decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Kdo (ne)musí platit televizní a rozhlasový poplatek?

Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

  • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
  • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
  • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

  • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
  • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
  • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
  • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
14. Říj 2016   /   

Tags: Internet, marketing, média, poplatky

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

216 Komentáře zapnuto "Kdo (ne)musí platit televizní a rozhlasový poplatek?"

Upozornit na
avatar
Marie
Marie
Dobrý den. Jsem 64-letá důchodkyně s rakovinou, bydlící v garsonce, v domě s pečovatelskou službou (teď jej stát přejmenoval na Dům zvláštního určení – prý pro sociálně slabé seniory), mám důchod 5.200,- Kč. Neměla jsem žádnou televizi, chodila jsem se dívat na TV do kulturní místnosti, kterou platí seniorům město. Před dvěma lety jsem si koupila v akci levnou malou televizi v Dataru (TV přijímač a monitor dohromady) a prodejna asi spolupracuje s Českou televizí – hned nato mi došlo prohlášením, abych se přihlásila k odběru vysílání ČT. Televize se mi ale pokazila přesně týden po 2-leté záruční lhůtě a… Číst vice »
Alice
Alice

Dobrý den, mám k Vám dotaz.
Zjistila jsem, že podnikatel, který má prodejnu, musí platit televizní poplatky. Jak to je v případě, kdy na prodejně ani nikde v zázemí prodejny není žádný televizní přijímač a ani v PC není možnost TV přijímat. V prodejně nemáme ani rozhlasový přijímač, jelikož bychom museli platit koncesionářské poplatky a to si radši zazpíváme sami. Prodejnu máme přes rok a k poplatkům jsme se nepřihlásili. Mám dojem, že je tento poplatek v mém případě neoprávněný. Prosím o odpověď a přeji krásné léto.

Pavlína
Pavlína

Dobrý den, zlikvidovali jsme televizor, protože jsme se na něj dívali jen 1x do roka na Štědrý den. Musíme i nadále platit poplatek a pokud ne, jak máme postupovat, abychom neplatili za něco, co nepoužíváme? Děkuji za radu. Králová

René
René

Dobrý den, musím uhrazovat televizní a rozhlasový poplatek, když jsem se nastěhoval do rodinného domu, do bytu v 1.patře, přičemž rodiče bydlí v přízemním bytě a obě částky každý měsíc odvádějí? Rozumí se pod pojmem společná domácnost 2 byty v rodinném domě se společnými zálohami na plyn a vodu atd.? Děkuji.

Mirka
Mirka

Dobrý den, musí platit televizní a rozhlasový poplatek osoba, která pobírá sociální dávky od státu – nebo se doma stará o nemocné dítě, které je zbavené svéprávnosti a závislé na rádiu? Předem děkuji za odpověď.

Tomáš K.
Tomáš K.

Dobrý den, vlastníme dům a byt v paneláku. Do panelákového bytu jsme nyní přestěhovali 21-letého syna. Koncesionářské poplatky platíme. Má je platit i syn (i když mu byt nepatří)? Děkuji za odpověď.

Michal
Michal

Dobrý den, poskytuji ubytování v soukromí s 10 pokoji. V každém pokoji je televizor s naladěnými TV programy a také rádiovými stanicemi. Samostatný radiopřijímač na pokoji není. Chápu zákon správně, že musím platit 10x koncesionářský poplatek za TV přijímač a za rádio ne?

Micka
Micka

Dobrý den. Žiji už 18 let ve Švýcarsku. Platím zde za televizi i rádio. Když si na léto koupím byt v ČR, musím zde taky platit poplatek? L. Micka, Bern

david
david

Musí se zrušit poplatky, jde to proti obyčejným lidem, kteří dneska žijí v bídě.
No jo, jenže před 15 lety jsme žili klidný život.

jarmila hlavata
jarmila hlavata

Dobrý den, čtu si tu o koncesionářských poplatcích. Prosím, když má někdo trvalé bydliště na městském úřadu, tak jak se ho týkají poplatky? To tu jaksi ve článku není uvedeno. Děkuji. Hlavatá

Ondřej
Ondřej

Dobrý den,
pochopil jsem správně, že pokud nemáme v domácnosti žádný rádiový přijímač, nemusíme platit rozhlasový poplatek?! I když vlastně dnes přijímají rádia i televize, tím pádem bych musel rádia z televizního seznamu vymazat a tuto skutečnost doložit čestným prohlášením…?
Děkuji za odpověď.

Dana Uhlířová
Dana Uhlířová

Vážený pane, proč se nedaří zrušit poplatky mého zemřelého manžela (2.7.2016)? Dvakrát jsem odvody odhlašovala na poště, ale pořád je dlužníkem. Zrušení se nepovedlo, mé přihlášení šlo hned. Takže poplatky platím já. Myslíte, že na urnovém háji kouká na televizi? Nechápavá vdova.

honza
honza

Dobrý den, pracuji jako OSVČ a včera mi přišlo upozornění na povinnost hradit rozhlasový poplatek. Bydlím však v domě u rodičů, kteří poplatek za rádio i televizi platí. Tak bych se vás rád zeptal, jestli je musím hradit znovu, nebo jak to je? Děkuji. Honza Svoboda

Martin
Martin
Rozhlasový poplatek. Jsem podnikající fyzická osoba (OSVČ), nemám provozovnu ani zaměstnance, pracuji z domova. Mám auto na IČO. V zákoně č. 248/2005 Sb. je v § 5 uvedeno : “(3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem13), platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.” Jak mám chápat formulaci “využívat k podnikání”? Znamená to, že když si pustím radio v autě, tak radio využívám pro své podnikání? Poplatek platím samozřejmě pod svým jménem za domácnost, kde bydlím.… Číst vice »
Marian
Marian

Dobrý den, jsem povinen jako OSVČ platit poplatek za autorádio, když vozidlo nemám ve firemním majetku? Jiný přijímač ve firmě nemám a v domácnosti platím poplatky za TV i rozhlas. Sídlo firmy mám v místě bydliště. Děkuji za odpověď.

Karel Semecký
Karel Semecký
Dobrý den, pane Woff. Mám s manželkou cukrárnu 21 let a platíme rozhlasové poplatky za 2 rádia v cukrárně pro potřebu zaměstnanců a 2 rádia v autech, ve kterých jezdíme pouze já nebo manželka. Kdysi nám to takto bylo doporučeno. Myslím si ale, že je to špatně. Navíc manželka si před čtyřmi lety požádala o vlastní živnost ve stejném oboru, kdyby se se mnou něco stalo, aby mohla pokračovat v živnosti dále bez problémů, nyní jí ale přišlo upozornění, že nemá zaplacen poplatek. Máme si rádia rozdělit, anebo stačí pokračovat dále ve stávajícím stavu? Odvádíme společné daňové přiznání a máme… Číst vice »
Zuzana Holubová
Zuzana Holubová

Dobrý večer, manžel má od roku 2010 dluh na televizních poplatcích ve výši cca 5 500 Kč. V únoru 2010 mu začala insolvence a v roku 2015 mu skončila. Teď mu píší z Dina, ze dluh má uhradit. Neměli se přihlásit do insolvenčního řízení? Musíme tento dluh uhradit? Já bych měla zájem to zaplatit ve splátkách, ale Dino má hodně vysoké splátky, na které nedosáhnu. Můžu platit 500 Kč měsíčně. Víc nemám. Kam mám napsat, aby mi splátky povolili? Děkuji.

Jan
Jan

Dobrý den, pane Woffe, chtěli bychom si pořídit na novou prodejnu velkoformátový LCD displej na stěnu. Na něm bychom chtěli promítat zákazníkům reklamní sdělení a fotografie. Chápu správně, že pokud zařízení nemá televizní přijímač a žádný k němu nebude ani připojený, poplatek z autorských práv se na nás nevztahuje a můžeme tak zákazníkům zpříjemnit pobyt v prodejně vlastní tvorbou? Děkuji za odpověď.

Jana Sixtová
Jana Sixtová

Dobrý den. Přítel měl poplatky za televizi a rozhlas napsané na sebe přes SIPO. Nyní se přestěhoval a já bych chtěla tuto jeho platbu přes SIPO zrušit a posílat peníze z účtu. Co vše bych musela doložit při osvobození od poplatků? Děkuji za odpověď.
S pozdravem Jana Sixtová

Simona
Simona
Dobrý den, pane Woffe. Chtěla bych se Vás zeptat, jak je to s televizními poplatky, když trvalé bydliště mám u rodičů (koncesionářské poplatky platí) a já u nich bydlím přibližně polovinu týdne. Druhou polovinu týdne jsem v pronajatém bytě (kvůli práci, do které mám odtud podstatně blíže). V bytě je psaná elektrická energie na mě. Minulý týden mi přišla výzva, abych začala platit televizní poplatky, protože platím i elektrickou energii. Byt sdílím ještě se spolubydlící – i ta má trvalé bydliště u rodičů. Je to v podstatě podobný případ, jako má většina studentů, kteří bydlí na bytě při studiu VŠ.… Číst vice »
Irena Janů
Irena Janů
Dobrý den, mám družstevní byt, který je psaný na mě. Není v něm ani televize, ani rádio a nikdo v něm nebydlí, máme ho v plánu prodat. V současné době tam jezdím jen jednou za tři týdny vytřít chodbu, když je na mně řada. Bydlím s manželem v městském bytě v jiném městě, a tam poplatek za rozhlas a televizi platí manžel. Nyní mi přišla výzva od České televize, jelikož jim zřejmě moji adresu poskytl dodavatel elektřiny. Stačí vyplnit čestné prohlášení, že televizi v bytě nemám? Ještě dodatek: Dopis s výzvou mně přišel na adresu trvalého bydliště, které mám u… Číst vice »
Petr
Petr

Dobrý den. Přišel nám dneska dopis z České televize, že jsem odběratel elektrické energie, s žádostí o vyplnění čestného prohlášení. Do teď jsem o poplatcích nevěděl, využívám televizor již déle. Chci se přihlásit do evidence poplatníků a řádně platit. Mám ale strach, že dostaneme pokutu 5 000 Kč či více a zároveň budou po nás požadovat uhradit poplatky zpětně, což by nás finančně zruinovalo. Mám se tedy bát, při zvolení této možnosti v čestném prohlášení, nebo se pouze zavážu k placení poplatků 135 Kč každý měsíc a nic více?
Moc Vám děkuji za odpověď.
Petr

Pavlína Jelínková
Pavlína Jelínková

Dobrý den. V srpnu 2014 jsem se rozvedla a našla si nové bydlení (nicméně jsem měla a stále mám trvalé bydliště na obecním úřadě), ale k platbě koncesionářských poplatků se nepřihlásila. A v březnu letošního roku (2016) mi bylo schváleno oddlužení. A nyní chci dát vše do pořádku. Nicméně nevím, zda stačí zaplatit poplatky zpětně k insolvenci, nebo musím až k rozvodu? Předem děkuji za odpověď.

Michal
Michal

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či je nutné sa registrovať ku koncesionárskemu poplatku iba v prípade, že mi táto povinnosť vzniká, alebo aj v prípade, že nevzniká – tak musím aspoň o tejto informaci informovať? Príklad, presťahoval som sa do nového prenájmu a nevlastním ani rádio ani televizi. Nemusím v takomto prípade nikde nič oznamovať?
Ďakujem za odpoveď.

Michaela Bernardová
Michaela Bernardová

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na postup v následujícím případě.
Žiji s manželem v rodinném domě, přičemž poplatky hradí jako evidovaný poplatník manžel. Dále vlastním rekreační objekt, ve vztahu k němuž jsem vedená jako odběratele elektrické energie. Minulý týden jsem obdržela “výzvu” od ČT, ve které mi sdělují, že mne nenalezli v databází plátců televizních poplatků, přestože jsem odběratelem elektrické energie.
Předem děkuji za odpověď.
Michaela Bernardová

Koppová Eliška
Koppová Eliška

Dobrý den.
Prosím o informaci, může se na nějakou dobu odhlásit od poplatku kolega, který je již dva měsíce v nemocnici a ještě asi půl roku bude v LDN? V domku bydlí sám a je nejisté, zda a kdy bude zpět. Zatím jsem mu rozhlasový a televizní poplatek platila hotově, aby nebyl v prodlení. Stačí do prohlášení uvést, že tato zařízení nemůže používat?

Občan
Občan

Neplaťte poplatky, Česká televize lže. ČT naopak dluží národu peníze za to, že vysílá nepravdy.

Janina
Janina

Dobrý den, jsem špatně slyšící člověk, rádio neposlouchám a ani ho nemám, tak proč musím platit i za rádio?

Veronika
Veronika
Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Bydlíme v pronájmu, elektřina je napsaná na manžela, který je Slovák s povolením k přechodnému pobytu (které vzhledem k EU nemusí ani mít, ale potřeboval ho kvůli registraci auta). Na tomto povolení není nikde uvedeno, zda je pobyt krátkodobý nebo dlouhodobý. Pokud se to ovšem bere podle délky pobytu, tak manžel žije v Čechách již několik let. Já jsem Češka, trvalý pobyt mám přihlášený na adrese tohoto podnájmu. Zajímalo by mě, jestli nám povinnost platit koncesionářské poplatky vzniká, nebo ne. Pokud ne, tak ještě jestli máme nějak nahlašovat, že nemáme povinnost. Dokumenty ke stažení… Číst vice »
Bedřich
Bedřich

Vlastním dva byty. V jednom bydlí babička, platí si elektrickou energii i ostatní platby. Já bydlím v druhém bytě. Jsem jako vlastník dvou nemovitostí povinen platit koncesionářský poplatek dvakrát?

wpDiscuz
loading
×