decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2020

Při svatebním obřadu svému životnímu partnerovi slibujeme, že zůstaneme vzájemně solidární ve zdraví a štěstí, ale také v nemoci a těžkostech. Úmrtí manžela nebo manželky obvykle znamená, že ztrácíme oporu a náhle musíme řešit nové problémy, jako například osamělost a někdy taky ztrátový domácí rozpočet. Sice potom potřebujeme méně potravin, ale nadále musíme platit náklady na bydlení, které by v tuzemsku neměly převyšovat 35 % čistých příjmů. Naštěstí existuje vdovecký důchod a vdovský důchod, čili státní podpora pro pozůstalé manžele a manželky.

Vdovecký a vdovský důchod

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc. Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2020

Podrobnosti stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., především v paragrafech (§) 49 až 51. O vdovecký, respektive vdovský důchod žádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste úředníkům mohli doložit, že váš životní partner odešel na věčnost.

Kdo dostane pojistnou dávku za zemřelého partnera

Jak dlouho vám budou peníze chodit, pokud splníte podmínky

Pozůstalí obvykle pobírají pojistnou dávku 1 rok od smrti nebožtíka. Abyste dostávali vdovský, respektive vdovecký důchod déle, musíte splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • jste invalidní ve III. stupni
  • pečujete o pozůstalé či dříve osvojené dítě, které je nezaopatřené nebo závislé na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
  • pečujete o svého rodiče, případně o tchyni nebo tchána, který je závislý na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
  • dosáhnete „alespoň věku o 4 roky nižšího”, než činí důchodový věk stejně starého muže, anebo svého důchodového věku, pokud je váš důchodový věk nižší (vysvětlující příklady najdete v diskusním fóru).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud splníte aspoň jednu výše uvedenou podmínku pro delší dobu výplaty do 2 let. Vznikem nového manželství samozřejmě nárok na tuto pojistnou dávku zaniká.

Jak počítáme vdovecký i vdovský důchod v roce 2020

  • Takzvaná základní výměra záleží na současných zaměstnavatelích a zaměstnancích, protože činí 10 % průměrné hrubé měsíční mzdy, myšleno v rámci celé České republiky. Letos jde konkrétně o 3 270 Kč, v roce 2020 půjde o 3 490 Kč. Zbytek důchodu představuje takzvanou procentní výměru, která bude důležitá v následujícím výpočetním kroku.
  • Nyní porovnáme polovinu procentní výměry z nebožtíkova důchodu – a celou procentní výměru z důchodu pozůstalého partnera. Vyšší částku započítáme kompletně, nižší částku započítáme jenom z poloviny. Od Nového roku 2020 tuto souhrnnou procentní výměru valorizujeme o 5,2 %, a navrch ještě přidáme 151 Kč.
  • V závěrečných kapitolkách probereme příklady.

Vdovecký důchod pomáhá pozůstalému manželovi – příklad

Název pojistné dávky odvozujeme od slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky podporuje muže, kterému zemřela manželka – buďto v požehnaném věku, anebo zdravotně postižená. Příklad: Žadatel je zatím ještě v takzvaném produktivním věku, takže má příjmy jenom ze svého zaměstnání. Zesnulá manželka už brala starobní důchod ve výši 10 000 Kč, takže vdovecký důchod činí 6 635 Kč měsíčně, v roce 2020 stoupne na 7 181 Kč [základní výměra 3 270 Kč nebo 3 490 Kč + (polovina z procentní výměry 6 730 Kč, od Nového roku valorizovaná o 5,2 % + 151 Kč)].

Vdovský důchod po zemřelém manželovi – názorný výpočet

Název pojistné dávky odkazuje na výraz vdova. Je tedy jasné, že vdovský důchod po manželovi pomáhá ženě, které zesnul starý nebo zdravotně postižený životní partner. Příklad: Žadatelka už sama pobírá starobní důchod ve výši 10 500 Kč a zesnulý manžel pobíral penzi 25 000 Kč. Dochází k souběhu pojistných dávek, avšak výsledná částka bude nižší, než jejich prostý součet. Starobní a vdovský důchod od 1.1.2020 dosáhne dohromady 18 874 Kč měsíčně = základní výměra 3 490 Kč + [(polovina z procentní výměry nebožtíka, tedy 10 865 Kč + polovina z procentní výměry pozůstalé, tedy 3 615 Kč) x 1,052 + 151 Kč].

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
30. Říj 2019   /   

Tags: důchod, kalkulačka, plat, pojištění, rodina, sociální dávky

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

61 Komentáře zapnuto "Vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2020"

Upozornit na
avatar
Renáta
Renáta

Dobrý den, jsem vdova s nezletilým dítětem a pobírám částečný invalidní důchod a vdovský důchod. Mám nárok na vdovský důchod i v případě, že mi bude invalidní odebrán? Dítě zatím navštěvuje základní školu. Děkuji za odpověď, Renáta

Jitka
Jitka

Dobrý den, můj otec žije se svou družkou již více jak 25 let. Bohužel nebyli nikdy sezdáni. Předpokládám tedy, že po smrti jednoho z nich by ten druhý na nic nárok neměl. Za předpokladu, že by nyní ke sňatku došlo, po kolika letech má partner nárok na vdovský důchod? Děkuji, hezký den.

Jaroslav ČEP 789 83
Jaroslav ČEP 789 83

Jaký vdovecký důchod mi náleží po zemřelé manželce, rok 2016, když v říjnu 2011 brala 8.461,00 Kč? Můj důchod k dnešnímu dni činní 10.065,00 Kč.

ILONA VLAKOVÁ
ILONA VLAKOVÁ

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali mám nárok na vdovský důchod po manželovi, který mi zemřel 16.11.2011. Já sama jsem šla do předčasného důchodu a do normálního půjdu 01.07.2016. Slyšela jsem, že nemám. Děkuji vám za odpověď! S pozdravem I.V.

Ladislava Tesařová
Ladislava Tesařová

Promiňte, ale já si myslím, že by paní Ilona nárok na obnovu měla. Manžel jí zemřel 16.11.2011, vdovský brala do 16.11.2012, tj. 1 rok. Dle tehdejšího zákona má nárok na obnovu do 5 let, což je do 16.11.2017, pokud splní podmínky. A ty přece splní, když má nárok na normální důchod 1.7.2016. A to nemluvě o věku – o 4 roky nižším než je věk muže, a to i když počítám variantu 1 dítě, 2 děti.

SYŘÍNKOVÁ BLAŽENA
SYŘÍNKOVÁ BLAŽENA

Ovdověla jsem v roce 1995. Vdovský důchod pobírám celou dobu, jelikož jsem měla tři děti. Můžu si požádat o přepočet vdovského důchodu? Svůj důchod mám 8 801 Kč, v důchodu jsem od září 2010, šla jsem o 9 měsíců spíš. Děkuji.

František Štusák
František Štusák

Dobrý den, kolik bude činit vdovecký důchod, když zemřelá manželka brala 9 650 Kč a já mám 10 453 Kč? Děkuji za odpověď.

Naděžda Koželuhová
Naděžda Koželuhová

Dobrý den, manžel pobíral invalidní důchod 8 500 Kč, (I. stupeň). Já ještě nejsem v důchodovém věku, vychovávám nezletilou dceru, která má 12 let, mám nárok na vdovský důchod a v jaké výši?
Děkuji.
Koželuhová

Martina
Martina

Dobrý den, manžel (ročník 1958) zemřel 10.4.2016. V té době pobíral invalidní důchod 15 000 Kč. Já stále pracuji, do důchodu jdu za 3 roky, vydělávám 12 000 Kč. Kolik činí vdovský důchod a jak dlouho na něj mám nárok?

marie Horová
marie Horová

Má žádat můj švagr o vdovecký důchod, pokud mu zemřela žena, ale sám má důchod vysoký, kolem dvaceti tisíc? Nebo v tom případě nemá nárok?

Jitka Stock
Jitka Stock

Dobrý den, táta (ročník 1953) zemřel po delší nemoci 5.4.2016. Byl v neschopnosti osm měsíců. Neměl vypočítaný ani invalidní, ani starobní důchod – do starobního důchodu měl nastoupit 2.8.2016. Máma nastupuje do starobního důchodu 22.7.2016. Chtěla jsem se zeptat, z čeho se vypočítává vdovský důchod. Tátova nemocenská činila 15 000 Kč.

Janušová
Janušová

Dobrý den. Prosím, pokud je kolegyně mladá bezdětná žena a její muž zemřel náhle ve věku 45 let, asi nebude mít nárok na vdovský důchod po dobu 1 roku, že ano?

Richard Masařík
Richard Masařík

Prosím pěkně, můžete mi vysvětlit, co znamená:
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Děkuji.

Jiřina životská
Jiřina životská

Dobrý den. Manžel zemřel 13.4.2006 ve věku 53 let. Já pracuji, mám invalidní důchod 1. stupně. Starobní důchod mám 14.6.2018. 2 děti. Budu mít ve svém starobním důchodu nárok i na vdovský důchod? Děkuji.

radka czapová
radka czapová

Mám nárok na vdovský důchod, pokud s manželem nemáme společné trvalé bydliště?

Jan Jílek
Jan Jílek

Prosím o informaci, zda papírově různé trvalé bydliště manželů je příčinou nepřiznání vdovského důchodu. Děkuji.

Mrcela Náglová
Mrcela Náglová

Prosím o informaci o výši vdovského důchodu. Manžel zemřel ve věku 85 let, jeho starobní důchod činil 14 510 Kč. Mně je 81 let a starobní důchod mám 10 727 Kč. Děkuji za odpověď.

Musilová
Musilová

Dobrý den, zemřela mi tchyně, která pobírala starobní důchod 10 520 Kč. Tchán je ležící a pobírá starobní důchod 12 040 Kč. O tchána se starám a pobírám ošetřovné ve výši 12 000 Kč. Má tchán nárok na vdovecký důchod? Děkuji za odpověď.

Elena Horvathova
Elena Horvathova

Dobrý den, manžel bral plný invalidní důchod, půl roku před mým 45. rokem zemřel. Brala jsem vdovský důchod 1 rok. Jsem sama, pobírám sociální dávky na bydlení a na živobytí. Chci se zeptat – je mi 52 let, jaké podmínky musím splňovat, abych brala vdovský důchod? Děkuji za odpověď.

Blanka Šimánková
Blanka Šimánková

Dobrý den, prosím, valorizují se také vdovské důchody? Nebo se valorizuje pouze vlastní důchod či součet obou důchodů? Děkuji. Blanka

Ema
Ema

Kdy budou valorizovány ženy – matky, které vychovávaly děti – více dětí, jako v Německu? Dobrovolně – povinně jsem chodila do rekvalifikačních kurzů (cca 7x, od r. 1997 do 2010), jen abych nebyla doma! A potom jsem povinně odešla do předčasného důchodu z úřadu práce.

Jiří Balabán
Jiří Balabán

Dobrý den, prosím o doplnění Vaší odpovědi na dotaz paní Blanky ze dne 18.9.2016. Valorizuje se každý důchod (starobní a vdovský) zvlášť, nebo součet obou důchodů? S pozdravem Jiří Balabán

Kristova Helena
Kristova Helena

Dobrý den. Jsme vdova od 13.8.1996. Vdovský důchod jsem pobírala jeden rok. Po roce mně důchod odebrali v důsledky změny zákona od 1.1.1996. Od té doby jsem nedostávala žádný důchod. Do předčasného důchodu jsem šla v roce 2013, ve věku 58 let. Při vyřizování formalit jsem se informovala ohledně vdovského důchodu. Bylo mně řečeno, že nemám nárok. Takže už 20 let neberu nic. Teď jsem ve starobním důchodu. Pane Balabáne, byl byste tak laskav a podíval se, co by se s tím dalo dělat? Má důchod 9 500 Kč. Děkuji.

Alena
Alena

Dobrý den, zemřel mi manžel, měl invalidní důchod 3. stupně 6 000 Kč a zároveň ještě byl zaměstnán a pobíral tedy i výplatu z práce 12 000 Kč. Máme roční dítě. Chci se zeptat, zda se můj vdovský důchod bude počítat jen z jeho invalidního důchodu, nebo se tam bude započítávat i jeho výplata ze zaměstnání? Děkuji.

Jaroslava
Jaroslava

Dobrý den, tchyni zemřel manžel 30.12.2015, bylo mu 62 let a pobíral invalidní důchod. Tchyně měla nárok po dobu jednoho roku na vdovský důchod. Chtěla by vědět, jestli na něj bude mít nárok i nadále. V prosinci 2016 jí bylo 55 let, je zaměstnaná, do důchodu by měla jít v 61 letech a 2 měsících. Děkuji.

Monika Saková
Monika Saková

Dobrý den, tchyni zemřel manžel v roce 1990. Nyní je tchyně ve starobním důchodu. Má nárok na vdovský důchod? Děkuji.

Michaela
Michaela

Dobrý večer. V březnu 2017 mi zemřel manžel. Měl 3. stupeň závislosti, jeho starobní důchod byl 13 600 Kč. Já jsem Polka, pracovala jsem v Polsku a důchod mám 5 400 Kč. Peníze mi chodí do polské banky v Polsku. Mám nárok na vdovský důchod po manželovi? Jsem 46. ročník. Děkuji za odpověď.

Soňa
Soňa

Dobrý den. Před měsícem mi zemřela maminka, ročník 1959, byla zaměstnaná – žádný důchod. Má tatínek, ročník 1956, který je také stále zaměstnán, nárok na vdovský důchod? Děkuji za odpověď.

Ludmila Pochobradská
Ludmila Pochobradská

Dobrý den, jsem vdova, ovdověla jsem v roce 2005. Manželovi bylo 44 let a mně taky. Mám dvě děti, tehdy bylo synovi 23 let a dceři 20 let. Dcera byla 3 měsíce zaměstnaná a syn byl na pracovním úřadě, až do mých 50 let jsem ho živila, protože nevydělával. Mám nárok na vdovsky důchod?
Lída

Jaroslava Morová
Jaroslava Morová

Je mi 65 let a zemřel mi manžel, zažádala jsem o vdovský důchod. Vše v pořádku. Dotaz: Společně jsme pečovali o autistického syna, 33-letého. Sice pobírá invalidní důchod III. stupně a příspěvek na péči. Ale někdo mi říkal, že mám syna nahlásit při žádosti o vdovský důchod. Ano, nebo ne? Je braný jako zaopatřené dítě – dospělý?

Kateřina
Kateřina

Dobrý den, pokud manželé mají trvalé pobyty na jiných adresách a jeden zemře, získává ten druhý nárok na vdovský důchod?

wpDiscuz
loading
×