decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Fyzioterapeut: práce a plat lékaře zlámaných zad

Rádoby humorný titulek nemůže zakrýt fakt, že právě fyzioterapeut mívá obrovskou zodpovědnost. Výrazně ovlivňuje další osudy lidí, kteří trpí pohybovými poruchami, například protože prodělali těžký úraz. Jaké postavení zaujímá fyzioterapeut na trhu práce? Co vlastně dělá a kolik vydělává poté, co vystuduje ?

Fyzioterapeut potřebuje pro svoje povolání speciální vzdělání podle zákona č. 96/2004 Sb. Starším, nebo lépe řečeno zkušenějším pracovníkům stačí střední či vyšší zdravotnická škola, mladší už musejí mít vysokou. Fyzioterapeut patří mezi žádané pracovníky. Zadejte jméno povolání do inzertního formuláře Úřadu práce, a pravděpodobně najdete desítky nabídek.

U soukromníka má zaručenou mzdu podle 4. a 5. skupiny prací

V podnikatelském sektoru najdeme mzdové nabídky od 11 000 až přes 25 000 Kč měsíčně. Přitom zákonem zaručená mzda fyzioterapeuta může být vyšší: podle takzvané 4. skupiny prací (pokud působí pod odborným dozorem) nebo 5. skupiny prací (pokud působí bez odborného dohledu), jak ukazuje následující tabulka.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

Fyzioterapeut pracuje nejčastěji u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb: ve veřejných nemocnicích a domovech, soukromých klinikách a ordinacích, lázních apod. Ve veřejných zařízeních dostává plat podle příslušné, vládou vydané tabulky, díky které blíže poznáme náplň práce.

Fyzioterapeut patří do platové třídy podle svých nejtěžších úkolů

V oficiálním Katalogu pracíFYZIOTERAPEUT číslo 2.19.35. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Jinou stupnici má běžná nemocnice, jinou zdravotnické zařízení Ministerstva obrany nebo Vězeňská služba. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný plat fyzioterapeuta, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

9. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut provádí vstupní vyšetření apod.

  1. Provádění vstupního a kontrolního fyzioterapeutického vyšetření u pacienta nebo klienta sociálních služeb pod odborným dohledem v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, stanovení krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu. Provádění základních    léčebných fyzioterapeutických  úkonů, technik manuální terapie, aplikování metod fyzikální terapie včetně úkonů vodoléčebných.

10. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut provádí například komplexní vyšetření

  1. Provádění komplexních fyzioterapeutických postupů a komplexního kineziologického vyšetření bez odborného dohledu včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, diagnostiky bolestivých a spoušťových bodů, algeziologického vyšetření, analýzy běžných denních aktivit u pacientů nebo klientů sociálních služeb, vypracovávání krátkodobých a dlouhodobých fyzioterapeutických plánů. Provádění elektrodiagnostiky, její interpretace a aplikace složitější funkční terapie. Provádění funkčního vyšetření a ergonomického poradenství.
  2. Provádění komplexní fyzioterapie pod odborným dohledem u pacientů s reálným rizikem selhání životních funkcí.
  3. Seznamování pacientů s možnostmi sociální péče a podílení se na sociální rehabilitaci.

11. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut stanovuje individuální plány apod.

  1. Provádění specializovaných fyzioterapeutických postupů, například stanovení speciálních individuálních fyzioterapeutických plánů a provádění speciálních fyzioterapeutických analýz včetně diferenciální rozvahy, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, kombinace fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost  v preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.

12. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut provádí vysoce specializované činnosti

  1. Provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných činností bez odborného dohledu, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.
  2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například prevence, zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
  3. Provádění nejnáročnějších cílených vysoce specializovaných vyšetření, například polyelektromyografie (PEMG), moire-vyšetření nebo posturografie.
  4. Tvorba koncepce a metodické usměrňování oboru fyzioterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru fyzioterapie.

13. PLATOVÁ TŘÍDA: Fyzioterapeut uvádí výzkum do praxe

  1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
01. Led 2017   /   

Tags: plat, povolání, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×