decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Zdravotní laborant: práce a plat

  • Pořadové číslo a jméno povolání podle katalogu prací: 2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT
  • Požadované vzdělání: střední s maturitou, zahájené nejpozději ve školním roce 2004/2005 (8. platová třída), vyšší odborné (9. platová třída), bakalářské (10. platová třída), magisterské (11. platová třída). Pokud zaměstnanec nemá alespoň požadováné vzdělání, dochází ke snížení platového stupně.
  • Platová tabulka: nařízení vlády č. 564/2006 Sb. říká, že zdravotní laborant ve veřejných službách většinou dostává plat podle tabulky, kterou najdete níže
  • Zdravotní laborant v soukromé firmě dostává aspoň minimální mzdu nebo zaručenou mzdu, respektive mzdu podle dohody se zaměstnavatelem – více ZDE.

Základní hrubý měsíční plat zdravotního laboranta v Kč

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

Započitatelná praxe: zahrnuje také vojenskou základní nebo civilní službu, až 6 let mateřské a rodičovské dovolené (sem případně zahrneme taky péči o těžce postižené nezletilé dítě); předchozí pracovní zkušenosti z jiných oborů započítá zaměstnavatel maximálně ze dvou třetin, podle jejich využitelnosti pro výkon požadované práce. Platová třída: minimálně 8. a maximálně 11. platová třída, zařazení záleží na nejtěžším vykonávaném pracovním úkonu. Náplň práce: podrobně upřesňuje závěrečná kapitolka.

Zdravotní laborant dostává plat podle nejtěžší vykonávané práce

Zdravotní laborant v 8. platové třídě

  1. Příprava materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost pod odborným dohledem, například obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, provádění základních laboratorních měření na automatických analyzátorech (nefelometrických, chemiluminiscenčních), příprava preparátů k cytogenetickému vyšetření, příprava vzorků k měření na průtokovém cytometru, činnosti související s výrobou transfuzních přípravků.

Zdravotní laborant v 9. platové třídě

  1. Provádění laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání  materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, hodnocení výsledků z analyzátorů krevních elementů, výroba transfuzních přípravků, provádění speciálních odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.
  2. Provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické metody (kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů, imunohematologická vyšetření a vyšetření ke snížení nebezpečí krví přenosných chorob.

Zdravotní laborant v 10. platové třídě

  1. Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez  odborného dohledu v oboru specializace, například provádění metod na úrovni DNA, RNA, provádění  molekulárně-genetických vyšetření a vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění  základního  hodnocení nálezu – elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání fagocytózy a jednoduchých mikroskopických preparátů,  stanovování hladiny návykových látek, provádění vysoce speciálních odběrů a speciálního vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu, specializované postupy v imunohematologické diagnostice, cytomorfologická vyšetření.
  2. Stanovování strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností, zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod a jejich validace. Provádění statistických hodnocení. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

Zdravotní laborant v 11. platové třídě

  1. Stanovování zásadní strategie a koncepce laboratorního provozu nebo koncepce přípravy a realizace projektů spojených s rozvojem laboratorní medicíny včetně koncepce strategie dalšího vzdělávání v rámci laboratorního komplementu zdravotnického zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
01. Led 2017   /   

Tags: plat, povolání, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

3 Komentáře zapnuto "Zdravotní laborant: práce a plat"

Upozornit na
avatar
Jan Tleskač
Jan Tleskač

Dobrý den,
není mi jasné, proč uvádíte tabulku z přílohy č. 3 (546/2006 Sb.), která se týká převážně pracovníků v sociálních službách.

Zdravotní laborant je přeci nelékařský zdravotník dle 96/2004 Sb. a pokud není zaměstnancem pod MO nebo MV měl by být spíše ohodnocen dle platových tarifů z přílohy č. 6?

Jsem budoucí laborant a rád bych měl ve věci jasno.

Předem děkuji.

wpDiscuz
loading
×