decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Knihovník: prozaický plat za poetickou práci

Psané slovo dokáže člověku změnit život, nebo aspoň umožňuje paralelní existenci. Legendární soudce a postrach italské mafie Gianrico Carofiglio přiznává, že dlouho snil o profesi knihovníka, který celé dny pročítá tlusté svazky, pokud možno vůbec nerušen jakýmikoli živými lidmi. Hrdina britského sitcomu Black Books arogantně vyhání zbloudilé zákazníky, které v idylickém chaosu svého knihkupectví považuje za vetřelce. Amerického romanopisce Williama Styrona jakákoli literatura přitahovala natolik, že míval lehkou erekci při pohledu na telefonní seznam. Přidejme text, ve kterém probereme, jak žije knihovník.

Zaměstnavatelům někdy postačuje středoškolské vzdělání knihovnického, případně pedagogického zaměření, jindy hledají absolventa univerzitních informačních studií. Každopádně vyhledávač inzerátů Úřadu práce ukazuje, že knihovník nemá mnoho příležitostí. Uplatnění nabízejí řidčeji soukromé firmy, ve kterých zaměstnanci dostávají mzdu. Inzerovaný hrubý měsíční výdělek sahá nejčastěji od 12 000 po 20 000 Kč. Podle nařízení vlády 567/2006 Sb. má knihovník dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby odrážejí náročnost práce, respektive skupiny prací.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

Častěji nabízejí uplatnění veřejné instituce, jako například příspěvkové organizace Národní knihovna, Moravská zemská knihovna nebo četné městské knihovny. Ve veřejném sektoru dostává knihovník plat. Příslušnou tabulkou je stanoven hrubý měsíční základ, který může stoupnout o 50 % osobním ohodnocením. Další příplatky náležejí za přesčasy, noční nebo víkendové či sváteční směny, eventuálně za ztížené (například velmi prašné) pracovní prostředí. Podrobné směrnice rozebírají, co vlastně knihovník dělá.

Knihovník je zařazený do platové třídy podle svojí nejobtížnější práce

V oficiálním Katalogu prací pro veřejné služby má KNIHOVNÍK číslo 2.03.01. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Jinou stupnici má například Akademie věd, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný základní plat knihovníka, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abyste byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíte vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost knihovníka. Například: “Samostatné zajišťování agend souvisejících s ochranou fondů (mikrofilmování, digitalizace, péče o knihovní fondy).”

Knihovník v 6. platové třídě

1. Provádění základních knihovnických prací, například výpůjční služby podle přesných podkladů a pokynů.

Knihovník v 7. platové třídě

1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a lokální působností.

2. Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální působností.

3. Revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního fondu pro potřeby výpůjčního procesu v knihovnách s lokální působností.

4. Aktualizace katalogů podle stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.

5. Základní informační služby v knihovnách s lokální působností.

6. Samostatné zajišťování agend souvisejících s ochranou fondů (mikrofilmování, digitalizace, péče o knihovní fondy).

Knihovník v 8. platové třídě

1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a regionální působností.

2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální působností.

3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností.

4. Organizování knihovního fondu s regionální působností.

5. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.

6. Revize knihovního fondu v knihovnách s regionální nebo krajskou působností.

Knihovník v 9. platové třídě

1. Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.

2. Profilování fondů v knihovnách s lokální působností.

3. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností.

4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností.

5. Organizace ochrany a revizí knihovního fondu v knihovnách s regionální působností.

6. Aktualizace knihovních fondů v knihovnách s regionální působností.

7. Samostatná katalogizace podle stanovených metodik v knihovnách s regionální působností.

8. Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.

Knihovník v 10. platové třídě

1. Profilování fondů a vedení specializovaných akvizičních činností na regionální úrovni.

2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům ve specializovaných knihovnách s regionální působností.

3. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální působností.

4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s celostátní působností.

5. Koordinace ochrany a revizí knihovního fondu, vedení a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních fondů v knihovnách s celostátní působností.

6. Aktualizace knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů v knihovnách s celostátní působností.

7. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost.

8. Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností.

9. Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování dokumentů.

10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s regionální působností (metodik).

Knihovník v 11. platové třídě

1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů, usměrňování specializovaných akvizičních činností na celostátní úrovni.

2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů.

3. Tvorba tezaurů a souborů jmenných a věcných národních autorit.

4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.

5. Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v knihovnách s celostátní působností.

6. Komplexní knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností.

7. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností.

8. Posuzování rozsáhlých a specializovaných fondů (revize).

9. Koordinace katalogizace na regionální nebo celostátní úrovni včetně vytváření metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.

10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s krajskou působností (metodik).

11. Koordinace digitalizace knihovních fondů na celostátní úrovni, návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.

Knihovník ve 12. platové třídě

1. Tvorba koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů (systémový knihovník).

2. Zpracovávání specializovaných rešerší s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience.

3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.

4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.

5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České republice včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.

6. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik).

Knihovník ve 13. platové třídě

1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační činnosti a systém digitalizace knihovních fondů.

2. Studijně-rozborová činnost na ústřední nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.

3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnickoinformačních systémů a kooperace na mezinárodní úrovni.

4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování, například koncepce národní katalogizační politiky.

Knihovník ve 14. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
03. Bře 2015   /   

Tags: plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×