Daň z příjmu fyzických a právnických osob 2017

Český stát funguje jako pojišťovna, jejímž klientem je povinně každý výdělečně činný obyvatel. Můžeme spočítat, jaké plnění dostaneme za svoje zdravotní a sociální odvody: důchody, podporu v nezaměstnanosti apod. Většinu státního rozpočtu však tvoří daňové výnosy. Naše republika zpoplatňuje spotřebu, majetek nebo zisk, aby financovala sociálně slabé občany, veřejné školství, bezpečnost atd. Tady propočítáme daň z příjmu právnických a fyzických osob, podle zákona č. 586/1992 Sb. (o daních z příjmů). Propojíme také historii a budoucí plány.

Daň z příjmu právnických osob = 19, 15, 5, nebo 0 % zisku

Nejdříve věnujme pozornost společnostem, které mají nejčastěji omezené ručení (s.r.o.) nebo akciový charakter (a.s.) a vydělávají na tuzemských zdrojích. Základ daně = příjmy po odečtení nákladů v rámci zdaňovacího období (například roku 2016), zaokrouhlené na tisícikoruny dolů. Nezapočítáme však například státní dotaci pro veřejně prospěšnou společnost, výnosy kostelních sbírek apod.

Sazba daně z příjmu právnických osob = 19 %, pro samostatný základ daně (například podíl na zisku) 15 %, pro základní investiční fond 5 % a pro fond obvyklé penzijní společnosti 0 %. Takže třeba běžný soukromý obchod (s.r.o.), který v roce 2016 utržil 10 milionů Kč a na provozních výdajích utratil 9 milionů Kč, spočítá svoji pravděpodobnou daň jako 19 % z milionu. Vychází 190 000 Kč, ale přesnou částku musí potvrdit Finanční úřad.

Daň z příjmu fyzických osob, 15 % zisku či super-hrubé mzdy

Živnostníci a námezdní pracovníci mají výpočet zdánlivě jednodušší. Základ daně zaokrouhlujeme na stokoruny dolů a rovná sazba dělá 15 %. Takže třeba z půlmilionového příjmu teoreticky odvedeme státu 75 000 Kč. Jenomže drobní daňoví poplatníci mohou využívat zajímavé výdajové paušály (živnostníci), slevy a zvýhodnění (i zaměstnanci). Věnujme oběma skupinám zvláštní prostor.

  • ŽIVNOSTNÍK zjistí svůj daňový základ jako celkový příjem očištěný od výdajů, anebo pokud nemá závratné tržby, uplatní takzvaný výdajový paušál. Příklad? Překladatel, který utržil za rok 2016 celkem 500 000 Kč a za svoje podnikání utratil jenom mizivou částku, může uplatnit výdajový paušál 60 %. Základ daně z příjmu tím pádem činí 200 000 Kč, ze kterých zjistíme 15 % (30 000 Kč), uplatníme slevu na poplatníka (24 840 Kč) a vyjde daň z příjmu fyzických osob 5 160 Kč.
  • ZAMĚSTNANEC zjistí svůj daňový základ jako součet hrubé mzdy a sociálních + zdravotních odvodů, za které vděčí zaměstnavateli. Opět uveďme příklad. Zaměstnanec, který za rok 2016 vydělal 500 000 Kč hrubého, má daňový základ (po vynásobení koeficientem 1,34) 670 000 Kč. Odsud spočítáme 15 %, dostaneme 100 500 Kč. Pokud uplatníme slevy a zvýhodnění (na poplatníka, na děti), může daň z příjmu fyzických osob klesnout pod 25 000 Kč.

Historie sazeb do roku 2016/2017 a plány politiků

Ještě poměrně nedávno byl celý systém mnohem složitější, takzvaně progresivní, aby více zatížil příjmově bohatší zaměstnance a firmy. Historicky nejvyšší sazba daně z příjmů fyzických osob dosahovala 47 % (v roce 1993), nejnižší 12 % (roky 2006/2007). Pravicová vláda Mirka Topolánka poměrně zjednodušila pravidla, sociální demokraté ovšem zamýšlejí progresi znovu zavést. Hnutí ANO zase zvažuje snížení sociálních a zdravotních odvodů, čímž by zaměstnancům klesl daňový základ, ale možná také ubyly budoucí starobní důchody. V letech 2016 a 2017 však ještě platí (slevami deformovaná) „rovnost“.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *