decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent správy cen – plat a práce

V oficiálním katalogu pracíREFERENT SPRÁVY CEN číslo 2.10.06. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent správy cen.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů domácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatel.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent správy cen (v katalogu prací pozice 2.10.06)

Referent správy cen v 8. platové třídě

1. Provádění cenových kontrol, vytýkacích řízení nebo vyhledávací činnosti.

Referent správy cen v 9. platové třídě

1. Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů domácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatel.

2. Zjišťování obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovitostí zjištěných ze znaleckých posudků.

Referent správy cen v 10. platové třídě

1. Oceňování majetku podle cenových předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.

2. Posuzování cenových regulačních opatření navržených regulátory podle zvláštních právních předpisů.

3. Komplexní výkon cenové kontroly v působnosti územních správních úřadů. Koordinace výkonu cenové kontroly v působnosti územního samosprávného celku.

Referent správy cen v 11. platové třídě

1. Příprava návrhů na úpravy cenové regulace a změny cenových předpisů, kontrolních programů a cenových prověrek na základě poznatků získaných v průběhu odvolacího řízení.

2. Zpracovávání návrhů na zkvalitnění způsobů oceňování jednotlivých druhů nemovitostí na základě analýz cen na trhu s nemovitostmi včetně provádění komplexní kontroly ocenění.

3. Navrhování jednotlivých cenově regulačních opatření.

4. Koordinace a metodické usměrňování cenové kontroly ve vymezené územní působnosti.

5. Komplexní výkon cenové kontroly s celostátní působností.

Referent správy cen ve 12. platové třídě

1. Celostátní koordinace cenových opatření.

2. Zpracovávání analýz a predikcí vývoje cen a výdajů domácností a jejich vlivu na vývoj míry inflace a životních nákladů.

3. Zpracovávání matematických modelů pro prognózy vývoje cen a pro zpracovávání návrhů na stanovení regulovaných cen a jejich dopadů na vývoj inflace a životních nákladů.

4. Zpracovávání nákladových analýz a návrhů forem regulace cen v jednotlivých odvětvích.

5. Tvůrčí zpracovávání obecných způsobů oceňování hmotného i nehmotného majetku.

6. Analýza vlivu subvencovaných dovozů na jednotlivá odvětví.

7. Příprava intervenčních zásahů při regulaci trhu v zemědělství a výrobě potravin.

8. Metodické usměrňování kontrolní činnosti, určování zásad a zpracovávání pokynů pro výkon cenové kontroly s celorepublikovou působností.

9. Stanovování postupů řešení případů zneužití hospodářského postavení v oblasti cen.

Referent správy cen ve 13. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce cenové kontroly.

2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace cenově regulačních opatření.

3. Komplexní posuzování koncepčních materiálů se zřetelem na oblast cen a úroveň soutěžního prostředí, liberalizaci trhu, ochranu spotřebitele a bydlení.

4. Tvorba celostátní koncepce odvětvové cenové regulace.

Referent správy cen ve 14. platové třídě

1. Tvorba koncepce cenové politiky České republiky.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
06. Lis 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×