decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Umění ve státní správě

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Umění.

2.14 UMĚNÍ

11. platová třída

1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech umění.

12. platová třída

1. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku uchování, rozvoje a podpory profesionálního umění, literární tvorby a knižní kultury, vydavatelské činnosti a neprofesionálního umění.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje umění.

14. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje politiky umění.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
28. Pro 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×