, netlačme na pilu, jen mu to řemeslo znechutíme – ať si hraje, časem se v něčem najde. S varovným číslem 15% – to je procento těch, kteří zůstanou u vyučeného oboru a neutečou od něj – se už nemáme kam zhoršit, víc pokaženější to být ani nemůže.

Tak prosím nejdřív spravme odborné školství – pan hejtman Vondrák může začít třeba zítra, když má tolik energie – a když se nám to podaří, žádného cut-off už nebude potřeba.

Redakční poznámka: Jiří Hlavenka svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Jiřího Hlavenky:

(Minimální) zálohy OSVČ od 1.1. 2019: varování

Český stát doposud nechával podnikatelům docela volný prostor. Kontrolní hlášení k DPH a elektronická evidence tržeb situaci komplikují, ale povinné odvody zůstávají stále poměrně nízké. Díky výdajovým paušálům a slevám nemusí řada živnostníků (OSVČ) platit daň z příjmu. A vyměřovací základ pro placení zdravotního i důchodového pojištění můžeme snížit natolik, že byly stanoveny minimální zálohy OSVČ. Od 1.1. 2019 zaplatíme následovně.

 • Zdravotní pojištění odvádíme svojí zdravotní pojišťovně, nejpozději do 8. dne následujícího kalendářního měsíce (například za leden do 8. února, za únor do 8. března atd.).
 • Povinné důchodové a dobrovolné nemocenské pojištění platíme místní správě sociálního zabezpečení (OSSZ podle adresy svého trvalého pobytu), během daného kalendářního měsíce.
 • Formality záleží především na tom, jestli máme podnikání jako hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost.

A/ Podnikání jako hlavní výdělečná činnost

Kdo podniká “na plný úvazek”, zpravidla musí odvádět zdravotní i důchodové pojištění. Živnostníci obvykle platí jenom zákonem povolené minimální zálohy, tedy podstatně méně, než kolik naspoří zaměstnanec ze svojí superhrubé mzdy. Pokud si drobný podnikatel netvoří vlastní soukromé rezervy, ve stáří bude živořit, protože dostane jenom polovinu průměrného důchodu! V takovém případě je tedy rozumné platit aspoň dvojnásobek, nebo raději čtyřnásobek minimální zálohy na sociální pojištění (zhruba 5 000 Kč až 10 000 Kč), aby penze vycházela aspoň na ekvivalent současných 10 až 14 tisíc Kč.

B/ Živnost jenom jako zdroj vedlejšího příjmu

Pokud provozujeme živnost pouze jako přivýdělek, typicky vedle klasického zaměstnání, zálohy na sociální pojištění odvádět nemusíme. Výjimkou jsou podnikatelé, kteří chtějí platit dobrovolně, anebo svým ziskem dosáhnou 2,4násobku průměrné mzdy (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru): vloni 71 950 (5 996 Kč krát počet měsíců, pokud byla živnost provozována jenom přechodně), letos 78 475 (6 540 Kč krát počet měsíců). Ani zálohy na zdravotní pojištění nejsou nutné, stačí doplatit požadovanou částku jednorázově za celý rok. Zkrátka, podnikavý zaměstnanec může trávit čas papírováním, jenom když podává souhrnná celoroční přiznání a přehledy.

Zálohy na pojištění počítáme podle vyměřovacího základu

Kdo podnikal už v předešlém kalendářním roce a dosáhl pořádného zisku, má vysoký vyměřovací základ a musí platit odpovídající pojištění. Nové zálohy jsou v takovém případě vypočítané podle přehledů, které odevzdáváme zdravotní pojišťovně a orgánu sociálního zabezpečení maximálně měsíc po dni, kdy jsme mohli nejpozději odevzdat daňové přiznání. Jako PŘÍKLAD přizveme překladatelku, která vloni zaznamenala milionový obrat.

 1. Překladatelka měla vloni tržbu 1 000 000 Kč.
 2. Kvůli nákladným služebním cestám utratila 600 000 Kč, takže dosáhla zisku 400 000 Kč.
 3. Zisk podělíme dvěma a dostaneme vyměřovací základ 200 000 Kč.
 4. Ze základu vezmeme 29,2 % na sociální (58 400 Kč) a 13,5 % na zdravotní pojištění (27 000 Kč).
 5. Podělíme dvanácti a máme měsíční zálohy OSVČ pro rok 2019, respektive od podání přehledů za předchozí rok: 4 867 Kč na stáří a 2 250 Kč na zdraví.

Minimální zálohy OSVČ od 1.1. 2019 – vzorec a výsledek

Jenomže mnoho živnostníků dosahuje podstatně nižšího zisku, takže podle předchozího vzorce by platili velmi málo. Proto existují takzvané minimální zálohy OSVČ, které musí odvádět skoro každý podnikatel. Základní měřítko udává vláda, když formou takzvaného “nařízení” oznamuje, na kolik korun vychází průměrná tuzemská mzda.

 • Vláda oznámila, že jako průměrnou mzdu v roce 2019 bereme 32 698 Kč.
 • Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění = 50 % průměrné mzdy. Nejnižší zálohy OSVČ na zdravotní pojištění = 13,5 % vyměřovacího základu. Nové minimum musíme dodržovat od 1.1. 2019
 • Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění = 1/4, nebo 1/10 průměrné mzdy podle toho, jestli máme podnikání jako hlavní (25 %), nebo vedlejší (10 %) výdělečnou činnost. Nejnižší zálohy OSVČ na důchodové pojištění = 29,2 % vyměřovacího základu. Nové minimum musíme dodržovat poté, co odevzdáme přehled za rok 2018.
 • Minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění = 5 000 Kč. Nejnižší dobrovolná záloha OSVČ = 2,3 %.
RokHlavní výdělečná činnostVedlejší výdělečná činnost
ZdravotníDůchodovéNemocenskéZdravotníDůchodové
20161 823 Kč1 972 Kč115 Kč-0 Kč/789 Kč
20171 906 Kč2 061 Kč115 Kč-0 Kč/825 Kč
20182 024 Kč2 189 Kč115 Kč-0 Kč/876 Kč
20192 208 Kč2 388 Kč 115 Kč-0 Kč/955 Kč

- PAGE 1 OF 16 -

Next Page ⇀

loading
×