decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent informačních systémů veřejné správy: plat

V oficiálním Katalogu prací pro veřejné služby má REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY číslo 2.10.48. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný základní plat referenta informačních systémů veřejné správy, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abyste byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíte vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost referenta informačních systémů veřejné správy. Například: “Zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy.”

Referent informačních systémů veřejné správy má následující náplň práce

Referent informačních systémů veřejné správy v 6. platové třídě

1. Provádění autorizované konverze dokumentů a vedení související evidence.

2. Provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně provádění jejich změn a kontroly správnosti na základě poskytnutých údajů a ověření jejich správnosti.

Referent informačních systémů veřejné správy v 7. platové třídě

1. Zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy.

2. Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně komplexní kontroly jejich správnosti a řešení změn údajů označených jako nesprávné.

Referent informačních systémů veřejné správy v 8. platové třídě

1. Koordinace souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy včetně vyřizování  nestandardních požadavků na výdej ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí včetně určování postupů při jejich vyřizování.

Referent informačních systémů veřejné správy v 9. platové třídě

1. Samostatné zajišťování ucelené části úkolů správce informačního systému veřejné správy, například správy vymezené části databáze, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek nebo zajišťování náročnějších činnosti souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním.

Referent informačních systémů veřejné správy v 10. platové třídě

1. Souhrnné zajišťování ucelených agend v rámci úkolů správce informačního systému veřejné správy, například souhrnné správy databází nebo souhrnné zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek včetně souhrnné správy elektronického podpisu a elektronických značek.

Referent informačních systémů veřejné správy v 11. platové třídě

1. Komplexní tvorba, správa a aktualizace ucelených částí informačního systému základních registrů, datových úložišť, webových aplikací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.

Referent informačních systémů veřejné správy ve 12. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce poskytování informací z informačních systémů veřejné správy.

2. Analýza komponent připravovaných projektů a provozovaných informačních systémů veřejné správy.

3. Analýza účinnosti jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy a zpracovávání návrhů opatření.

4. Metodické usměrňování, koordinace a výkon dozoru v oblasti elektronického podpisu a na úseku akreditace a atestací v oblasti informačních systémů veřejné správy. Stanovování pravidel k provozování nástrojů elektronického podpisu a vyhodnocování jejich bezpečného používání podle obecně závazných zásad.

5. Tvorba koncepce a celostátní koordinace řešení a zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy, například přístupových práv do informačního systému datových schránek.

6. Celostátní metodická, konzultační a poradenská činnost na úseku implementace strategií elektronizace veřejné správy.

7. Komplexní tvorba, správa a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.

8. Zajišťování mezinárodní standardizační činnosti ve vztahu k informačním systémům veřejné správy a v oblasti elektronického podpisu.

9. Stanovování požadavků na zabezpečení informačních a komunikačních technologií, zpracování bezpečnostních standardů, řešení bezpečnostních incidentů a provádění auditů informačních bezpečnostních řídících systémů.

Referent informačních systémů veřejné správy ve 13. platové třídě

1. Celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů veřejné správy v rámci obecných koncepcí a zásad včetně hodnocení projektů informačních systémů veřejné správy.

2. Tvorba standardů a metodik pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy včetně jejich bezpečnosti.

3. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy, například poskytování informací z informačních systémů veřejné správy, bezpečnosti nebo provozu multifunkční komunikační infrastruktury.

4. Stanovování celostátních zásad a principů pro ověřování bezpečnostních systémů, nástrojů elektronického podpisu používaných poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími kvalifikované certifikáty a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů.

5. Stanovování celostátních zásad a principů pro hodnocení nástrojů elektronického podpisu.

6. Tvorba koncepce dozoru nad činností akreditovaných poskytovatelů a kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a zejména zpracovávání směrnic k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu kontroly a při realizaci následných opatření souvisejících s touto kontrolou.

7. Tvorba koncepce správy a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.

8. Stanovování celostátních zásad a principů pro provádění akreditace a atestací k působení jako akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb včetně stanovování limitních předpokladů akreditace, například v oblasti elektronického podpisu.

Referent informačních systémů veřejné správy ve 14. platové třídě

1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů, například rezortu, ozbrojených sil, hlavního města Prahy, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb rezortu a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.

2. Tvorba a rozvoj celostátní koncepce a celostátní systémová koordinace procesů elektronizace veřejné správy.

3. Tvorba koncepce rozvoje základních registrů České republiky.

Referent informačních systémů veřejné správy v 15. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky a rozvoje elektronizace veřejné správy České republiky.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Bře 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×