decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent živnostenského úřadu

V oficiálním katalogu pracíREFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU číslo 2.10.29. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent živnostenského úřadu.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zajišťování živnostenské agendy, například posuzování plnění zvláštních podmínek provozování živnosti.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent živnostenského úřadu (v Katalogu prací má číslo 2.10.29)

7. platová třída

1. Vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku.

2. Zajišťování odborných prací na úseku živnostenského podnikání.

8. platová třída

1. Zajišťování živnostenské agendy, například posuzování plnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

9. platová třída

1. Výkon živnostenského úřadu v oblasti ohlašovacích živností.

2. Řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání a příprava rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností podle živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření.

3. Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání.

10. platová třída

1. Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.

2. Výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností.

3. Komplexní zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání.

4. Samostatný výkon živnostenské kontroly.

5. Samostatný výkon dozoru v oblasti regulace reklamy.

11. platová třída

1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu.

2. Metodické usměrňování obecních živnostenských úřadů ve vymezené působnosti kraje.

3. Komplexní zajišťování činnosti jednotného kontaktního místa vybraných obecních úřadů.

4. Posuzování rozsahu živnostenského oprávnění a závažných případů ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech a zpracovávání odborných stanovisek o právu na provozování živnosti pro orgány moci výkonné nebo soudní, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány a pro právnické a fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů.

5. Koordinace výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy.

12. platová třída

1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu kraje nebo hlavního města Prahy.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
14. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×