decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Termín podání daňového přiznání 2017, 2018

Svoje zisky můžeme státu tajit skoro celý kalendářní rok, ale zkraje jara nebo léta nastává hektické období. Kdo propásne termín podání daňového přiznání fyzických osob, má jenom krátký čas, než začne růst pokuta. Raději neotálejme, zvláště pokud samostatně podnikáme. Živnostník ručí celým svým majetkem, k oddlužení potřebuje souhlas nezajištěného věřitele a dluhy na veřejném pojištění nebo daních patří mezi přednostní pohledávky, které snižují nezabavitelnou částku při exekuci.

Samostatní laici mají uzávěrku dříve, než specializovaní poradci

 • TERMÍN PRO SÓLISTY: Pokud vyplňujeme svoje daňové přiznání za loňský kalendářní rok samostatně, výsledek předejme Finančnímu úřadu do prvního dubnového všedního dne: do 1., 2., 3., 4., či 5. dubna podle aktuálního víkendu a letošních Velikonoc. Rozhoduje den, kdy daňové přiznání podáme nebo odešleme (elektronicky, na poště).
 • ZPOŽDĚNÍ A POKUTA: Státní správa do jisté míry chápe časový skluz, na samostatné poplatníky počká 5 pracovních dnů. Potom postupně naskakuje penále, přičemž nejhorší tragédové dosáhnou stropu 300 000 Kč!
 • TERMÍN PRO PROSTŘEDNÍKY: Pokud pověříme profesionálního daňového poradce, stát posouvá termín na první červencový pracovní den.
 • PŘEHLEDY POJIŠTĚNÍ: Taky musíme vykázat částky, které jsme odvedli do veřejného důchodového a zdravotnického systému. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), stejně jako zdravotní pojišťovna očekává tyto výkazy do jednoho měsíce po posledním neopožděném termínu, který jsme měli pro daňové přiznání: tedy do začátku května, nebo srpna (později v případě, že dáváme plnou moc daňovému poradci, aby formality vyřídil jakožto prostředník). Ovšem pokud datum připadá na víkend či státní svátek, jednejme raději dříve, než později!

Termín podání daňového přiznání v letech 2017, 2018, 2019

(Podáváme za loňský rok) 2017 2018 2019
Termín pro samostatné daňové přiznání 3.4. (po) 3.4. (út) 1.4. (po)
– Maximální zpoždění bez pokuty 10.4. (po) 10.4. (út) 8.4. (po)
– Termín pro přehledy pojištění 3.5. (st) 2.5. (st) 30.4. (út)
Termín pro daňového poradce 3.7. (po) 2.7. (po) 1.7. (po)
– Termín pro přehledy pojištění 1.8. (út) 1.8. (st) 1.8. (čt)

Podrobnosti najdeme v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, především v § 33, § 36, § 135, § 136 a § 250; dále v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, zvláště v § 15; a taky v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, hlavně v § 24.

Ovšem musíme znát více, než jenom termín podání daňového přiznání:

Kdy může podnikat účetní poradce?

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel, který chce samostatně vydělávat jako účetní poradce. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Jaké podmínky musí splňovat samostatný účetní poradce

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
 • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru

Daňové přiznání 2017: přehledné vysvětlení

Ať už získáte peníze díky štěstí, dědictvím, nebo tvrdou prací, Finanční úřad chce vidět každou korunku. To ovšem neznamená, že musíte strávit celý den papírováním. Možná ani nebude nutné, abyste platili daně! Všechny formality jsem zvládl během 2 hodin, napoprvé a bezchybně. Posuďte sami, jak hladce jsem podal daňové přiznání 2017.

Zahoďte papír! Daňové přiznání vyplníte přes internet

Na rovinu přiznávám, že nepatřím mezi intelektuální elitu. Naštěstí existuje Daňový portál, kde Finanční správa umožňuje elektronické podání. Otevřete TENTO odkaz. Uvidíte rozcestník, kde kliknete na EPO – Daň z příjmů právnických osob, nebo EPO – Daň z příjmů fyzických osob. Já jakožto živnostník vybírám druhou možnost, abych vyplnil svoje daňové přiznání 2017. Přitom občas nahlédnu do zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), jehož kompletní aktuální verzi v současnosti najdeme pouze na specializovaných soukromých portálech, například ZDE.

Díky výdajovým paušálům a slevě nemusíte zaplatit nic

Internetový formulář je dobrým průvodcem. Někdy upozorní na chybičku. Některé částky spočítá sám podle hodnot, které jste zadali předtím. A především ukazuje, které kolonky máte vyplnit, aby bylo daňové přiznání 2017 kompletní. Hned na začátku vybíráte mezi daňovou evidencí – a výdajovým paušálem. Buďto státu doložíte všechny náklady, které jste měli kvůli svému podnikání – anebo jenom spočítáte podíl ze svých příjmů. Výdajový paušál odvodíte procentuálně, podle druhu vaší živnosti:

Paušál Obor Maximální výdaj započtený paušálem
Beze slev na rodinu Se slevami na rodinu
80 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti 1 600 000 Kč 800 000 Kč
60 % jiné živnostnenské podnikání 1 200 000 Kč 600 000 Kč
30 % nájem obchodního majetku 600 000 Kč 300 000 Kč
40 % jiná samostatná činnost, výjimkou může být např. novinařina 800 000 Kč 400 000 Kč

Pracovní rok 2017, za který skládáme účty v roce 2018, byl přechodným obdobím. Maximální výdaj vypočítaný procentuálním paušálem může být vyšší, pokud nevyužijeme daňové úlevy na manželku, manžela nebo děti – anebo nižší, pokud členy svojí domácnosti zahrneme. Letošní náklady, které budeme státu nahlašovat v roce 2019, již budou podléhat jednodušší úpravě. Sice zůstanou úlevy na rodinné příslušníky, ovšem za cenu nižších stropů ve výdajových paušálech.

Třeba malý chovatel zvěře, fotograf nebo překladatel smí vykázat 60 % svojí tržby jako náklady na podnikání, a tato částka nepodléhá dani z příjmů. Přitom nevadí, pokud dotyčný živnostník ve skutečnosti neutratil nic. A přestože uplatňujete takzvaný výdajový paušál, může navíc nárokovat ještě slevu na poplatníka, plus nově taky daňovou úlevu na děti, manžela nebo manželku!

 • Sleva na daňového poplatníka 24 840 Kč Kč
 • Zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč, anebo 26 808 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč, anebo 38 808 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Zvýhodnění na třetí a každé další dítě 24 204 Kč, anebo 48 408 Kč v případě, že má dítě průkaz ZTP/P
 • Sleva na manžela bez příjmů * 24 840 Kč, či 49 680 Kč v případě manželova průkazu ZTP/P
 • Sleva na invalidní důchod prvního a druhého stupně 2 520 Kč Kč
 • Sleva na invalidní důchod třetího stupně 5 040 Kč
 • Sleva na průkaz ZTP/P samotného poplatníka 16 140 Kč
 • Sleva pro studenta 4 020 Kč

* Manžel/ka bez dostatečného příjmu nevydělá víc než 68 000 Kč hrubého ročně (včetně pojistných dávek, jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská apod., bez dávek sociální podpory a hmotné nouze). Slevy a zvýhodnění jsou uvedeny za rok.

2 modelové příklady, jak vyplnit daňové přiznání 2017

 1. Samostatný, bezdětný a svobodný fotograf vydělal za předchozí kalendářní rok 500 000 Kč a uplatňuje výdajový paušál. Daň z příjmu tedy spočítáme následovně: [(příjem 500 000 Kč – náklady na podnikání 60 %) x daň z příjmu 15 %] – sleva na poplatníka 24 840 Kč = 5 160 Kč (zaplatí státu 5 160 Kč za to, že měl vysoký příjem).
 2. Samostatný chovatel zvěře vydělal za předchozí kalendářní rok 2 000 000 Kč a vede daňovou evidenci, podle které musel za svoje podnikání utratit rovných 1 450 080 Kč. Má 2 děti a manželku, jejímž jediným příjmem je nízký rodičovský příspěvek. Daň z příjmu spočítáme následovně: [(příjem 2 000 000 Kč – náklady na podnikání 1 450 080 Kč) x daň z příjmu 15 %] – sleva na poplatníka 24 840 Kč – sleva na první dítě 13 404 Kč – sleva na druhé dítě 19 404 Kč – sleva na manželku 24 840 Kč = 0 Kč (daňové přiznání 2017 vychází tak, že podnikatel nezaplatí státu ani korunu).

Pozn: Pokud poplatník odváděl zálohy na daň, které dohromady přesahují výslednou daňovou povinnost, může dostat rozdíl (přeplatek) zpátky. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění neřeší Finanční úřad, nýbrž správa sociálního zabezpečení (okresní pobočky jsou většinou označeny zkratkou OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) a vybraná zdravotní pojišťovna. Zajímá vás daňové přiznání 2017 podrobněji, nebo jste našli v textu chyby? Využijte diskusní fórum!

(Minimální) zálohy OSVČ od 1.1. 2018: varování

Český stát doposud nechával podnikatelům docela volný prostor. Kontrolní hlášení k DPH a elektronická evidence tržeb situaci komplikují, ale povinné odvody zůstávají stále poměrně nízké. Díky výdajovým paušálům a slevám nemusí řada živnostníků (OSVČ) platit daň z příjmu. A vyměřovací základ pro placení zdravotního i důchodového pojištění můžeme snížit natolik, že byly stanoveny minimální zálohy OSVČ. Od 1.1. 2018 zaplatíme následovně.

 • Zdravotní pojištění odvádíme svojí zdravotní pojišťovně, nejpozději do 8. dne následujícího kalendářního měsíce (například za leden do 8. února, za únor do 8. března atd.).
 • Povinné důchodové a dobrovolné nemocenské pojištění platíme místní správě sociálního zabezpečení (OSSZ podle adresy svého trvalého pobytu), od 1. do 20. dne následujícího měsíce.
 • Formality záleží především na tom, jestli máme podnikání jako hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost.

A/ Podnikání jako hlavní výdělečná činnost

Kdo podniká “na plný úvazek”, zpravidla musí odvádět zdravotní i důchodové pojištění. Živnostníci obvykle platí jenom zákonem povolené minimální zálohy, tedy podstatně méně, než kolik naspoří zaměstnanec ze svojí superhrubé mzdy. Pokud si drobný podnikatel netvoří vlastní soukromé rezervy, ve stáří bude živořit, protože dostane jenom polovinu průměrného důchodu! V takovém případě je tedy rozumné platit aspoň dvojnásobek, nebo raději čtyřnásobek minimální zálohy na sociální pojištění (zhruba 4 000 Kč až 8 000 Kč), aby penze vycházela aspoň na ekvivalent současných 9 až 12 tisíc Kč.

B/ Živnost jenom jako zdroj vedlejšího příjmu

Pokud provozujeme živnost pouze jako přivýdělek, typicky vedle klasického zaměstnání, zálohy na sociální pojištění odvádět nemusíme. Výjimkou jsou podnikatelé, kteří chtějí platit dobrovolně, anebo svým ziskem dosáhnou 2,4násobku průměrné mzdy (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru): vloni 67 757 Kč (5 647 Kč krát počet měsíců, pokud byla živnost provozována jenom přechodně), letos 71 950 (5 996 Kč krát počet měsíců). Ani zálohy na zdravotní pojištění nejsou nutné, stačí doplatit požadovanou částku jednorázově za celý rok. Zkrátka, podnikavý zaměstnanec může trávit čas papírováním, jenom když podává souhrnná celoroční přiznání a přehledy.

Zálohy na pojištění počítáme podle vyměřovacího základu

Kdo podnikal už v předešlém kalendářním roce a dosáhl pořádného zisku, má vysoký vyměřovací základ a musí platit odpovídající pojištění. Nové zálohy jsou v takovém případě vypočítané podle přehledů, které odevzdáváme zdravotní pojišťovně a orgánu sociálního zabezpečení maximálně měsíc po dni, kdy jsme mohli nejpozději odevzdat daňové přiznání. Jako PŘÍKLAD přizveme překladatelku, která vloni zaznamenala milionový obrat.

 1. Překladatelka měla vloni tržbu 1 000 000 Kč.
 2. Kvůli nákladným služebním cestám utratila 600 000 Kč, takže dosáhla zisku 400 000 Kč.
 3. Zisk podělíme dvěma a dostaneme vyměřovací základ 200 000 Kč.
 4. Ze základu vezmeme 29,2 % na sociální (58 400 Kč) a 13,5 % na zdravotní pojištění (27 000 Kč).
 5. Podělíme dvanácti a máme měsíční zálohy OSVČ pro rok 2018, respektive od podání přehledů za předchozí rok: 4 867 Kč na stáří a 2 250 Kč na zdraví.

Minimální zálohy OSVČ od 1.1. 2018 – vzorec a výsledek

Jenomže mnoho živnostníků dosahuje podstatně nižšího zisku, takže podle předchozího vzorce by platili velmi málo. Proto existují takzvané minimální zálohy OSVČ, které musí odvádět skoro každý podnikatel. Základní měřítko udává vláda, když formou takzvaného “nařízení” oznamuje, na kolik korun vychází průměrná tuzemská mzda.

 • Vláda oznámila, že jako průměrnou mzdu v roce 2018 bereme 29 979 Kč.
 • Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění = 50 % průměrné mzdy. Nejnižší zálohy OSVČ na zdravotní pojištění = 13,5 % vyměřovacího základu. Nové minimum musíme dodržovat od 1.1. 2018
 • Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění = 1/4, nebo 1/10 průměrné mzdy podle toho, jestli máme podnikání jako hlavní (25 %), nebo vedlejší (10 %) výdělečnou činnost. Nejnižší zálohy OSVČ na důchodové pojištění = 29,2 % vyměřovacího základu. Nové minimum musíme dodržovat poté, co odevzdáme přehled za rok 2017.
 • Minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění = 5 000 Kč. Nejnižší dobrovolná záloha OSVČ = 2,3 %.
RokHlavní výdělečná činnostVedlejší výdělečná činnost
ZdravotníDůchodovéNemocenskéZdravotníDůchodové
20161 823 Kč1 972 Kč115 Kč-0 Kč/789 Kč
20171 906 Kč2 061 Kč115 Kč-0 Kč/825 Kč
20182 024 Kč2 189 Kč115 Kč-0 Kč/876 Kč

- PAGE 1 OF 16 -

Next Page ⇀

loading
×