decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Na jaký plat má nárok zubní lékař, dentální hygienistka a spol.?

Čím větší nebezpečí představuje lidský chrup pro hospodářská zvířata, tím větší hrůzu nahání samotnému člověku dentistické křeslo. Jaké jsou vlastně rozdíly mezi profesemi zubní lékař, zubní instrumentářka, zubní technikasistent zubního technika a dentální hygienistka? Zjednodušeně řečeno: Dentální hygienistka člověka preventivně učí takovým návykům, aby následující odborníky vůbec nepotřeboval. Technik připravuje například rovnátka nebo protézy a přitom pomáhá asistent. Zubní lékař potom obsluhuje přímo pacienta a spolupracuje se svojí instrumentářkou. Prostudujme pracovní náplň a platové podmínky podrobněji.

Zubař a jeho spolupracovníci zaměstnaní v soukromé firmě

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje poměrně velkou poptávku a odpovídající mzdy. Zdravotnický pracovník, který dosáhl zákonem požadovaného vzdělání a žije poblíž okresního nebo většího města, pravděpodobně časem dosáhne aspoň na 20 000 Kč hrubého měsíčně. Ale raději připomeňme nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje takzvané zaručené mzdy podle náročnosti konkrétního zaměstnání. 3. skupina patří například zubní instrumentářce. 4. skupina prací znamená, že zubní technik nebo jeho asistent vykonává svoje povolání “pod odborným dohledem”. Pokud zubní technik pracuje “bez odborného dohledu”, patří již do 5. skupiny prací. Zubní lékař spadá do 7. skupiny prací (uvádíme hrubé měsíční částky).

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

Zubní lékař a jeho kolegové ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací dostaly jednotlivé profese následující čísla: ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 2.19.04, ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA 2.19.08, ZUBNÍ TECHNIK 2.19.24, DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 2.19.25, ZUBNÍ LÉKAŘ 2.19.41. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní zubní lékař, instrumentářka, technik, asistent nebo dentální hygienistka.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Třeba: “Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup.”

ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA (2.19.04)

5. platová třída

1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, vedení zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků.

6. platová třída

1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence při ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.

2. Provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence.

ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA (2.19.08)

7. platová třída

1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby.

2. Zhotovování jednodušších zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství.

ZUBNÍ TECHNIK (2.19.24)

8. platová třída

1. Zhotovování zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků pod odborným dohledem, provádění jejich oprav a zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů používaných v zubním lékařství, obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře.

9. platová třída

1. Řešení specifických problémů souvisejících se zhotovováním a opravováním zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního lékaře.

2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodontických pomůcek, provádění jejich oprav, příprava, například zhotovování protetických výrobků a součástí aparátů, využívání technologií pro zpracování nových stomatologických materiálů.

10. platová třída

1. Vykonávání specializovaných činností na základě získané specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například zhotovování fixních a snímatelných náhrad na implantáty, kombinovaných náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů (keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.

2. Metodické usměrňování prací v zubních laboratořích. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

DENTÁLNÍ HYGIENISTKA (2.19.25)

9. platová třída

1. Provádění kolektivních a individuálních preventivních a výchovných činností na úseku dentální hygieny bez odborného dohledu.

2. Provádění činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii pod odborným dohledem zubního lékaře.

10. platová třída

1. Provádění komplexních specializovaných činností na úseku dentální hygieny včetně stanovování individuálních postupů a kontroly jejich účinnosti bez odborného dohledu. Výchovná a preventivní péče v ústní hygieně u rizikových pacientů.

2. Provádění specializovaných činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, například specializované péče o pacienty v onkologii, kardiochirurgii nebo o pacienty vysoce rizikové.

11. platová třída

1. Samostatné provádění nejnáročnějších specializovaných činností na úseku dentální hygieny bez odborného dohledu na základě získání zvláštní odborné způsobilosti, například aplikace povrchové anestézie pro znecitlivění dásní odstraňování poddásňového zubního plaku, pečetění figur.

2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

ZUBNÍ LÉKAŘ (2.19.41)

Zubní lékař v 11. platové třídě

1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, vykonávaná pod odborným dohledem.

Zubní lékař ve 12. platové třídě

1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup.

Zubní lékař ve 13. platové třídě

1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti nebo dalšího odborného vzdělání v zubním lékařství, revizní a posudková činnost.

Zubní lékař ve 14. platové třídě

1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je třeba získání specializované způsobilosti nebo dalšího odborného vzdělání v zubním lékařství spojená s výchovou zubních lékařů a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu nebo výzkumné a vývojové činnosti.

Zubní lékař v 15. platové třídě

1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
04. Bře 2016   /   

Tags: mzda, plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×