decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Ergoterapeut dává práci smysl. Kolik vydělává?

Pomáhá pacientům, aby prostřednictvím zaměstnání (smysluplné činnosti) dosáhli tělesné a duševní pohody. Úžasné! Kouzelné! Geniální! Ale jakou odměnu pobírá ergoterapeut za svoje vlastní zaměstnání, které bezesporu mezi smysluplné práce patří? Začněme základním rozdělením – v soukromém ústavu dostáváte mzdu, ve veřejné instituci pobíráte plat.

Ergoterapeut v soukromém ústavu má právo na zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém přehledu průměrných mezd bohužel ergoterapeuty jmenovitě nevede. Aspoň vláda nezapomněla, když vydala nařízení č. 567/2006 Sb., kterým stanovuje, na jakou odměnu mají právo různí zaměstnanci. Podle náročnosti svého zaměstnání patříte do určité skupiny prací (čím výš, tím lépe) a máte nárok na příslušnou sazbu zaručené mzdy. Ergoterapeut náleží do 4. skupiny, pokud pracuje pod odborným dohledem – anebo do 5. skupiny, pokud pracuje samostatně. Podrobnosti najdete ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2017/201820172018
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.1.+2.66,0011.00073,2012.200
2.3.+4.72,9012.20080,8013.500
3.5.+6.80,5013.40089,2014.900
4.7.+8.88,8014.80098,5016.400
5.9.+10.98,1016.400108,8018.100
6.11.+12.108,3018.100120,1020.000
7.13.+14.119,6019.900132,6022.100
8.15.+16.132,0022.000146,4024.400

Ergoterapeut ve veřejné nemocnici dostává plat podle tabulky

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například ve veřejné nemocnici, obecním ústavu sociálního zabezpečení, škole apod. Ergoterapeuti tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže.

PŘÍKLAD: Ergoterapeut patří minimálně do 9. platové třídy, pokud zabezpečuje třeba “Provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických rozborů.”

8. platová třída

  1. Provádění ergoterapeutických úkonů pod odborným dohledem, například hodnocení a nácvik běžných denních činností v nemocničním nebo ve vlastním sociálním prostředí pacientů nebo klientů sociálních služeb.

9. platová třída

  1. Provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických rozborů.
  2. Provádění ergoterapeutického vyšetření bez odborného dohledu zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností. Provádění nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí.

10. platová třída

  1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s využíváním standardizovaných hodnotících nástrojů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů jednotlivých klinických oborech.
  2. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.

11. platová třída

  1. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie. Metodické usměrňování ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení a hodnocení kvality poskytované ergoterapeutické péče. Stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení nebo zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
19. Zář 2016   /   

Tags: plat, povolání, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×