decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent rozvoje systému veřejné správy

V oficiálním katalogu pracíREFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY číslo 2.10.41. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent rozvoje systému veřejné správy.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent rozvoje systému veřejné správy (v katalogu prací 2.10.41)

10. platová třída

1. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci.

11. platová třída

1. Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.

2. Zpracovávání vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, kvalitativních, organizačně-technických nebo jiných hledisek.

3. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci s rozšířenou působností.

12. platová třída

1. Komplexní kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně související koordinační činnosti a celostátní metodické činnosti.

2. Metodické usměrňování územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné a přenesené působnosti. Koordinace činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů při usměrňování výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků.

3. Zpracovávání celostátních vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.

4. Tvorba koncepce veřejné správy a veřejných služeb v kraji nebo v územně členěném statutárním městě včetně koordinace realizace strategických cílů k zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.

5. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb rezortu.

6. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů.

13. platová třída

1. Koordinace a metodické usměrňování souladu právních předpisů a jiných opatření územních samosprávných celků s právním řádem České republiky a komplexní výkon státního dozoru nad zákonností činnosti územních samosprávných celků včetně zajišťování nápravy nezákonnosti.

2. Koordinace a metodické usměrňování kontroly na úseku výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně vypracovávání zásadních stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů.

3. Tvorba koncepce a celostátní koordinace kontrol činnosti orgánů územních samosprávných celků ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady včetně vyhodnocování jejich výsledků a zpracovávání systémových návrhů opatření.

4. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků.

5. Tvorba koncepce výkonu státní správy v území a v podmínkách územních samosprávných celků se zaměřením na ekonomickou, finanční, kompenzační, dislokační a právní problematiku včetně tvorby koncepce příspěvků na výkon státní správy územním samosprávným celkům a srovnávacích analýz.

6. Tvorba koncepce a komplexní koordinace veřejné správy a veřejných služeb rezortu včetně realizace strategických cílů k zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činnosti ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a orgánů veřejné správy na úseku kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané všemi orgány veřejné správy.

2. Tvorba koncepce správního trestání a správního procesu.

3. Tvorba koncepce uspořádání a výkonu veřejné správy.

4. Tvorba celostátní koncepce efektivní veřejné správy a veřejných služeb včetně koncepce regulatorního prostředí, kvality a elektronizace veřejné správy, rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě a systému její realizace.

5. Tvorba koncepce a komplexní koordinace výkonu veřejné správy svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně koncepce celostátní koordinace promítání judikatury Ústavního soudu v právních předpisech územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné působnosti.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
28. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×